De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1906.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1906.

1906
De West-Friese kolfvereniging "de Vriendschap" houdt haar jaarlijkse wedstrijd in café Spree te Schellinkhout met 80 deelnemers.


De Amerikanen importeren geen rundvee meer uit Nederland. Het Rundvee Stamboek Noord-Holland kwijnt weg (zie 1883 - 1887 en 1916).

Op 12 augustus 1906 wordt Vrouwtje Leguit in Schellinkhout geboren. In 1851, zijnde het jaar van hun huwelijk, laten haar grootvader, veehouder Klaas Pietersz Laan, geboren te Binnenwijzend op 2 mei 1828 (overleden te Schellinkhout op 10 oktober 1888) en zijn echtgenote Vrouwtje Davidszon, geboren te Venhuizen op 16 maart 1830 (overleden te Schellinkhout op 9 december 1910) tegenover het raadhuis een nieuwe boerderij bouwen aan de Dorpsweg (anno 2007 huisnummer 107).
 Vrouwtje Davidszon.

Het is een stolpboerderij met een enkel vierkant. Het echtpaar Laan-Davidszon, dat op 21 april 1851 te Venhuizen is getrouwd, krijgt zeven kinderen. Slechts drie worden volwassen:
1. Trijntje, geboren te Schellinkhout op 22 mei 1852, trouwt later met veehouder Gerrit Posch.
2. Dirk, geboren te Schellinkhout op 2 september 1855, overlijdt op 31 oktober 1855.
3. Dirk, geboren te Schellinkhout op 4 november 1859. Hij trouwt met Trijntje Palenstijn en wordt later burgemeester van Schellinkhout (zie 1860).
4. Grietje, geboren te Schellinkhout op 16 juli 1861. Zij overlijdt 23 dagen oud op 8 augustus 1861.
5. Pieter, geboren op 26 december 1862. Hij overlijdt op (precies) vijfjarige leeftijd op 26 december 1867, 's avonds om 11 uur.
6. Grietje, geboren te Schellinkhout op 20 maart 1865 (overleden te Hoorn op 3 september 1937). Zij is gehuwd met veehouder Cornelis Leguit.
7. Jantje, geboren te Schellinkhout op 18 februari 1867. Zij overlijdt op 13 maart 1872 op vijfjarige leeftijd.

De 21-jarige Grietje Laan huwt op 25 april 1886 in Schellinkhout met de 22-jarige Cornelis Leguit, geboren te Oudendijk op 24 december 1863 (overleden te Schellinkhout op 19 november 1933). Cornelis wordt op 10 mei 1887, komende uit Blokker, ingeschreven in het bevolkingsregister van Schellinkhout.
   
Het echtpaar Grietje Laan en Cornelis Leguit (derde foto 1922).

Grietje Laan en haar echtgenoot Cornelis Leguit krijgen drie kinderen: 1. Cornelis, 2. Cornelia Vrouwtje en 3. Vrouwtje.

   
Foto 1: Cornelis Leguit (1892-1899). Foto 2 v.l.n.r. Vrouwtje Leguit, moeder Grietje Laan en Corry Leguit in de tuin achter de boerderij. Op de derde foto staat de boerderij van Klaas Laan afgebeeld met v.l.n.r. Ma Wijdenes, Vrouwtje Leguit, Grietje Leguit-Laan, Cornelia Vrouwtje Leguit en Cornelis Leguit.

Als vader Klaas Laan stopt met werken, boert Cornelis Leguit verder op de boerderij van zijn schoonvader. In 1908 wordt de boerderij opgeschaald en krijgt de stolp een zogenaamd dubbel vierkant (zie 1969). Cornelis, die secretaris is van de zuivelfabriek, wordt het tweede lid van die onderneming en op zijn melkbussen met een inhoud van 40 liter prijkt dan ook het cijfer 2. De lage busnummers behoren veelal toe aan de bestuursleden en geven een bepaalde mate van status. Zo behoort nummer 1 toe aan de voorzitter en nummer 3 is van de penningmeester. Als Jan Nobel en zijn echtgenote Corry Leguit het bedrijf overnemen van vader Cornelis Leguit behouden zij het melkbusnummer 2.
 
De luchtfoto is omstreeks 1956 gemaakt.

1. Cornelis Leguit
Cornelis Leguit, geboren op 13 april 1892 in Schellinkhout. Cornelis is overleden op 7 februari 1899 in Schellinkhout, 6 jaar oud.

2. Cornelia Vrouwtje Leguit
Cornelia Vrouwtje Leguit (roepnaam Corry), geboren op 1 juli 1903 in Schellinkhout (overleden 18 september 1992).
Als Corry op 31 maart 1916 als Leerlinge der Openbare Lagere School te Schellinkhout 2 April 1909 - 31 Maart 1916 afzwaait, wordt ze vereerd met een prachtig getuigschrift voor getrouw schoolbezoek Schellinkhout, 2 April 1909 - 31 Maart 1916 ondertekend door burgemeester Dirk Laan, wethouder K. Stam en Het Hoofd der School, J.Ebels. Hieronder een paar details van dit getuigschrift (afm. 30 cm x 40 cm).


 

Op 20 maart 1921 doet Cornelia Vrouwtje Leguit geloofsbelijdenis in de Nederlands Hervormde kerk. In verband daarmee reikt dominee A.E.K. Bolland haar een herinnering uit Ter gedachtenis aan de plechtige ure uwer belijdenis des geloofs.
Hieronder een aantal details van bedoelde herinnering, die gemaakt is door J.M. Bredée's Boekhandel en Uitgeversmaatschappij te Rotterdam.

Corry trouwt op 20 april 1925 in Berkhout met Jan Nobel, geboren te Berkhout op 31 maart 1901 (overleden te Hoogwoud op 24 maart 1975) en vanaf deze dag nemen zij het bedrijf over van haar vader Cornelis Leguit. Laatstgenoemde heeft in 1925 een rentenierswoning laten bouwen zuidelijk naast de zuivelfabriek.
Het glas-, schilder- en behangwerk voor de nieuwe rentenierswoning is uitgevoerd door dorpsgenoot Jan Breebaart voor de prijs van f 1812,91½ en de nota is op 18 november 1925 door de opdrachtgever voldaan. Hieronder afbeeldingen van de betreffende nota.
 

   

 
Antje Houter en Dirk Nobel Wz.

Jan Nobel is een zoon van Antje Houter (geboren 12 november 1876; overleden 21 mei 1935) en Dirk Nobel Wz. (geboren 25 juli 1875; overleden 9 juni 1938). Zie foto's hierboven en 1904 (bokkenwagen).

     
Drie foto's van Corry Leguit en een foto van de zusjes Corrie (links) en Vrouwtje Leguit.

   
Foto 1: De zusjes Corry (rechts) en Vrouwtje Leguit
Foto 2: Jan Nobel en Corry Leguit.
Foto 3: De officiële trouwfoto van Jan en Corry.

 
Foto 1: Een kwalitatief slechte foto van de rentenierswoning van Cornelis Leguit. Links naast het huis staat de zuivelfabriek.
Foto 2: De rentenierswoning van Cornelis Leguit (foto 1968).

Het echtpaar Nobel-Leguit krijgt twee kinderen: Greta Annie, (roepnaam Gré) geboren te Schellinkhout op 9 februari 1926 (overleden te Hoogwoud op 13 mei 2007) en Annie Grietje, geboren te Hoorn op 9 juli 1930 (overleden 10 augustus 2010). Greta Annie huwt op 20 april 1950 te Hoogwoud met Klaas Dirk Rooker, geboren te Obdam op 22 mei 1924 (overleden te Aartswoud op 27 oktober 1970). Annie is jarenlang directrice van verzorgingshuis "De Berkenhof" in Berkhout.
   
Foto 1: Baby Gré Nobel.
Foto 2: Moeder Corry met dochter Gré.
Foto 2: De zusjes Annie en Greta Nobel.

De Coöperatieve Raiffeisenbank te Hoorn is in 1960 ontstaan door een fusie van de banken te Berkhout, Blokker en Schellinkhout. In (vermoedelijk) 1969 is Jan Nobel 35 jaar bestuurslid van deze Raiffeisenbank. Als dank krijgt hij twee monumentale boekwerken aangeboden. De heer F.J. Vreeswijk uit Alkmaar, rayon-inspecteur van de Raiffeisenbank, overhandigt namens het bestuur en de directie van de Centrale Bank een medaille aan de jubilaris. De Schellinkhouter L. Koster wordt de opvolger van Jan Nobel.
 Een karakteristieke foto van Jan Nobel.

Jan Nobel is ook hoofdingeland van Drechterland. Hij wordt in december 1971 als afgevaardigde van de polder Schellinkhout opgevolgd door Jan Nierop.

Vader Jan Nobel moet medio 1963 om gezondheidsredenen stoppen met boeren. Een deel van het melkvee wordt verkocht en een ander deel verhuist naar het boerenbedrijf van zijn dochter Gré en schoonzoon Klaas Dirk Rooker in Aartswoud. Vader Jan blijft op de boerderij wonen en houdt nog wat schapen. Als Jan Nobel in 1975 overlijdt blijft moeder Corry op de boerderij wonen tot medio 1977. In dit jaar verhuist ze naar verzorgingshuis "Huize Avondlicht" te Hoorn. Vanaf dat moment gaan haar kleindochter Corry Rooker en haar echtgenoot op de boerderij tegenover het raadhuis wonen. Vanaf 8 september 1978 tot 5 oktober 1994 woont Gré Rooker-Nobel weer op de ouderlijke boerderij. Daarna wordt de stolp door de zusters Gré en Annie Nobel verkocht aan familie Jongbloed, die de stolp op haar beurt later zal verkopen aan familie Ram.
 
Voor de boerderij staan in vroeger jaren zeven iepen. De kleurenfoto is omstreeks 1979 gemaakt. Te zien is dat de voordeur is gewijzigd.

3. Vrouwtje Leguit
Vrouwtje Leguit wordt op 12 augustus 1906 in Schellinkhout geboren in de boerderij (bouwjaar 1851) tegenover het raadhuis en groeit daar op. Vrouwtje bezoekt na de lagere school de Landbouw Huishoudschool in Hoorn. Ze huwt op 20 april 1931 op 24-jarige leeftijd met Pieter Cornelis Vis. Daarna gaan ze in Venhuizen wonen, in een boerderij in de Hout. Het echtpaar Vis-Leguit krijgt één zoon, Cornelis Gerrit Vis (roepnaam Kees), geboren te Venhuizen 31 januari 1932. Vrouwtje Leguit overlijdt te Hem op 5 december 1983 op 77-jarige leeftijd als gevolg van een verkeersongeluk.
 Het echtpaar Vis-Leguit met hun zoon Kees.

Vrouwtje is lid van de zangvereniging "Polyhymnia" en ook van de toneelvereniging "De Boom van ons Genoegen".
   
Foto 1: Het programma (na de pauze) van de zangvereniging Polyhymnia onder leiding van directeur de heer J.W. Harmsen van "Zondag 6 en Donderdag 10 April 1930 in het lokaal van den Heer J. Leegwater. Aanvang 7  1/2 uur precies". Vrouwtje Leguit speelt de rol van Marie, de dochter van weduwe Jansen.
Het programma is gedrukt door "S. Visser, Boekhandel te Schellinkhout, Speciaal in Drukwerken en Schrijfbehoeften".
Foto 2: De trouwkaart van Vrouwtje Leguit en Pieter Cornelis Vis.
Foto 3: De officiële trouwfoto van Vrouwtje Leguit en Pieter Cornelis Vis.

Vrouwtje heeft muzikale talenten en is zeer creatief, vooral in handwerken. Ze trekt er op uit om vrouwen uit omringende dorpen, waaronder Schellinkhout, enthousiast te maken om een huisvrouwenverenging op te richten. Zo wordt in 1938 de "boerinnenbond" (de latere plattelandsvrouwen) opgericht. Vrouwtje volgt zang- en pianolessen bij mevrouw Wessemius te Hoorn. In 1940 wordt aan haar gevraagd leiding te geven aan een bonte avond voor de gezinsverpleging en het Witte Kruis. Dit is het begin van haar zo geliefde zangkoortje, dat alleen uit dames bestaat. Met "haar koortje" verzorgt ze veel optredens en bezoekt ze concoursen. In 1952 dirigeert ze een koor van 152 Noordhollandse dames in het Amsterdamse Concertgebouw. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van "haar koortje" komt ze voor de radio in het programma "Onder de mensen" van Cees Brusse.

In november 1980 wordt het 40-jarig jubileum van het plattelandsvrouwenzangkoor onder leiding van Vrouwtje Vis-Leguit gevierd.

 


Hierboven drie foto's van een onbekend optreden van het koor van Vrouwtje Leguit.

 
Foto 1: Een optocht door het dorp in 1923 in verband met de feesten ter gelegenheid van het vijfentwintig jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.
Op de versierde praalwagen prijkt de tekst: Hulde aan het landbouwhuishoudonderwijs. De koetsier is Jan Nobel en de staande vrouw is Vrouwtje Leguit.


Op de bok zit Jan Nobel. Verder van voor naar achter Corry Leguit, Vrouwtje Leguit, Aleida Geertruida (Leitie) Ebels en Johanna Christina (Jo) Ebels.
De laatste twee zijn dochters van schoolmeester Jan Ebels. Aan deze creatie wordt een eerste prijs toegekend (zie 1923).

Na de tweede wereldoorlog wordt Vrouwtje lid van de partij "Gemeentebelangen". Ze wordt het eerste vrouwelijke raadslid in Venhuizen en zal dat werk 21 jaar lang blijven doen (1949-1970). Op 29 november 1951 komt "de Nederlandse Federatie van Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening" tot stand. Vrouwtje wordt presidente van het provinciaal bestuur Noord-Holland van deze stichting. Ten tijde van de ruilverkaveling in de polder "de Drieban" in de zestiger jaren van de vorige eeuw maakt ze deel uit van de "Werkgroep Streekontwikkeling". Als de verkaveling in 1969 een feit is, wordt besloten om met een aantal dames uit de besturen van de diverse vrouwenverenigingen een nieuw contactorgaan op te richten. Het wordt het "Vrouwenoverleg de Drieban".

Omstreeks 1952 brengt koningin Juliana een koninklijk bezoek aan de stad Medemblik, waar onderstaande foto's worden gemaakt.
 
Bijschrift bij de foto's:
Vrouwtje Vis-Leguit overhandigt aan Koningin Juliana een tafellaken en servetjes gemaakt door de leden van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen uit de provincie Noord-Holland met de geborduurde wapens van de dorpen waar een afdeling is gevestigd.

Vrouwtje Leguit is betrokken bij tal van verenigingen: het Welzijnsberaad West-Friesland, de culturele raad, Welfarewerk Hoorn-Enkhuizen. Ook is ze depothoudster voor de Pro Juventutekalender, "ten behoeve van de misdeelde jeugd". Vrouwtje is ook de maakster van het Venhuizen-lied, zowel de tekst als de muziek. Ze is sinds Koninginnedag 1974 Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Voor het medeleven bij de Koninklijke Onderscheiding stuurt Vrouwtje aan de belangstellenden onderstaand kaartje.
   Krantenknipsel uit 1974 en het bedankkaartje.

     
Het moment dat burgemeester Engelvaart de ridderorde opspelt, twee portretfoto's- en het geboortehuis van Vrouwtje Leguit (anno 2002 Dorpsweg 107).

Cornelis Leguit, Grietje Laan, Jan Nobel en Cornelia Vrouwtje Leguit liggen begraven op de begraafplaats bij de kerk in Schellinkhout.
 Tekst van de grafsteen.
(zie 1969 en 1979).

Uit: Nieuws van den dag van 28 augustus.
Terwijl het 4-jarig zoontje van G.G., te Schellinkhout (N.-H.), zich met zijn vader op den akker bevond, geraakte het kind door een ongelukkig toeval te water, zonder dat de vader het bemerkte. Toen hij later zijn kind vond, was 't reeds verdronken.

Uit: Nieuws van den Dag van donderdag 13 september.
De Heer K. Hoek is 25 jaar lid geweest van den Raad der gemeente Schellinkhout (N.-H.). De jubilaris onving bij die gelegenheid als aandenken een wandelstok met zilveren knop en inscriptie.

Uit: Nieuws van den Dag van donderdag 5 oktober.
KOLVEN.
Dezer dagen hield de kolfvereeniging "De Vriendschap", eene vereeniging met niet minder dan 120 leden, hare jaarlijkschen wedstrijd in café Spree, te Schellinkhout. De wedstrijd was verdeeld in 3 klassen. 80 van de beste spelers namen aan de geanimeerde kamp. deel, waarvan de uitslag was:
1e klasse:
1e prijs A. Berkhout, Zuid-Scharwoude, 143 punten;
2e prijs O. Keersemaker, Grootebroek, 136 punten;
3e prijs P. Dekker, Schellinkhout, 131 punten.

In de overige klassen vallen geen Schellinkhouters in de prijzen.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :