De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1908.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1908.

1908
Januari: C. Groenhart, bouwkundige te Purmerend, verzoekt namens de heer R. Snoeck te Kwadijk toestemming voor de bouw van een woonhuis met schuur op het terrein sectie C, nummer 317, tegenwoordig (anno 2002) Dorpsweg 2.
Bovengenoemde R. Snoeck is fruitkweker Remmet Snoeck, geboren te Oosthuizen op 9 november 1881 (overleden te Schellinkhout op 23 maart 1960). Hij is een rechtstreekse afstammeling van een zeer oude regentenfamilie met de naam Snouck (ook Snoeck), waarvan de sporen twintig generaties teruggrijpen in de tijd. In het jaar 1404 woont in Gorinchem de verst bekende voorvader van de familie, ene jonker Johan Snoeck. Het geslacht Snoeck is een van de oudste en aanzienlijkste van Gorinchem. De leden daarvan hebben vóór de hervorming en ook daarna de hoogste ambten bekleed. Volgens de oudste geschriften is het geslacht oorspronkelijk afkomstig uit "het land van Kleef". Leden van de familie bekleden in de loop der tijd functies als baljuw, schout, schepen, burgemeester e.d.

De familie heeft ook een eigen wapen. Het oudste bekende wapen is dat van Jan Jacobsz. Snoeck (raad in 1558 en schepen in 1564 te Gorinchem).
 Wapen van de familie Snoeck (ook Snouck).
Omschrijving:
Wapen: Effen groen en een hermelijnen schildhoofd en in een gouden vrijkwartier een groen-geknopte en -gepunte rode roos.
Helmteken: Een verticaal geplaatste snoek van natuurlijke kleur, met de kop naar beneden, tussen een gouden vlucht.
Dekkleden: Zilder en groen.
Schildhouders: Twee gouden griffioenen met de staart tussen de achterpoten doorgaande.

   
Een detail van de bouwtekening van de woning van Remmet Snoeck en een foto van het pand uit 1944. Verder een detail van een kaart uit 1918 waarop de kweekerij reeds staat ingetekend. Ter oriëntatie: de weg naar links is de Dorpsweg.

 
Op bovenstaande foto's uit 1934 is te zien dat er een nieuwe sloot en toegang (een dam) bij het erf van de familie Snoeck is gemaakt, omdat de Provincialeweg Hoorn-Enkhuizen verbreed moet worden. Deze nieuwe sloot is gegraven op grond, dat in eigendom toebehoort aan de familie Snoeck. Als tegemoetkoming daarvoor krijgt de familie elders, aan de Lageweg (nr. 4a), compensatiegrond aangeboden.

   
De nieuwe oprit naar het bedrijf (na 1938), een wintertafereel uit omstreeks 1947 en een luchtfoto van het fruitteeltbedrijf (omstreeks 1955).

Genoemde Remmet Snoeck huwt op 26 november 1908 te Kwadijk met Neeltje Huis. Remmet heeft zijn toekomstige bruid voor het eerst ontmoet tijdens een zogenaamd "Bestvat-feest" in Kwadijk. Een "Bestvat-feest" wordt gevierd als een kastelein zijn zaak overdoet aan een nieuwe eigenaar. De oude eigenaar geeft dan een feest aan alle jongelui van het dorp dat tot de volgende morgen duurt.
Neeltje Huis is geboren te Hillegom op 6 augustus 1882 en overleden in een bejaardenhuis te Hoorn op 27 december 1972 (90 jaar oud). Neeltje heeft tot haar 90ste verjaardag in Schellinkhout, Dorpsweg 1, gewoond, waarna zij een pols breekt. De laatste maanden van haar leven brengt zij noodgedwongen door in verzorgingshuis "Avondlicht" te Hoorn. Remmet en zijn vrouw Neeltje liggen beide begraven op de begraafplaats in Schellinkhout.

Het echtpaar Snoeck-Huis krijgt twee kinderen:
1. Anna Cornelia (roepnaam Anny), geboren te Schellinkhout op 19 juni 1912.
2. Cornelis Pieter (roepnaam Cor), geboren te Schellinkhout op 14 juli 1918.
     
Remmet Snoeck en zijn echtgenote Neeltje Huis.

     
Op bovenstaande foto's poseren Anny en Cor Snoeck voor de fotograaf.

Inenting tegen de pokken.
 

Anny Snoeck trouwt op 31 mei 1946 in Schellinkhout met Cornelis Schuijt, geboren te Enkhuizen op 20 november 1915, firmant ener broodfabriek.
Blijkens zijn persoonsbewijs woont Cornelis (roepnaam Cees) Schuijt per 1 augustus 1942 bij zijn aanstaande schoonouders op het adres Dorpsweg 1 te Schellinkhout. Hij verblijft daar echter niet. Hij is namelijk lid van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO), een Nederlandse verzetsbeweging in de Tweede Wereldoorlog. Hij zorgt in dit kader voor het onderbrengen van vele onderduikers. Schuijt zit om bovengenoemde reden veelal ondergedoken op de boerderij van de overburen aan de Lageweg, de familie Jaap Schouten.
 
Foto 1: De Lageweg anno 1947 met (de eerste boerderij rechts) de boerderij van de familie Schouten.
Foto 2: De stolpboerderij van Jaap Schouten.


 
Foto 1: De achterkant van de boerderij van familie Schouten.
Foto 2: De veestapel van Jaap Schouten.


Op 19 juni 1944 wordt Cees Schuijt echter na verraad gearresteerd door de Duitse bezetter. Dat gebeurt in het huis (kruidenierswinkel) van Th. (Dick) Laan te Venhuizen. Cornelis Schuijt komt via ondermeer kamp Amersfoort en kamp Vught in het concentratiekamp Sachsenhausen terecht.
Vanaf 1941 doet kamp Amersfoort voor de Duitse bezetters dienst als Durchgangslager, als transit-kamp voor uitzending naar Duitsland, maar het voldoet zeker ook aan de criteria voor werkkamp of strafkamp. Kamp Vught (officieel van Duitse zijde: Konzentrationslager Herzogenbusch) is één van de vijf concentratiekampen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Sachsenhausen is tijdens WO II een concentratiekamp in Nazi-Duitsland. Het kamp ligt ongeveer 35 kilometer van Berlijn en is in 1936 gebouwd door gevangenen. In Sachsenhausen hebben van 1939 tot 1945 ongeveer 200.000 mensen gevangen gezeten. Volgens de 'officiele' cijfers zijn er ongeveer 30.000 tot 35.000 mensen omgekomen. Onder de gevangenen zijn politieke tegenstanders van Hitler, Joden, homoseksuelen, Jehova's getuigen, zigeuners en krijgsgevangenen. Velen kwamen om het leven door ziekte, uithongering, uitputting, marteling en executie.
Cornelis Schuijt weet echter de ontberingen in de kampen te overleven en keert na afloop van de Tweede Wereldoorlog op 19 juni 1945 terug in Schellinkhout en wordt daar met muziek van het fanfarekorps "Ons Genoegen" uit Wijdenes ingehaald.

Jaap Schouten en zijn vrouw Sien Groot krijgen vier kinderen: Riet (1934-2006), Gerard (geboren 1936), Annie (geboren 1939) en Piet.
 
Foto 1: Het gezin van Jaap Schouten en Klazien (roepnaam Sien) Groot van de Lageweg (foto omstreeks 1945 - zoon Piet is nog niet geboren).
Klazien is afkomstig uit het noordeinde van Schellinkhout.
Foto 2: De vier kinderen van het gezin Schouten (foto omstreeks 1949).


Anny Snoeck in de sneeuw (1942). Op de achtergrond is de boerderij te zien van de familie Schouten.

 
Foto 1: Het fanfarekorps op het erf van de familie Snoeck.
Foto 2: Anny Snoeck, de toekomstige vrouw van Cornelis Schuijt, maakt reclame voor het dagblad Trouw. Op het bordje prijkt de tekst:

Hulde aan de illegale pers, de ruggegraat van het verzet ter bevrijding van ons vaderland.
"Trouw" verschijnt voor het eerst op 18 februari 1943, oorspronkelijk onder de naam Oranje-Bode, als illegale krant op initiatief van een groep orthodox-protestantse verzetsmensen. Van de verzetsmensen die de illegale krant "Trouw" maken en verspreiden worden velen door de bezetter gearresteerd en gedood. De Duitsers hebben echter de verschijning tot aan de bevrijding in mei 1945 niet kunnen verhinderen. Het lezerspubliek van Trouw behoort in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog tot de achterban van de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Anti-Revolutionaire Partij.

Per 31 mei 1946 staat het echtpaar Schuijt-Snoeck ingeschreven in Enkhuizen op het adres Molenweg 81 en ze krijgen vijf kinderen:
Klaas Remmet Piet Frits Schuijt (roepnaam Klaas), geboren 3 maart 1947;
Remmet Cornelis Schuijt (roepnaam Rem), geboren 11 juli 1948;
Nelly Berendina Anneke Schuijt (roepnaam Nel), geboren 19 juli 1950;
Berendina Jacoba Schuijt (roepnaam Dieneke), geboren 12 febr. 1952;
Hendrikus Johannes Cornelis Schuijt (roepnaam Henk), geboren 22 juni 1955.
Anny Snoeck overlijdt op 14 april 1995 in een verpleeghuis te Lutjebroek. Cornelis Schuijt overlijdt op 12 februari 1984 in een ziekenhuis te Hoorn.

   
Foto 1: De huwelijksvoltrekking in het raadhuis van Schellinkhout tussen Anna Cornelia Snoeck en Cornelis Schuijt op 31 mei 1946.
Foto 2: Het bruidspaar bij de kerkelijke inzegening van het huwelijk in de kerk van Schellinkhout.
Foto 3: Het kersverse paar verlaat de kerk door de eind jaren vijftig van de vorige eeuw dichtgemetselde oostelijke uitgang van de kerk.

Cor Snoeck trouwt op 8 januari 1954 te Hoorn met Janna Marie (roepnaam Janne, later Jannie) Ooms, geboren te Grosthuizen op 13 oktober 1919. Na de trouwerij willen ze gaan wonen in een sedert april 1935 aan de familie Snoeck toebehorende boerenwoning met schuur, erf, fruittuin en bouwland, Dorpsweg 7. Dat pand wordt echter al vele jaren verhuurd en wettelijk blijkt het niet mogelijk om de onwillige huurder uit te zetten. Het zelfde probleem doet zich voor met perceel Dorpsweg 16, dat ook in eigendom toebehoort aan de familie Snoeck (zie hierna). Dat pand wordt contractueel nog voor zeven jaren verhuurd aan veehouder Jaap Visser. Het gevolg is dat Cor en Janne hun intrek nemen in de woning Lageweg 4a te Westerblokker. De eerste steen voor deze woning is gelegd in 1953 en het pand is gebouwd op zogenoemde "compensatiegrond" (zie hierboven). Het is de woning waar anno 2008 Remco Snoeck met zijn vrouw Yvonne en hun twee kinderen wonen (zie hierna: Remco). Het echtpaar Snoeck-Ooms krijgt drie kinderen:
Remco Mathijs Snoeck, geboren 11 juni 1955 (roepnaam Remco);
Jan Remmet Snoeck, geboren 7 mei 1957 (roepnaam Jan);
Cornelis Pieter, geboren 30 augustus 1959 (roepnaam Kees).

   
Op de eerste foto poseert Cor Snoeck voor de fotograaf. Verder een trouwfoto van Cor Snoeck en Janne Ooms (8 januari 1954) en een foto van het gezin van Cor Snoeck (winter 1967-1968).

 De drie zonen van Cor en Janne in de kofferbak van de Ford Comet van vader Cor.
Cor Snoeck overlijdt te Schellinkhout op 14 april 1989. Zijn echtgenote, mevrouw J.M. Snoeck-Ooms, woont anno 2008 nog steeds in Schellinkhout en wel Dorpsweg 7. Zij is anno 2008 de oudste inwoner van het dorp.

 
Twee foto's van perceel Dorpsweg 7. De man op de eerste foto is Remmet Snoeck. De tweede foto toont de situatie anno 2008.

Openbare Lagere School.
Anny en haar broertje Cor Snoeck bezoeken beide de Openbare Lagere School aan De Laan, waar hoofdmeester Jan Ebels de scepter zwaait. Op onderstaande foto, die omstreeks 1924 is genomen, staat Cor Snoeck afgebeeld. Het is het jongetje in het midden dat beide handen voor zijn ogen houdt. Op de achtergrond ziet u perceel Dorpsweg 97, anno 2008 bewoond door familie J.W. Mol.

Hieronder het schoolrapport van Anny Snoeck (tweede tot en met het zesde leerjaar van de OLS), waar goede cijfers op prijken en waaruit blijkt dat ze elk schooljaar wordt verhoogd. Let wel: Een 4 of een 5 op dit rapport is een hoog cijfer! Verder een foto van Anny op ongeveer zesjarige leeftijd en een afbeelding van Anny samen met haar broertje Cor.
       

Na de lagere school gaat Anny Snoeck per 1 augustus 1924 naar het ULO in Hoorn. Om aan deze opleiding te mogen deelnemen is een uittreksel uit het geboorteregister nodig, dat op 22 augustus 1924 door burgemeester Dirk Laan wordt afgegeven. Op 21 juni 1927 doet Anny eindexamen in Alkmaar en behaalt ze haar diploma M.U.L.O.-A. Vervolgens bezoekt ze nog de Vakschool voor meisjes te Hoorn.
 

Hieronder drie foto's van Anna Cornelia (Anny) Snoeck.
   
De eerste foto is gemaakt op 1 augustus 1925 op het moment dat Anny 13 jaar oud is. Foto 2 is gemaakt op 6 augustus 1934. We zien Anny op haar zwartgelakte damesrijwiel. De derde foto is op 14 augustus 1935 geschoten op het erf van de familie Snoeck. Vader Remmet Snoeck zit achter het stuur van zijn auto, een T-Ford. Zijn dochter Anny heeft plaatsgenomen op het spatbord linksvoor. Op de achtergrond is een deel van de warenhuizen van de fruitkwekerij te zien.

En hier vier "actiefoto's" van Anna Cornelia (Anny) Snoeck.
     
Foto 1: Op de kantklosschool in het naburige dorp Wijdenes.
Foto 2: Bessen plukken.
Foto 3: Wol spinnen op het spinnewiel.
Foto 4: Aan het werk tussen de pruimenbloesem in een warenhuis met broer Cor (foto 1 april 1941).

Fruitkwekerij en caravanstalling.
Remmet Snoeck koopt op 13 november 1907 tijdens een "publieke verkooping", die bij opbod en afslag plaatsvindt in herberg het "Wapen van Schellinkhout" en geschiedt ten verzoeke en in tegenwoordigheid van:
1. den heer Dirk Laan, landman, wonende te Schellinkhout, als gehuwd in algeheele gemeenschap van goederen met mejuffrouw Trijntje Palenstijn,
2. den heer Sijbrand de Groot, landman, wonende te Schellinkhout, als voren gehuwd met mejuffrouw Neeltje Palenstijn,
3. den heer Willem Palenstijn, landman, wonende in den Hout, gemeente Hoogcarspel,
4. den heer Gerrit Palenstijn, landman, wonende te Schellinkhout,
welke genoemde Trijntje - Neeltje - Willem en Gerrit Palenstijn, de eenige erfgenamen ingevolge de wet zijn van den heer Jan Palenstijn, in leven koopman en landeigenaar, gewoond hebbende te Schellinkhout en aldaar overleden den dertienden Juni dezes jaars uit wiens nalatenschap voorschrevene onroerende goederen behooren.
Gemelde nalatenschap is door de erfgenamen aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving, blijkens daarvan den eenentwintigsten Juni dezes jaars ter griffie van de Arrondissements Rechtbank te Alkmaar uitgebrachte verklaring.

Remmet Snoeck koopt daar de volgende percelen grond:
Perceel 12: Een perceel bouwland gelegen langs de Lageweg, ter grootte van ongeveer een hectare, achtentwintig aren, tachtig centiaren, uitmakende het oostelijkst gedeelte van het perceel kadaster sectie C nummer 317, als bouwland geheel groot twee hectaren, zesenveertig aren, tachtig centiaren, zooals zulks op het terrein is aangeduid door paaltjes.
Perceel 12A:
Een perceel bouwland gelegen langs de Lageweg, ter grootte van ongeveer een hectare, twaalf aren, uitmakende het westelijkst gedeelte van het perceel kadaster sectie C nummer 317, geheel groot twee hectaren, zesenveertig aren, tachtig centiaren, zoals zulks op het terrein is aangeduid door paaltjes.
Perceel 13:
Een perceel weiland gelegen langs de Lageweg, kadaster sectie C nummer 3, groot een hectare, zevenentachtig aren, twintig centiaren.

Als bijzondere voorwaarde wordt in de acte vermeld:
1. De grond- en alle andere zakelijke belastingen van het verkochte geheven wordende, zijn voor rekening der kooper vanaf den eersten Januari negentienhonderd acht.
Na betaling van de kooppenningen en onkosten kan Remmet Snoeck de landerijen met Kerstmis aanstaande aanvaarden.
Onder deze ver- en aankoop zijn niet begrepen:
de mest liggende of nog gebracht wordende op de perceelen tien, elf, twaalf, veertien en zeventien. Deze moet daarvan worden verwijderd voor den eersten Augustus negentienhonderd acht.
Voor de huurder van perceel 12 wordt bedongen, dat hij tot 1 mei 1908 een deel van het perceel mag gebruiken om de boonen te dorschen.
Als getuigen worden op de acte ondermeer genoemd veldwachter Klaas Dikstaal en bode Pieter Koomen.

In 1939 koopt Remmet Snoeck onder Westerblokker nog een stuk land van Pieter Sachs, meesterschilder te Oosterblokker, ter grootte van 2 hectaren en 50 centiaren en kadastraal bekend sectie C, nr. 227.

   
De door Remmet Snoeck in 1907 gekochte percelen grond zijn op bovenstaand kaartje lichtgroen ingekleurd. Hierbij moet worden aangetekend dat het niet helemaal zeker is of de achtergrens helemaal bij de Molensloot heeft gelegen. Op foto 2 staat Remmet afgebeeld. Verder een foto van een nog jeugdige Neeltje Snoeck-Huis.

Remmet Snoeck heeft het vak van fruitkweker geleerd van zijn stiefvader Dirk Uitentuis, wonende te Kwadijk. Verder volgt hij een stage in bloemen en (minder) fruit in Aalsmeer. Nadat hij de benodigde grond heeft gekocht, laat hij daarop in 1908 een woning bouwen (Dorpsweg 2) en begint hij in Schellinkhout op de rest van het aangekochte land een fruitteeltbedrijf. Er worden nieuwe hoogstamfruitbomen geplant, maar die zijn pas na ongeveer vijf jaar vruchtdragend. Gedurende die eerste vijf jaren voorziet Remmet Snoeck in zijn onderhoud door het houden en verkopen van kippen, die tussen de nieuwe fruitbomen lopen. Verder worden uiteraard de gelegde eieren aan de man gebracht. Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw worden er bij de woning ook warenhuizen (kassen) gebouwd voor de teelt van tuinbouwgewassen. Buiten worden appels, peren, pruimen, bessen etc. geteeld en in de warenhuizen ondermeer perziken, pruimen, bessen, druiven en ook bloemen.
 
Foto 1: De nieuwe woning in 1922. Het erf van de fruitkwekerij kan worden betreden via een brug aan de Lageweg.
Foto 2: De fruitbomen worden bespoten. V.l.n.r. Remmet Snoeck, Cor Snoeck, Jan Vis en Jan Stroet (foto zomer 1922).

 
De woning Dorpsweg 2 (foto oktober 2003) en een foto van Cor Snoeck met zijn vrouw Janne Ooms.

Na het overlijden van Remmet in 1960 volgt zijn zoon Cor hem als bedrijfsleider op. In de beginjaren vijftig van de vorige eeuw stort de markt van kasfruit echter in en Cor Snoeck ziet zich dan genoodzaakt om andere bronnen van inkomsten aan te boren. Hij besluit om zich, naast de fruitteelt, ook toe te leggen op de mogelijkheid tot het stallen van particuliere caravans in de voormalige fruitkassen. Zo ontstaat in 1969 het bedrijf "Snoeck Caravanstalling". Later worden er voor dat doel ook nieuwe schuren gebouwd en legt men zich ook toe op de verkoop van caravans. Het caravanbedrijf aan de Dorpsweg 1 (stalling, woning, kantoor) wordt anno 2008 gerund door Remco Snoeck.
Het fruitteeltbedrijf verhuist rond 1960 naar Dorpsweg 16, waar Kees Snoeck vanaf ongeveer 1980 de scepter zwaait. Dit bedrijf is op 7 april 1949 aangekocht door Remmet Snoeck en is een boerderij, bestaande uit een huismanswoning met schuur, erf, gierkelder, boomgaard, tuin, wei- en bouwland, samen groot 16 hectaren, 61 aren en 19 centiaren. Op 23 januari 1996 brandt de stolpboerderij van de familie Snoeck, Dorpsweg 16, tot de grond toe af. De inpandige koel- en opslagruimtes van het fruitkweekbedrijf zijn ook onherstelbaar beschadigd. Er wordt echter een nieuw pand gebouwd en twee jaar later staat er op dezelfde plaats een prachtige nieuwe stolpboerderij (zie 1996). Anno 2008 is het fruitteeltbedrijf een maatschap van C.P. (Kees) Snoeck en zijn vrouw M.J.M. Snoeck-Dekker.
 
Foto 1: Remmet Snoeck op zijn Amerikaanse tractor van het merk Allis-Chalmers in zijn fruittuin. Deze tractor heeft meerdere generaties dienst gedaan. De vrouw die bij hem op de tractor zit is een vroegere verkering van Cor Snoeck (foto voorjaar 1949).
Foto 2: Cor Snoeck op zijn tractor van het merk Mc Cormick test de spuitmachine.

 
Twee foto's van "Snoeck Caravanstalling".

23 april:
Pieter Donker (geboren 2 augustus 1858) valt in een gierput en verdrinkt.
Uit: 'Het Nieuws van den dag' van woensdag 29 april.
Te Schellinkhout (N.-H.) is de Heer P. Donker in een ierput gevallen en daarin verdronken.

Uit: Schager Courant van 30 april.
GESTIKT
Door een noodlottig toeval verloor de veehouder P. Donker te Schellinkhout het leven. In het middaguur alleen op zijn erf zijnde had hij het ongelijk in een ierput te storten, waaruit het hem niet mogelijk was zich op te werken; toen men hem vond was de ongelukkige gestikt.

19 december:
De heer H. van Dalen doet aan het college van Burgemeester en Wethouders het verzoek om een houten schuur, waaronder een stenen voeting, te mogen bouwen op perceel, kadastraal bekend gemeente Schellinkhout, sectie B, nummer 259, 336 en 337. Verder vraagt hij om achter (toen nog) nummer 95 een woonhuis te mogen bouwen om daarin het "bedrijf van timmerman uit te oefenen". Hij ondertekent het verzoek met: De ondergetekende en uitvoerder, H. van Dalen.
Hij voorziet kennelijk problemen met de fundering, want drie dagen later, op 22 december, doet hij hetzelfde verzoek, maar nu met palen onderheit (zie 1915). Het pand is nu (anno 2002) Dorpsweg 82. De ernaast (noordelijk) staande schuur wordt jaren later bij nummer 80 gevoegd.

 
Details van de bouwtekening van H. van Dalen.

Burgemeester/secretaris Aris Kool wordt opgevolgd door D. Laan.
 Aris Kool.
De Nederlands Hervormde Aris Kool is op 5 maart 1837 in Hem geboren als zoon van landbouwer Klaas Kool en Dirkje Pater. Hij trouwt op 9 juli 1865 in Schellinkhout met Grietje Houter, die op 24 december 1841 is geboren. Zijn eerste vrouw overlijdt echter op 16 april 1885. Aris Kool huwt vervolgens in Venhuizen met Aaltje Schoenmaker op 16 november 1886.
Nadat hij eerst hoofd is van achtereenvolgens de Openbare Lagere School te Petten (1864-1865) en Andijk (1865-1875) vestigt hij zich in 1875 als veehouder en zuivelbereider in Schellinkhout. Dit werk blijft hij tot 1885 doen. Van 14 april 1884 tot 1 april 1908 is Aris Kool burgemeester en secretaris van Schellinkhout. Verder is hij van 26 september 1893 tot 16 juni 1910 lid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor het kiesdistrict Hoorn en van 9 november 1897 tot 17 september 1901 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Enkhuizen. Als nevenfuncties kunnen worden vermeld:
Directeur/boekhouder van de Spaarbank te Schellinkhout (omstreeks 1904), secretaris/penningmeester, afdeling Hoorn e.a. van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw (omstreeks 1904) en president-kerkvoogd van de Hervormde gemeente in Schellinkhout.
Burgemeester Kool overlijdt te Hoorn op 7 maart 1914 en wordt begraven op het kerkhof van Schellinkhout bij zijn eerste echtgenote Grietje Kool-Houter (zie 1837).

Twee ansichtkaarten uit 1908. De tweede afbeelding is een detail van de letter N van de eerste ansichtkaart.
   

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :