De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1913.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1913.

1913
Uit: Nieuwsblad van Friesland van 25 januari.
Bekwame Timmerlieden gevraagd, loon 22 cent per uur bij T. Kuin te Schellinkhout (N.-H.)

Er wordt begonnen met de aanleg van de spoorlijn Hoorn-Schellinkhout-Wijdenes-Venhuizen richting Bovenkarspel.

Uit: Nieuwsblad van Friesland van 29 maart.
Gevraagd met 1 Mei een
boerenarbeider
goed kunnende melken, bij C. LEGUIT te Schellinkhout N.H.
Jan Nierop wordt op 30 maart 1911 in Berkhout geboren. Zijn vader melkt in Berkhout 7 koeien.
In 1913 verhuist het gezin Nierop met de kleine Jan van Berkhout naar Schellinkhout.
Het gezin Nierop gaat daar wonen en boeren op de boerderij Dorpsweg 19.
Als verondersteld wordt dat de jonge Jan min of meer volwassen is, krijgt hij van zijn ouders zijn eerste kostuum.
Gekleed in dit kostuum wordt hij meteen bij een fotograaf vereeuwigd. Hij is dan ongeveer 18 jaar oud.

Jan Nierop (geboren 1911) huwt met Grietje Emma Metselaar, geboren op 5 oktober 1917.
Zij woont met haar ouders in de meest zuidelijk gelegen boerderij van het dorp.
 Grietje Emma Metselaar.

 
Foto 1: De boerderij van de familie Nierop; foto 2: Een oude ingekleurde foto van de boerderij van de familie Metselaar.

Het echtpaar Nierop-Metselaar krijgt twee kinderen: Jan, geboren op 1 februari 1942 en Piet, geboren te Hoorn (in het ziekenhuis) op 15 juli 1946. Jan Nierop (geboren 1911) wordt later melkveehouder op de boerderij Dorpsweg 19.
     
Foto 1: Opa Jan Nierop met zijn in 1942 geboren kleinzoon Jan;
Foto 2: Piet Nierop op het strandje nabij de boerderij van de familie Metselaar aan het zuideinde;
Foto 3: De jonge Piet Nierop poseert leunend tegen melkbussen voor de ouderlijke boerderij;
Foto 4: Jan en zijn kleine broertje Piet met de bokkenwagen op de brug voor perceel Dorpsweg 19.

   
Foto 1: Piet Nierop (links) met zijn buurjongetje van de overkant Pieter Willem (roepnaam Piet Wim) Peetoom (geboren te Hoorn op 17 april 1946). Hij is een zoon van tuinder Simon Peetoom en Anni Grietje Nobel. Vader Peetoom teelt onder meer uien, rode bieten, wortelen en aardappels. Het gezin van veehouder Peetoom emigreert in 1952 naar Suriname (zie 1943);
Foto 2: Piet Nierop achter een stoel op het ijs achter de ouderlijke boerderij Dorpsweg 19;
Foto 3: Piet Nierop krijgt schaatsles van zijn vader. Vader Jan blijkt een goede leermeester en een stoel blijkt een doelmatig hulpmiddel, want Piet heeft het schaatsen in één dag onder de knie.

   
Foto 1: V.l.n.r. Jan Nierop, neef Jan Metselaar uit de Beemster, Piet Nierop en nichtje Dieuw Metselaar uit de Beemster op een houten hobbelpaard;
Foto 2: V.l.n.r. Jan Nierop (geboren 1911), de broertjes Jan en Piet Nierop, opa Nierop en de knecht Marien Das. Laatstgenoemde woont in het werkmanshuisje van de familie Nierop. De 'heren' poseren bij een tweedehands Willys Jeep CJ2A, bouwjaar 1948, die in het kader van de Marshallhulp na WOII aan industiële- en landbouwbedrijven beschikbaar wordt gesteld.
Foto 3: Op de achtergrond de silo met houten opzetstuk voor de opslag van het kuilgras op het erf van veehouder Nierop. Ten behoeve van de conservering wordt melasse aan het gras toegevoegd.

   
Foto 1: V.l.n.r. De buren Piet Best, Jan en Piet Nierop en Klaas Renooy zijn met de hand aan het graskuilen. Over het verzamelde grasgewas wordt een laag aarde aangebracht om het gras aan te drukken. De foto dateert uit de beginjaren 60 van de vorige eeuw;
Foto 2: Veehouder Jan Nierop heeft al vóór WOII een melkmachine van het merk Alfa Laval. Het is een dubbel melksysteem met emmerinstallatie. Boven de achterkant van de tweede koe op de voorgrond is nog juist het hoofd van vader Jan Nierop (geboren 1911) te zien.;
Foto 3: Jan Nierop op de foto met zijn vader en moeder op het erf van de boerderij van de familie Nierop. Jan zal met de auto naar Schiphol worden gebracht om naar Canada te reizen. Hij gaat daar werken bij Jaap de Boer, een Schellinkhouter die naar Canada is geëmigreerd. De foto stamt uit de beginjaren 60 van de vorige eeuw;

Naast agrariër op de boerderij (zie 1880 en 1948), is hij vele jaren lid van het polderbestuur Schellinkhout. In 1947 wordt hij hoofdingeland van het polderbestuur van Schellinkhout, als opvolger van zijn vader Jan Pietersz Nierop. In 1962 wordt veehouder Jan Nierop gevraagd om voorzitter te worden van het polderbestuur, als opvolger van Maarten Sluis. Het is tot dan toe een tijdrovend "erebaantje" dat per jaar 75 gulden oplevert. Nierop informeert naar de salariëring van polderbestuurders in de omgeving en komt zodoende met het voorstel van een gulden per bunder. Het bestuur van de polder neemt dit voorstel over, zodat Jan Nierop kan rekenen op 640 gulden per jaar. Behalve voorzitter is Nierop ook hulpmachinist van het electrisch gemaal (in het gemaal bij de molen). Als de vaste machinist Gerben (Ep) Bakker, die in 1962 als bedienaar van het electrisch gemaal aantreedt, bij hevige regenval te lang achtereen moet malen, springt Nierop bij. Jan Nierop is ook de laatste voorzitter van het polderbestuur. Het laatste polderbestuur bestaat naast Nierop uit de volgende personen: Jan Nobel, Klaas Stapel, Ab Sluis, Willem Koster, Cor Snoeck, Cor Ham en secretaris-penningmeester Albert Langedijk. In 1973, bij de grote waterschapsconcentratie, wordt Nierop hoofdingeland van het nieuwe waterschap West-Friesland. Jan Nierop overlijdt op 19 december 2002 in een verzorgingshuis te Hoorn. Zijn zoon Piet is hem al jaren eerder, in het voorjaar van 1971, opgevolgd op de boerderij (zie 2002).

     
Foto 1: De tractor van het merk McCormick, type D 439, met kunstmeststrooier van veehouder Jan Nierop (foto circa 1970);
Foto 2: De zelfde tractor met een wagen stro op het erf van Jan Nierop;
Foto 3: Jan Nierop (geboren 1911) brengt een koe naar de stal. Zijn oudste zoon Jan kijkt toe;
Foto 4: Jan Nierop doet in de beginjaren van de jaren 70 van de vorige aan een protestmanifestatie in Hoorn tegen de lage inkomens van de melkveehouders.
De foto is genomen op de Dorpsweg ter hoogte van de ouderlijke boerderij, Dorpsweg 19. Op de achtergrond is de boerderij van fruitteler Cor Snoeck te zien (foto circa 1970). Deze boerderij gaat op 23 januari 1996 in vlammem op.

Bakker Kaczor neemt het bedrijf over van bakker Jacob Koomen (Dorpsweg 38). Hij blijft er tot 1964 wonen. Zie ook 1894.

Uit: Schager Courant van 27 mei.
Kaasmakersknecht.
Terstond gevraagd een Kaasmakersknecht,
tegen hoog loon, adres Jb. Haker, kaasfabriek te Schellinkhout, bij Hoorn.

31 augustus - 1 september: Onafhankelijkheidsfeesten.
   
Ter gelegenheid van 100 jaar onafhankelijkheid arriveert de prins (Dirk Bloothoofd) per schip (de SH 8 van Tewes van Dalen; zie 1902) in het haventje en wordt hij feestelijk onthaald.

Hieronder nog twee foto's die genomen zijn tijdens de festiviteiten.
   
De namen staan achterop op de eerste foto. Clara Pool is op dat moment 21 jaar oud.


Een foto van het feestcomité ter gelegenheid van 100 jaar onafhankelijkheid.
Achterste rij van links naar rechts: J. Breebaart, K. Otter, W. Blom, P. Best, J. Nierop Pzn., dominee A.E.K. Bolland, K. Baas, D. Pijl, meester J. Ebels, C. Donker, J. Dekker, J. Buisman, D. Bart en K. Boot.
Op de voorste rij van links naar rechts: C. Stelling, P. Noordervliet, W. Spree, K. Posch, A. Best, A. Groot, F. Groot en J. Baas.

Er bestaat nog een andere foto van een groep mannen. Ook hier vermeldt het onderschrift "feestcomité bij de onafhankelijkheidsfeesten". De heren poseren bij de afzetting van het feestterrein. Er staan echter beduidend minder mannen op deze foto.....

We zien v.l.n.r.: Klaas Posch (veehouder), dominee Bolland, Jan Buisman (fourage- en gisthandelaar), Klaas Otter (veehouder), Jan Ebels (onderwijzer), Freek Groot (veehouder), Arie Groot (fruitkweker), Dirk Bart (slager), de heer Stam, Kees Baas (timmerman), Pieter Noordervliet (wagenmaker) en Arie Best (fouragehandelaar).

Het alcoholhoudende drankverbruik is vrij laag: 1,07 liter per jaar per hoofd van de bevolking.
Ter vergelijking: Wijdenes: 1,23 liter, Venhuizen 1,5 liter, Hoorn 17 liter en Andijk 0,66 liter.

Om te komen tot een spoorverbinding Hoorn-Venhuizen-Grootebroek worden in 1910 in de gemeente Schellinkhout 24 perceelgedeeltes met een totale oppervlakte van ruim vijf hectare onteigend voor de aanleg van een spoorbaan.
 Uit: De Enkhuizer Courant van 16 April 1910.

Op 2 december 1913 wordt de spoorlijn, die langs Schellinkhout loopt, geopend. De tram rijdt op zogenaamd normaalspoor met een lengte van bijna 19 kilometer. Elke dag worden er zes ritten visa versa uitgevoerd. Via deze tramweg krijgt Schellinkhout een directe verbinding met de "rest van de wereld". Amsterdam bijvoorbeeld is over de ijzeren weg een stuk dichterbij gekomen. De voetbode hoeft de dagelijkse post vanuit Hoorn niet meer lopend naar het hulpkantoor te brengen. De stoomtram neemt dit werk van hem over (zie 1852).

Het tracee van de spoorlijn (blauw gekleurd).
Er is een halte op de plaats waar het spoor de Lageweg (rood gekleurd) kruist. Vanuit Hoorn loopt de spoorbaan (blauw gekleurd) eerst parallel aan de Opperweg (groen gekleurd) om vervolgens naar het oosten in de richting van het tramstation in Schellinkhout af te buigen. Rechts de halte/het station Schellinkhout, waar de spoorlijn de Dorpsweg kruist nabij de "Steenen Kamer" (zie 1601-1651) en daarna verder loopt in de richting van Wijdenes.

Hieronder een detail van een spoorkaart uit februari 1931.

Al in 1932 wordt besloten tot inkrimping van de dienstregeling. De laatste tram komt te vervallen, omdat er slechts 6 tot 7 passagiers gebruik van maken. In 1935 blijkt dat het vervoer van reizigers slechts f 25,00 per dag oplevert, terwijl de dagelijkse kosten f 100,00 bedragen. In mei 1935 wordt besloten dat de spoorlijn aan het einde van dat jaar wordt opgeheven. Op oudejaarsavond 1935 maakt de Zuiderkogge-tram dan ook de laatste rit en in de zomer van 1936 wordt begonnen met het opbreken van de trambaan.
Op de eerste foto (hieronder) ziet u het stationsgebouw. Het huisje op de achtergrond, dat inmiddels is gesloopt, is van mevrouw Koes. Na de opheffing van de spoorlijn per 1 januari 1936 wordt het stationsgebouw ingericht als woonhuis en het wordt in 1942 gekocht door familie Roorda (zie 1942). Op de tweede foto ziet u een detail van de mensen op het perron. Helemaal links staat stationschef v.d. Wal, zijn echtgenote en beide dochters. De man met de hoed op is Jan Breebaart. De derde foto is een spoorbrug uit de Schellinkhouter polder (omstreeks 1985).
Zie ook 1903 en 1910.

 

 
Enkhuizer Courant 29 november 1913: 'Opening van de dienst 2 december 1913'.

Jan Maarse overlijdt op 16 september. Hij is op 26 juni 1857 in Aalsmeer geboren en heeft zich vanuit Aalsmeer in Schellinkhout gevestigd. Hij is gehuwd met Catharina (Kaatje) de Wit, afkomstig uit Blokker. De schilder Klaas Koster (zie 1900) heeft een portret van Jan Maarse geschilderd, dat in familiebezit is.

Uit: Nieuws van den dag van 8 december.
Waterschapsbesturen.
Tot lid van het dagelijksch bestuur van den polder Schellinkhout (N.-H.) is benoemd de heer C. Leguit;
tot hoofdingeland de heer C. Koster.

Uit: Nieuwsblad van Friesland van 13 december.
Gevraagd tegen 2 Febr. een boerenarbeider, goed kunnende melken, bij C. Donker te Schellinkhout (N.H.). Woning beschikbaar.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :