De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1919.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1919.

1919
januari: Jurie Maarse ontvangt in zijn hoedanigheid als secretaris van de "Vereeniging voor fruitvervoer per spoor" een brief van controleur P.J. Schenk van de Phytopathologischen Dienst. Hij maakt zich zorgen over het teruglopen van de vogelstand in het geïsoleerd gelegen fruitteeltgebied Schellinkhout. Volgens Schenk moet de vogelcultuur ernstig ter hand worden genomen. Een goede insectenbestrijding is in het belang van de fruitteelt. Hij pleit voor een systematische aanpak en stelt voor om op drie plaatsen in de gemeente -in de fruittuinen van D. Vet, J. Maarse en A. Groot- nestkastjes op te hangen.
Om het plan te kunnen uitvoeren verzoek ik het bestuur Uwer vereeniging te bevorderen dat uit de kas een bedrag van f 12,50 voor het aanschaffen van nestkastjes -gaarne spoedig- wordt toegestaan. De verzendvereniging "Ons Belang" en de gemeente Schellinkhout worden ook om een bijdrage van ƒ 12,50 gevraagd. Op die manier kunnen 12 tot 15 kastjes worden opgehangen, wat niet teveel maar genoeg is.
De nestkastjes worden gemaakt door Klaas Roos (tuinder, timmerman en PEN-vertegenwoordiger in het dorp), die in november 1990 op bijna 100-jarige leeftijd overlijdt.

Op de foto zien we links tuinbouwer-metselaar Jacob Ruijter, in het dorp beter bekend als "de genezer" (zie 1914) en rechts Klaas Roos met zijn hond Vlok.
Over de resultaten van deze proef met de nestkastjes is niets bewaard gebleven, maar op 23 november 1939 wordt in Schellinkhout de spreeuw vogelvrij verklaard. Er komt een spreeuwenverordening ter bescherming van de vruchten aan bomen en struiken (zie 1939 en 1914-1936).

Uit: Schager Courant van 15 februari.
Met 1 Mei gevraagd: een ARBEIDER,
best kunnende ploegen en melken v.g.g.v., bij K. OTTER, Schellinkhout.


Jan Cornelis de Vries, zoon van Tijmon de Vries (1864-1946) en Johanna ter Hofstede (1865-1941), volgt in Hoorn de 'cursus melkcontroleur'. De op 11 januari 1902 geboren Jan Cornelis staat op de achterste rij, tweede van rechts. De namen van de andere cursisten zijn niet bekend.

Er is 82 ha bouwland en 551 ha grasland.

In de Schager Courant van 1 mei staat een uitgebreid verslag van de zitting van de Arrondissements Rechtbank te Alkmaar van Dinsdag 29 April 1919.
Hieronder volgt een stukje uit dat verslag:
De 34-jarige Cornelis Veer, op 23 April 1885 te Schellinkhout geboren, van beroep schildersknecht, had wegens eenvoudige beleediging van een politieagent te Hoorn, een vonnis tot een week gevangenisstraf opgeloopen. Veer, die in Hoorn woont, was in verzet gekomen, omdat hij in zijn geboorteplaats Schellinkhout schilderwerk kon bekomen bij den schilderspatroon Jan Breebaart en die week straf zou juist maken, dat dit fout liep. Want 't is thans druk, nu de "schoonmaakwoede" hoogtij viert en iedereen tegelijk geholpen wil worden. Breebaart zou stellig een ander nemen vreesde beklaagde. Maar Kees Veer heeft een zeer wélvoorzien strafregister en de O.v.J. zag geen enkel motief om wijziging in het gewezen vonnis te brengen en vroeg bekrachtiging daarvan.

Het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf (G.E.B.) van Schellinkhout komt tot stand. Er wordt ƒ 21.000,- geleend (tegen 5% rente) voor de aanleg van het electriciteitsnet. Jan Breebaart wordt administrateur en Klaas Roos wordt lijnwerker.

Uit: Schager Courant van 30 augustus.
GEEN KAASMARKT MEER.
Uit Hoorn.
De kaasfabrieken te Binnenwijzend, Schellinkhout, Hem, Venhuizen, Wervershoof, Hauwert, Benningbroek, Sybecarspel, Twisk, Hoogwoud, dir. Pijper, en Grosthuizen hebben zich vereenigd tot de Kaasafzetcombinatie West-friesland, gevestigd te Hoorn. Directeur is de heer H. Schottee de Vries, kaashandelaar te Hoorn. Daar de fabrieken waarbij zich naar verwachting, nog eenige zullen aansluiten, haar kaas zelf zullen exporteeren en dus niet meer ter markt zullen aanvoeren, beteekent dit besluit vooral voor de gemeente Hoorn een groot verlies. Voorloopig is de combinatie aangegaan tot 30 April 1920.


Deze foto is genomen op de Dorpsweg ter hoogte van huisnummer 46.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :