De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1920.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1920.

1920

Deze foto is gemaakt tijdens de jaarlijkse kermis. Links is het dorpscafé te zien. Jammergenoeg zijn er geen namen bekend van personen die op deze afbeelding staan.

Uit: Schager Courant van 6 april.
Paardenmonstering.
De ondergeteekende bericht hiermede dat: de heer STEHOUWER uit Rotterdam komt om paarden te koopen:
Koudbloed van 2-8 jaar en breede Warmbloed 3 tot 8 jaar,
op DONDERDAG 8 APRIL 1920,
op de volgende plaatsen en uren.
Stompetoren - 07.45 uur - café Rensen

en dan volgen nog 31 namen van cafés. Als laatste wordt genoemd Hugowaard - 5.10 uur - café de Hengstman.
Café Tensen te Schellinkhout wordt tussen 9.30 en 9.45 uur bezocht.
N.B. De plaatsen worden beslist bezocht.
De Commissionair,
M.D. SNOECK.

Een foto van de circa 20-jarige Jannetje Smit (1900-1988). Zij huwt op 22 april 1922 in Wijdenes met Jan Palenstijn, die later burgemeester van Schellinkhout zal worden (zie 1932 en 1941).
Rechts is de boerderij van familie Has te zien (Dorpsweg 67).

Er worden voor het tijdvak 1920 - 1921 twee consenten voor de visvangst afgegeven. Het betreft hier de houders van schepen die zich bezig houden met de "kustvisscherij".
No. van het consent: 1, SH 1, H. Sluis, geboortejaar 1872, wonende te Schellinkhout, beroep visscher, naam van het vaartuig "De Jonge Cornelis".
No. van het consent: 2, SH 4, T. Baas, geboortejaar 1870, wonende te Schellinkhout, beroep visscher, naam van het vaartuig "Grietje".


Een foto van een deel van het noordeinde. Het witte huisje op de achtergrond behoort bij de boerderij van (anno 2010) perceel Dorpsweg 49. De identiteit van de man op de foto is niet bekend (zie 1967).

Uit: Het Vaderland, staat- en letterkundig nieuwsblad van 26 juni.
Een ernstig ongeluk trof den heer S. uit Schellinkhout. Hij reed naast een motorwielrijder, hield evenwel niet goed vast, zoodat hij begon te slingeren en tegen een boom aan vloog. Met een ernstige hersenschudding werd hij naar het ziekenhuis in Hoorn gebracht. Bij zijn aankomst aldaar was hij reeds overleden.

Twee stoere binken voor het plaatselijke café op de foto tijdens de kermis. Bij de viskraam is gerookte paling te koop. De lange jongen bij de viskraam is W.C. Koster van de boerderij uit het noordeind.

Schellinkhout wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Links op de eerste foto is een electriciteitsmast te zien.
   
In de polder achter de molen is door molenaar Jan Beers een bruingekleurde isolator teruggevonden.
Een restant van de koperen elektriciteitsleiding zit er nog aan.

Uit: Schager Courant van 26 oktober.
Den 3en November hopen onze lieve Pa en Moe K. Otter en T. Otter-Schoorl
hunne 12½-jarige Echtvereeniging in stilte te herdenken.
Hun liefhebbende kinderen,
Nelly Cathrina.
Pieter Aris.
Aris Nicolaas.
Schellinkhout, Oct. 1920.

31 december:
Aantal inwoners 544, te weten 266 mannen en 278 vrouwen.

De Geheelonthouders Vereniging vergadert voor de eerste maal bij elektrisch licht (zie 1918).

 
Bakkerij De Groot is gevestigd in het witte pand.


De woning rechts wordt door twee gezinnen bewoond. In de op de voorgrond staande schuur staat een hondenkar.

31 december:
Schellinkhout telt 544 inwoners.

___________________

naar begin van deze pagina
naar de eerstvolgende periode
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :