De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1950.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1950.

1950
 De verwaarloosde molen.

Het dorp treedt toe tot de gezamenlijke vuilnisophaaldienst.

 Een foto van het Havenland.
Op de achtergrond zijn v.l.n.r. de kerk, (een deel van) de lagere school aan De Laan en de onderwijzerswoning te zien.

Aantal inwoners 562.
Drie van deze inwoners zijn veehouder Jan Nierop, geboren op 30 maart 1911 in Berkhout en zijn vrouw Grietje Emma Metselaar, geboren op 5 oktober 1917 met hun oudste zoon Jan, die op 1 februari 1942 is geboren. Op onderstaande kermisfoto die omstreeks 1950 is gemaakt, staat zoon Jan in de wagen die voorzien is van "moderne" luchtbanden.

Buurtvereniging "Het Centrum" brengt (omstreeks 1950) tijdens het jaarlijkse uitje een bezoek aan de luchthaven Schiphol en gaat daar op de foto bij de "Vliegende Hollander".
 
Mies Leegwater-Klimp (1), Marie Mol-Breebaart (2), mevr. Water (3), C. Nobel-Leguit (4), G. Schekkerman-Bras (5), W. Mantel-Boomsma (6), Klaas van Hinte (7), Gerrit Schekkerman (8), Mien Walkeuter-Edam (9), Corrie de Boer-Balstra (10), Jan Nobel (11), Jaap Mol (12), Piet Leegwater (13), Jan Walkeuter (14), Cor Davids (15), Piet Weel (16), Teun Mantel (17), Kees Bart (18), Aafje Bart-Kool (19), S. van Hinte-Walkeuter (20), Jb. Water (21), mevr. Koldijk (22), Henk de Boer (23), mevr. Bos (24 - vrouw van de veldwachter), Gerrit Posch (25), Vrouwtje Demmendaal-Posch (26), Jannie Posch-Best (27), Jan Breebaart (28), mevr. Bankert (29) en mevr. Dikstaal (30).

Hieronder een aantal foto's van de familie Dop (zie ook 1947, 1948, 1960, 1996, 1997 en 2005).
     
Foto 1: Cees Dop (geboren 1941) op de fiets tijdens de jaarlijkse kermis (foto omstreeks 1947).
Foto 2: Anneke (geboren 1945) en Cees Dop in de schoolbank (foto omstreeks 1951).
Foto 3: De broers Dik (geboren 1946) en Cees Dop (rechts). Op de achtergrond is de voormalige lagere school aan de Laan te zien (foto omstreeks 1952).
Foto 4: Cees en Anneke Dop in de auto van vader Cor. Het gebouw op de achtergrond is het dorpscafé (foto omstreeks 1952).

Gymleraar Jaap Mazereeuw geeft gymnastiekles. Op deze foto uit omstreeks 1950 zien we de leerlingen Ariënne Dekker en Rens van der Veen in actie in de kolfbaan van het dorpscafé (zie 1953: familie Dekker).

Op de boerderij Dorpsweg 75 boert Klaas Ham, geboren te Schellinkhout op 12 augustus 1883 en overleden in een ziekenhuis te Haarlem op 2 april 1954. Klaas is op 22 april 1910 getrouwd met Aafje Koster, geboren te Venhuizen op 29 april 1884 en overleden te Schellinkhout op 14 augustus 1964. Klaas en Aaf krijgen drie kinderen: dochter Klazina (geboren 19 oktober 1911 en overleden in november 1986), zoon Cornelis Dirk (geboren 7 september 1914 en overleden op 21 november 1991). Een andere dochter, genaamd Maartje, overlijdt al op jeugdige leeftijd. In april 1950 zijn Klaas en Aafje dus 40 jaar getrouwd en het feest wordt gevierd in het plaatselijke café. Onderstaande foto is genomen vóór de ingang van het dorpscafé. Klaas Ham stopt in 1952 met boeren. Zijn zoon Cor zet dan het rundveebedrijf voort (zie 1931 en 1963).

30 juni:
In april heeft schilder Gerrit Schekkerman werkzaamheden verricht in de stolpboerderij van Klaas Best. Op 30 juni zendt Schekkerman een halfjaarlijkse nota naar de N.H. Kerk te Hoorn voor slaapkamer behangen bij K. Best (zie 1935). Het betreft een slaapkamer in de stolpboerderij Dorpsweg 13, die sedert 1935 in eigendom toebehoort aan de Noorderkerk te Hoorn en die gepacht wordt door de familie Best. Er wordt ondermeer 17,6 vierkante meter behang linnen, 4 boek grondpapier, 6 en 5 ons plakmeel en 11 rol behang gebruikt. De totale kosten voor het behangen van de slaapkamer bedragen f 80,08 en dat is inclusief arbeidsloon (zie 1942).

Rijkspolitieman Piet Plas doet zijn intrede. Hij vertrekt in 1963 naar Enkhuizen (zie 1963).
 Piet Plas en zijn echtgenote.


Bovenstaande foto is genomen vanuit het dakraam van perceel Dorpsweg 69, dat dan wordt bewoond door familie Maarse. Links is een stukje van de boerderij van de familie Koster zichtbaar en rechts ziet u de woning/winkel van Dirk Compas, Dorpsweg 72. Dit pand wordt in 1982 gekocht door familie Kazimier (zie basispagina).

Gerrit Posch "boert" op de boerderij Dorpsweg 95 (foto 1 hieronder).
Hij is in 1924 gehuwd met Jannetje Best (foto 2 hieronder).
   
Eén van de zonen van Gerrit en Jannetje, Dick Posch, blaast al jong zijn partijtje mee bij de fanfare (foto 3).
Links achter de jonge Dick staat André Dekker.

De drie hoogste klassen van de lagere school gaan met de bus op schoolreis naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

Achterste rij v.l.n.r.: Adriaan Hoogenboezem (alias "Hoempie"), juffrouw Riet van Nes, meester Klomp, Atie Ham, mevrouw Winkel, Marie Hoekstra, Corrie van de Zijpp, onbekende buschauffeur, mevrouw Compas, mevrouw Nierop en Piet Buisman;
Middelste rij v.l.n.r.: Harm Jongsma, Cor van de Maden, Annemarie Stentrop, Hans Coevert, Jan Ruiter (alias "de witte"), Jan Visser, Cees Dop, Martin Kooy en Jan Nierop;
Voorste rij v.l.n.r.: Hannie Dekker, Marijke Boot, Nia Winkel, Jessie van de Zijpp, Lenie Klomp, Jannie de Groot, Dick Posch, Piet Compas, Gré de Groot.

Op de jaarlijkse kermis vermaakt de jeugd zich weer prima. Op de foto zien we van links naar rechts:
Dirk Nooij, Gerie Boot en Jeep Brouwer.

Dirk Bloothoofd aan het melken op de dijk, ongeveer ter hoogte van de molen.


Drie jonge meiden zitten aan de oever van het IJsselmeer bij de Nek, waar de visnetten van visserman Kees Knol hangen te drogen.
Het zijn: Aafje Alida (roepnaam Aaf) Stapel, Marie Has en Nies Stapel.

Van bijna het zelfde tafereel en van dezelfde lokatie maakt J.M. Luttge omstreeks 1955 onderstaand schilderij (ca. 17 x 27 centimeter), getiteld "Nettendrogerij te Schellinkhout".

Op de dijk hangen netten te drogen aan tussen de stenen vastgemaakte stokken. Uiterst rechts staat een man op de dijk, uiterst links het IJsselmeer.

Buitendijks is er nog een boomgaard van de familie Makkes omgeven door een windsingel. Later wordt het de tuin van familie Nap.

Veehouder Gerrit Koster, Dorpsweg 56 (na de hernummering in 1969: Dorpsweg 74) vraagt een bouwvergunning aan voor het uitbreiden van de boerderij. De vergunning wordt op 5 september 1950 verleend. In de oostgevel komen ter weerszijden van de voordeur extra ramen. Verder worden er een keuken, een bijkeuken en een douche gecreëerd en de wc verhuist van de stal naar het woongedeelte. Onderstaand twee afbeeldingen van de bouwtekening.
 
Afbeelding 1: Bestaande oostgevel;
Afbeelding 2: Nieuwe oostgevel.

 Veehouder Gerrit Koster en zijn vrouw Trijntje Stapel zittend aan de zuidzijde voor de boerderij.

   
De kerktoren en de St. Martinuskerk die dringend aan herstel toe zijn.

 Toreningang Schellinkhout. Tekening door C. Druif (ca. 1955), ca. 17 x 12 centimeter.
Reproduktie van een oude tekening van het ingangspoortje van de toren (eerste helft 16e eeuw).

5 september:
De in de pastorie wonende wika (werker in kerkelijke arbeid) Johannes Thomas (roepnaam Joop) Pietersen treedt op in Schellinkhout in het huwelijk met Imktje Anna Ehlhardt. In het dorp is het idee ontstaan om het bruidspaar vanaf de Lageweg per koets te vervoeren naar het raadhuis. De op 26 september 1949 achttien jaar geworden Jaap Roorda (zoon van Gerritje Sluis en landarbeider/doodgraver Christiaan Roorda) is bereid gevonden om als koetsier op te treden. Na de huwelijksvoltrekking in achtereenvolgens het raadhuis en de kerk, zal het bruidspaar door Roorda met de koets naar een fotograaf aan het Grote Noord in Hoorn worden vervoerd voor het maken van een bruidsreportage.
De oude trouwcoupé wordt in Hoorn gehuurd van Willem Galesloot. Het is een vierwielige dichte koets, die voorzien is van vier houten spaakwielen. Deze wielen zijn voorzien van een ijzeren band waaromheen een massief rubberen band is gespannen, die dient als loopvlak. Het zwarte rijtuig zal worden getrokken door een nogal vurig paard, een zogenaamde Arabier. De familieleden van het bruidspaar zijn op deze heuglijke dag met een autobus van Leeuwarden naar Schellinkhout gereisd.
Zoals afgesproken wordt het bruidspaar vanaf de Lageweg via de Dorpsweg naar het plaatselijke trouwcentrum vervoerd. Veel bewoners van de Dorpsweg hebben de vlag uitgestoken en de kerk zit stampvol met belangstellenden. Alles gaat naar wens en de koets brengt het bruidspaar onder de nieuwgierige blikken van dorpsgenoten behouden naar de plaats van bestemming.
Als zowel het burgerlijk- als het kerkelijk huwelijk zijn gesloten, stapt het bruidspaar weer in de koets en met koetsier Jaap Roorda op de bok gaat men op weg naar de fotograaf te Hoorn. Via de Dorpsweg en de Lageweg wordt bij nadering van Hoorn, bij de boerderij van de familie Pauw, de klucht van de IJsselmeerdijk zonder problemen genomen, waarna de rit over de dijk in de richting van de Oosterpoort wordt voortgezet. Maar dan gaat het mis! Het rubber van één van de voorwielen van de koets raakt los, omdat het uitgedroogd is na een aantal jaren niet te zijn gebruikt en onderhouden. Bij elke omwenteling van het wiel raakt het rubber verder los en maakt een luid klapperend geluid. Dat is voor het angstig geworden paard het teken om het op een lopen te zetten. Met andere woorden het beest slaat op hol!
In sneltreinvaart wordt een traject van zeker één kilometer over de dijk afgelegd. Pas dan weet koetsier Jaap het moegestreden paard weer enigszins in bedwang te krijgen en de koets tot stilstand te brengen. Het losgeraakte rubber wordt door Roorda van het wiel getrokken en de rit naar de fotograaf wordt met één kaal wiel verder zonder noemenswaardige problemen vervolgd.

 .....de klucht van de IJsselmeerdijk.....

Nadat de fotoreportage is gemaakt wordt de terugreis per koets naar de pastorie in Schellinkhout aanvaard en deze is volgens de overlevering zonder problemen verlopen. De buurtgenoten hebben inmiddels een huwelijksdiner gekookt en gebraad. Deze vorstelijke maaltijd wordt in de pastorie voor de kersverse echtelieden geserveerd. Het personeel van het postkantoor in Hoorn informeert intussen wat er toch aan de hand is in Schellinkhout, want deze dienst heeft in korte tijd circa 500 brieven en telegrammen naar de pastorie verzonden. De korte huwelijksreis tenslotte voert Joop Pietersen en zijn vrouw naar de Schwäbische Alb in Duitsland (zie 1949).
 De bedoelde boerderij bij de opgang naar de dijk (foto april 1968).

Deze foto van een voetbalelftal met allemaal Schellinkhouter veteranen stamt uit omstreeks 1950. Het is niet bekend waar en ter gelegenheid waarvan deze foto is genomen.

Van boven naar beneden en v.l.n.r.:
Harm van Assen (grensrechter), Jente Kampen, Piet Posch, Gerrit de Boer, Gerrit Palenstijn, Piet Dekker en Klaas Dekker;
Jo Nierop, Felix Maarse, Gerrit (roepnaam Nappie) Kampen (geboren te Berkhout op 13 januari 1930; overleden te Hoorn op 25 juli 2009), "grote" Cor Koster, Klaas Posch, Joop Vis en Cor Dop (chauffeur).

___________________

naar begin van deze pagina
naar de eerstvolgende periode
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :