De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1957.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1957.

1957
Boerenarbeider Sake de Jong wordt op 24 augustus 1911 geboren. Sake is gehuwd met Grietje Huisman, die op 28 december 1921 is geboren. Medio 1953 vestigen zij zich in Schellinkhout vanuit Rauwerderhem, anno 1952 perceel Rauwerd 125 (Friesland). Sake is boerenwerkman en heeft werk gevonden bij veehouder Willem Koster wiens stolpboerderij op Munnekai staat. Van Willem Koster is bekend dat hij zijn personeel veelal betrekt uit Friesland. Hij plaatst daartoe advertenties in Friese kranten. Vermoedelijk heeft Sake de Jong op onderstaande advertentie gereageerd.

Uit: Friese Koerier van 18 februari 1953.
Gevraagd
Met 1 Mei of eerder BOERENARBEIDER best kunnende melken en alle boerenwerk verstaande. Net gezin. Huis beschikbaar. Brieven met opgave van vorige werkkring aan: W. Koster Azn., Zeedijk 12, Schellinkhout bij Hoorn.

Veehouder Willem Koster heeft kennelijk al spoedig Sake de Jong als boerenarbeider aangenomen, want in de Friese Koerier van 6 maart staat het volgende bericht:
Ben VOORZIEN van een arbeider. Dankend voor de aanbieding teken ik W. Koster Azn., Zeedijk 12, Schellinkhout.

Het gezin De Jong gaat in het werkmanshuisje van Koster wonen, dat bij de boerderij staat (zie 1896-1900). Het echtpaar krijgt vier kinderen: Gerda, Appie (geboren 1952 in Rauwerderhem), Pietje en Margje. Laatstgenoemde is geboren te Opsterland op 10 april 1940. Op 16 maart 1957 overlijdt vader Sake in Schellinkhout. Zijn vrouw Grietje blijft achter met de vier kinderen. Noodgedwongen moet het gezin het werkmanshuisje van boer Willem Koster verlaten. Echter de gemeente Schellinkhout biedt uitkomst. De wiekloze Grote Molen staat leeg en wordt door de gemeente voor bewoning geschikt gemaakt. Voor de verwarming van de molen staat er op de begane grond een kachel. Als schoorsteen dient een lange asbest buis, die men in de molen heeft laten zakken. Het gezin heeft tot medio 1965/1966 in de molen gewoond en verhuist dan naar Lemmer.
  De molen zonder wieken.

   
De eerste foto is genomen vanuit de molen in westelijke richting. Helemaal links is het werkmanshuisje te zien waar het gezin De Jong woont tot het overlijden van vader Sake. Naast het huisje is de boerderij van Willem Koster te zien. Op de tweede foto is rechts hetzelfde huisje zichtbaar. Op de derde foto zitten de zusjes Appie (links) en Pietje de Jong op het gras bij het werkmanshuisje op Munnekai.

Na eerst te zijn verloofd trouwt dochter Margje de Jong op 11 juni 1960 vanuit de molen met Rinus Schermacher, geboren te Amsterdam op 31 mei 1937. De trouwlokatie is het raadhuis in Schellinkhout en het bruidspaar wordt door een chauffeur van taxi Kok uit Hoorn vervoerd. Het huwelijk wordt voltrokken door wethouder Jan Boot.
   
Foto 1: De bruidegom haalt de bruid op bij de molen.
Foto 2: Het jawoord in het raadhuis.
Foto 3: De bruid bij de taxi van de firma Kok uit Hoorn.

Marg en Rinus ontvangen veel felicitatiekaartjes. Hieronder ziet u er een paar.
   

Ook zijn er felicitaties van bakker Davids, familie Schekkerman, Jo en Lize Nooij van het postagentschap en Jan Cornelis de Vries en zijn vrouw Alie Amsterdam.
 
 

 
De officiële trouwfoto en een foto met de zussen Pietje (achter) en Gerda.

Het bruiloftsfeest vindt plaats in het dorpscafé, dat op dat moment wordt beheerd door de heer Geurts. Het kersverse echtpaar gaat na een goed woordje van Alie Amsterdam wonen in het werkmanshuisje van Niek Vriend, dat naast de boerderij "Vriendenhof" staat, (anno 2007) Dorpsweg 25.
   
Het werkmanshuisje van Niek Vriend. Op de tweede foto poseren Rinus Schermacher (rechts) en Andries Zandstra, de uit Aartswoud afkomstige nieuwe vriend van moeder de Wed. De Jong-Huisman (Grietje). Ze zitten op de brug die toegang geeft tot het huisje. Uit de relatie van Grietje en Andries wordt dochter Hannie geboren. Op de derde foto zien we Marg met de kat voor het huisje. Rechts op de foto is de boerderij (anno 2007) Dorpsweg 30 te zien.

Rinus en Marg mogen in het huisje gaan wonen op voorwaarde dat Rinus leert melken, zodat hij bij gelegenheid dat werk kan uitvoeren op de boerderij van Vriend (zie 1904).
   
Foto 1: Rinus Schermacher (links) en Andries Zandstra melken de koeien van Niek Vriend.
Foto 2: Rinus Schermacher met het paard van buurman Niek Vriend.
Foto 3: Veehouder Niek Vriend met zijn paard.

Omdat er in het kleine huisje geen ruimte is voor een permanente plaats voor een wasmachine wordt deze één maal in de week voor twee gulden gehuurd bij een bedrijf in Hoorn. 's Morgens om acht uur wordt ie gebracht en 's middags om 12.00 uur wordt het apparaat weer opgehaald. Elke vrijdag, weer of geen weer, staat de machine buiten te draaien.
   
Foto 1: Het is vrijdag: Marg Schermacher-De Jong doet buiten de was.
Foto 2: Een ingekleurde foto van Margje de Jong.
Foto 3: Rinus Schermacher.

Het echtpaar Schermachter-De Jong krijgt twee kinderen, Sake en Gea. Op 11 juni 2002 zijn Rinus en Marga veertig jaar getrouwd. Zij wonen dan al lang in Zwaag (gemeente Hoorn).

Bovengenoemde Sake de Jong overlijdt op 16 maart na een ziekbed (longkanker en leukemie). Hij wordt in Schellinkhout bij de kerk begraven.

De grafsteen op het grafmonument van Sake de Jong.

Uit: Friese koerier van 31 mei.
Op Hemelvaartsdag neemt het fanfarekorps "Nieuw Leven" deel aan een festival in de versierde straten van Koudum. Het korps wint daar onder leiding van directeur J. Hartog de tweede prijs bij de concourswedstrijd met 217 punten (zie 1951).

Op de eerste foto hieronder staan de buurmeisjes Aafke Renooy en Marjan Boot ter hoogte van Dorpsweg 21, de woning van de familie Boot.
Foto twee toont het huis van de familie Boot in april 1955. Op de brug poseren Corrie van der Zijpp (dochter van petroleumboer Wietze van der Zijpp; zie 1971) en Geer Boot.
Op de derde foto zien we Corrie van der Zijpp (1938-2012) omstreeks 1957 achter de woning van de familie Van der Zijpp, Dorpsweg 24. Op de achtergrond is het huis van familie Boot te zien.
   

Op 13 december 1956 is Tine Best geboren en dat vinden haar bewonderaars v.l.n.r. Adrie Vis (Dorpsweg 123), Tim Vink en Cor Vink, wonende Dorsweg 140 (boerenleenbank) erg interessant getuige hun blikken in de kinderwagen. Gezien de aantekeningen op het kaartje van het kleuterconsultatiebureau groeit de kleine Tine goed.
   

 De opgang naar de IJsselmeerdijk nabij de kerk.
Vóór de kerk is nog het dak van de Openbare Lagere School aan De Laan te zien.

De jaarlijkse kermis.
     
Foto 1: Piet Baas en Adriaan Hoogenboezem.
Foto 2: Piet Baas en Piet Bakker.
Foto 3: V.l.n.r. Catrien Leegwater, Guus v.d. Oort (links), Gré Ruiter, Annie Hilverda, Piet Dragtsma en Gré Bouwman.
Foto 4: Deze foto is genomen op de Dorpsweg vóór het café.
V.l.n.r. Jan Ruiter, cafébaas Jan Dikstaal, onbekend, Fred Dikstaal (zoon van de cafébaas).

     
Een onbekende jongeman is samen met Sjoerd Steggerda (rechts) bezig met het maken van bessensap. De gewelde rode bessen zitten in neteldoek. De familie Steggerda woont in huize "Rust Roest". Op de derde foto is huishoudster Gerritje Charlet aan het werk in de keuken. Op foto vier zien we Gerritje Charlet met haar in 1876 geboren broer Franciscus (zie 1927 en 1936).

De restauratie van de toren, de kerk en het raadhuis door de firma Gebr. De Graaf en A. Boon uit Enkhuizen is in volle gang (zie 1956). De volgende foto's worden tijdens de werkzaamheden gemaakt.
   
Op de eerste foto zien we de jonge Dirk Nooij aan het (timmer-)werk op een hoge steiger bij de kerk ter hoogte van de dakgoot. Overigens werken er meer Schellinkhouters mee aan de restauratie van de toren. Eén van hen is Jan Ruiter. Hij werkt bij de dorpssmid Jan de Bruin. Zij restaureren ondermeer de leuning van de trap van het raadhuis en het gietijzeren toegangshek naast het raadhuis. Verder smeden zij alle muurankers voor de kerk. De twee andere foto's zijn gemaakt bij de werkzaamheden in de kerk. We zien respectievelijk Dirk Nooij en zijn collega-timmerman Dirk Schouw uit Enkhuizen.

   
De twee jongens op de houten steigers van het raadhuis zijn Dirk Cornelis (Dirk) Nooij, geboren 15 augustus 1939 en zijn jongere broer Cornelis (Cees), geboren 8 januari 1947. Zij wonen tegenover het raadhuis in het huis op de hoek van de Dorpsweg en De Laan (postagentschap).
(zie ook 1956 en 1965).

Henk v.d. Zijpp en Klaas Stapel op de Hoornse kermis (foto 1). Op de tweede foto zien we v.l.n.r. Klaas Stapel, Henk v.d. Zijpp en Piet Dragtsma.
 

De Alkmaarse analiste van een kaasfabriek Annemarie Stentrop gaat twee maal per maand met de bus naar Schellinkhout, waar zij bij de bevriende boer Jan Cornelis de Vries aan de Dorpsweg 121 mag paardrijden. Als tegenprestatie melkt ze 's avonds de koeien (zie 1955).
   
De derde foto stamt uit 1958. De man op de bromfiets is Henk (achternaam onbekend), de partner van Annemarie. Het jongetje is Pim de Vries. Rechts is het huisje van Van Vlierden te zien en het hoge huis is Dorpsweg 136, anno 2004 bewoond door familie A. van Bentem. Helemaal links op de achtergrond is nog juist het werkmanshuisje van Jan Cornelis de Vries te zien, waar onder andere Sibbele Sjoerds heeft gewoond.

Pieter van der Molen woont vanaf ongeveer 1915 samen met zijn vrouw Willempje Jalink en acht kinderen in bedoeld werkmanshuisje met de naam Carosito. De kinderen slapen op zolder, op de lange regel (= allemaal naast elkaar). Het gezin heeft daarvóór in één van de buitendijkse huisjes gewoond, die in 1916 worden gesloopt (zie 1916). Pieter van der Molen is op dat moment knecht bij boer Ham. In maart 1927 overlijdt hij plotseling op 44-jarige leeftijd in het huisje aan een hartaanval. Zijn echtgenote Willempje blijft met acht jonge kinderen achter.

 Het werkmanshuisje Carosito.

 
Foto 1: Willempje Jalink en Pieter van der Molen.
Foto 2: De overlijdensadvertentie van Pieter van der Molen.

Sibbele Sjoerds is één van de vijf kinderen van het in 1919 gehuwde echtpaar Pier Sjoerds (1898 - 1965) en Annigje Schram. Pier Sjoerds is kort na de Tweede Wereldoorlog als werkman in dienst bij veehouder Jan Cornelis de Vries. Als vader Pier stopt met werken treedt zoon Sibbele in zijn voetsporen en wordt werkman bij De Vries. Pier en Annigje keren dan weer terug naar hun vroegere woonplaats Workum. Onderstaande foto is rond 1957 gemaakt.

Op bovenstaande foto zien we in het midden kleinzoon Pier Sibbele Sjoerds, die de hand van opa en oma Sjoerds vasthoudt. Achter het raam is Trijntje Sjoerds-Amsterdam met zoon Bouke Yge te zien. Trijntje is de echtgenote van Sibbele.

Sibbele Sjoerds is op 16 april 1925 in Balk, gemeente Gaasterland, geboren en trouwt op 26 april 1950 in Workum met Trijntje Amsterdam, geboren te Hindelopen op 15 oktober 1925.
 De trouwfoto van Sibbele Sjoerds en Trijntje Amsterdam.

In de Tweede Wereldoorlog wordt Sibbele opgepakt in Hoorn tijdens de harddraverijdag en als dwangarbeider te werk gesteld in een fabriek van AEG (Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft) te Hennigsdorf bij Berlijn. Aan het einde van de oorlog wordt hij bevrijd door Russische troepen en keert ongedeerd terug naar huis. Op de foto's naast de AUSWEIS-afbeeldingen zien we Trijntje Amsterdam (1946) en Sibbele Sjoerds (circa1956).
     

Sibbele is, zoals hierboven reeds is gememoreerd, als werkman in dienst bij veehouder Jan Cornelis de Vries (Dorpsweg 121), die is getrouwd met Alie Amsterdam (zie 1955). Deze Alie is een zus van Trijntje, zijnde de echtgenote van Sibbele. Het echtpaar Sibbele en Trijntje woont onder andere in het werkmanshuisje van Jan Cornelis de Vries, dat ter hoogte van de boerderij van De Vries aan de IJsselmeerdijk staat (zie 1975: Carosito). Sibbele Sjoerds is op 12 mei 1971 in Venhuizen overleden. Sibbele en Trijntje krijgen twee kinderen: Pier Sibbele (roepnaam Piet), geboren te Berkhout op 2 oktober 1951 en Bouke Yge (roepnaam Bouke), geboren te Schellinkhout op 24 juli 1955. Bouke wordt op 30 oktober 1955 in de kerk van Schellinkhout gedoopt door dominee J. de Zwaan (zie 1980).

   
Foto 1: Moeder Trijntje met Piet en in de kinderwagen Bouke (1956).
Foto 2: De broertjes Pier Sibbele en Bouke Yge Sjoerds in het werkmanshuisje van J.C. de Vries (1956).
Foto 3: Piet en Bouke Sjoerds bezoeken de Openbare Lagere School aan De Laan (circa 1964).

In de winter 1958-1959 leert Piet Sjoerds het schaatsen achter een oude stoel op een slootje bij Munnekei. Op de achtergrond is de verwaarloosde molen zonder wieken te zien. Mogelijk is Piet op dezelfde fiets (zie zadel) naar Munnekei gereden als waarmee hij op de tweede foto de krant wegbrengt.
 

Tijdens de jaarlijkse kermis smullen Wim Hoogenboezem (geboren 1946) en Koos Rotgans (links) van een ijsje. Op de achtergrond is de fietsenstalling van het dorpscafé te zien.

In het IJsselmeer, ongeveer ter hoogte van het eerste huisje in de Nek, is een steiger met duikplank gebouwd voor de jeugd en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Op de achtergrond ligt "de wrakkenboei" (zie 1947).
 De duikplank.

Later, omstreeks 1959, wordt er door onder andere Piet Bakker, Adriaan Hoogenboezem en Dick Nooij een betonnen basis gestort op de wal waar een duikplank op wordt gemaakt. Op de derde foto is deze betonnen basis van de duikplank te zien (foto april 2004).
   
Foto 1: De zittende meisjes zijn Guus van der Oort en Corrie v.d. Zijpp. De achterste jongen is Klaas Stapel. De twee jongens vóór Klaas Stapel zijn Jan Ruiter (links) en Dirk Nooij. De jongen die beneden bij de waterlijn staat is Jan Piet Davids. Klaas en Guus zullen later met elkaar trouwen.

december:
Schilder Gerrit Schekkerman verricht in december verschillende werkzaamheden aan de Boerderij bewoond door de Heer K. Best te Schellinkhout. Klaas Best pacht deze boerderij, genaamd "Landlust", van de Nederlands Hervormde kerk te Hoorn. De nota van f 19,95 wordt dan ook gezonden aan de N.H. Kerk te Hoorn. De schilder gebruikt 2 ½ ons Grondlak. Hij plaatst 1 ruit D.D. 87 x 102 c.m. en hij gebruikt 20 ons stopverf. De rekening is gedateerd 31 December 1958 en als voetnoot staat onderaan de nota geschreven:
U kan dit bedrag storten op de Boerenleenbank te Schellinkhout Giro Nr. 287340 (zie 1935 en 1948).


De dijk met de kerk op de achtergrond (omstreeks 1960). Op de achterkant van deze ansichtkaart staat gedrukt: echte foto, uitg. J. Buisman Schellinkhout.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :