De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1960.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1960.

1960
Aantal inwoners Schellinkhout: 526.

 De IJsselmeerdijk met op de achtergrond de kerk.

Verdelen we de bevolking in vijf groepen, dan ontstaat het volgende beeld:
Rooms Katholieken 9 %, Nederlands Hervormden 62 %, Gereformeerden 4 %, Anderen 4 %, Onkerkelijken 21 % (vergelijk 1909).

Verdelen we de bevolking in vijf groepen ten aanzien van de mannelijke en vrouwelijke beroepsbevolking, dan ontstaan de volgende cijfers:
agrarische sector: 98 mannen en 2 vrouwen;
nijverheid: 37 mannen en 0 vrouwen;
handel-, bank- en verzekeringswezen: 9 mannen en 1 vrouw;
verkeer: 13 mannen en 2 vrouwen;
dienstverlening: 7 mannen en 6 vrouwen.


Cees Dop schept puin, dat afkomstig is van de restauratie van de kerk en de toren, op een vrachtauto van het transportbedrijf van zijn vader Cor Dop (zie 1947).

Wonend en werkend in Schellinkhout: 135 mannen en 7 vrouwen;
In Schellinkhout wonend en elders werkend: 29 mannen en 4 vrouwen;
Elders wonend en in Schellinkhout werkend: 5 mannen en 2 vrouwen;
(vergelijk 1947).

 
De tweeling Pim en Pam de Vries op hun fiets bij perceel Dorpsweg 138 en voor hun ouderlijke woning, Dorpsweg 121 (zie 1955, 1958 en 1959).

 
Metselaar Johan Pieter Nierop, Schellinkhout 114, telefoon K 2293-288, verricht gedurende het jaar twee maal werkzaamheden voor de Fokvereniging "Schellinkhout" te Schellinkhout. Het betreft de woning tegenover de zuivelfabriek op de hoek van de Dorpsweg en de Havenweg (anno 2005: Dorpsweg 88).
Jan. 23 - Pannen goed gelegen huis Harm van Assen
2 Bl. pannen - f 0,60
Arbeidsloon - f 1,75
Mrt. 5 - 45 Bt. klinkers - f 3,82
5 gresbuizen 100 cm - f 19,25
specie - f 2,-
1 H.L. zand - f 1,20
Arbeidsloon - f 20,-
De nota is gedateerd 1 juli 1960 en heeft als totaalbedrag f 48,77.
Blijkens aantekening van de echtgenote van "specie Jo", genaamd Sara Maria Nierop-van Klaveren, wordt deze rekening op 5 juli voldaan.
Een gresbuis is een ouderwetse van vette klei gebakken stenen (riool)buis, vaak bruin. De buizen kunnen in elkaar worden geschoven en met cementspecie dichtgemaakt. De gresbuis heeft een glad en keihard oppervlak.
 Een gresbuis.

 De Steenen Kamer.
(Zie 1603).

5 mei: Bevrijdingsdag.
Op het buitendijkse voetbalveld wordt een gekostumeerde voetbalwedstrijd georganiseerd. De toegestroomde supporters zitten op het talud van de dijk vanwaar zij een prachtig uitzicht hebben op het gebeuren.
De vrouw helemaal achteraan is To Posch. De vóór haar staande jongen is Kees Donker. Rechtsachter staat Marie Nierop. Verder v.l.n.r.: Gerrit Vis, Cees Ham (met wandelstok), Piet Plas, Piet Best (voorgrond), onbekend (met bril), Ep Bakker, onbekend (met badmuts), Jaap Donker, onbekend, Adriaan Hoogenboezem (tegen de veeauto van de firma Dop). Helemaal rechts zit Cor Dop. De identiteit van de overige mensen op de foto is onbekend.
 

 
Nog twee foto's van de veeauto van Cor Dop.
Op de eerste foto zien we Cor Dop en zijn dochter Anneke.
Op foto twee staat zoon Cees Dop.

Een sfeerfoto uit circa 1960 van de kermis in het dorp.

V.l.n.r.:
Dirk Nooij, Cor Dop, Ans Braas-Pennekamp, mevrouw Dop-Coevert, Ep Bakker, Klazien Bakker-Ham, Jan Ruiter en op de voorgrond Jan Braas.

 Melkerstoid: Creel Winkel bij zijn "weidewagen" (omstreeks 1960).

12 augustus:
De kerk in net gerestaureerd, maar de Hervormde gemeente zit al enige jaren zonder voorganger. In augustus komt er echter een nieuwe dominee: de heer A.A. Spijkerboer. Hij is in Olst (Overijsel) geboren, maar heeft het grootste deel van zijn jeugd doorgebracht in Zeeland. In 1953 studeert hij af en vertrekt als predikant naar Berlijn. Later is hij nog een aantal jaren predikant in de Franse Ardennen. Ds. Spijkerboer is tegelijkertijd predikant van Ooster- en Westerblokker, Wijdenes en Oosterleek. De dominee heeft het dus erg druk. Het kerkbezoek is niet groot, maar er is wel een trouw aantal mensen, dat zich bij het kerkelijk leven betrokken voelt. Het zijn tolerante mensen. Er zijn mensen die het maar vreemd vinden dat de dominee in een trui en op sandalen door het dorp flaneert. Wellicht zijn er anderen die bezwaar hebben tegen zijn linkse opstelling, maar desondanks wordt hij geaccepteerd.
Dominee Spijkerboer zal blijven tot 18 februari 1966.

Een foto uit omstreeks 1960 van het jongenselftal van de voetbalvereniging.

Achter v.l.n.r. Piet Compas, Doede de Vries, de blonde Louk Jongsma, Rens v.d. Veen, Piet Bakker, begeleider Piet Posch;
Midden v.l.n.r. Kees Tuinman, Piet Has, Cees Donker (met de armen over elkaar), Walter Roos;
Geknield v.l.n.r. Cees Buisman, keeper Bill Ruiter, Harm Jongsma.

20 augustus:
Piet Buis wordt in Schellinkhout geboren.
Met grote blijdschap
geven wij kennis van
de geboorte van ons
zoontje
Pieter Arie

G.M. Buis de Groot
W. Buis

Een foto van het interieur van de kerk met het Flaesorgel.

Een foto van de gymnastiekvereniging.

V.l.n.r.: Joke de Boer, Joke Nap, Jannie Posch, onbekend, onbekend, Gerard Buisman maakt een koprol over een onbekende jongen, Martin Sluis, (verm.) John Bronner.

Piet Baas woont in één van de twee huisjes in "de Nek". Hij runt er een klein veehoudersbedrijfje. Als het hooitijd is helpt hij de broers Ab en Joop Vis bij het hooien. Als tegenprestatie wordt Piet Baas in de hooitijd geholpen door de broers Vis, ook omdat Baas geen tractor en maaimachine heeft. Op de foto zien we Joop Vis op de tractor van het merk Massey Ferguson in "de Nek". Op de eerste foto is het huisje van Piet Baas op de achtergrond te zien. De andere man op de wat wazige foto's is Piet Baas (zie 1963).
 

Hieronder drie foto's waarop Tine Best staat afgebeeld.
   
Foto 1: Ep Bakker op de kermis met de driejarige Tine.
Foto 2: Het is hooitijd en Ep Bakker helpt Piet Best, de vader van Tine. Als het schafttijd is wordt deze foto genomen.
V.l.n.r.: Piet Best, Ep Bakker, Piet Bakker (zoon van Ep), Henk Rorije en Tine Best.
Foto 3: Tine achter de ouderlijke boerderij met de hond Wanda.

14 december:
Aan de maandelijkse klaverjaswedstrijd in het dorpscafé van uitbater G.J. Geurts, 'Het Wapen van schellinkhout', nemen 56 kaarters deel.
De suiker voor de koffie of de thee zit in een suikerzakje (afbeelding 2).
 

___________________

naar begin van deze pagina
naar de eerstvolgende periode
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :