De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1963.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1963.

1963
In de zeer strenge winter van 1962 - 1963 is het IJsselmeer dichtgevroren. Op de ijsvlakte bij Schellinkhout wordt het ijs sneeuwvrij gemaakt door Jack Kuijper op zijn tractor om zodoende een mooie schaatsvloer te creëren. Wie de kinderen zijn is onbekend.
 

Er worden toertochten voor schaatsers en automobilisten georganiseerd. Ook Pieter Jan Ruiter doet mee met zijn DKW-bus. Op de foto is Piet aan de rechterzijde te zien. Achter zijn bus staat de DKW-personenauto van aannemer Kees Burger uit Wijdenes. De deelnemers aan de rally krijgen als herinnering een tegeltje. Op de derde foto, die genomen is bij Scharwoude, staan Cees Dop (links) en Jan Visser.
   

De "Dorpskrant voor Schellinkhout" wordt op 2 februari 1963 opgericht door Jac. Mol, met als redactieleden van het eerste uur: mevrouw G. v. Assen-Leijen, mevrouw C. Peereboom-Water, de heer Jac. Mol en de heer C. Toepoel (Cees). De illustratie op het voorblad is van de hand van Cees Toepoel.

"Pliesie" Piet Plas vertrekt na ruim twaalfeneenhalf jaar van Schellinkhout naar Enkhuizen.
Uit: de Dorpskrant voor Schellinkhout van 14 februari 1963.
14 daagse uitgave t.b.v. het verenigings- middenstands- en dorpsleven.
Eerste jaargang No. 1.
Politie Plas wordt overgeplaatst.
Wegens reorganisatie bij het Corps Rijkspolitie vertrekt Wachtmeester 1e klasse P. Plas uit ons dorp en gaat zich omstreeks half februari in Enkhuizen vestigen.
In de ruim 12,5 jaar dat hij in ons midden verbleef, leerden wij hem kennen als een actieve politieman die zijn dienst op zodanige wijze verrichtte dat wij hem slechts node zien vertrekken.
Vele jaren heeft hij op voorbeeldige wijze de verkeerslessen aan de schooljeugd verzorgd. Hartelijk dank Plas!
Het gezin Plas wensen wij een voorspoedige tijd in Enkhuizen toe, hopelijk bewaren zij een aangename herinnering aan hun verblijf in Schellinkhout. Naar wij van bevoegde zijde vernamen, ligt het niet in het voornemen, dat de vacante plaats door een andere politieman zal worden ingenomen (zie 1950).
 Piet Plas.

23 februari:
Er zijn twee herten ontsnapt uit een park in Hoorn en via het dichtgevroren IJsselmeer zijn ze bij het zuidend in Schellinkhout beland. De vrouw op de achtergrond is Guus Sluis-Balk, echtgenote van Albert Sluis.

24 februari:
Familie A. Sluis doet mee aan een toertocht over het ijs van het IJsselmeer. Met als bestuurder vader Ab, rijden ze in hun Volkswagen-kever van Enkhuizen naar Hindeloopen waar onderstaande foto wordt gemaakt bij de monding van de haven. Zoon Martin (geboren te Schellinkhout op 20 augustus 1952) zit ook in de kever. Zijn zus Dirma (geboren te Schellinkhout op 21 juni 1956) leunt tegen het linker voorspatbord van de Volkswagen en zus Nel (geboren te Schellinkhout op 22 februari 1951) staat erachter. Boven de auto is nog juist de spits te zien van de scheve kerktoren van Hindeloopen (zie hierboven).

3 maart:
In café "het Wapen van Schellinkhout" (ook wel genoemd: "de Schouw") voert de toneelvereniging "De Boom van ons Genoegen" het toneelstuk "De grote leugen" op. Onderstaande foto is tijdens deze uitvoering genomen.

V.l.n.r.: Corrie Peereboom-Water, Jan Visser, Ati Ham, Sietze Kampen, Griet Ham-Hansen, Jaap Donker en Mies Leegwater-Klimp.

maart: De uitbater van het dorpscafé heet de heer Stroomberg. In zijn café vindt op 25 maart 's avonds om 7.30 uur een vergadering plaats van het dagelijks bestuur en de hoofdingelanden van de Polder Schellinkhout. Op de agenda staan ondermeer de volgende onderwerpen:
3. Installatie der heren K.G. Stapel en C.P. Snoeck
6. Voorstel verbetering inlaatsloot tussen percelen K. Nap en Mej. G. Charlet.

De grondeigenaren binnen de polder Schellinkhout, met een totale oppervlakte van ruim 640 hectare, moeten per jaar een omslag van 40 gulden per hectare betalen (zie 2002: Nierop).

Op de boerderij Dorpsweg 75 boert Cornelis Dirk Ham, geboren te Schellinkhout op 7 september 1914 en overleden te Schellinkhout 21 november 1991. Hij is op 27 mei 1941 in Schellinkhout gehuwd met Grietje Hansen, geboren te Venhuizen op 3 december 1918 en overleden te Schellinkhout op 17 mei 1995 (zie 2001 - toneel).
 De trouwfoto van het echtpaar Ham-Hansen.
Het echtpaar Ham-Hansen krijgt drie kinderen: Aafje Hillechiena, geboren te Hoorn op 21 juli 1942, Hillechiena Aafje, geboren te Hoorn op 25 januari 1946 en Klaas, geboren te Hoorn op 1 september 1952. Deze Klaas, bijgenaamd "Brum" (omdat hij bij het "gas geven" op zijn autoped altijd brum-brum roept) neemt het boerenbedrijf van zijn vader over.
In februari 1976, in een tijd dat veel boeren van de vertrouwde melkbussen overstappen op grote koeltanks, laat Cor in een kranteninterview weten, dat bij hem de melkbussen voorlopig in zwang blijven, want
"dat geeft toch problemen in de zomer hoor. Dan lopen de koeien op het land en heb je toch weer bussen nodig om de melk naar de tank thuis te brengen. Je kan natuurlijk ook een tank op de weide plaatsen, maar dat kost ook weer extra".
Cor Ham melkt op dat moment zo'n dertig koeien en elke dag zet hij een kleine twintig bussen aan de weg.
"Nee, dat is helemaal niet vermoeiend. We tillen ze alleen maar op een wagentje en rijden de bussen dan naar de weg toe".
In de jaren negentig van de vorige eeuw stopt Klaas met boeren. In 2002 wordt de boerderij verkocht (zie ook 1890, 1931 en 1950).

 Aan de rechterzijde ziet u de boerderij van de familie Ham.

   
Foto 1 en 2: Cor Ham.
Foto 3: Griet Ham-Hansen en zoon Klaas (10 jaar oud).

Uit: Dorpskrant voor Schellinkhout.
14 Maart 1963
Uit de zakenwereld.
Na een bestaan van ruim 40 jaar, eerst pl.m. 15 jaar door de Fam. Klopper en daarna pl.m. 26 jaar door de Fam. Compas, heeft de laatste de kruidenierswinkel voor goed gesloten.
De heer D. Compas heeft, zoals zovele anderen, emplooi gevonden in de Zaanse industrie, maar blijft in het pand wonen. Thans is het gehele noordeinde verstoken van enige winkel.
Dit winkeltje was gevestigd in perceel Dorpsweg 72. In 1982 koopt de familie K a z i m i e r dit pand (zie 1937).

Deze foto wordt op het schoolplein genomen.

Achter v.l.n.r.:
Willie de Vries, Appie de Jong (wonende in de molen), Annemarie de Boer, Marjan Boot, Annemarie Spijkerboer, Dejanne Palenstijn en Tinie Voolstra;
Voor v.l.n.r.:
Piet Sjoerds, Pim de Vries en Pam de Vries.

28 maart: In de Dorpskrant voor Schellinkhout staat een advertentie van W.C. Davids, "SPAR", tel. 257. Je kunt er ook klompen en laarzen kopen. Deze winkel wordt per 1 januari 1964 "wegens omstandigheden" gesloten.

Aan het einde van de Meeweg (toen huisnummer 87) staan tegen de dijk nog twee huisjes. Het voorste wordt bewoond door familie Kampen. Het achterste gebouwtje wordt door hen als schuurtje gebruikt. De opstallen zijn ooit door deze familie gekocht voor vijfhonderd gulden. Nadat de opstallen halverwege de jaren zestig van de twintigste eeuw onbewoonbaar worden verklaard, koopt de gemeente Schellinkhout de huisjes op voor ongeveer drieduizend gulden en worden ze gesloopt.
Ongetwijfeld heeft onderstaand bordje aan de gevel gehangen van het huisje van de familie Kampen.
Het bordje wordt bewaard in het raadhuis (anno 2003).

Hieronder foto's die gemaakt zijn omstreeks het jaar 1963.
   
De middelste foto toont de achterzijde met mevrouw Jikke Kampen (geboren Hindelopen op 20 september 1927; overleden Hoorn 20 februari 2015), de echtgenote van Sietze.
Op de kleurenfoto staat mevrouw Kampen-Elzinga, de moeder van Sietze.

 Knipsel uit de krant van 6 januari 1964.

Op 30 maart 1963 is er een voorstelling van de toneelvereniging van "De Boom van Ons Genoegen".

Uit: de dorpskrant van 25 April 1963.
Jubileum in de NEK.
Als we in het zuideinde van Schellinkhout zijn, kunnen we alweer geruime tijd genieten van het gekrijs van de meeuwen in onze mooie meeuwenkolonie. De eerste eieren zijn alweer gelegd en over niet al te lange tijd zullen we weer talloze jonge meeuwen kunnen zien en horen.
Telkens als ik langs de "Put" kom geniet ik weer van de prachtige witte wolken die boven het water en boven het riet hun vreugde uiten over het naderen van het voorjaar. Ik geloof dat velen uit ons dorp wel eens stil naar dit vrolijke, onbezorgde vogelleven hebben gekeken en geluisterd. Heeft u er echter ook wel eens aan gedacht hoe het zou zijn als U daar jaar in, jaar uit, midden tussen die vogels zou leven? Velen zouden dit zeker niet op kunnen brengen.
Toch is er één die dit wel kan en ook doet. Dat is Piet Baas. Deze woont op 1 mei a.s. namelijk 25 jaar tussen het vogelspektakel. En ieder jaar jaagt hij de ongewenste menselijke indringers uit zijn "Put", omdat hij niet wil dat zijn meeuwen in hun broedrust gestoord worden.
Als jongen van 14 jaar waardeerde je het wel eens niet zo erg. 't Was ook niet leuk als je je fiets niet meer aan de dijk vond als je van een stiekum bezoek aan de "Put" terugkeerde. Je ging dan maar lopende naar huis, want je fiets bij Piet Baas halen, nee...... dat waagde je niet.
Nu is dat echter allemaal anders. Ik heb respect voor de man die nu al 25 jaar lang de "Put" beschermt en daarom meen ik dat dit jubileum niet ongemerkt voorbij mocht gaan. Ik weet zeker dat de meeuwen die de winter overleefd hebben en dat zijn er gelukkig nog heel wat, het roerend met me eens zijn. Dit jaar zullen ze hun rauwe kreten vast zo mooi mogelijk laten horen, omdat Piet hun Baas is.
J.P. Davids

   

   
Het huisje van familie Baas in de Nek.
Op de dijk staat de bestelbus van Piet Baas jr. Vóór de bus staan Gré Ham en Truida Baas (de jongste zus van Piet).
De foto's met de schietende Piet Baas jr. en Gré Ham stammen uit het jaar 1952.

Piet en Gré schieten vanaf de aanlegsteiger van visserman Kees Knol uit Hoorn. Deze visser pacht het visrecht in De Nek voor 25 gulden per jaar van Piet Baas sr. Knol vist zowel in het IJsselmeer als in het water van De Nek. Voor het buitenwater maakt hij gebruik van een ijzeren boot en voor De Nek heeft hij een houten bootje ter beschikking. Als visserman Knol in het IJsselmeer ondermaatse paling vangt, zet hij deze weer uit in een beun die in De Nek ligt, zodat de aal nog wat kan groeien.
 
Foto 1: De Nek met de beun voor de ondermaatse paling (foto omstreeks 1957).
Foto 2: De aanlegsteiger van Knol in het IJsselmeer (foto omstreeks 1957).
V.l.n.r. Rens van der Veen, Piet Has, Kees Knol (met palingfuik in zijn hand), Bill Ruiter, Dick Posch.

 Gré Ham poseert voor het huisje in De Nek.
Aan de voorgevel hangt een bordje met de tekst: TOB NIET, HET KOMT TOCH ANDERS.
Het huisje wordt in 1968 gesloopt (zie 1940).
Piet Baas sr. woont dan in een nieuw gebouwde bejaardenwoning in de nieuwbouw (zie 1967).

 Achter het hek is de plaats waar het huisje van Piet Baas heeft gestaan (foto 2004).

12 juni:
Henk Oonk, de zoon van de smid, slaagt voor zijn acte onderwijzer Lager Onderwijs, terwijl zijn meisje de dag daarvoor slaagt voor onderwijzeres. Een andere zoon van de smid, Jan Oonk, slaagt een dag later, op 13 juni, voor zijn diploma H.B.S.-B.

De leerlingen van de drie hoogste klassen poseren voor de fotograaf.

Achterste rij v.l.n.r.: Klaas Ham, Piet Leegwater (bijgenaamd: Pietje Peuter), Pam de Vries, Pim de Vries, Piet Sjoerds, Willie de Vries, Appie de Jong, meester Klomp;
Midden v.l.n.r.: Tineke de Boer, Hans Visser, Dejanne Palenstijn, Hans Berkhout, Dirma Visser, Marjan Boot, Tinie Voolstra, Annemarijke Spijkerboer;
Onderste rij v.l.n.r.: Nelleke Sluis, Catrien Leegwater, Adrie vis, Martin Sluis en Kees Walkeuter.

augustus:
Er logeren 46 kinderen van de buurtvereniging Kattenburg uit Amsterdam in het dorp. De leeftijd van de kinderen ligt tussen de zes en twaalf jaar. De "bleekneusjes" eten en slapen in de grote zaal van het dorpscafé "De Schouw", dat beheerd wordt door de Amsterdamse exploitant Stroomberg. De kinderen blijven veertien dagen. Veelal verblijven ze overdag bij of in het water van het IJsselmeer. In het café staat een jukebox. Er zijn jongens bij die vijftien tot zestien sneeën brood eten. En ieder broodje is belegd hoor. En volle melk. 't Is hier ideaal meneer. Gevaar voor verdrinken bestaat er niet, want je loopt hier vijfhonderd meter in zee en dan sta je nog tot je middel in het water. Iedere dag is er fruit voor de kinderen en vrijdags een ei. Ze slapen op blauwe inklapbare veldbedjes. De meisjes in de Bijenkorf. Dat is het toneel en de jongens in een deel van de zaal.

 Een foto van de kerktoren met op de voorgrond de voormalige schoolmeesterswoning.

Uit: de Dorpskrant voor Schellinkhout van 12 september 1963.
Maandag 2 september is een begin gemaakt met de bouw van de eerste woning op het nieuwe uitbreidingsplan. Dit eerste huis wordt een z.g.n. Bouwkaswoning welke t.z.t. bewoond zal worden door de heer K. Bant, nu nog woonachtig in Koedijk. De heer Bant is leeraar aan de H.B.S. te Hoorn en zal dus straks dichter bij zijn werkkring wonen. Van harte welkom in Schellinkhout.

Bedoeld uitbreidingsplan wordt gebouwd op het zogenaamde "Havenland".
Hieronder twee foto's van dat gebied.
 

Hieronder een aantal foto's van de bouw van de woning (landhuisje van het type "sering") van familie Bant, Havenweg 4, op het "Havenland", dat eigendom is van de kerk.
   

   

Hieronder de vorderingen van de nieuwbouw. De eerste foto toont de vorderingen aan de Havenweg, de tweede foto die van de Meeweg.
 

 Een luchtfoto van de nieuwbouw uit 2001.

Ook de woning Westermeeweg 10 wordt in 1963 gebouwd. Blijkens een opschrift op de achterkant van het houten waterputdeksel (achter de voordeur) wordt deze woning in opdracht van winkelier Jan Buisman (VIVO-winkeltje) gebouwd door aannemer Piet Leegwater. Het rode opschrift luidt: P. Leeghwater Werk Buisman (zie 1949 en 1952).

Op de eerste foto hieronder staat het huis afgebeeld rechts naast de boerderij (het bullehuis: zie 1966-1970 en 1966). De kleurenfoto van perceel Westermeeweg 10 is op 16 september 2007 gemaakt. Het pand wordt dan bewoond door familie P.C. Valkering en is inmiddels drastisch in- en uitwendig verbouwd.
 

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :