De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1975.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1975.

1975
15 januari:
De nieuwe school, een gecombineerde openbare lagere- en kleuterschool, wordt geopend. De naam van de nieuwe school, "Jan Luykenschool", is bedacht door de heer F.A. (Felix) Maarse (zie 1974). Hij ontvangt van het college van B & W een speciale uitnodiging om aanwezig te zijn bij de officiële opening.

Als herinnering krijgt de heer Maarse een wandtegel aangeboden waarop een gravure van Jan Luyken is geschilderd. Jan Luyken is een schilder, etser en dichter, die rond 1703 korte tijd in Schellinkhout woont (zie 1703).
Het betreft onderstaande ets en tekst.Door het ontbloten van de naam "Jan Luykenschool" door de oud-wethouder, de heer Ten Oever, en de overhandiging van de sleutels ná de opening van de schooldeuren werd de nieuwe basis-kleuterschool overgedragen aan de heer Witvliet, hoofd der school. Na het zingen van een toepasselijk lied door de kinderen spreekt de heer Ten Oever de kinderen toe en hoopte dat ze goed hun best zouden doen en ook dat ze zuinig zouden zijn op hun mooie, nieuwe school, wat éénstemmig werd beloofd. Hierna volgt de bezichtiging van de school: vier basisklassen, 2 kleuterklassen, een grote hal en vele zeer gerieflijke en mooie accomodaties. Aanwezig zijn burgemeester Engelvaart, wethouder Homan, raadsleden, inspecteurs van basis- en kleuteronderwijs, bouw- en woningtoezicht, aannemer Scholten, het oud-hoofd der school de heer C.J.W. Klomp en vele anderen. Vervolgens is er een receptie in het dorpshuis waar verschillende sprekers het woord voeren, waaronder de heer P. de Vries. Hij is voorzitter van de oudercommissie en van de schoolraad. De heer De Vries biedt een door mevrouw Rezelman-Bakker geborduurde, oorspronkelijke leesplank aan, wat met dankbaar applaus werd aanvaard. Namens de gezamenlijke onderwijsmensen spreekt de heer De Geus uit Wijdenes. Hij noemt de nieuwe school de diamant van de scholen in de gemeente. Namens het dorpshuis spreekt de heer J.P. Donker. Hij vond het aan één kant jammer dat de kleuterschool nu uit het dorpshuis is, 36 kinderen in één zaaltje was ook een onhoudbare toestand. Tenslotte spreekt wethouder Homan. Hij memoreert aan het feit dat het aantal leerlingen in de laatste jaren groeide en niet meer in de 100 jaar oude school konden, waardoor reeds een hulpschooltje was gezet, wat nu dienst doet als peutercresh. Hij feliciteerde de heer F.A. Maarse voor het inzenden van de naam Jan Luyken, gekozen uit een aantal andere namen. Hierna sluit de heer Vonk, die de receptie prima in de hand had, de bijeenkomst.

De nieuwe school (kleuter- en basisschool) wordt geopend door oud-wethouder J. ten Oever, bijgestaan door 2 leerlingen: Rens Dekker en Marjan Nooij.

10 februari: De aannemer Piet Leegwater overlijdt. In 1944 is Leegwater uit Wijdenes naar Schellinkhout gekomen en heeft daar de timmerzaak van C. Baas overgenomen. In 1946 trouwt hij met Mies Klimp, de onderwijzeres. Leegwater is aktief in het sociale leven van het dorp: bestuurslid turnvereniging, gemeenteraadslid, ondercommandant brandweer en voorzitter van het dorpshuisbestuur.
Hij bouwt ondermeer de onderwijzerswoning Dorpsweg 104 (in 1949) en de woning Dorpsweg 89.

Op de tweede foto is de oude voetbalkantine nog te zien (zie 1985).
 
Achterste rij v.l.n.r.: Jan Ruiter (trainer en coach), Dirk Koen, Jan Piet Has, Lodewijk v.d. Woude, Erik Stammes, André Koning, Alphons Tiepel en Arvid Bakker;
Voorste rij: Taco de Waal, Rens Dekker, Marco Ruiter, Marcel Broers, André Braas en Richard Voers.

 Luchtfoto van het dorp genomen uit noordelijke richting.

maart:
K. Swart maakt onderstaande tekening van de kerk en omgeving. De oude openbare lagere school staat nog voor de kerk.

Vier buurjongens uit de nieuwbouw maken de buurt "onveilig" met hun bromfietsen, waaraan ze zelf veel sleutelen. Het zijn v.l.n.r.: Lodewijk van de Woude, de tweeling Mark en Pim Koolhaas en Marco Ruiter.

De openbare lagere school aan de Laan wordt gesloopt. De school is in 1930 voor het laatst verbouwd.
     
Vier foto's van de school (zie ook 1930).
De eerste twee foto's zijn respectievelijk gemaakt omstreeks 1915 en 1935.
Foto 3 en 4 zijn kort voor de sloop gemaakt.

 Tekening van G. Dekker, Schellinkhout.
Gerrit Dekker is een zoon van Rens Dekker en Trijntje Slot, afkomstig uit Oudendijk.
De bijgaande tekst luidt:
Schellinkhout, gelegen even ten oosten van Hoorn aan de oude Zuiderzeedijk, bezit een merkwaardig raadhuisje, dat dateert uit 1709. Het is voor zover bekend, het enige raadhuis, dat sinds mensenheugnis de dorpsbrandspuit herbergde. Maar aan deze eeuwenlange traditie is dit jaar een einde gekomen. De nieuwe brandspuit die werd aangeschaft was te groot en vond elders onderdak. Ook de raadzaal boven wordt niet meer als zodanig gebruikt omdat Schellinkhout nu bij de gemeente Venhuizen behoort. De baby-spuit is vertrokken, de raadsleden spoeden zich naar Venhuizen en het oude gevangenisdeurtje blijft gesloten. Dorpsromantiek werd historie....

Een foto van de stolpboerderij Dorpsweg 75 (zie 1890).

In het voorjaar wordt het meisjes-A team van de volleybalvereniging S.V.C. kampioen. De kampioenen worden met een open wagen, die is versierd met gekleurde lampjes, ingehaald. Op de tractor zit Jack Kuijper.
 

Onderstaand: 3 foto's van hetzelfde dijkhuisje, respectievelijk gemaakt in 1975, 1983 en 2003. Het huisje heet eerst "CAROSITO".
Na de verbouwing in het begin van het tweede millenium wordt de naam "Dijkhof" (foto 3 en 4).
     

Al vele jaren is het bekend, dat ten zuidoosten van Schellinkhout tussen de met mos en korstmos begroeide keien aan de buitenkant van de IJsselmeerdijk kleine groenachtige harige rupsjes voorkomen. Verscheidene keren heeft Siem de Boer (de vader van de Schellinkhouter meubelmaker Willem de Boer) al geprobeerd deze rupsjes thuis te kweken, omdat het ter plaatse niet de controleren was waarop de rupsjes leefden, maar telkens mislukte dit. In juni 1975 lukt het Siem de Boer wel om vast te stellen om welke soort het gaat. Op 1 juni verpopt namelijk een rupsje en op 12 juni komt deze pop uit, een "Nudaria mundana", een zeldzame vlinder.

Hieronder twee foto's die in juni genomen zijn op de dijk.
 
Foto 1: Dagrecreatie bij het "Schelpenstrandje" met gelegenheid tot buitendijks parkeren.
Foto 2: Op de achtergrond is de kerktoren en de Martinuskerk te zien.


Een schoolfoto met juffrouw Hoffer.
Van boven naar beneden en van links naar rechts.
Edwin v.d. Rol, Jeroen Dekker, Nathalie Wijdekop, Marcel Stavenuiter, Erwin Meulman, Lara Molenbroek en Egbert Nierop;
Menno Muller, Jaap Visser, Rens Dekker, Neil Wijdekop, Willem Toepoel, André, Volwater en Frank v.d. Staak;
Sylvia Broers, Monique Kuipers, Karin Zijp, Patricia Thomas, Petra Groot, Arriëtte Has, Saskia Nieuweboer en juffrouw Hoffer;
Karin Engelgeer, Ischa Arnoldus, Karien Stapel, Marianne Hoogenboezem, Carlo Dop en Diederik-Jan Vermeulen.


Bovenstaande luchtfoto is genomen tijdens de jaarlijkse kermis. Op het parkeerterrein staan een aantal kermisauto's geparkeerd. De brandweergarage is nog niet gebouwd.

 
Foto 1: De dijk gezien vanaf de dijkopgang van de Meeweg.
Foto 2: Grazende schapen op de dijk.

Het hoogste elftal van de voetbalvereniging S.V.S. wordt gesponsord door het electrotechnisch bedrijf van Tjalling van der Rol en de heren van dit elftal worden daartoe in nieuwe trainingspakken gestoken.

Achterste rij v.l.n.r.: Siem Hart, sponsor Tjalling van der Rol (geboren 5 april 1940), Jack Groen, Klaas Dekker, Jan Visser, Hans Beusekom, Luc te Paske, Bill Ruiter, Jos Brouwer, Cor Hottentot, Frans Wittenberg, trainer Rene Feller;
Voorste rij v.l.n.r.: Edwin van der Rol, Arie Koen, Adrie Vis, Piet Dekker, Willem Dontje.

___________________

naar begin van deze pagina
naar de eerstvolgende periode
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :