De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1983.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1983.

1983
januari:
Het echtpaar Jan Maarse en Truus Maarse-Vergeer, wonende Dorpsweg 41, zijn 25 jaar getrouwd. Ter gelegenheid daarvan wordt er een ereboog gemaakt. Op het feest zijn ondermeer alle buren uitgenodigd. Op onderstaande foto poseren ze samen met het zilveren bruidspaar bij de ereboog (zie 1922).

V.l.n.r. Cees Ham, Tjeerd Dragtsma, Rija Ham-Kramer, Dieuw Dragtsma-Beets, Guus Arnoldus, mevrouw Timmerman, Dirk Veer, de heer Timmerman, Truus Maarse, Jannette Veer-Koorn, Jan Maarse, Sonja Arnoldus, Ma Winkel-Peetoom, Greetje Wardenaar-Vader, Creel Winkel, Dieuw Groot-Zijp, Cornelis J. Wardenaar en de heer J. Groot.

 Suikerzakje van het café/restaurant (annex snackbar) de Carrousel van familie Bakker (zie 1999).

13 februari:
De Schellinkhouter jeugd vermaakt zich op het ondergelopen en bevroren buitendijkse land nabij Munnekai. De kinderen schaatsen letterlijk over "één nacht ijs".

V.l.n.r.:
Ester Martijn, Ingrid Rol, Ilse Scheringa (op de rug gezien), Madieke van Beek en Marjan Eekels.
De namen van de twee jongens op de achtergrond zijn niet bekend.

In maart 1983 maakt de "Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers, Directie Noord-Holland", een zogenaamde "schattingskaart" in verband met de aanstaande ruilverkaveling. Daarop staan in de legenda de prijzen per hectare van de te verkavelen grond aangegeven (zie 1967).
 

juni: Peuterspeelzaal "de Bazzeroetjes" en jeugdgebouw "Jottum" worden door brand verwoest. "Jottum" staat tussen het dorpshuis "De Dregt" en de Jan Luykenschool school in. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting. In september 1984 wordt de dader, de 22-jarige Leo B. uit Amsterdam, aangehouden. Hij bekent de brandstichting en verklaart tot zijn daad te zijn gekomen nadat Jottum-jongeren naar zijn zeggen voor de derde maal de bromfiets van zijn vriendin hebben vernield.
   
(foto's 1976).

Als gevolg van een hevige storm op Hemelvaartsdag wordt het water van het IJsselmeer hoog opgestuwd en komt het buitendijkse land onder water te staan.

Het dagtoerisme neemt grote vormen aan getuige onderstaande foto's.
 

De "voetbalvereniging Schellinkhout" bestaat 50 jaar en ter gelegenheid daarvan wordt er een jubileumwedstrijd gespeeld door de "oudjes". 's Avonds is er gelegenheid tot het feliciteren van het bestuur en genieten 190 leden en oud-leden tijdens de reünie van een broodmaaltijd in het dorpshuis.

Staande v.l.n.r.: Henk v.d. Zijpp, Wout Buis, Huub Budde, Wim v.d. Woude, Jur Beets, Bill Ruiter, Arie Koen, Ben Serrarens en Dick Posch;
Gehurkt v.l.n.r.: Ben Bosma, Piet Broers, Ab Vis, Piet Ruiter, Dik Dop en Jan Ruiter.

De volgende foto's zijn 's avonds in het dorpshuis gemaakt.
 
Foto 1: Het bestuur v.l.n.r.: Dick Dop, Dirk Nooij, Jack Groen, Dick Posch, Janny Posch, Gerard Besseling en Klaas Wielinga.
Foto 2: Van de afdeling Noord-Holland van de K.N.V.B. ontvangt het bestuur een K.N.V.B.-vlag.
V.l.n.r. Dirk Nooij, Jack Groen, Dick Posch en Gerard Besseling.

 
Foto 1: V.l.n.r. Piet Posch, Janny Nooij en Dirk Nooij.
Foto 2: Ans Broers (met de koffiekan), Klaas Posch (links) en Piet Posch.

Uit: het Noordhollands Dagblad van 13 september 1983.
Ontslag beheerder dorpshuis De Dregt. Verenigingsleven Schellinkhout niet de dupe.
Voor beheerder Harm van Assen en zijn vrouw en dochter is ontslag aangevraagd voor hun werk in dorpshuis De Dregt in Schellinkhout. Oorzaak is het geld: het dorpshuis is bankroet.
Het kost de gemeente jaarlijks te veel geld. Er moest gesnoeid worden. Daarop heeft het stichtingsbestuur van De Dregt de beheerder ontslag aangezegd, terwijl de stichting zichzelf op 31 december van dit jaar zal ontbinden, waarna de gemeente De Dregt overneemt. "En ik garandeer dat het verenigingsleven daar op dezelfde wijze zal kunnen doordraaien", aldus wethouder Van Doorn van de gemeente Venhuizen.
De financiële problemen bij De Dregt bestaan al jaren. De afgelopen jaren heeft de gemeente er per jaar dertigduizend gulden bij moeten leggen. Dat zal ook voor 1984 moeten gebeuren. "Er is echter niet meer dan precies 13.333 gulden. Dus wordt onze begroting niet goedgekeurd en kunnen we niet verder. Dan rest nog ontbinding van de stichting, waarna liquidatie van De Dregt volgt", aldus secretaris Kriekaard van de stichting De Dregt.

Voor beheerder Harm van Assen en zijn vrouw Coby en hun dochter, die in de woning van het dorpshuis wonen, wordt dus ontslag aangevraagd voor hun werk in het dorpshuis. Zij hebben het dorpshuis vier jaar lang naar tevredenheid beheerd, getuige ook het opschrift in het dorpshuis met de tekst:"Met Coby en Harm in de Dregt, komt het verenigingsleven tot zijn recht". Het dorpshuis draait echter met verlies en is bankroet. De gemeente wil de tekorten niet meer bijpassen. Het stichtingsbestuur van "De Dregt" heft zich per 31 december 1983 op. Er dreigen dus problemen voor het verenigingsleven, maar wethouder Van Doorn garandeert dat het verenigingsleven op dezelfde wijze zal kunnen doorgaan.

 
Harm en Coby (nog) in het dorpshuis.

Het dorpshuis gaat uiteindelijk in handen over van de gemeente, die het echtpaar Piet Bakker en Bep Bakker-Kroese, de eigenaar/beheerder van de plaatselijke horecagelegenheid "de Carroussel", aanstelt als beheerdersechtpaar van het dorpshuis. Hieronder het logo van het briefpapier van herberg "De Dregt" op een brief uit 1988.

Voordat familie Van Assen naar de woning van het dorpshuis verhuist, wonen ze in perceel Dorpsweg 88. De bouwvergunning voor dit woonhuis dateert van december 1930 en het is dan een personeelswoning van de stoomzuivelfabriek.

oktober:
Een nieuwe set feestvlaggen siert de wieken van "De Groote Molen". Het geld voor de vlaggenset wordt bijeengebracht door een comité dat de benodigde f 500,- bijeenbrengt door ondermeer de organisatie van een grote bingo-avond. De molenaar Piet Beers kan de set gebruiken op bijzondere feestdagen.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :