De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1989.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1989.

1989
In de jaren 1985 tot 1993 vinden er klaverjasmarathons plaats in het dorpshuis "De Dregt" onder auspiciën van het beheerdersechtpaar Bep en Piet Bakker. Het organisatiecomité wordt gevormd door To Posch en haar dochter Janny samen met Cees Toepoel. Soms wordt er een hele dag, van 10.00 - 22.00 uur, geklaverjast, maar een aantal keren wordt er de hele nacht door gekaart, namelijk van 20.00 - 08.00 uur. Alle deelnemers ontvangen bij aankomst twee koffiebonnen en een consumptiebon voor soep. Bijna traditioneel namelijk is de lekkere groentesoep van Bep Bakker.
   
Bovenstaand: Suikerzakje van 'De Dregt' en consumptiebonnen voor soep en koffie.
De klaverjasmarathons vinden plaats in mei 1985, augustus 1986, 7 augustus 1987 (met een record aantal deelnemers van 124), 4 oktober 1987 (dagmarathon met 44 deelnemers), 5 maart 1988 (nachtmarathon met 88 deelnemers) en 12 maart 1989 (dagmarathon met 76 deelnemers). De laatste nachtmarathon vindt plaats op 24 april 1993. Er zijn dan 54 deelnemers. De opbrengst is dan bestemd voor de plaatselijke voetbalclub die haar 60-jarig bestaan viert. De hoofdprijzen, die door Piet Bakker worden gesponsord, zijn een dames- en een herenfiets. De herenfiets wordt overigens gewonnen door de plaatselijke timmerman Klaas Dekker.
   
Foto 1: Klaverjasmarathon in mei 1985 in de grote zaal van "De Dregt".
Foto 2: Met de klok mee John smit (met blauwe trui), Joop Heeringa, Dirk de Waal, de heer Vreling.
Foto 3: Het organisatiecomité bestaande uit v.l.n.r. Cees Toepoel, To Posch en Janny Posch.

1 april.
Op dezelfde dag als zijn buurjongetje Maarten Mulder wordt Martin Kaz. geboren. Op het geboortekaartje van Martin staat het volgende door zijn vader gemaakte gedicht.
Guster liep Tine nag op 'r lessie.
Ondertoid is 'r harde wind weest!
't Boôdje ken nou an de balk skreven worre
en deerom is 't bai ons onwois feist!

't Poppie bleek pittig an de maat te wezen.
Somwoilen zatte we in de poepsekarn,
't was allegaar krappe sokke.
Op 'n end had Martin 't in 't snotje en kwam ie opperdan
en wai benne verlegen groôsk en hillegaâr besjokke!

De ougies glimme as 'n butterdiggel in de maneskoin,
mare, doôdlouf benne ze vezelf: moer en poppie.
We wille gien wildemanswerk, dat as je komme wille,
bel den efkes.
Den zurge wai voor 'n snakkerighoidje en 'n droppie.

Het meisjesteam van de volleybalvereniging SVC wordt kampioen.

Achter v.l.n.r.: Corrie Koster (begeleidster), Marjan Eekels, Yvonne Kieft, Karin Dop, Sylvia Nieuweboer, Sandra Ruiter, Tinie Eekels (begeleidster) en Ans Broers (begeleidster);
Voor v.l.n.r.: Klaas Best (trainer), Marjan Hoogenboezem, Esther Duiker, Saskia Nieuweboer.

28 mei:
De op 15 augustus 1939 geboren Dirk Cornelis (roepnaam Dick) Nooij en Jannie Nooij-Blokker zijn 25 jaar getrouwd. Een aantal gasten komt gekleed in voetbaloutfit op visite. Als kado is er muntgeld dat op een voetbal is geplakt.

Achter v.l.n.r.: Tinie en Mart Kooij, Geer Koster-Winkel, Jan en Ali Ruiter, Cees Dop, veehouder Louw Koster, Piet Thomas;
Voor v.l.n.r.: Nel Dop, het bruidspaar Kees Nooij en Jannie Nooij-Blokker, Tinie Thomas-Voolstra.

Op initiatief van Ben Bosma gaan per 22 juni de verenigingen: ijsclub De Opbouw, gymnastiekvereniging NEA, volleybalvereniging SVC en voetbalvereniging SVS samen verder onder de noemer OMNI Vereniging Schellinkhout (OVS).

 Ben Bosma.

 Het nieuwe logo van de omnivereniging.

In de Hervormde gemeente wordt een nieuwe dominee beroepen, mevr. C.E. Janssen - v.d. Berg.


 Eén van de twee borden die in de kerk hangen met de namen van de Schellinkhouter predikanten (zie 1574).

Uit: het Noordhollands Dagblad van 17 augustus 1989.
Vishandelaar krijgt plek op surfstrand.
Den Haag/Schellinkhout.
Vishandelaar K. van Hinte mag met onmiddellijke ingang op het buitendijkse surfstrand in Schellinkhout visprodukten verkopen. Staatsraad J.Polak heeft vanmorgen het besluit van B & W van Venhuizen om een dergelijk verzoek van Van Hinte af te wijzen, geschorst. Een definitief oordeel van de Raad van State valt binnenkort in de zogenaamde bodemprocedure.

De floraliavereniging "Bloem en Fruit" bestaat 70 jaar. Ter gelegenheid daarvan maakt mevrouw Geer Palenstijn-Bloothoofd het volgende gedicht.
BLOEM EN FRUIT  1919 - 1989
Al 70 jaar heeft de Floor nu bestaan
't Was ieder jaar weer een festijn
't Feest van de bloemen en van de fantasie
Door handen gemaakt, groot en klein
Het is van de een op de ander gegaan

't Ging van geslacht op geslacht
En ieder heeft in al die jaren
Het beste naar de Floor gebracht
De "Bloem" steeds goed vertegenwoordigd
Met "Fruit" is 't minder goed gesteld
Dus tuinders, die nog over zijn,
Doe weer een keertje mee
De kistjes staan, zo ver ik weet
Nog altijd klaar bij Gré

Zacht fruit is er toch nog genoeg
Wie heeft een hobbykas?
Om "Bloem en Fruit" te handhaven
Komt dat ook goed van pas
Maar kijk ik naar de huisvlijt
Dan sta ik soms toch paf
En ik neem voor veel prestaties
Mijn pet eerbiedig af

Het tijdsbeeld dat verandert
Zo ook op dit gebied
Want de rubriek fotografie
Die was er vroeger niet
Na de Floor ging 't bestuur erop uit
We hadden nog geen tv...
Naar ijsrevue of bloemencorso
Of Snip en Snap in Carré

Het damesbestuur kwam graag daarna
Een keer bij elkaar om de thee
Dat gebeurde dan zonder mannen
Wel was de tas met breien mee
Verscheidenheid van vermaken
Gaf menigeen veel vreugd
Biljard, politie en een sjoelbak
Een grabbelmand voor de jeugd
Bestuurslid vermomd op de foto
Erwten raden, noem maar op
't Gezamenlijk Bestuursgewicht
Of naam raden van een pop

Van die verschillende attracties
Bleef "het rad" de favoriet
Want zonder gebak naar huis
Dat kon vanzelf niet
't Toneel was niet zo groot
En een gedeelte van de zaal
Vandaar was er de huisvlijt
Altijd in 't gymnastieklokaal

Toen kwam de Cafébrand
Schellinkhout stond op zijn kop
Verenigingen vonden tijdelijk
Een onderdak bij Dop
De huisvlijt, toch weer gescheiden
Kwam bij schilder Schekkerman
Het Rederijken kwam te hulp
Die de feestavond op zich nam

Toen werd het Dorpshuis geopend
"Bloem en Fruit" die hield steeds stand
Al was het vaak niet makkelijk
In de oorlog of door een brand
Proficiat, jij oude
Maar altijd nog jonge Floor
Namens alle Schellinkhouters
Ga zo nog vele jaren door
Woorden van wijlen voorzitter Koster
Ik herhaal ze hier graag nog een keer
"Om bestuurslid te zijn van de Floor
Beschouw het steeds als een eer"

 
Een foto van het dorpshuis uit circa 1969 en van het bestuur in 1989.
Het bestuur v.l.n.r.:
Dieuw Groot, Ab Vis, Wim Stammes, Aafje Posch, Koos Rotgans, Louw Koster, Nico Besseling, Ans Broers, René Ursem, Gré Ham en Tinie Eekels (zie 1918).

  De "Groote Molen"

augustus:
Het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier begint met het repareren van de steenglooiing van de Zuiderdijk ter hoogte van Schellinkhout. Het werk bestaat uit het herzetten van de Noordse steen en het vervangen van de in bazaltzuilen uitgevoerde gedeelten door nieuwe granieten keien. Er is 300 ton nieuwe Noordse steen nodig, die afkomstig is uit Polen. De aanwezige boomstobben worden verwijderd en de puinfundering, de zogeheten vlijlaag, waarop de ronde keien rusten, wordt waar nodig gerepareerd of aangevuld. Het project wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Kuiper en Leeuwenkamp bv uit Petten.

16 september:
   
Piet en Ans Broers, Ravenstraat 36, zijn 25 jaar getrouwd. Van 18.00 tot 19.30 uur is er een receptie in restaurant de Taveerne in Wijdenes. De foto's stammen uit respectievelijk 1964 en 1989. Rechts een suikerzakje van café restaurant de Taveerne in Wijdenes.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :