De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1902.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1902.

1902
Uit: Schager Courant van 16 februari.
VEENHUIZEN.
Door voortdurende ongesteldheid van den heer Pekelharing, onderwijzer aan de o.l. school alhier, kon 't onderwijs de laatste weken niet geregeld zijn gang gaan. Teneinde daarin te voorzien, heeft 't gem.-bestuur tot tijdelijk onderwijzer aangesteld den heer P. Spree te Schellinkhout. Maandag 17 Febr. zal deze in functie treden.

Veehouder Cornelis Koster, die gehuwd is met Trijntje Rol, boert op een in 1876 gebouwde boerderij aan de Dorpsweg. Anno 2007 is dat Dorpsweg 66, bewoond door familie Mulder (zie 1986). Cor, die afkomstig is uit Venhuizen, komt in 1894 naar Schellinkhout. Op onderstaande foto poseren Cornelis Koster en zijn vrouw Trijntje Rol met hun zes kinderen in de voortuin van de boerderij. De tweede foto is gemaakt in april 1968.
 
Staande v.l.n.r.: Aafje Koster, Dirk Koster, Grietje Koster en Gerrit Koster;
Zittend v.l.n.r. Cornelis Koster, Trijntje Rol met op schoot zoon Willem Koster, Elias Koster.

Een foto uit omstreeks 1902 van het gezin van Cornelis Bloothoofd en Sieuwertje van Egmond (zie 1830 en 1859).

V.l.n.r.: Sijtje, vader Cornelis, de tweeling Geertje en Elisabeth (roepnaam Betje), Dirk en moeder Sieuwertje.
Zoon Teunis wordt pas in 1904 geboren.


De score van de korpskolvers van de kolfclub "Sta Vast", zoals vastgelegd door A.P.L. Spuijbroek bij het Nederlands Kampioenschap.

In het archief van de Archiefdienst West-Friese Gemeenten bevindt zich een:
Register voor Visschersvaartuigen Gemeente Schellinkhout. Letterteeken SH
In dit register staat de levensloop van de Schellinkhouter vissersvloot. De datum 12 maart 1902, die veelvuldig voorkomt, is (zeer vermoedelijk) een controledatum, waarop een ambtenaar de hele vloot nog een keer onder de loep neemt.
De gegevens betreffen achtereenvolgens:
Nummer van het schip, dagtekening van inschrijving, naam van het schip, soort schip, naam eigenaar en aanmerkingen.
Hieronder staat de letterlijke tekst van het register.

nr. 1
19 juli 1882 - aak - Jacobus van Dalen - verkocht aan S. Bakker te Hoorn.
29 december 1898 - vlet - Cornelis Vorst - verkocht aan P. Homan te Wijdenes.
9 april 1900 - kubboot - Henricus Sluis - verkocht aan J. de Beer te Hoorn.
17 september 1900 - De Jonge Cornelis - aak - Henricus Sluis - 12 maart 1902 vertrokken.
17 maart 1902 - vlet - Henricus Sluis - naar Medemblik 12 juli 1920.
10 juni 1928 - jol - W. de Hart.

Een aak is een groot bol zeilschip waarin flink veel haring kan worden vervoerd. Het is een platbodem met een gebogen vallende voorsteven, volrond en een rechte licht vallende achtersteven. De romp is gladboordig en heeft een lichte zeeg. Zoals bij de meeste visserschepen zijn de zwaarden lang en smal.
   Een aak op de Zuiderzee.

Nr. 2
19 juli 1882 - kubboot - Jacobus van Dalen - verkocht aan C. van Dalen 30 april 1900.
30 april 1900 - eig. Cornelis van Dalen 12 maart 1902.
19 juli 1902 - aak - Klaas Jongert en Tewes van Dalen - 2 november 1903 vertrokken naar Hoorn; 19 juli 1902 de kubboot gekocht van Cornelis van Dalen; de aak gekocht van Tewes van Dalen, zie nr. 8.
25 mei 1906 - Zeemeeuw - aak - Pieter Dekker - 19 oct 1903 de kubboot verkocht aan Pieter Dekker, zie nr. 3; 27 febr. 1914 vertrokken naar Hoorn.
14 juni 1915 - Zeemeeuw - aak - Klaas Pieter Dekker - 13 juni 1915 ingekomen van Hoorn.
28 april 1916 - Zeemeeuw - aak - Pieter Dekker - 28 april 1916 ingekomen van Hoorn. Verkocht 14 januari 1918 aan R. Raijes te Hoorn, afgeschr. naar Hoorn 18 januari 1918.

Nr. 3
19 juli 1882 - kubboot - Pieter Jongert - 5 juli 1892 vertrokken naar Hoorn, 12 maart 1902.
19 oct 1903 - kubboot - Pieter Dekker - 19 oct 1903 gekocht van P. Klaas Jongert, zie nr. 2, maart 1905 verkocht aan Jan van Dalen.
1 maart 1910 - aakje - Klaas Jongert - gekocht van A. Visser te Workum, vertrokken naar Velzen.

Nr. 4
19 juli 1882 - kubboot en aak - Filip Bakker - verkocht aan Hijlke Smits. Hijlke Smits 1 mei 1889 vertrokken naar Hoorn.
9 maart 1891 - kubboot - Reijer Mantel - verkocht aan D. Mantel te Wijdenes 12 maart 1902.
30 juni 1911 - punter - Tijs Baas.

De in 1870 in Schellinkhout geboren visserman Tijs Baas woont samen met zijn in 1868 geboren vrouw Grietje Mereboer in één van de buitendijkse huisjes bij De Laan (gesloopt in 1916). Het echtpaar heeft een zoon genaamd Pieter. Hij is in 1900 geboren en huwt met Minke Lenstra. Pieter Baas overlijdt te Hoorn in 1960.
 
Twee foto's van de buitendijkse huisjes.

   
Foto 1:Tijs Baas - foto 2: Grietje Mereboer - foto 3: Moeder Grietje met zoon Pieter.

 
Foto 1: Deze foto is genomen voor hun huisje. V.l.n.r. Pieter Baas, Pieter Hameka (?), Tijs Baas en Minke Baas-Lenstra (foto omstreeks 1926).
Foto 2: Deze foto is vermoedelijk gemaakt bij het strandje aan het zuideinde. V.l.n.r. de kleine jongen Tijs Baas (geboren 30 januari 1923), daarachter Pieter Baas, Minke Baas-Lenstra, Roel Baas (geboren 8 april 1927) en Minke Lenstra (foto omstreeks 1931).

 
Foto 1: V.l.n.r. Tijs Baas, onbekend, onbekend, onbekend, Grietje Mereboer, Pieter Baas.
Foto 2: Pieter Baas achter op de motorfiets bij Jan Ursem.

 Pieter Baas en zijn vriend Jan Ursem poseren voor de fotograaf (foto omstreeks 1920).

nr. 5
19 juli 1882 - kubboot en aak - Hendricus van Dalen - de aak verkocht april 1888. De kubboot gesloopt 12 maart 1902.

nr. 6
19 juli 1882 - kubboot - Jan Zwaan - gesloopt 3 jan. 1899, 12 maart 1902.

Een kubboot is een open houten roeiboot op spanten voor het uitzetten en binnenhalen van palingkubben. Men spreekt van de zogenaamde kubbevisserij. Kubben zijn korte, van wilgentenen gevlochten korven. De korfkub wordt geaasd met spiering en verzwaard met stenen aan een schuin in de bodem gestoken stok gehangen, waarbij de korf schuin op de bodem rust. Aan de onderkant blijft een kleine opening over, waardoor de paling naar binnen kan zwemmen. De bovenkant is afgesloten door een houten dekseltje. De netkub die veel meer lijkt op een gewone fuik wordt door stokjes opengehouden en met meerdere aan een lange lijn op de getijdestroom vastgelegd.

 
Een kubboot en een korfkub.

nr. 7
19 juli 1882 - kubboot - Reijer Mantel en Cornelis van Dalen - verkocht aan C. van Dalen 1890; verkocht aan A. Wormsbecher Hoorn 12 maart 1902.

nr. 8
1 mei 1883 - kubboot en aak - Tewes van Dalen - kubboot 12 maart 1902 de aak verkocht aan Klaas Jongert 19 juli 1902 zie nr. 2; aak gezamenlijk eigendom van T. van Dalen en K. Jongert; 9 maart 1906 eigendom van T. van Dalen; verkocht 1908; kubboot verkocht in maart 1910.
1 mei 1910 - zeilbootje en kubboot - zeilbootje verkocht in dec. 1916 aan Bart Last te Hoorn.

nr. 9
9 maart 1886 - kubboot/aak - Willem Veer - verkocht aan Jan Veer.
1 mei 1901 - vlet - Pieter Klaver - 12 maart 1902: 21 april 1903 vertrokken naar Wijdenes.

nr. 10
22 maart 1886 - kubboot - Cornelis Sluis - overgedaan aan Hendricus Sluis plm. 10 nov 1893; 12 maart 1902.

nr. 11
26 maart 1891 - kubboot - Reinder Bankert - verkocht aan Pieter Bankert; verkocht aan D. Mantel te Wijdenes (12 maart 1902).
 Het huisje van Reinder Bankert in De Nek (zie 1940).

nr 12
26 maart 1891 - kub zeilboot - Jan van Dalen - 1904/1905; kubboot gekocht van Dekker; kubboot verkocht aan W. van Zandra (?) te Hoorn in aug. 1907.
26 maart 1896 - vlet - Jan van Dalen - verkocht aan H. Sluis. Cornelis Vorst heeft de vlet gekocht van H. Sluis. Homan van Wijdenes gekocht van C. Vorst (12 maart 1902).

nr. 13
16 maart 1892 - aak - Jacob Kriek.
2 april 1892 - kubboot - Jacob Kriek.
mei 1900 - vlet - Jacob Kriek - 12 maart 1902: mei 1914 vertrokken naar Beemster. Vaartuigen verkocht.

nr. 14
20 december 1893 - kubboot aak - Hendricus Sluis - verkocht aan een hellingbaas in Friesland.

nr. 15
16 mei 1898 - kubboot - Reinder Bankert - verkocht aan Machiel Bakker te Hoorn 1901.

nr. 16
16 mei 1898 - kubboot - Pieter Dekker - verkocht aan K. Visser te Wijdenes.

nr. 17
1 juni 1899 - kubboot - Willem Veer - 31 december 1900 overleden.

Zie voor verdere informatie over uitgereikte consenten de jaren 1912 tot en met 1932.

Op maandag 25 augustus, is luchtreiziger H.J. (Herman) Rodenhof uit Amsterdam, met zijn ballon genaamd 'De Stad Amsterdam', vanaf het Doelenplein in Hoorn opgestegen.
Uit: Nieuwe Tilburgsche Courant van 26 augustus:
De heer Rodenhof steeg Maandagochtend te Hoorn met zijn luchtballon op. Hij kwam bij Schellinkhout in zee terecht en werd door een botter gered.
De piloot van deze luchtballon is die dag ook al niet erg gelukkig begonnen, getuige het volgende artikel uit 'Het nieuws van den dag' van 26 augustus:
Te Hoorn was gistermiddag de Heer Rodenhof bezig zijn ballon te vullen met gas, toen op eens een angstig geschreeuw gehoord werd. Het bleek, dat de Heer Rodenhof door de inwerking van het gas het bewustzijn had verloren. Na eenigen tijd gelukte het hem weer tot bewustzijn te brengen.

Veehouder Pieter Best, geboren in de Beets op 06-11-1867, boert op de stolpboerderij 'Landlust', anno 2015 Dorpsweg 13.
Pieter Best trouwt op 13-03-1892 in Wijdenes met Dieuwertje Bakker, geboren te Verlaat (Nieuwe Niedorp) op 05-06-1865, overleden in Schellinkhout op 26 april 1928. Pieter is overleden in Schellinkhout op 14-09-1938.
Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren:
1. Antje, geboren te Schellinkhout op 01-04-1893, overleden in Hoorn op 22-12-1976. Zij trouwt in 1920 met Cor Wilg (schrijfwijze achternaam niet zeker) en in 1926 met Henk Davidson.
2. Klaas, geboren te Schellinkhout op 22-08-1894, overleden te Schellinkhout op 30-05-1961. Hij trouwt op 28-04-1919 met Aafje Best, geboren te Abbekerk op 08-10-1897. Zij is in 1979 overleden in Hoorn.
3. Geertje, geboren te Schellinkhout op 04-07-1897 (?), overleden op 02-08-1897.
4. Geertje, geboren te Schellinkhout op 23-07-1897, overleden op 19-02-1926. Zij trouwt met Jan Poppes.
5. Petronella, geboren te Schellinkhout op 03-09-1898, overleden op 23-10-1898.
6. Pieter, geboren te Schellinkhout op 09-01-1900. Hij trouwt te Schellinkhout met IJtje ter Hofstede.
7. Neeltje Best, geboren te Schellinkhout op 12-05-1902.
8. Jannetje, geboren te Schellinkhout op 26-04-1903. In 1924 gehuwd in Schellinkhout met Gerrit Posch.
9. Arie, geboren te Schellinkhout op 02-07-1908. Hij trouwt op 27-04-1930 te Schellinkhout met Trijntje Nieuwboer en op 19-07-1950 met Jannetje Brandwijk.

Onderstaande foto van genoemde boerderij en haar toenmalige bewoners is eind 1902 gemaakt door J. Swaab, Photograaf van wijlen Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden, AMSTERDAM.
 
We zien:
Vader Pieter Best en moeder Dieuwertje Bakker.
Kinderen: helemaal rechts Antje (meisje met donkere jurk), Klaas (links staand naast zijn vader), Geertje (met witte jurk), Pieter (naast Geertje) en Neeltje op schoot bij moeder.
Jannetje en Arie zijn op dat moment nog niet geboren.

Moeder Dieuwertje Best-Bakker (1864-1928) ligt op de begraafplaats te Schellinkhout begraven bij haar dochter Geertje, die twee jaar eerder overleed.

Uit: De Tijd van 4 oktober.
Aanranding.
Een wielrijder, die den dijk van Schellinkhout naar Hoorn bereed, werd staande gehouden door vier jongelieden, die blijkbaar verkeerden onder den onvloed van sterken drank. Zij rijwiel werd zoodanig beschadigd, dat hij de reis te voet moest vervolgen. Bovendien werd hem geld afgeperst. De politie schijnt de daders op het spoor te zijn.

Uit: Nieuws van den dag van 26 november.
Tot voorzitter den den polder Schellinkhout (N.-H.) is benoemd: de Heer K. Hoek-Spaans; - tot hoofd-ingeland de heer J. Houter, tot lid van het Dagelijksch Bestuur de Heer D. Koster.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :