De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1924.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1924.

1924
Koen Dekker is eerste kaasmaker en hij woont in het woongedeelte van (voorin) de kaasfabriek.
Hieronder twee foto's van de fabriek. Op de eerste foto zijn een aantal mensen bezig om het brugdek te repareren.
 

  Een foto uit omstreeks 1924 van Hillebrand Hansen, geboren te Wijdenes op 25 maart 1899.

Hillebrand Hansen trouwt op 13 mei 1931 met Jantien Koning. Zij is op 19 december 1906 geboren. Het echtpaar woont in Schellinkhout onder andere in een houten huisje, dat noordelijk naast de boerderij van Jan Nierop staat. Later verhuizen ze naar een huisje aan de Havenweg in de 'nieuwbouw'.
Uit het huwelijk van Hillebrand en Jantien worden drie kinderen geboren:
1. Grietje, geboren te Schellinkhout op 4 maart 1933;
2. Jan, geboren te Schellinkhout op 14 augustus 1934;
3. Theo, geboren te Schellinkhout op 22 april 1938.
   
Foto 1: Het gezin Hansen op de kermis in Hoorn (foto omstreeks 1931). V.l.n.r. moeder Jantien Koning, Griet Hansen, vader Hillebrand Hansen, Jan Hansen. Zoon Theo is nog niet geboren.
Foto 2: Hillebrand Hansen omstreeks 1935.
Foto 3: Hillebrand Hansen met de melkwagen nabij het raadhuis (foto omstreeks 1942).

Hillebrand Hansen werkt als melkrijder bij de plaatselijke melkfabriek. Hij haalt de melkbussen op met een paardenwagen. Na afloop van zijn werkzaamheden wordt de wagen gestald in het zogenaamde dijkmagazijn aan het zuideinde van het dorp (gesloopt 1936) en het paard vindt onderdak bij boer Ab Sluis wiens in 1990 gesloopte stolpboerderij tegenover het dijkmagazijn aan de Dorpsweg staat.
   
Foto 1: Een foto uit omstreeks 1960, die gemaakt is bij het 'werkmanshuisje' van boer Jan Nierop. V.l.n.r. Jantien Koning en Hillebrand Hansen op de bromfiets, Theo Hansen en Catharina Elsina Koning;
Foto 2: De Opel Rekord personenauto uit circa 1965 van Hillebrand Hansen en Jantien Koning;
Foto 3: Het gezin Hansen-Koning omstreeks 1978 bij de woning aan de Havenweg. V.l.n.r. Hillebrand Hansen, Jantien Koning, Jan Hansen, Grietje Hansen en Theo Hansen.

Zoon Jan Hansen verdient de kost als 'werkman' bij plaatselijke tuinders, zoals Maarse en Hoogenboezem. Verder verricht hij het 'snoeiwerk' bij mensen als Jaap Visser en Klaas Vet. In 1959 verlaat Jan Hansen Schellinkhout en wordt hij vrachtautochauffeur in Musselkanaal.
Hillebrand Hansen overlijdt op 6 maart 1981 in Schellinkhout. Zijn echtgenote is twee jaar eerder overleden, namelijk op 13 november 1979.

Uit: de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 22 september.
Land- en Tuinbouwtentoonstelling te Hoorn.
In de klasse fabriekskaas commissie 40 plus wint de Zuivelfabriek Schellinkhout de derde prijs.

De kleine Maarten Sluis, geboren op 29 juni 1923, zit op zijn houten hobbelpaard.

23 april:
Uit: dagblad "Het Centrum".
ONDERWIJS
VAKSCHOOL VOOR KAASMAKERS TE HOORN.
Bij het gehouden eindexamen der Vakschool voor Kaasmakers te Hoorn
slaagt ondermeer J. Broerse te Schellinkhout.


De Martinuskerk en omgeving. Rechts naast de kerk is het dak van de in 1876 gebouwde lagere school aan de Laan te zien.

21 juni.
Uit: het Vaderland, staat- en letterkundig nieuwsblad.
Door plotseling opkomenden harden wind is het tjalkschip Volharding, dat an den Nek te Schellinkhout lag te lossen, lek geslagen. Het liep direct vol water. De schipper met vrouw en vier kinderen werden gered.

 
Een foto van de Meeweg en een foto van de Dorpsweg ter hoogte van nummer 106.

Het onderhoud van de Zuiderdijk gaat over naar het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier.

Uit: Heldersche Courant van 11 september.
Botsing tusschen een autobus en een locaaltrein.
Gistermorgen is de autobus van den heer Van Rie uit Hoorn op den lagen dijk tusschen Hoorn en Schellinkhout bij den overweg aldaar in botsing gekomen met den locaaltrein, die 9.15 van Hoorn over Venhuizen naar Bovenkarspel vertrekt. De bus, die het eerst in aanraking kwam met het postrijtuig, is geheel vernield. Enkele vrouwelijke passagiers bekwamen vrij ernstige hoofdwonden, zij werden in woningen van omwonenden verbonden.


Schoolfoto met meester Ebels en juffrouw Dibbits.
Van boven naar beneden en v.l.n.r.:
Juffrouw Dibbits, meester Ebels, Anna Kaczor, Marie Spaans, onbekend, Anke Piekema, Lies Pool, onbekend, Wil Dekker en Bets v.d. Molen;
Gesina Maarse, meisje van Otter, Elisabeth Dieuwtje (roepnaam Bets) de Groot, geboren 1916 en overleden in 2003, Bep Wurkum, Jannie Visser, Wijda Weel, Geertje Kaczor, Klaske Piekema, Grietje Metselaar en onbekend;
Jan Metselaar, onbekend, Joop Pluijlaar, Jan Maarse, Simon Groot, onbekend, Henk Pool, Cor Ham, onbekend;
Teun Kroonenburg, Jaap Donker, onbekend, Jaap van Dok, Bink Piekema en Rens Donker.

31 december:
Het dorp telt 517 inwoners, te weten 258 mannen en 259 vrouwen.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :