De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1926.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1926.

1926
2 februari:
Elle Mol viert zijn 25-jarig jubileum als watermolenaar. Dertien jaar heeft de heer Mol als molenaar gewerkt op de "Kleine Molen" en de "Grote Molen" en twaalf jaar op het stoomgemaal (zie 1900).

Uit: het Vaderland, staat- en letterkundig nieuwsblad van 22 april.
Op verzoek eervol ontslagen:
Schellinkhout: D. Laan, secretaris dier gemeente.

Uit: de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 24 april.
Schellinkhout.
In de gistermiddag gehouden raadsvergadering is met algemeene stemmen besloten tot aansluiting bij het Noordhollandsch provinciaal waterleidingbedrijf, dat eerst zoo impopulair was. Dit is de honderste gemeente, die zich aansluit.
Nu nog vijf en dan zijn alle gemeenten in Noord-Holland aangesloten!

Op 28 juni vragen "de Heeren der Diaconie" toestemming aan Burgemeester en Wethouders voor het bouwen van een nieuwe woning (dubbel woonhuis met dubbele wc) op het bestaande afgebrande perceel (zie 1925). Als uitvoerders worden vermeld: C. Baas (timmerman) en K. Roos.
Hieronder een detail van de bouwtekening (doorsnede A - B). Onder de middelste deuren staat een keldertje ingetekend.

Op 4 augustus wordt de eerste steen gelegd van het nieuwe armen- of diakoniehuis, gevolgd door een receptie ten raadhuize. Ter herinnering aan de grondleggers wordt een gevelplaquette vervaardigd. De tekst op de plaquette luidt:
Door verbranding op 29 December 1925 verwoest, zijn de eerste steenen gelegd van dit diaconiehuis door Ds. A.E.K. Bolland, K. Boot, P. Donker (ouderlingen), K. Vet en M. Sluis (diakenen), 9 augustus 1926.
 Ds. Bolland en de (overgeverfde) muursteen in de gevel van perceel Dorpsweg 101.

Gedurende de tweede wereldoorlog wonen er twee geëvacueerde Helderse gezinnen (afkomstig uit de Van Hogendorpstraat) in het armenhuis. Het zijn, vanaf 26 september 1940, Matthijs Hartog (geboren 9 mei 1900) met zijn vrouw en drie kinderen en vanaf 1 oktober 1940 Leendert Kristelijn (geboren 3 februari 1910) met zijn vrouw (geboren 1912) en een in 1935 geboren kind. Per 4 oktober 1940 wordt het gezin Kristelijn alweer uitgeschreven uit de gemeente Schellinkhout en vertrekt naar Apeldoorn, Vogelplein 6. Als beroep van Leendert Kristelijn staat vermeld "korp machinist KM" (vermoedelijk korpsmachinist bij de Koninklijke Marechaussee).
(Zie voor evacué's in de pastorie: 1915).
  Uitzicht vanuit de kerktoren met rechtsachter het armenhuis.

Het bestuur van de floraliavereniging "Bloem en Fruit" poseert voor de fotograaf.
 Bestuur van de floraliavereniging.
V.l.n.r.:
Klaas Roos, veldwachter J. Dikstaal, Jurie Maarse, mevrouw Dikstaal, mevrouw Blom, mevrouw Ham-Bakker, schoolmeester J. Ebels, mevrouw Boot, mevrouw Roos-Slot, mevrouw Langedijk-Schuurmans en de heer A. Groot.

 
De zuivelfabriek. De tweede foto is een detail van foto 1 (zie 1907).

Het witte huisje Dorpsweg 142 wordt gebouwd (het huisje links met de dakkapel). Er worden ondermeer stenen gebruikt van een gesloopte school uit Binnenwijzend. Het huisje is een kopie van Dorpsweg 72, dat uit 1915 stamt. Zie voor een foto van Dorpsweg 72 het jaar 1915.
 

 
Foto 1: Het witte huisje aan de linkerkant is Dorpsweg 142 in 1968.
Foto 2: De kleurenfoto dateert van april 2012 op het moment dat familie Jan v.d. Kamp in het huisje woont.

De melk wordt bij de fabriek aangevoerd met handkarren, hondenkarren, paard en wagens, deels door de boeren zelf.
De heer J. Palenstijn doet het voorstel om het melkrijden door een auto te laten doen. Het voorstel wordt verworpen.

 Een groep vriendinnen zijn een dagje naar het strand.
Achter v.r.n.l.: Trijntje Buisman en Klazina Ham Kd. (verder onbekend).

30 augustus: In een brief aan B & W wordt melding gemaakt van een positief advies van C. Baas, adviseur der Bouw- en Woning Verordening, tot het bouwen van een woonhuis met schuurtje voor R. de Hart.
Op 4 mei 1927 meldt dezelfde C. Baas in een brief aan het college dat de woning van de Hart voltooid is en volgens de bouw- en woningverordening is uitgevoerd.
 

Het betreft hier het huidige perceel Dorpsweg 132, dat in 1993 door de familie Davids aan familie Kwantes wordt verkocht. Hieronder twee details van de bouwtekening en een foto van de vrachtauto van bakker Cor de Hart. De tekst op de auto luidt: BROOD- en KOEKBAKKERIJ C. de HART Schellinkhout. Cor stopt in 1934 met bakken en verhuist naar Hoorn, waar hij tuinder wordt (zie ook 1954).
     

10 november:
Uit: dagblad "Het Centrum".
De Storm.
Uit Schellinkhout:
De heer D.V. is Maandagochtend dood aan den weg gevonden. Zondag is hij per fiets uitgegaan en tegen een door den storm losgebroken draad gereden.

31 december:
Het dorp telt 515 inwoners, te weten 258 mannen en 257 vrouwen.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :