De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1929.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1929.

1929
Oprichting van de Coöperatieve Aankoopvereniging (C.A.V.). Deze vereniging gaat in 1946 op in "Energie Venhuizen".

Uit: Schager Courant van 12 februari.
UIT DE HAND TE KOOP: prima Bessentuin, met Schuur en Huis, waarin veestalling,
te zamen groot ½ H.A., zeer geschikt voor glas.
Van het woonhuis kan een gedeelte worden verhuurd.
Desgewenscht kan een gedeelte der koopsom op het perceel gevestigd blijven.
Te bevragen bij den bewoner C. HEERING, Schellinkhout.

 Het raadhuis en de kerk.

De heer W.T.C. Hoogenboezem ontvangt een ansichtkaart van Trijn (zie 1943, 1966, 1967 en 1969).
   
Schellinkhout 26 Augustus
Beste Wim
Vanmorgen je brief ontvangen en ik wist niet wat ik je moest schrijven
maar toch wou ik je laten weten dat ik over Alkmaar kom
ik heb een brief gister naar Tante geschreven.
Nu tot Woensdag hartelijk gegroet hoor.
Trijn.

V.l.n.r.:
Maarten Sluis (geboren 29 juni 1923), zijn broertje Albert Sluis, Nan Pool en Cor Pool zitten op een houten hek langs de Dorpsweg (zie 1924, 1934 en 1939).

Uit: Schager Courant van 6 april.
Cursus voor melkcontroleurs te Hoorn.
De jaarlijksche cursus tot opleiding van melkcontroleurs voor rundveefokvereenigingen, zuivelfabrieken en melkinrichtingen, welke van half September 1928 tot begin April 1929 vanwege het Rijkszuivelconsulentschap voor Noord-Holland is gegeven, werd gevolgd door 23 deelnemers. Na afgelegd eindexamen ontvingen 22 leerlingen het diploma.

Eén van de geslaagden is Jn. Nierop, Schellinkhout.

Een foto van de woning annex het bedrijfspand van huis- rijtuig en automobielschilder Jan Breebaart, Dorpsweg 112 (zie 1930).
Op de tweede foto treffen we Jan Breebaart en zijn vrouw met hun dochter Marie op de IJsselmeerdijk.
Op de derde foto schildert Jan Breebaart het dak van de vrachtauto van fruitvervoerder Willem Blom & Zoon.
   

De roeden van "De Grote Molen" worden verwijderd en in de korenmolen te Oude Niedorp gestoken. De romp doet dienst als woning.
 

Cor Donker wordt omstreeks 1929 door zijn zeug verrast met 19 biggetjes. Dat moeder en kroost in blakenden welstand verkeeren, is duidelijk op te maken uit de snuffelende houding van de krulstaarten, die met veel genoegen voor onzen fotograaf poseerden.

Op 16 juni gaan de leden van de zangvereniging "Polyhymnia" een dagje naar Bergen.

Uit: de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 18 juli.
Faillissementen.
Uitgesproken te Alkmaar, 17 juli: P.J. Langeveld, melkslijter te Schellinkhout.

De oudste leerlingen van de Openbare Lagere School aan De Laan gaan op de foto voor het schoolgebouw. Het gebouw links op de achtergrond is een deel van de kerk. Het is vermoedelijk één van de laatste schoolfoto's waarop het Hoofd der openbare lagere school Ebels te zien is. De op 29 november 1867 te Assen geboren Jan Ebels, die op 1 september 1904 als onderwijzer is begonnen in Schellinkhout, vertrekt op 22 maart 1930 naar Driebergen. Meester Klomp volgt hem per 1 mei 1930 in Schellinkhout op als hoofdonderwijzer (zie 1904).

Van boven naar beneden van links naar rechts:
Juffrouw Kool, meester Ebels, onbekend, onbekend;
Klazien Ham, Dieuwie Best (geb. 1920), Sieuw Bloothoofd, Lum Koen, Bets Wurkum, Ma Spaans, Marie Breebaart, Marie Kracht, Annie Niemeyer, onbekend;
Gré Pluijlaar, Grietje Koster, Alie Koster, Coba Kaczor;
Cor Snoeck, Harm Piekema, onbekend, Henk Pool, Jaap Klaver, Okke Peereboom, Piet Kracht;
Gerrit Vis, Jaap Walkeuter, Jaap van Dok.

31 december:
Het dorp telt 526 inwoners, te weten 265 mannen en 261 vrouwen.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :