De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1930.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1930.

1930
Uit: Wieringer Courant van 24 januari.
WESTFRIESCHE BOND VAN HARMONIE- EN FANFARECORPSEN.
Bovengenoemde Bond hield zijn algemeene vergadering Zondag te Hoorn. Voor deze vergadering bestond groote belangstelling. Er waren 31 vereenigingen vertegenwoordigd door een groot aantal afgevaardigden en belangstellenden leden van den bond.
Voor het lidmaatschap van den Bond bedankten de vereenigingen "Callantsoog" te Callantsoog en "Corcordia" te Schellinkhout. De eerste wegens voortdurende moeilijkheden met directeursverwisselingen, de laatste wegens opheffing.

Jan Koen, geboren op 12 januari 1897, is de echtgenoot van de op 30 oktober 1897 geboren Sietske de Groot. Ze komen oorspronkelijk uit de buurt van Heerenveen, maar vestigen zich met hun gezin, door de economische crisis gedreven, in Schellinkhout, waar Jan Koen werk vindt in de fruitteelt. Het echtpaar heeft vier kinderen: de oudste is dochter Lum (1921) en er zijn drie zoons, Simon (1923), Berend (1926) en Jan (1927 of 1928).
 
De kinderen van Jan Koen en Sietske de Groot met hun nichtje Lum van Balen gaan op de foto op de hoek van de Dorpsweg en De Laan. Op de achtergrond is vaag de zuidmuur van de Martinuskerk te zien.
Achter v.l.n.r. Lum Koen en Simon Koen en voor van v.l.n.r. Berend Koen, Jan Koen en nichtje Lum van Balen.
De tweede foto is rond 1932 genomen en daarop is links ook het houten hek te zien waar de kinderen vóór staan.

Harm van Balen en zijn vrouw Meintsje de Groot, een zus van Sietske, komen op uitnodiging van de familie Koen rond 1930 met hun gezin ook naar Schellinkhout om hun geluk te beproeven. In Hoorn wordt een nieuwe exportslachterij gebouwd waar Harm aan de slag kan als metselaar. Het echtpaar heeft twee kinderen: zoon Tjalling van Balen, geboren 16 november 1921 en dochter Lum van Balen, geboren 5 maart 1926, beiden te Terherne (Terhorne) in Friesland. Tjalling bezoekt in Schellinkhout de Openbare Lagere School. Zijn zusje Lum is met vier jaar nog te jong om naar school te gaan, maar haar broer komt wel op schoolfoto's voor (zie 1931). Ze wonen in een huisje onder aan de dijk, naast de onderwijzerswoning bij de school. Dat huisje (zie foto) biedt in die tijd onderdak aan twee gezinnen.
 Het dijkhuisje naast de voormalige onderwijzerswoning waar familie Van Balen rond 1930 woont (foto 1963).
Vanuit Schellinkhout verhuist de familie Van Balen rond 1932 naar Den Helder, waar vader Harm werk kan krijgen bij de bouw van de Postbrug aldaar. Als de brug gereed is, verhuist het gezin terug naar Terherne aan het Sneekermeer.

Vijf schoolkinderen en de dan nog niet schoolgaande vierjarige Lum van Balen (met hoedje), die ook heimelijk op het hek is geklommen, poseren zittend op het hek voor het pand op de hoek Dorpsweg en De Laan, waar jarenlang het postagentschap van Lize en Jo Nooij zal zijn gevestigd. De schoolkinderen zijn van links naar rechts Tjalling van Balen, Tinus Schippers, Ma Ham, Nies Koster en Jaap Water. De foto is vermoedelijk genomen ter gelegenheid van het huwelijk van de schooljuffrouw.

Jan Koen en Sietske de Groot vestigen zich met hun kinderen (neven en nicht van Lum en Tjalling van Balen) definitief in Schellinkhout, waar Jan Koen sr. op 26 oktober 1939 op 42-jarige leeftijd overlijdt. Sietske overlijdt op 4 mei 1973 in Hoorn waar ze toentertijd in een verzorgingshuis woonde. Het graf van Jan en Sietske is nog steeds in Schellinkhout te vinden (zie onderstaande foto).
 De grafsteen op het graf van Jan Koen en Sietske de Groot (foto 2014).

Er worden voor het tijdvak 1930 - 1931 twee consenten voor de visvangst afgegeven. Het betreft hier de houders van schepen die zich bezig houden met de "kustvisscherij".
No. van het consent: 1, SH 1, W. de Hart, geboortejaar 1875, wonende te Schellinkhout, beroep visscher. De naam van het vaartuig wordt niet vermeld.
No. van het consent: 2, SH ?, D. Keetbaas, geboortejaar 1866, wonende te Schellinkhout, zonder beroep. De naam van het vaartuig wordt niet vermeld.

De woning van de eerste kaasmaker (voorste deel van de fabriek) wordt verbouwd tot kaaspakhuis.

   De voorgevel van de melkfabriek voor de verbouwing (1930/1931).

Uit: Alkmaarsche Courant van 12 maart.
BIEDT ZICH AAN een flinke Bakkersknecht, 20 j., P.G., van goede getuigen voorzien, liefst in gemengd bedrijf.
Br. fr. L.C., Hulppostkantoor Schellinkhout.

De Openbare Lagere School wordt verbouwd. Het gebouw wordt onder andere voorzien van andere kozijnen en ramen (zie 1875 en 1876 en 1975). De schooljeugd krijgt tijdelijk onderwijs in de kerk. Het westelijke deel van de kerk ("onder de toren") is in tweeën verdeeld door een soort jutegordijn, hetgeen erg gehorig is.

   
Adrianus Maarten Vis Gz. (roepnaam Adrie) en zijn vrouw Johanna Maria Pool (roepnaam Jo) boeren op de boerderij Dorpsweg 123, genaamd "WELGELEGEN".
Op de eerste foto zien we deze boerderij. De mensen die voor de stolp poseren zijn v.l.n.r.: werkman Jan Schellinger, dienstbode Lies Pool met de tweelingbroertjes Albert Leonard Vis (Ab) en Johannes Cornelis Vis (Joop), die op 29 december 1928 zijn geboren (zie 1928). Daarnaast dochter Grietje (geboren 1925) en vervolgens moeder Johanna Maria Pool en haar echtgenoot Adrianus Maarten Vis Gz. Het oudste kind van het echtpaar, zoon Gerrit, staat niet op deze foto. Op de tweede foto staan Adrie en Jo in de deuropening van de boerderij. Op de muur naast de voordeur hangt ondermeer een bordje van de verzekeringsmaatschappij "Nationale Nederlanden", waar vader Adrie (A.M. Vis) agent voor is. De derde foto is omstreeks 1940 tijdens de kermis genomen. Naast vader Adrie Vis Gz. staat Klaas Speets.

Onderstaande foto wordt op 29 juni genomen op zij van de varkensboet. We zien v.l.n.r.: Gerrit, Joop, dienstbode Lies Pool, Ab en Grietje. Jan Schellinger is de "werkman" van boer Vis. Op de tweede foto melkt hij samen met zijn vrouw Neeltje Leegwater de koeien van Vis. Op foto drie poseren Neeltje en Jan voor de fotograaf (zie 1955 en 2003).
   

Een foto van Dorpsweg 125 uit circa 1915 en twee foto's uit circa 1930. Ondermeer bakker Dirk de Groot Sr., bijgenaamd "de deegneus", heeft in dit huis gewoond. Achter de woning is een fruittuin. Medio 1980 woont in dit pand mevrouw Mary van der Wiel-Kok. De luchtfoto is omstreeks 1956 gemaakt.
Op de achterkant van deze luchtfoto staat geschreven: Jan Bunschoten en Bets de Groot trouwen vanuit deze woning. Deze Bets (Elisabeth Dieuwtje de Groot 1916 - 2003) is een dochter van bakker Dirk de Groot Sr. (zie hieronder). Op de vijfde foto, die omstreeks 1923 is gemaakt, is de bakkerswagen van bakker Dirk de Groot Sr. aan het zuideind te zien. Naast hem op de bok zit zijn dochter Bets. Op de achtergrond is heel vaag de boerderij van de familie Sluis te zien.
 

   
In april 1985 plant Charley Younge zijn verzameling winterharde bamboes in de tuin achter perceel Dorpsweg 125. En wat als liefhebberij begint, zal uitgroeien tot een exotisch bamboepark. Anno 2005 is in het pand nog steeds het Bamboe Informatie Centrum Nederland van Charley Younge met achterliggende bamboekwekerij gevestigd.
  Charley Younge (overleden 2015).

Bakker Dirk de Groot Sr. is gehuwd met Grietje Nierop. Grietje overlijdt in 1944. Vanaf dat moment komt "tante Smit" als huishoudster in beeld, die bij Dirk Sr. in huis woont. Het echtpaar Dirk Sr. en Grietje woont ondermeer in de woning, die heeft gestaan op de plaats waar anno 2004 de brandweergarage staat (zie foto 1967). In deze woning is onderstaande foto genomen: links "tante Smit" en rechts Dirk de Groot Sr.
Op foto 2, die genomen is in mei 1949 ("bloeitijd"), staan v.l.n.r.: Dirk de Groot Jr., tante Smit en Dirk de Groot Sr.
Op de derde foto staat een zoontje van Dirk en Grietje, genaamd Cornelis en deze foto is gemaakt aan de zuidzijde van de woning. Deze kleine Cor wordt later notaris.
   

Dirk Sr. en Grietje krijgen drie kinderen: Dirk, Elisabeth Dieuwtje (roepnaam Bets; 1916-2003) en Cornelis (roepnaam Cor).
Hieronder een foto van deze drie kinderen. V.l.n.r. Elisabeth Dieuwtje (Bets), Cornelis (Cor) en hun vader Dirk (met een bussel = mand). Op de achterkant van deze foto staat geschreven: Een kiek uit de bessentuin.
Foto 2: V.l.n.r. Dirk de Groot, Bets de Groot, Janny Visser (vriendinnetje van Bets) en een onbekend meisje met de achternaam Rol. De foto dateert van 1923.
Verder een foto van vader (achter) en zoon Dirk de Groot op weg naar de jaarlijkse kermis.
De dame op de vierde foto is weer Janny Visser, een vriendin van Bets de Groot. Deze foto dateert van november 1931.
     

Nog drie foto's van zoon Cornelis, die zoals gezegd, notaris wordt in Haarlem. De schoolfoto dateert van 1937.
   

Genoemde Dirk de Groot Jr. (geboren 7 december 1912 en overleden 18 juli 1981) trouwt met Marrigje (roepnaam Mar) Snel, geboren 6 februari 1919 en overleden 12 december 1996. Het gezin woont ondermeer in de woning Dorpsweg 147 (anno 2004: familie K. Bant; zie foto 2001-2005). Achter deze woning beheert Dirk een fruittuin. Later gaat hij werken bij de DRAKA-fabriek in Enkhuizen.
 Dirk de Groot Jr. en Mar Snel.

Dirk en Mar krijgen zes kinderen: Janny, Gré, Dik, Jan (geboren 23 november 1948 en overleden 26 december 1948), Cor (anno 2004 nog steeds woonachtig te Schellinkhout) en Gerda.
Hieronder een foto, die genomen is omstreeks 1930.
De kinderen, Janny, Gré en Dirk zitten aan de zuidzijde van de woning Dorpsweg 147 in het gras.
Op de tweede foto, die uit omstreeks 1958 stamt, poseert Cor voor de fotograaf.

 

Op 10 mei schrijft Willem de Hart, woonplaats Schellinkhout, de SH 1 in, een open zeil- of roeiboot, voor de uitoefening van de "kustvisscherij".
Er wordt vooral op bot gevist. In de winter wordt de bot "geklopt". Botkloppen is een vistechniek waarbij men bijten in het ijs hakt. Vanuit die bijten worden tientallen meters visnet onder het ijs gehangen. De platvis wordt vervolgens met gebonk op het ijs in die netten gejaagd.

In het huis waar anno 2004 familie A. van der Rol woont, Dorpsweg 64, woont rond 1930 het echtpaar Jan Pool (geboren 14 maart 1884; overleden 8 november 1966) en Geertje Binnenwijzend (geboren 21 april 1888; overleden 7 januari 1957). In hun midden staat links hun zoon Henk. De identiteit van het meisje in onbekend. Op de tweede foto zien we Jan Pool omstreeks 1938 met een cultivator in de fruittuin aan de Blokdijk.
 

Jan Breebaart, geboren op 16 november 1888, is huis- rijtuig- en automobielschilder. Hij woont in (het huidige) perceel Dorpsweg 112 (rechts op onderstaande foto). Hij is gehuwd met Cornelia Leeuwrik, geboren 8 juni 1989 en overleden 26 december 1976. Jan Breebaart overlijdt in de Tweede Wereldoorlog op 25 juli 1942. Hij en zijn vrouw worden begraven op de begraafplaats in Schellinkhout.
Jan Breebaart laat ook ansichtkaarten van het dorp maken, waar hij niet zelden zelf ook op staat (zie 1923, 1937 en 1995).
  Jan Breebaart voor zijn winkel.
De kinderen links op de foto zijn v.l.n.r.: Marie Water, Aafje Water, Catrien Schekkerman en Co Schekkerman.
De andere personen zijn v.l.n.r. een knecht van Jan Breebaart, Jan Breebaart, mevrouw Breebaart en mevrouw Dikstaal.

Hieronder een foto die is gemaakt in de achtertuin van huis- rijtuig- en automobielschilder Jan Breebaart. Links is de noordmuur van de pastorie te zien.

V.l.n.r. Jan Breebaart, Klaas Leeuwrik (vader van Cornelia, 1858 - 1939), Cornelia Leeuwrik en de moeder van Cornelia Leeuwrik.

18 juni:
De leerlingen van de hoogste klassen van de lagere school gaan met de autobus 'op schoolreis'. De bestemmingen zijn Schoorl en Camperduin.

Achter v.l.n.r.: veehouder Cor Donker, Trijntje Dekker (echtgenote van Klaas Dikstaal), juffrouw Kool, veldwachter Klaas Dikstaal, tuinder Jurie Maarse, schoolmeester Klomp, mevrouw Klomp, de buschauffeur;
Tweede rij v.l.n.r.: Jan Walkeuter, onbekend (met pet), onbekend, onbekend, Jan Maarse, Cor Snoeck, Henk Pool, onbekend, onbekend;
Derde rij v.l.n.r.: Klazien Ham, meisje van Kaczor, Ma Koster, Grietje Metselaar, Trijn Langedijk, onbekend, Trijntje Koster, onbekend, onbekend;
Voorste rij v.l.n.r.: Piet Veer, Sieuw Bloothoofd, onbekend, onbekend, onbekend, Dieuw Best, onbekend, Reindert de Hart.

Jacob Houter, een rentenierende boer, laat een nieuwe woning met inpandige garage bouwen aan de Dorpsweg 121 (anno 2002 Dorpsweg 115). De bouwkosten bedragen, inclusief het maken van een broeikas achter de woning, vijfduizend gulden. Later zal burgemeester Palenstijn zijn intrek in deze woning nemen en anno 1968 wonen Piet Baas en Gré Ham (gehuwd 10 april 1964) in de woning. Hieronder een deel van het ontwerp van een woonhuis voor den weled. Heer Jb. Houter uit 1930 en een foto van de woning (links op de foto) uit dat jaar. Foto drie stamt uit 1968 (zie 1966).
   

Jan Davids (geboren 11-03-1885/overleden 01-02-1953) koopt de bakkerij van Dirk de Groot sr. Jan Davids is gehuwd met Bartje Bos (geboren 05-09-1887/overleden 20-03-1973). Het echtpaar krijgt drie kinderen:
-zoon Wim Cornelis, geboren op 15 januari 1912 in Veenhuizen (NH). Wim Davids is gehuwd met Willempje (Willy) Weel, die op 14 maart 1913 in Schellinkhout is geboren en op 1 september 2004 te Hoorn overlijdt;
-zoon Cornelis Willem, geboren 20 oktober 1915, overleden 16 februari 1964. Cor Davids huwt met Lies Pool (overleden 16 augustus 2000). Zij is de weduwe van kapper Cees Toepoel.
-dochter Nies, geboren 13 juni 1926, overleden 15 februari 1988;
Het echtpaar W.C. Davids en W. Weel krijgt drie kinderen: Jan Piet (geboren 1939), Ali (geboren 1943) en Bart (geboren 1947).
Zoon Wim Davids gaat vanaf het moment van de aankoop van de bakkerij in het dorp en naaste omgeving venten van brood. Als Wim Davids in 1938 trouwt, neemt hij het beheer van de bakkerszaak over. Vanaf 1950 gaat bakker Davids samenwerken met bakker J.Tonnis, die tot dan een bakkerij heeft op de hoek Dorpsweg-Meeweg.
 Links het huis van bakker Tonnis op de hoek Dorpsweg - Meeweg.
Tonnis trekt zich in 1955 terug uit de bakkerswereld. Davids stopt dan als warme bakker en gaat zijn brood betrekken van de Hoornse Broodfabriek en later van "De Vier Eenen" te Venhuizen. Bakker Davids kenmerkt zich als een gemoedelijk mens, evenwichtig van karakter, die vermoedelijk met weinig mensen onenigheid heeft. In mei 1971 doet bakker Davids zijn bakkerszaak van de hand na gedurende 41 jaar brood te hebben bezorgd in Schellinkhout en naaste omgeving. De zaak wordt overgedragen aan de heer Panse, kantinehouder van camping "De Witte Hoeve" (zie 1940, 1945, 1954 en 1971).
   
Foto 1: Nies Davids rijdt omstreeks 1946 op de bakfiets van haar broer Wim. Op de voorkant van de bakfiets staat het opschrift
W.C. DAVIDS
SCHELLINKHOUT
.
Foto 2: Wim Davids en zijn (later aangeschafte) meer moderne motorbakfiets ter hoogte van het postagentschap van Nooij.
Foto 3: De opdruk van een papieren beschuitzak.

Uit: Algemeen Handelsblad van 26 juni 1930.
Er is in Alkmaar een vergadering gehouden van het bestuur van Hoogheemraadschap N.-Hollands Noorderkwartier onder leiding van dijkgraaf de heer Wydenes Spaans.
In die vergadering is ondermeer het volgende besloten:
De rekening over 1929 sluit met een batig slot van ƒ 110.946. Hiervan wordt ƒ 25.000 bestemd voor de wegverbetering op de Noorderdijk van Drechterland en ƒ 2500 voor het teren van het wegdek tusschen Langenweg - Schellinkhout (vermoedelijk wordt hier bedoeld: Lageweg - Schellinkhout) en tusschen de Zandbakken - Scharwoude, zoodat beschikbaar blijft ƒ 82.446.72.

5 juli:
De AVRO streeft naar een nationale omroep, maar tegelijkertijd vormen zich rondom de AVRO andere omroepverenigingen. Er komt een discussie op gang over hoe de zendtijd zou moeten worden verdeeld. Op 15 mei 1930 neemt minister van Waterstaat Reymer een beslissing in deze omroepstrijd. Die beslissing valt in het nadeel van de AVRO uit: aan de vier omroepverenigingen wordt elk een gelijk deel van de zendtijd toegewezen. Dat betekent dat de AVRO de helft van haar zendtijd verliest. De AVRO-leden wensen zich echter niet bij de regeringsbeslissing neer te leggen. Er volgt een lange reeks protesten, maar de minister houdt voet bij stuk. De AVRO wordt niet de nationale omroep.
Ook in West-Friesland zijn er protesten. Zo rijdt onderstaande truck met oplegger op 5 juli 1930 door de regio. Eén van de actievoersters is Anna Cornelia Snoeck (roepnaam Anny), geboren te Schellinkhout op 19 juni 1912 (10de van links, met bloemetjesjurk).
Op de oplegger staat de tekst: "Waterstaat dempt Zuiderzee, maar geen opstand tegen zedelijken roof aan AVRO".

(zie 1908: Snoeck).

27 augustus:
Uit: Het Vaderland, staat- en letterkundig nieuwsblad.
DOOR DEN TREIN GEGREPEN
Vrachtauto vernield.

Gistermorgen is bij de Hulk onder de gemeente Hoorn een benzinetractor van den dienst Zaandam-Hoorn in botsing gekomen met een fruitwagen, die den onbewaakten overweg passeerde. De vrachtwagen behoorende aan den heer Blom te Schellinkhout, werd eenige meters meegesleurd, waarna deze tegen den wallekant terecht kwam en geheel werd vernield. De spoorwagen werd ernstig beschadigd. De passagiers kregen geen letsel. De chauffeur van den auto werd licht gewond. De treinen hadden 40 minuten vertraging.

Bedoelde vrachtauto is eigendom van fruitvervoerder Willem Blom & Zoon (zie 1929).

Bij Koninklijk Besluit van 27 september wordt de gemeente Schellinkhout aangemerkt als proefgemeente voor de invoering van een persoonskaartensysteem.

Op 7 oktober trouwt Marie Renooij met Jacob Schermer (roepnaam: Jaap) uit Hauwert.

Uit: Schager Courant van 8 november.
TE HUUR: de Boerderij te Schellinkhout ter grootte van 16 H.A. Weiland en Boomgaard, thans in gebruik bij den heer C. Koster Kz.
Te bevragen tot en met Zaterdag 15 November a.s. van 9-4 uur, bij Wed. G. ZIJP Kz. te Schellinkhout.
Goed landgebruik wordt vereischt.

31 december:
Het dorp telt 535 inwoners, te weten 267 mannen en 268 vrouwen.
Aantal woningen (bewoond en onbewoond): 170.
Gemiddeld aantal bewoners per woning: 3,1.

___________________

naar begin van deze pagina
naar de eerstvolgende periode
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :