De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1931.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1931.

1931
Uit: Alkmaarsche Courant van 10 januari.
Aanbesteding.
Ondergeteekende wenscht namens het Bestuur der N.V. Stoomzuivelfabriek "Schellinkhout" te Schellinkhout, behoudens nadere goedkeuring, aan te besteden:
HET VERBOUWEN VAN HARE FABRIEK EN HET BOUWEN VAN EEN WOONHUIS, op DONDERDAG 22 JANUARI 1931.
Bestek met 2 teekeningen zijn vanaf 14 Januari verkrijgbaar ten kantore van ondergeteekende, SPOORSTRAAT 18, ALKMAAR, uitsluitend tegen vooruitbetaling van ƒ 10.-, franco per post ƒ 10,30. Restitutie bij ongeschonden inlevering binnen 3 dagen na de besteding ƒ 6,50.
De Architect:
D.S. DE BOER.
Alkmaar, Januari 1931.

Uit: Alkmaarsche Courant van 24 januari.
SCHELLINKHOUT.
Namens het bestuur der N.V. stoomzuivelfabriek "Schellinkhout" te Schellinkhout is door architect D.S. de Boer te Alkmaar aanbesteed het verbouwen der fabriek en het bouwen van een woonhuis.
Er werd als volgt ingeschreven:
K. Wester te St. Pancras voor ƒ 13.880;
J. Homan te Hem voor ƒ 14.470;
de Koning te Wognum voor ƒ 14.490;
J. Opdam te Heiloo voor ƒ 15.621;
Schouten te Blokker voor ƒ 15.900;
Matser & Hamstra te De Rijp voor ƒ 16.374;
K. Bakker te Bobeldijk voor ƒ 16.994;
W. Cuperus te Birdaard (Fr.) voor ƒ 17.450;
Rampen te Bergen voor ƒ 17.638;
Uiterdijk te Akkerwoude (Fr.) voor ƒ 17.780;
de Wit te Scharwoude voor ƒ 18.874;
C. Leeuwrik te Hoorn voor ƒ 18.895.
Begrooting architect ƒ 14.500.
De gunning volgt.

Onderstaande foto is genomen tijdens de jaarlijkse kermis. In het midden zit Grietje Vrieze en rechts naast haar zit Mien Pool (1911-1983) te wachten op de start van de draaimolen. De identiteit van het meisje links is niet bekend.

Uit: Algemeen Handelsblad van 1 april.
Bij Koninklijk Besluit is ongegrond verklaard het beroep, ingesteld door de C.V. Westfriesche Autocaronderneming te Hoorn tegen de beschikking van Ged. Staten van Noord-Holland van 3 September jl., voor zooveel daarbij afwijzend is beschikt op het verzoek van de C.V. Westfriesche Autocaronderneming voornoemd om vergunning tot het inwerking brengen van een autobusdienst tusschen Hoorn en den Hemweg over Schellinkhout en Wijdenes.

De leeskring wordt opgericht door de dames Veer en Houter. De leden kopen een aantal boeken die ze onderling laten circuleren.

Er is 7.11 ha bollenteelt.

2 april:
Uit: Het Vaderland, staat- en letterkundig nieuwsblad.
Bij Kon. besluit is ongegrond verklaard het beroep, ingesteld door de C.V. Westfriesche Auto Car-onderneming te Hoorn tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 September 1930 no. 90, voor zoover daarbij afwijzend is beschikt op het verzoek van de C.V. Westfriesche Auto Car-onderneming voornoemd om vergunning tot het in werking brengen van een autobusdienst tusschen Hoorn en den Hemweg over Schellinkhout en Wijdenes.

Uit: Alkmaarsche Courant van 8 mei.
Ondertrouwd:
JACOB C. BRUIN en DIKKY BART
Alkmaar, Ritsevoort 25
Schellinkhout 132
7 Mei 1931.
Huwelijksvoltrekking 24 Mei (1e Pinksterdag) te Schellinkhout.

Uit: Schager Courant van 30 mei.
Geboren: GEERRI, dochter van:
M. KOSSEN-BUIK en C. KOSSEN.
Schellinkhout, 22 Mei 1931.

1 juli:
Het jaarlijkse schoolreisje van de jongere kinderen van de Openbare Lagere School is naar Bergen, waar het gezelschap op de foto gaat.

De begeleiders en begeleidsters v.l.n.r.: meester Klomp, Gerrit Koster, Cor Donker, juffrouw Kool, onbekend, Clara Maarse-Best, mevrouw Klomp-Hulshof en de echtgenote van Cor Donker;
Achterste rij leerlingen v.l.n.r.: Meinie Dekker, Ma Ursem, Felix Maarse, Cor Pool, Tienes Schippers, Simon Koen, Gerrit Palenstijn, Cor Weel, Maarten Sluis en Gerrit Vis;
Op de grond zittende leerlingen v.l.n.r.: Dirk Vet, Jaap Water, Grietje Vis, Geer Bloothoofd, Annie Schekkerman, Naatje Pool, Nies Koster, Ma Ham;
De identiteit van de eerste jongen, die rechts naast het bord ligt, is niet bekend. De andere jongen die naast het bord ligt is Thijs Baas.

Uit: Alkmaarsche Courant van 17 juli.
M.U.L.O.-EXAMEN TE ALKMAAR.
Geslaagd voor diploma A:

En dan volgen de namen en woonplaatsen van 24 geslaagden, waaronder die van J.P. Donker te Schellinkhout.
Afgewezen drie candidaten.

Op de boerderij Dorpsweg 75 boert Klaas Ham (1883-1954). Op onderstaande foto's zit Klaas Ham op een hooischudder op ongeveer de plaats waar anno 2006 het voetbalveld ligt. Op de eerste foto zien we op de achtergrond drie huisjes staan bij de dijkopgang aan het einde van de (toen nog zo genoemde) Meeweg. Alleen het middelste huis staat er (anno 2006) nog. Het wordt bewoond door familie M.J. Hoyer, wonende Westermeeweg 28. Het meeste linkse pand is onder andere bewoond geweest door familie Kampen. Helemaal links aan de rand is de bij het huisje staande schuur nog juist te zien (zie foto's 1963). De woning rechts op de foto is in 1973 gesloopt. Familie Dragtsma heeft ondermeer in dit huisje gewoond (zie foto 1973).
 
(zie Ham: 1950 en 1963).


Cor Koster Gz. (geboren 17 december 1925) en zijn buurjongetje Felix Maarse (geboren te Schellinkhout op 31 augustus 1924) worden gefotografeerd op het erf van veehouder Klaas Ham. Cor geeft een potlam de fles.

Een foto uit de beginjaren dertig van de twintigste eeuw.
Klaas Hansen met de waaiwagen bij de boerderij van P. Renooij op Munnekei (Schellinkhout 87). De zusters Trijn (links) en Geer Renooij, de oudste van de twee, kijken toe.
"Waai" is West-Fries voor "wei". Het zijn de zoete waterdelen die overblijven van de koemelk na de kaasbereiding. Dit restproduct van de kaasfabriek wordt gevoerd aan de kalfjes en de varkens.

De Lageweg vormt een deel van de verbindingsweg Enkhuizen - Hoorn. Hieronder een foto uit omstreeks 1930. Links de woning van de familie Snoeck (zie 1908).

De volgende kinderen bezoeken de school aan de Laan:
Van boven naar beneden en van links naar rechts.
-Reindert de Hart, Okke Peereboom, Henk Pool, Gerrit Vis, Jaap van Dok, Cor Weel, Cor Snoeck, Harm Piekema, Jaap Walkeuter en Tjalling van Balen;
-Grietje Koster, Sieuwtje Bloothoofd, Sjoert Speets, Dieuw Pluijlaar, juffrouw J.M. Kool (met witte kraag), Grietje Hansen, Ma Koster, Simon Koen, Jan Bevré, Klazien Ham Pd. (links achter meester Klomp), Trijntje Koster, Dieuw Best, Nelie Water, Klazien Brevé, Ma Spaans en Alie Koster;
-Ma Ham, Nan Pool, Lum Koen, Aaf Klaver, Nies Koster, Marie Breebaart, Trijntje Langedijk, Grietje Vis, meester C.J.W. Klomp, Geer Bloothoofd, Gerrit Palenstijn en Ma Best;
-Maarten Sluis, Coba Kaczor (overleden te Midwoud op 13 juli 2010), Felix Maarse, Ma Ursem, Thijs Baas, Tinus Schipper, Dirk Vet, Gré Pluijlaar, Cor Pool en Jaap Water;
-De twee kleine meisjes, die in het midden voor een tafeltje staan, zijn Meinie Dekker en Annie Schekkerman.Een foto van het Zuideinde ter hoogte van Dorpsweg 172. Het waterschap heeft een hoop schelpen aan de kant van de weg gedeponeerd. De bewoners kunnen daarmee de diepste kuilen in het wegdek opvullen.

 Rechts het café "Het wapen van Schellinkhout".

Het volgende gedicht heeft omstreeks 1931 in de krant gestaan. Het gaat over het badhuis, dat elk voorjaar wordt opgebouwd op de zomerdijk aan de oever van de Zuiderzee, ongeveer halverwege het Schelpenstrandje en de uitmonding van de Molensloot. Het badhuis bestaat uit ongeveer acht groengeverfde houten kleedhokjes op een betonnen ondergrond. De kleedhokjes zijn vermoedelijk in de Tweede Wereldoorlog opgestookt, hoewel een andere bron meldt dat het hout is gebruikt voor het maken van konijnenhokken (zie 7 april 1927: badhuisvereniging).
SCHELLINKHOUT ........EEN BADHUIS
Schellinkhout vraagt om een badhuis;
Wel, wat zegt U daar nu van?
Land van modder, stof en platheid
Neemt groot-stads-allures an.
Goed zoo, brave Schellinkhouters:
't Geeft een officieel cachet;
Zoo van glooiing af de zee in...
't Is niet deftig en niet net
En zoo'n glooiing-kleedpartij
Lijkt ons ook wat ordinair,
Dacht het meer bezadigd menschdom;
Nee, we vinden het niet fair.

Maar eerst moet Gemeenteraad
Badhuis-nota nog behandelen
En ik weet al welke weg
't Hoog college zal bewandelen.
Burgemeester als van ouds,
Is er vast niet op gesteld:
Het geeft weer moeite, drukte en
Het kost bovendien nog geld.
Nog een lid van B. en W.
Is er stellig ook wel tegen;
Vraagt of 't wettelijk mag in zee;
Voelt als 't nat moet, meer voor regen.
Groot en Houter, Pijl en Ruiter,
Democratisch ....... zien een zegen
In het baden ....... stemmen voor.
Nooit gedacht en toch gekregen,
Want het badhuis is er door.

Als de slag dan is geleverd
En het badhuis er dan staat,
Is het vast, dat strijk en zet,
Iedereen te "zwummen" gaat.
Jonge meisjes - oude dames,
Moeders - kinderwagens mee -
Kunnen juist nog voor den eten
Even ploeteren in zee.
Bakker, kruidenier en slager,
Timmerman en dominé;
Vroeger allen watervreezend,
Trekken nu vol trots naar zee.
Gansch ons lieve dorpje spartelt
Heel den dag in 't zoute nat.
En ik wenschte, lieve lezer,
Dat 'k een foto-toestel had.

Doch na vijf en twintig jaren,
Ziet mijn ver-vooruitziend brein
Op het strand van Schelpenbocht
Naar het badhotel "Dolfijn".
Verder badbenoodigdheden;
'k Zie op badkoets en op strandstoel,
't Heele dorp vol zomergasten:
't Wordt een heel royale boel.
Elk huis prijkt met "pension".
Ieder profiteert dan mee,
Schellinkhout, het wordt je opkomst
Door dat badhuis aan de zee!
Voetzoeker.

De hoogste klassen gaan op schoolreis naar de ruïne van Brederode in Santpoort. Daar wordt onderstaande foto gemaakt.

Achterste rij v.l.n.r.: Dieuw Best, Ma Spaans, schooljuffrouw Kool, Marie Breebaart, Piet Langedijk, Klaas Dikstaal, Gerrit Koster, onderwijzer Klomp, Harm Piekema, Maarten Sluis, Ep Bakker, onbekend, Jaap de Vos, Gerrit Vis;
Midden: Gré Pluijlaar, Klazien Ham, Ma Ham, meisje achter Ma Ham is onbekend, Nies Koster, Ma Ursem, Simon Koen, de heer "lange" Willem Koster van Munnekai, Okke Peereboom, Cor Pool, Tienes Schippers, Dirk Vet en Alie Koster;
Vooraan v.l.n.r.: Jan Has (geb. 4 oktober 1922), Coba Kaczor, Sieuw Bloothoofd, Naatje Pool, Cor Weel en Griet Koster (van Munnekai).

Een ansichtkaart van het Zuideind ter hoogte van Dorpsweg 129 met het jaartal 1931 in het poststempel.

Truus Palenstijn wordt geboren (zie 1942).
 

De oudere schooljeugd gaat op de foto met meester C.J.W. Klomp en juffrouw Kool.

Van boven naar beneden en v.l.n.r.:
-Thijs Baas, Tjalling van Balen, Tienes Schippers, Cor Weel, Harm Piekema, Okke Peereboom (later dominee in Ens), Cor Snoeck en Jaap Walkeuter;
-Reindert de Hart, Grietje Hansen, Trijn Langedijk, Marie Breebaart, Aaf Klaver, Coba Kaczor, meester Klomp, juffrouw Kool en Sjoert Speets;
-Ma Ursem, Marie Spaans, Gerrit Palenstijn (liggend), Maarten Sluis, Jaap van Dok, Wiebe Neij en Annie Schekkerman (?).

Dirkje Posch (1906-1979) is een dochter van Klaas Posch (geboren 13 augustus 1874; overleden 20 april 1945) en Trijntje Vis, (geboren 1 april 1877; overleden 13 september 1961). Dirkje Posch is gehuwd met Cor Helder (1903-1993). Dirkje en Cor pachten de boerderij Dorpsweg 67 in de jaren 1930 - 1932. Daarvóór hebben zij vanaf mei 1927 een boerderij in Midwoud gepacht. Het echtpaar heeft een zoon, genaamd Frans, geboren te Midwoud op 17 oktober 1928 en overleden te Hoorn op 1 februari 2005. Frans Helder is getrouwd met Marian Bakkum Pastoor, geboren te Midwoud op 31 juli 1932.
   
Foto 1: Het echtpaar Cor Helder en Dirkje Posch.
Foto 2: De hooggelegen stolpboerderij Dorpsweg 67 (maart 1932).
Foto 3: Trijntje Vis en haar dochter Dirkje Posch (juli 1931).

 
Foto 1: Dirkje Helder-Posch en haar zoon Frans Helder bij de voordeur van de boerderij (maart 1932).
Foto 2: Varkens op het erf van de boerderij Dorpsweg 67 (september 1932).

(Zie boerderij Has: 23 april 2008).

Uit: Algemeen Handelsblad van 19 oktober.
De tuinbouw in West-Friesland.
Alle slagen schijnen West-Friesland dit jaar te treffen; door de ziekte is de aardappeloogst mislukt, de tulpenteelt heeft ernstig teleurgesteld, de bloemkool heeft een goed beschot gegeven, maar is onverkoopbaar en thans is ook de gladiolenteelt - waarop nog hoop gevestigd was - een fiasco geworden. De prijzen zijn beneden alle waardeering, zoodat de bollen beter vernietigd kunnen worden dan ze naar de veiling te brengen. De opbrengsten van het fruit - dat maar in eenige gemeenten van West-Friesland geteeld wordt - zijn buitengewoon groot; van vele boomen komt 700 à 800 pond appels, zelfs was er een present van Engeland
('Present van Schellinkhout' is een appelras) te Schellinkhout, welke 1100 pond opleverde, en een boom van 1300 pond stoofperen, nl. de Westlandsche Louw. De prijzen daarentegen zijn niet hoog, maar het rijke beschot maakt hier de zaak nog loonend.

 De Grote Molen (foto 1931).
Op de achtergrond staat een houten electriciteitsmast en het hoge hokje in de walkant (boven de sloot) is het toilet.

31 december:
Het dorp telt 528 inwoners, te weten 262 mannen en 266 vrouwen.
Grootte Schellinkhout: 722 hectare.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :