De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1946.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1946.

1946
Uit: De Vrije Alkmaarder van 9 januari.
Wil de heer te Bergen, die uit Schellinkhout 9 MANDJES MEENAM, deze spoedig retourneren?

Op 26 januari wordt ijsclub "de Opbouw" opgericht. De oude "IJsclub Schellinkhout", die in 1901 is opgericht, is reeds ruim voor de Tweede Wereldoorlog ter ziele gegaan (zie 1901). De nieuwe naam wordt ijsclub "de Opbouw", een naam die refereert aan de moeilijke tijd na de Tweede Wereldoorlog waarin alles weer opgebouwd moet worden. Een (groot) deel van de notulen van de vergaderingen van deze ijsclub zijn in "uitgeklede" versie op deze website weergegeven. Als u deze wilt lezen, klik dan hier.

Nel Middelkoop (geboren 6 april 1935) en rechts Jannie Bakker (geboren 26 mei 1933), poseren voor de fotograaf op de kruin van de dijk. Op de achtergrond is ondermeer de schuur van manufacturier Ruiter te zien.

29 april:
Klaas Vet en zijn vrouw G. Vet-Sluis (Dorpsweg 119) vieren hun zilveren huwelijksfeest. Ter gelegenheid daarvan wordt een feestboekje gemaakt waarvan u hier het voorblad ziet.

Een jaar na de bevrijding wordt er op 5 mei weer een bevrijdingsfeest gevierd. Op de foto zien we Hannie Dekker. Links de boerderij van de familie Dekker (zie 1940 en 1953).

Uit: De waarheid van 27 mei.
Noodweer boven West-Friesland
Electriciteitsleiding getroffen
Het noodweer, dat Zondagmiddag woedde, heeft in Noord-Holland veel schade aangericht. Op verscheidene plaatsen in West-Friesland is de bliksem ingeslagen. In Schellinkhout, onder Hoorn, werd de hoogspanning getroffen, waardoor de helft van West-Friesland van 18 uur tot 20.30 uur zonder stroom zat.


Bovenstaande foto is gemaakt vóór het dorpscafé tijdens de jaarlijkse kermis. Blijkens het bordje op de muur heeft het café een "VOLLEDIGE VERGUNNING".
V.l.n.r.: Aafje van der Veen (dochter van de kastelein), Anne v.d. Zijpp, Ab Vis, Piet Stapel, Joop Vis, Piet Best en Klaas Neij (de uitsmijter van het café).

8 juni:
Tijmon de Vries overlijdt op 82-jarige leeftijd (geboren 4 juni 1864). Tijmon is op 9 april 1891 gehuwd met de op 2 maart 1865 geboren Johanna ter Hofstede. Zij overlijdt op 12 september 1941. Tijmon en Johanna liggen begraven op de begraafplaats in Schellinkhout. Uit hun huwelijk zijn twee kinderen geboren: Jan Cornelis en Trijntje (zie 1955).
     
Een foto van het echtpaar De Vries - Ter Hofstede, een afbeelding van de tekst op hun grafsteen en een foto van hun twee kinderen.

augustus: De aannemer Pieter Leegwater trouwt met de onderwijzeres Mies Klimp (zie 1949 en 1975).
 
Op de eerste foto ziet u Piet Leegwater en Mies Klimp en de tweede foto hun kinderen Marja en Piet.

22augustus:
De Tweede Wereldoorlog is afgelopen, maar er is nog wel steeds distributie. Veehouder Klaas Gerrit Stapel (1909 - 1982) doet een indivueele aanvraag voor extra rantsoenen wegens bijzonderen arbeid. In dit geval voor zware arbeid (ZA). Hij omschrijft deze werkzaamheden als volgt: Oogstwerkzaamheden. Zichten van haver en gerst. Mestrijden en slechten enz. van 's morgens 4 uur tot 's avonds 6 uur.
(zie K.G. Stapel 1932).
 

Ariën Dekker bouwt vlak na de oorlog in negen maanden tijd een ijzeren tractor in opdracht van fruitkweker Cor Bruin uit Blokker, die niet langer wil wachten op een "toewijzing" van de autoriteiten. Een vriend, die een transportbedrijfje heeft, levert een Ford-benzinemotor en de achterwielen zijn afkomstig van een Amerikaanse legertruck. De trekker krijgt een smalle spoorbreedte, want de trekker moest met een spuitmachine tussen de struiken lopen. De tractor heeft een motor van 40 pk. Dekker is een duizendpoot die "alles" maakt. Van kapotte fietsen en stofzuigers tot nieuwe trekkers.
 
....de achterwielen zijn afkomstig van een Amerikaanse legertruck....
Het meisje op de foto's is de dochter van Ariën Dekker, genaamd Ariënne. Ter oriëntatie van de lokatie waar de foto's zijn genomen: Op de tweede foto is links op de achtergrond nog een stuk van de aanbouw van de Steenen Kamer te zien.
De tractor heeft dienst gedaan tot in de beginjaren zestig van de vorige eeuw. In augustus 1985 ziet Dekker bij toeval de door hem gebouwde tractor na 39 jaar weer terug. Een familielid van Cor Bruin, die bij Dekker in de straat woont, heeft de oude tractor opgeknapt en zo ontdekt de maker zijn geesteskind. Om nostalgische redenen wordt de oude tractor anno 2007 nog steeds door een zoon van Cor Bruin bewaard op de ouderlijke boerderij in Blokker.
   
Foto 1: Ariën Dekker met zijn dochter Ariënne op de tractor in 1946. De identiteit van de andere man is niet bekend.
Foto 2: Cor Bruin op de tractor in zijn fruittuin in 1953.
Foto 3: Ariën Dekker op dezelfde door hem gebouwde tractor, maar nu in het jaar 1985.

(Zie 1941 en 1953).

 
Foto 1: Ariënne Dekker voelt of er nog post in de brievenbus van de PTT zit. Deze brievenbus staat vlakbij de ouderlijke woning aan de Dorpsweg, bij het oprijpad naar het voormalige tramstation.
Foto 2: De buurmeisjes Bertha Roorda (linksachter), Ariënne Dekker (rechtsachter) poseren met de tweeling Marjan (linksvoor) en Tonnie Roorda voor de ouderlijke woning van Ariënne.

(Zie 1953).

 Rechts: het houten pand Dorpsweg 106, hoek Meeweg (zie 1651).

De eerste twee foto's zijn genomen in 1946 of 1947 bij het stationsgebouw waar de familie Roorda woont (zie 1913).
   
Op foto 1 zit Jaap Roorda op een motorfiets.
De tweede foto toont de familie Roorda met geheel links: Chris Roorda en geheel rechts: Jaap Roorda.
De derde foto is gemaakt tijdens de kermis.
V.l.n.r.: Geer Clay, Janny Bloothoofd, Jan Clay, Trien Zwaan, Annie Roorda en Alie Sluis.


Piet Dragtsma (geboren 1936) op de dijk. Op de achtergrond zijn links het café en aan de rechterzijde de woning met schuur van manufacturier Pieter Jan Ruiter te zien.


Jan Maarse, een zoon van Jurie Maarse, op zijn motorfiets voor de ouderlijke woning. Helemaal links op de foto is het bordje van de bushalte te zien, dat aan de lantaarnpaal is bevestigd (zie 1914 en 1939).

31 december:
Het dorp telt 576 inwoners, te weten 287 mannen en 289 vrouwen.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :