De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1948.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1948.

1948
Op de begraafplaats liggen twee gesneuvelde militairen uit de tweede wereldoorlog begraven. Het zijn Kenneth Moth en een onbekende militair (zie 5 juli 1943 en 5 mei 1944).
 
De tekst op de twee grafstenen luidt (anno 2001):
Pilot Officer
K.G. Mott
Navigator (bomber)
Royal Air Force
26th Juni 1943   age 20

An airman of the
1939-1945 war
a sergeant
Royal Air Force
5 May 1943

Hieronder een foto van de graven uit omstreeks 1948. De graven worden tot 1951 verzorgd door Truus Palenstijn. Truus wordt dan echter twee jaar opgenomen in een sanatorium en keert daarna niet meer terug naar Schellinkhout.
De tweede foto toont Kenneth Mott op 19-jarige leeftijd in Afrika. Truus heeft contact met de ouders van Kenneth Moth onderhouden tot hun overlijden. De ouders van Kenneth Moth hebben het graf van hun zoon nooit kunnen bezoeken. Zij hadden daarvoor niet voldoende financiële middelen. Omstreeks 1980 heeft een nichtje (oomzegger) van Kenneth Moth, genaamd Mrs. Shirley Kildern, het graf wel bezocht.
 

Onderstaande foto is gemaakt "op het pad" van het gezin van Arie Middelkoop. Het gezin van Arie, die tweede kaasmaker is, woont in de boerderij die tegenover de zuivelfabriek staat. Het pand wordt op dat moment door twee gezinnen bewoond. Op de gevel prijkt de tekst Stoomzuivelfabriek Schellinkhout 1907.

V.l.n.r.:
Arie Middelkoop, Hillegonda Nieuwenhuizen, Hillechien Koning (echtgenote van Klaas Hansen), onbekend, Klaas Hansen, onbekend en Jan Hansen, een zoon van het echtpaar Hansen-Koning. Op de voorgrond links zit Nel Middelkoop. De identiteit van de persoon naast haar is niet bekend.

De cafébaas heet R. v.d. Veen.

Palmpasen wordt gevierd. De jeugd heeft zich verzameld bij het huisje van de familie (Ariën) Dekker. Het huisje heeft in 1972 plaatsgemaakt voor de woning van familie A. Koen (Arie), Dorpsweg 62 (zie 1953).

Van boven naar beneden en v.l.n.r.:
Onbekend, Tineke Koster, Harm Jongsma (met pet), onbekende jongen vóór Harm Jongsma, Sjoukje Jongsma, Ariënne Dekker, Bertha Roorda;
onbekend, onbekend, onbekend en Piet Has.

Een foto uit september 1948 van de SH 2, een voormalig vissersvaartuig. Het bootje ligt afgemeerd in het IJsselmeer, ter hoogte van de Nek. De poserende jongedame is Truus Palenstijn. De "blote" jongen in de boot is Pietje Ruiter (zie 1901, 1911 en 1932).

 
Op het leesbare deel van dit richtingaanwijzersbord wordt de weg "LINKS AF" gewezen naar respectievelijk Blokker, Nibbixwoud en Enkhuizen.
Op de tweede foto staat de jonge Dirk Nooij (geboren 1939) in de tuin van zijn ouderlijk huis (zie 1957).

In 1948 besluit Koningin Wilhelmina afstand te doen van de troon. Haar dochter Juliana wordt de vorstin. Het is zo kort na de Tweede Wereldoorlog voor de Nederlanders een goed tijdstip om weer eens een feest met het koningshuis te vieren. Ook in Schellinkhout wordt het kroningsfeest uitbundig gevierd met ondermeer een optocht door het dorp.
         
Foto 1: De buurtvereniging "centrum" gaat naar de kroningsfeesten ter gelegenheid van de troonsbestijging door koningin Juliana.
Foto 2: Op deze feestwagen staat de tekst "LEVE DE VRIJHEID".
Foto 3: De twee kaasdragers zijn Dirk Nooij (links) en (vermoedelijk) Dick Posch. Linksachter Dirk Nooij zien we Geer Winkel.
Foto 4: Kruiwagenrace. Achter de voorste kruiwagen loopt Lize Nooij-Bart.
De twee op het gras zittende mannen aan de rechterkant zijn Creel Winkel (links) en Jaap Donker.
Foto 5: Klaas Gerrit Stapel met (in de Rode Kruis-wagen) zijn zoon Klaas Jan (als dokter) en zijn dochter Aafje Alida (als verpleegster) ter hoogte van de Openbare Lagere School aan de Laan.
Foto 6: De zelfde Rode Kruis-wagen op de Dorpsweg.

Een paar foto's van een praalwagen met de tekst "Wij vragen een kleuterschool".
   
Foto 1: De praalwagen staat klaar om te vertrekken naar het feestterrein.
Het gebouw rechts op de achtergrond is het voormalige tramstation.
Foto 2: De praalwagen is inmiddels aangekomen op het feestterrein, dat zich bevindt naast het dorpscafé
De twee dames op de bepakte fietsen zijn de vriendinnen Alie Sluis (links) en Janny Bloothoofd.
De stolpboerderij is van familie Nobel.
Foto 3: De kinderen op de wagen zijn v.l.n.r. onbekend, onbekend, Ariënne Dekker (geboren 11 december 1942), onbekend, onbekend, Sjoukje Jongsma, onbekend, onbekend, onbekend en de man die de teugels vasthoudt is vermoedelijk Cor Koster.


Op de voorgrond zit in het versierde wagentje Wim Hoogenboezem (geboren 1946). De vrouw met de fiets is Lizabeth (roepnaam Lize) Schekkerman-Bart (geboren te Schellinkhout 19 maart 1901). Zij is de echtgenote van de kruidenier Teunis Schekkerman, geboren te Schellinkhout op 13 januari 1897. Op de bagagedrager zit haar kleinzoon Dirk Coevert en rechts naast haar staat Alie Amsterdam. Helemaal rechts staat Trijnie Brouwer.

Hieronder zes afbeeldingen met boerentaferelen:
   

   
De eerste foto is van de boerderij "LANDLUST", Dorpsweg 13, waar in 1948 Klaas Best "boert".
De tweede foto is genomen achter die boerderij. De vrouw is Aafje Best-Best, de echtgenote van Klaas Best.
De kleurenfoto is genomen op 19 oktober 2003 en toont de gerenoveerde stolp van de familie Ritman.
Op de vierde foto zien we Piet Best, de zoon van Klaas en Aafje, in zijn boeren overall.
Piet Best overlijdt in 1984 op 54-jarige leeftijd tijdens een vakantie in Italië.
Foto vijf toont Piet Best gekleed in militair uniform op zijn motorfiets en op foto 6 geeft Aafje Best-Best de potlammeren melk.

Onderstaande advertentie is afkomstig uit het Dagblad voor Noord-Holland van 15 mei 1944.
Aafje Best-Best en Klaas Best zijn 25 jaar getrouwd.

In een brief d.d. 3 juni 1948 vraagt het Ministerie van Binnenlandse Zaken informatie aan burgemeester Mol. "De Commissie Duitse opstallen" wil weten of er gedurende de bezetting binnen de gemeente door de Duitse weermacht opstallen zijn opgetrokken op aan derden toebehorende gronden. Genoemde commissie moet de minister adviseren over te nemen maatregelen en beslissingen inzake de hier bedoelde opstallen.
Op 15 juni 1948 volgt het antwoord.
liquidatie van Duitse opstallen.
3 juni 1948, no. 6136, afd. B.B. Bureau financiën
Minister van Binnenlandse Zaken.

Aan het Secretariaat van de Commissie Duitse opstallen
's Gravenhage.
Mauritskade 37.

Ter voldoening aan bovenaangehaalde brief delen wij u mede, dat in deze gemeente de volgende opstallen zijn:
b. bunkers en mitrailleurstellingen.

Nadere gegevens:
1. gelegen aan de IJsselmeerdijk nabij Munnickaij
2. gemeente Schellinkhout sectie C nos. 470 en 471   2 woonbunkers en een mitrailleurstelling
sectie C no. 479   1 mitrailleurstelling
3. Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier te Alkmaar.
4. waarnemingspost van de Duitse weermacht (Luftwaffe)
5. niet in gebruik.
6. Deze werken kunnen o.i. worden gesloopt, daar de kosten van inrichting tot noodwoning te hoog zijn.
7. Neen.
8. Er is destijds geen bouwvergunning aangevraagd, afgezien van de vraag of militaire werken onder de bepalingen der bouwverordening vallen. Ook het maken van kunstwerken in of aan dijken is aan goedkeuring onderworpen, welke ook niet zal zijn gevraagd.

Burgemeester en Wethouders van Schellinkhout,
C. Mol, Burgemeester
J. Boot, Wethouder
(zie 1984: sloop bunkers).
  Eén van de bedoelde bunkers (foto 21 augustus 1973).

Uit: De Vrije Alkmaarder van 3 juni.
Distributiezondaren verschijnen voor mr. Peereboom.
Tabaksbonnen te kort.
Een caféhouder te Schellinkhout had in 1946 de zaak van zijn voorganger overgenomen en verzuimd inventarisatie te houden over de aanwezige goederen. Bij contrôle door de CCD kwam vast te staan, dat hij 179 tabaksrantsoenen te kort kwam. Voor deze nalatigheid vorderde de officier ƒ 100 of 30 dagen. Beklaagde vroeg clementie, waarop het vonnis luidde ƒ 80 of 24 dagen.

7 juni:
Tijdens de jaarlijkse kermis, met links de glijbaan van de heer Koek, wordt deze foto gemaakt.

We zien v.l.n.r.:
Onbekend, Trien Zwaan, Janny Bloothoofd, Alie Sluis en Geer Clay.

De drie hoogste klassen van de Openbare Lagere School gaan op schoolreis. Onderstaande foto wordt die dag op de luchthaven Schiphol gemaakt.
 
Staande v.l.n.r.: Gerie Boot, Aafje Winkel, Bets Berkhout, juf Boersma, Rie Nierop, mevrouw Winkel, Corrie Blom, Toos Klomp, meester Klomp, Dieuw Beets, onbekend, Piet Buisman, Hennie Schekkerman, Gerda Visser, mevrouw Tonnis, Gré Ruiter, Klaas (K.G.) Stapel, Ina Compas en Tjeerd Dragtsma;
Voorste rij v.l.n.r.: Harm Tonnis, Gerard Dekker, Klaas Stapel, Jan Hansen, Piet Dragtsma, André Dekker, Nico Schekkerman, Theo Hansen, Wim Nierop, Cor Coevert en Jaap Buisman.

Op 8 juni verstuurt burgemeester C. Mol een brief aan de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten te Alkmaar. Hij verzoekt daarin om inlichtingen met betrekking tot fruitexpediteur Willem Blom, geboren 17 april 1882 en wonende te Schellinkhout Dorpsweg D. 140.
Op 10 juni geeft de sociale werker K. de Wilde van deze stichting reeds antwoord. Hij schrijft:
Betrokkene is per 11 Oct. 1946 door de Officier Fiscaal voorwaardelijk buiten vervolging gesteld met een boete van F. 1000.-, 3 jaar toezicht en 10 jaar ontzetting uit de rechten.
Hierna volgt een uittreksel uit het dossier van Willem Blom.
Betrokkene verklaart:
"Ik ben in Maart 1941 lid geworden van de Nat. Socialistische Beweging. Ik heb nimmer bedankt als lid van de N.S.B. Verschillende malen heb ik politieke vergaderingen van de N.S.B. meegemaakt. Ik heb nimmer gecolporteerd met N.S.B. lectuur. Wel heb ik gecolporteerd voor Winterhulp. Op 13 September 1944 werd ik aangenomen als chauffeur bij de N.S.K.K. Ik had mij daartoe vrijwillig gemeld in ALKMAAR, in de mening, dat ik bestemd was om bij bominslag, oorlogsgeweld en overstroming de burgerbevolking behulpzaam te zijn. Allen die zich evenals ik, hadden gemeld kwamen bedrogen uit, daar wij gedwongen werden om het uniform van de N.S.K.K. aan te trekken.
Ik durfde niet onder te duiken en heb toen in het uniform dienst gedaan in ALKMAAR, DEN HAAG, TER APEL en HOOGEVEEN.
Op 8 December 1944 werd ik vanwege een opgelopen verwonding afgekeurd voor de dienst en heb ik mijn uniform weer ingeleverd. In die tijd heb ik een geweer als wapen gedragen, al gebruikte ik het niet. Bij mijn ontslag heb ik dit eveneens moeten inleveren".

N.S.K.K. is de afkorting van Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps. In het begin van het jaar 1940 worden N.S.K.K.-Wehrmacht-Einheiten samengesteld ter ondersteuning van de Duitse oorlogsvoering met als taak: De ondersteuning van alle onderdelen der weermacht door transportcolonnes, het inrichten en verzorgen van reparatiewerkplaatsen voor motorvoertuigen, de opleiding tot chauffeur of de herscholing tot generator-chauffeur voor leden van de Duitse weermacht. Voorts het samenstellen en ter beschikking stellen van eenheden, belast met de verkeersregeling in de opmars- en afvoergebieden van de weermacht.
Op 9 december stuurt burgemeester Mol een brief aan Willem Blom en zijn echtgenote B. Blom-van Dok. In dit schrijven deelt de burgemeester mede, dat U het Nederlandschap heeft verloren en dat U nu vreemdeling zonder nationaliteit is geworden. Aan de heer en mevrouw Blom wordt een voorlopige verblijfsvergunning verstrekt voor verblijf hier te lande. De burgemeester vestigt er verder de aandacht op, dat het echtpaar Mol geen arbeid in loondienst of andere ondergeschikte arbeid mag verrichten voordat een werkvergunning door het arbeidsbureau te Hoorn is verleend.

Uit: De Vrije Alkmaarder van 14 juni.
Uit voorraad nieuwe 2-paards
Oliebad Maaimachines, Mc. Cormick werktuigen voor Trust X en andere tweewielige tractoren, uit eigen smederij.
Giervaten 600 liter enz. enz.
Smederij T.W. MANTEL
Schellinkhout 106, Tel. 203, Wijdenes K. 2293.

Uit: De Vrije Alkmaarder van 15 juli.
BALLONWEDSTRIJD
Gistermiddag (Woensdag) is het eerste kaartje van de ballonwedstrijd in Bergen aan Zee ontvangen. Het was vanuit Schellinkhout opgestuurd.

 
Een luchtfoto uit 1948 van een na 1954 afgebroken boerderij, Dorpsweg 34. De boerderij wordt van 1941 tot 1946 bewoond door Dirk Veer en zijn echtgenote Jannette Koorn. Dit echtpaar laat omstreeks 1954 een nieuwe woning bouwen, juist naast (ten zuiden van) bedoelde boerderij.
Op de tweede foto zijn links de steigers te zien, die gebruikt worden bij de bouw van de nieuwe woning van de familie Veer.
Het bestek van deze nieuwe woning is gedateerd 2 augustus 1954.
Een paar opmerkelijke zaken uit dit BESTEK en VOORWAARDEN voor het bouwen van een woonhuis met schuur gelegen aan de Dorpsweg te Schellinkhout, kadastraal bekend, gemeente Schellinkhout, Sectie C 502 + 498.
Als opdrachtgever wordt vermeld: C. Veer, Schellinkhout 28. De architect is V.J. Polman, Koepoortsweg 113 te Hoorn en de aannemer is Piet Leegwater uit Schellinkhout (zie 1949 en 1952).
De woning te voorzien van:
een gewapend betonnen septic-tank, nuttige inhoud 4 kubieke meter;
een gewapend betonnen watermeterput, met dubbele deksel;
Het metselwerk:
harde bonte (Groninger steen) waalvorm;
Rioleringswerken in grès met een afschot van 1 cm per meter en een gronddekking van tenminste 60 cm;
De balklagen en de onderzijde van de houten vloeren goed dekkend 2x met carbolineum, merk "Avenarius" te bestrijken;
Tegen de plafonds aan te brengen Zweeds zachtboard ter dikte van 12 mm. De naden af te werken met halfronde latjes;
Het kozijnhout wordt voor het in elkaar zetten van de kozijnen met pennen en gaten gedompeld in een oplossing van 3 delen kopernaftinaat op 3 delen terpentine (kopernafinaat te betrekken v.d. Gebr. Brink te Alkmaar), en na droging vol met loodwit pasverf in elkaar gezet;
De liguster-erfafscheiding te voorzien van dennenrondhout doorsnee 10 cm, lengte 80 cm h.o.h. 1,25 m. Ter weerszijden van de palen een gegalvaniseerd ijzerdraad doorsnee 3 mm te bevestigen. De palen worden tot ongeveer 40 cm in de grond geslagen;
Het glas in houten sponningen in te wellen in met krijt verstijfde loodwitverf en vervolgens aan te stoppen met zuivere lijnolie stopverf.

 Een foto van het huisje uit omstreeks 1962.
(Zie 2001 voor een recente foto van deze woning).

31 juli:
Ook de buurtvereniging van het noordeinde bezoekt de luchthaven Schiphol, waar onderstaande foto wordt gemaakt.
 
Achterste rij van links naar rechts:
Jan Pool, Ma Koster, weduwe Jb. Vis, Grietje Schoen, Geertje Pool-Binnenwijzend, Geppie Smit, Piet Smit, Klaas Best, Aafje Best-Best, Griet Nierop-Metselaar, Keessie Koster, Jan Nierop, mevr. Ursem, Gerrit Vis, Jaap Ursem, Jan Koster, Ep Bakker, mevr. Zoetewey-Bax, Tom Zoetewey, Mien Boot-Pool, Jan Boot, Sien Bakker-Ham, mevrouw Jansen, mevrouw Vriend;
Zittend v.l.n.r.: de chauffeur, Geertruida van Leeuwen (de echtgenote van Johannes Groot), Johannes (Jan) Groot, mevrouw Vis, Corrie Visser-Bras, Jaap Visser, Jaap de Boer, Alie de Boer-Das, Annie Peetoom-Nobel, Siem Peetoom en Gijs Jansen.

Klaas Hansen en zijn echtgenote Hillechien Koning wonen in de woning tegenover de voormalige zuivelfabriek. Hun kleindochter Ida Ham (geboren 25 januari 1946) is bij hen bezoek.

De gehele gemeente Schellinkhout wordt per 1 september hernummerd. Daarbij wordt de doorlopende huisnummering gehandhaafd (zie 1 november 1969).

Een foto van de drie laagste klassen van de lagere school.

Achterste rij v.l.n.r.:
Jur Beets, Corrie v.d. Zijpp, Dirk Posch, Nico Beets, Tim Meester, Wiep Brouwer, Henk v.d. Zijpp, Jan Spaans (bijgenaamd "Apie"), juf Boersma;
Midden v.l.n.r.:
Gré de Groot, Marie Hoekstra, Bettie Coevert, Marijke Boot, Jan Visser, Adriaan Hoogenboezem, Piet Baas, Dirk Nooij;
Voorste rij v.l.n.r.:
Jan Piet Davids, Jan Ruiter, Jannie de Groot, Cees Dop, onbekend meisje met zwarte laarzen, Hannie Dekker, Ariënne Dekker, Berend Meester.

Een foto van de klassen 4, 5, 6 en 7 van de lagere school. Beide schoolfoto's zijn op dezelfde dag en op dezelfde plaats genomen.

Achterste rij v.l.n.r.:
Meester Klomp, Theo Hansen, Jan Hansen, Wim Nierop, Cees Toepoel, Nickie Schekkerman, Gerard Dekker, Cor Coevert, Piet Dragtsma en Tim Meester;
Midden v.l.n.r.:
Tjeerd Dragtsma, Harm Tonnis, Jaap Buisman, Ina Compas, Bets ?, Klaas Stapel, André Dekker;
Voorste rij v.l.n.r.:
Corrie Blom, Toos Klomp, Hennie Schekkerman, Dieuw Beets, Marietje Nierop, Gerda Visser, Gré Ruiter, Gerie Boot en Aafje Winkel.


Cor Dop en zijn in 1945 geboren dochter Anneke (zie 1947).

Omstreeks dit jaar sloopt Jan Nierop Sr. het huisje Dorpsweg 11. Er voor in de plaats wordt een kleine bungalow gebouwd, waar Jan met zijn vrouw Grietje Nierop-Metselaar gaat wonen (zie 1947 en 2002).
  Het door Jan Nierop gesloopte huisje.

Er wordt op 2 augustus een nieuwe keur van de polder Schellinkhout opgesteld. Onder de keur staan de namen van voorzitter Maarten Sluis en secretaris Ab Langedijk. Hieronder volgen een aantal zaken uit deze keur:
PEIL: ten westen van de Dorpsweg of Buurt: 1.54 m -N.A.P.; ten oosten van de Dorpsweg of Buurt: 1.40 m -N.A.P.
Artikel 3: Iedere eigenaar of gebruiker is verplicht er zorg voor te dragen, dat de leden van het Bestuur en de ambtenaren en de werklieden van de polder te allen tijde vrij en onbelemmerd toegang tot zijn grond hebben.
Artikel 6: De eigenaren van gronden belend aan de hoofdsloten zijn verplicht, ieder voor de aan zijn grond grenzende helft, deze hoofdsloten te onderhouden.
Deze hoofdsloten moeten op een diepte van 80 cm beneden het PEIL worden gehouden. Voor andere sloten geldt een diepte van 60 cm beneden het PEIL.
Artikel 7: De onderhoudsplichtigen zijn verplicht de waterleidingen zuiver te houden van kroos, flab, riet, biezen, vuilnis en ander ontuig. De eigenaren van langs de waterleidingen gelegen gronden zijn voorts verplicht de kanten dier gronden in goed gewalde staat te onderhouden.
Artikel 12: Het is verboden de bij de polder in onderhoud zijnde peilschalen, bruggen en overige werken te beschadigen, te veranderen of te vernielen.
Artikel 19: Het is verboden pluimvee te laten lopen of zwemmen anders dan op of in bij de eigenaren of houders van dit pluimvee in eigendom of gebruik zijnde gronden of wateren.
Artikel 23: Overtreding of niet-nakoming van de bepalingen van deze keur wordt gestraft met boete van ten hoogste f 50,- of hechtenis van ten hoogste 6 dagen.

Een uitvoering van de gymnastiekvereniging uit omstreeks 1948.
 
Foto 1: De leden van de gymnastiekvereniging maken zich gereed. Het jongetje met de armen over elkaar is Adriaan Pieter Hoogenboezem, geboren te Schellinkhout op 9 augustus 1939. Rechts naast hem staat Piet Bakker met zijn handen in de zij.
Foto 2: Op de voorgrond staan Geer Koster-Winkel en Janny Bloothoofd.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :