De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1964.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1964.

1964
De in Schellinkhout wonende Pier Sjoerds (de vader van Sibbele; zie 1947 en 1957) overlijdt (1895-1964). Pier is geboren in Workum, maar verhuist kort na de Tweede Wereldoorlog naar West-Friesland. Hij werkt op de melkfabriek in Bobeldijk. Op onderstaande foto staat Pier (links) afgebeeld met Sikke Hoekstra op de Dorpsweg ter hoogte van het dorpscafé tijdens de jaarlijkse kermis. Sikke is een begenadigd schaatsenrijder, die samen met Cor Koster (bijgenaamd "grote Cor") niet zonder succes aan zogenaamde koppelwedstrijden meedoet. In 1956 rijden Cor Koster en Sikke Hoekstra de Elfstedentocht in Friesland. Samen zijn ze naar Friesland gereisd, maar ze starten niet samen in Leeuwarden. Sikke krijgt tijdens de schaatstocht ongeveer ter hoogte van Sneek al snel te maken met materiaalpech. De punt van één van zijn noren breekt af. Desondanks weet Sikke ondanks veel valpartijen de finish te halen. Ook "grote Cor" bereikt de eindstreep. Sikke Hoekstra is in de zomer van 1956 overleden.

Aantal inwoners op 1 januari 1964
277 mannen + 273 vrouwen = 550
Geboren: 8 m + 4 vr = 12
Overleden: 5 m + 3 vr = 8
Gevestigd: 22 m + 31 vr = 53
Vertrokken: 24 m + 24 vr = 48
Totale vermeerdering: 1 m + 8 vr = 9

Uit: de dorpskrant voor Schellinkhout 2 januari 1964.
Kranige redding.
Door het kordate optreden van de Heer F. Maarse werd het leven gered van het 3 jarige jongetje Pietje Buis.
Pietje Buis was namelijk door het ijs gezakt en stond tot aan zijn hals in het water. De tweeling Hansen, die bij het ongeval aanwezig waren, snelden dadelijk te hulp. De Heer F. Maarse was spoedig terplaatse en sprong tot aan zijn middel in het water, waarna hij de drenkeling weer op het droge kon brengen.

     
april: Feest in het dorpscafé "de Schouw": 40 jarig huwelijk van familie Posch. De derde afbeelding is afkomstig van een suikerzakje.

19 maart:
Aafje Hillechiena Ham, geboren te Hoorn op 21 juli 1942, wonende Dorpsweg 75, dochter van Cornelis Dirk Ham (1914-1991) en Grietje Hansen (1918-1995) trouwt met Simon Sas.

Op de foto verlaat het kersverse bruidspaar via de trap het oude raadhuisje (zie 1963).

10 april:
Piet Baas trouwt met Gre Tine Ham (zie 1966).
 
Een foto van de dijk nabij de kerk en een foto van het bruidspaar Baas-Ham aan de oever van het IJsselmeer met op de achtergrond de kerk.

Uit: De dorpskrant voor Schellinkhout van 23 April 1964.
HISTORISCHE VONDST.
Door de rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek in Amersfoort is dezer dagen een onderzoek naar resten van oude bebouwing ingesteld op de boomgaard bij de boerderij van de heer K. Tuinman aan de Munnickay.
Aanleiding was een vondst van een stuk geglazuurde scherf van een pot, die reeds eerder is gevonden bij graafwerk door de heer P. Leegwater.
Er werden om de meter gaten geboord tot een meter diepte, maar alleen kleine scherfjes aardewerk kwamen naar boven. Het kan wel zijn, dat de naam Munnickay duidt op eigendommen van een klooster, maar er is wel meer bebouwing in de omgeving geweest. De boerderij is niet zó oud en er kan dus wel een oudere hebben gestaan. In elk geval verdient het toch aanbeveling, dat de Schellinkhouters bij graafwerk hun ogen goed de kost geven!

De kermis heeft ook dit jaar weer een grote aantrekkingskracht op de jeugd. Op onderstaande foto's zien we Wim Hoogenboezem (aan het stuur) en Koos Rotgans (achterop). Wim en Koos zijn in hetzelfde jaar geboren, namelijk in 1947.
 

De "nieuwbouw" groeit. Ondermeer Tjalling van der Rol laat een nieuwe woning bouwen aan de Havenweg. Hieronder een aantal bijzonderheden over de bouw van de nieuwe woning van de familie Van der Rol, Havenweg 10 (later hernummerd naar huisnummer 22).
Tjalling van der Rol is op 5 april 1940 geboren te Hoorn. Hij trouwt op 25 november 1964 met de uit Berkhout afkomstige Hilda Sas. Het echtpaar krijgt twee kinderen: Andréas, geboren te Schellinkhout op 23 januari 1968 en Edwin, geboren te Schellinkhout op 9 januari 1970.
 De broertjes Van der Rol op de stoep bij de ouderlijke woning.
Tjal is op 5 april 1940 geboren en is afkomstig uit Blokker en vestigt zich begin 1965 in Schellinkhout (zie hieronder). Het bedrijf is dan gevestigd op de eerste verdieping van de voormalige zuivelfabriek. Aanvankelijk drijft Tjalling van der Rol het Electro Technisch Bureau samen met J. Beets uit Hoorn, doch als laatstgenoemde zich terugtrekt zet Van der Rol het bedrijf alleen voort. Tjalling van der Rol is op 2 september 2010 overleden.

In de jaren zestig van de vorige eeuw verschijnen soortgelijke advertenties van het bedrijf van Van der Rol in de dagbladen als "grote klussen", zoals bij magazijn Krop en automobielbedrijf Beemsterboer te Hoorn, naar volle tevredenheid van de klanten zijn opgeleverd.
 

De nieuwbouwwijk van het dorp krijgt enige vorm. Ook de Schellinkhouter aannemer Piet Leegwater is daarbij actief. Hij bouwt ondermeer twee zogenaamde "Bogaerswoningen". Dit type woning is een door de toenmalige minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid P.C.W.M. Bogaers (KVP) geïntroduceerde goedkope koopwoning. De bouwkosten van een dergelijke woning mogen niet hoger zijn dan ƒ 17.000,- en de eigenaar ontvangt een subsidie van ƒ 1.000,-. Deze subsidie wordt echter verleend onder de voorwaarde dat de nieuwe eigenaar daadwerkelijk de eerste tien jaren na oplevering in de nieuwe woning woont. Indien de eerste eigenaar de woning binnen tien jaar na oplevering verkoopt, dan dient hij een evenredig deel van de subsidie terug te betalen.

De bouwgrond voor de nieuwe woning is in handen van aannemer Leegwater, die in Schellinkhout meer grond als belegging heeft aangekocht. Van der Rol kan de bouwkavel van deze aannemer kopen, echter dit dient echter wel met instemming van burgemeester Mol te geschieden. Als blijkt dat Van der Rol niet Rooms Katholiek is, krijgt laatstgenoemde toestemming om de grond te verwerven.
 Het logo van aannemer Leegwater.

Op 21 mei 1964 koopt monteur Tjalling van der Rol, wonende te Blokker, Noorderdracht 6 een stuk bouwterrein, sectie C 590, gelegen aan de Havenweg van aannemer Pieter Leegwater, die aan de Dorpsweg 77 woont. De betreffende akte passeert op 21 mei des avonds om zeven uur. Hieronder ziet u een deel van de nota die de notaris heeft opgemaakt en een detail van de bouwtekening.
 

Blijkens de tekst op de kwitantie wordt op 24 november 1964 de bouwsom van ƒ 14.720,- voor het woonhuis a.d. Havenweg Nr. 10 door Tj. van der Rol aan aannemer Leegwater betaald. Op het zegel staat overigens de datum 23 november 1964.

Aannemer Leegwater schrijft in maart met pen op drie bladzijden een gedetailleerd bestek. Hieronder een aantal onderwerpen uit het bestek.
Geraamde kosten Woning Tj. v.d. Rol
Havenweg te Schellinkhout.

Uitzetten, grondwerk, fundering + riolering ƒ 207,50
Gewapend beton fundering 3,1 m3; vloer + deksels 1,2 m3 ƒ 480,-
Septictank 1,5 m3 ƒ 155,-
Riolering WAVIN 20 m ø 7 + 3 bochten + 2 T ƒ 80,-
Riolering WAVIN 12 m ø 10,5 + 1 b + 1 T + 1 Y ƒ 67,30
Goten WAVIN 17 m + beugels en afvoeren ƒ 85,-
Loon hieraan ƒ 40,-.

Bij de bouw worden voor het trasraam en de putten 3500 kalkzandstenen en 900 klinkers gebruikt.
Voor de buitenmuren zijn 6300 hardgrauwe gevelstenen nodig.
Loon en specie hieraan ƒ 1950,-.
Voor een nieuwe schoorsteen zijn 6 m schoorsteenblokken ter waarde van ƒ 78,- nodig. Het voegwerk (95 m2) moet ƒ 105,- kosten en 165 m2 stucadoorwerk wordt door Piet Leegwater begroot op ƒ 486,75. Op het dak komen 1180 dakpannen te liggen. Twee buitendeuren en elf binnendeuren kosten samen ƒ 320,- en de nieuwe trap wordt begroot op ƒ 245,-. Een keukenkast + aanrecht compl. ƒ 295,-.
90 kilogram lood kost ƒ 117,-. Hang- en sluitwerk ƒ 215,-. Het schilderwerk (140 m2) wordt geschat op ƒ 840,-. Het hele huis behangen, waarvoor 37 rollen behang nodig zijn, kost inclusief arbeidsloon ƒ 129,50.
Als alle posten bij elkaar worden opgeteld komt aannemer Leegwater uit op een bedrag van ƒ 13.860,33. Daarbij komt dan nog de omzetbelasting van ƒ 415,81. Het eindbedrag is dus ƒ 14.275,14.

Hieronder drie foto's van de bouw.
Foto 1 en 2: Het terrein wordt in mei uitgezet. De man links (op de rug gezien) op de eerste foto is Tjalling van der Rol.
Foto 3: Deze foto is gemaakt op 17 augustus. De contouren van de nieuwe woning worden zichtbaar.
De boerderij op de achtergrond is het bullehuis aan de Meeweg (zie 1966).

   

De nieuwe woning Havenweg 10 is dus in korte tijd, tussen 21 mei (koop van de grond) en 24 november (betaling bouwsom), gebouwd. Hieronder twee details van de bouwtekening waarop de indeling van de begane grond en de eerste verdieping van het nieuwe huis zijn te zien.
 

Hieronder een foto van de woning Havenweg 10 omstreeks 1965 (voorgrond foto) en twee details van de bouwtekening van respectievelijk één van de zijgevels en de voorgevel.
   

Wanneer de nieuwe woning Havenweg 10 is opgeleverd levert dorpsgenoot Woninginrichting - Meubel- en Textielhandel FIRMA GEBR. RUITER in februari 1965 voor ƒ 2672,54 (inclusief zegel van ƒ 0,15) vrijwel de complete inboedel: stoelen, tafels, bergmeubel, bankstel, gordijnen met nijlon rails en steunen, ledikanten, matrassen en dekens. Op 24 november 1964 is er reeds ƒ 2000,- betaald en op 15 maart 1965 wordt het restant voldaan.
   

Al snel na de bouw van de woning wordt er een dakkapel geplaatst op de westzijde van het dak, zodat op de bovenverdieping een kantoorruimte ontstaat, waar de administratie van het bedrijf wordt gedaan. De eerste twee foto's zijn genomen in 1973. Op de tweede foto poseren de broertjes André en Edwin vóór het huis aan de Havenweg. De derde foto stamt uit 1978.
   

Het pand Westermeeweg 10, anno 2005 bewoond door familie P.C. Valkering, is oorspronkelijk ook een door aannemer Piet Leegwater gebouwde zogenaamde Bogaerswoning, zij het dat dit pand later is verbouwd. Het echtpaar Van der Rol heeft tot 1973 in hun Bogaerswoning aan de Havenweg 10 gewoond. Dan kopen ze het pand Dorpsweg 64 van de familie Van der Kolk. Ze gaan in dit pand wonen en vestigen op dat perceel ook hun bedrijf.
 Het gezin van Tjal en Hilda van der Rol.
Achter de woning aan de Dorpsweg wordt in de zomer van 1973 een bedrijfsruimte gebouwd, zodat geen gebruik meer hoeft te worden gemaakt van de opslagruimte in de oude zuivelfabriek.

 
Tjal en Hilda poseren voor de woning aan de Dorpsweg en bij de bedrijfsauto's die voor de opslagruimte staan opgesteld.

Op 21 september 2002 verhuizen vader Tjalling en moeder Hilda naar de Ravenstraat 6. Het echtpaar Van der Rol heeft dan ruim 30 jaar aan de Dorpsweg 64 hun Electrotechnisch Bureau V.O.F. van der Rol uitgeoefend aan de Dorpsweg. Hun zoon Andréas (geboren 23 januari 1968) zet nu het bedrijf voort en gaat aan de Dorpsweg 64 wonen met zijn vrouw Laura Mes (geboren 28 juni 1972) en hun twee kinderen Michael (geboren 23 mei 1999) en Rob (geboren 21 augustus 2000). Zoon Edwin van der Rol werkt anno 2005 in Amsterdam bij pensioenfondsbeheerder Delta Lloyd.

Een luchtfoto uit 2003 van het Electrotechnisch Bureau V.O.F. van der Rol.
Inmiddels is er een tweede bedrijfsruimte bij gebouwd.

Zoals hierboven reeds gememoreerd verkoopt Tjalling van der Rol in het voorjaar van 1973 het pand Havenweg 10 aan familie E.K. Rol (geen familie!). De nieuwe eigenaar laat de woning in januari 2001 slopen. Er komt dan een meer moderne versie voor in de plaats, die vanaf 7 september 2001 wordt bewoond door familie E.K. Rol. Het huisnummer is dan inmiddels hernummerd van 10 naar 22.
 Havenweg 22 (anno 2005).
(Zie 1930, 1968, 2002 en luchtfoto 2003).

De floraliavereniging "Bloem en Fruit" bestaat 45 jaar. De feestavond wordt verzorgd door het Niedorps amusementsorkest met zang van Margreet Keuken. De heer Klaas Roos wordt gehuldigd in verband met het feit dat hij vanaf de oprichting penningmeester is.
       
Foto 1: Een aantal vergaderende bestuursleden van de floraliavereniging. V.l.n.r. Cees Toepoel, Jan Nobel en Wim Hoogenboezem.
Foto 2: Jan Nobel en Klaas Roos (zittend).
Foto 3: Erelid Klaas Roos.
Foto 4: (v.l.n.r.) De heren Cees Toepoel, Wim Hoogenboezem, Jan Nobel en Jan Hart keuren het fruit.
Foto 5: (v.l.n.r.) Klazien Ham, mevrouw Geer Palenstijn-Bloothoofd en mevrouw Mien Boot-Pool inspecteren de kwaliteit van de ingebrachte huisvlijt.

Gerrit Jacobus Snoek (geboren 21 augustus 1953) en Maarten Snoek (geboren 2 juni 1958), oomzeggers van veehouder Albert Sluis, mogen op de boerderij van oom Ab regelmatig op zijn haflinger rijden. Gerrit en Maarten zijn de zonen van Alie Sluis en Dirk-Jan Snoek, veehouder uit Venhuizen. Alie en Dirk-Jan, die op 6 januari 1954 trouwen, krijgen ook nog een dochter: Erna Marianne Snoek, geboren 20 juli 1964 (zie 1939).
Foto 1: Het bruidspaar Dirk-Jan Snoek en Alie Sluis voert de trouwstoet aan op weg naar het raadhuis en de kerk.
Achter het bruidspaar lopen Maarten Sluis en Neeltje Koomen, respectievelijk vader en moeder van de bruid.
Het huwelijk zal kerkelijk worden ingezegend door de wika Johannes Th. Pietersen.
Foto 2: Ab Sluis en Gerrit Snoek.
Foto 3: Ab Sluis en Maarten Snoek. Onder het paard ligt Dirma Sluis, een dochter van Ab Sluis.

   

Piet Best "boert" op de boerderij Landlust, Dorpsweg 13 (zie ook 1948). Halverwege de jaren zestig stopt hij met boeren en wordt medewerker van het Provinciaal Waterleiding Net.

Op de tractor Piet Best en zijn zoon(tje) Klaas, samen met de knecht Jan Koolhaas.
Voordat Piet Best een tractor ter beschikking heeft, bezit hij een paard, dat "magere Bertus" heet.

4 november: In de bestuursvergadering van de "polder Schellinkhout" wordt besloten om de polderlasten met acht gulden te verhogen tot f 48,- per hectare.

Op maandag 23 november om zeven uur 's morgens slaan de vlammen omhoog uit het enige café in het dorp. De brandweer van Schellinkhout en die van het buurdorp Wijdenes kunnen het vuur niet bedwingen. De brand is als gevolg van kortsluiting ontstaan. Binnen korte tijd is het café "het Wapen van Schellinkhout" (ook wel: "de Schouw", omdat het interieur is voorzien van een mooie schouw) van de familie Bron tot de grond toe afgebrand en is het centrum van het dorpsleven verdwenen, want met de café-ruimte is de daarachter gelegen vroegere kolfbaan door het vuur verteerd. Dat betekent grote problemen voor het verenigingsleven, want er is geen andere geschikte lokatie.
   
Drie foto's van de brand. Op de eerste foto is middenonder het fietsenrek te zien.

 
Het visitekaartje van het café met achterop de nota.

   
Een krantenknipsel en twee foto's van de resten van het café na de brand.
Op de eerste foto staat op de achtergrond een oud houten veeboetje, dat de brand heeft overleefd.

Uit: het Noordhollands Dagblad van 23 November 1964.
"De Schouw" een ruïne".
Zoals wij gisteren reeds meldden is maandagmorgen vroeg het café "De Schouw" te Schellinkhout, het enige café ter plaatse, tot de grond toe afgebrand.
Na ongeveer een half uur tijds lag de hele zaak aan de grond en restte er van het pand nog slechts een puinhoop.

   
Het voormalige café aan de rechterzijde. Jan Leegwater is er 18 jaar lang kastelein. Hij is getrouwd met Maartje (roepnaam Ma) Dirkmaat, die een kruidenierswinkeltje heeft in hetzelfde pand. Achter de auto is de doorrijstal te zien, die is gebruikt voor de paarden, maar die later als fietsenstalling en garage dienst doet. Medio 1964 wordt deze stalling door de ouders van kastelein Bron gesloopt. Het vrijgekomen terrein wordt dan in gebruik genomen als parkeerterrein. Op het bordje aan de paal op de tweede foto staat vermeld: Wegkruising! Let op de Kinderen.

2 december: De VIVO-winkel van J. Buisman (Dorpsweg 112) wordt door burgemeester Mol geopend.
Door de aannemer P. Leegwater, schilder J. van Poelgeest, electriciën Jb. Dekker uit Wijdenes en fa. Gebr. Ruiter werd een "moderne" winkelruimte gebouwd, in de voormalige zuivelhandel van C.W. Davids.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :