De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1969.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1969.

1969
 
De boerderij Dorpsweg 113 - naast het dorpshuis (zie 1938).

Uit: de Dorpskrant voor Schellinkhout van 8 januari 1969.
Gehuwd: Bernardus U. Serrarens en Jantje de Vries.
Ingekomen: B.U. Serrarens van Hoorn naar Dorpsweg 97.
Op 1 januari 1969 is het aantal:
mannen: 313 inwoners.
vrouwen: 295 inwoners.
Totaal op 1 januari 1969: 608 inwoners.
Op 1 januari 1968 is het totaal: 583.
Een toename dus van 25 inwoners.

   
De boerderij van achtereenvolgens de families Laan, Leguit en Nobel, Dorpsweg 107.
(zie 1906 en 1979).

8 januari:
De in Schellinkhout geboren kunstschilder Klaas Koster overlijdt (zie 1900).

Uit: de Dorpskrant voor Schellinkhout van 8 januari 1969.
Wegens omstandigheden ben ik genoodzaakt mijn bedrijf te sluiten.
Graag wil ik bij deze een ieder danken voor de clandizie en het vertrouwen in mij gesteld.
Tevens wil ik U meedelen, dat ik de levering van BUTA-GAS aan de heer G.J. OONK heb over gedaan.
H.N. Roemer, Dorpsweg 122.

 
Foto 1: de Openbare Lagere School aan de Laan.
Foto 2: De Laan met de school op de achtergrond.

14 februari:
De boerderij "Landlust" met 17.57.40 ha weiland brengt bij openbare verkoop in het dorpshuis "De Dregt" in 5 percelen in totaal f 236.030,-- op.

 Het buitendijkse land gezien uit westelijke richting.

25 februari:
In een gezamenlijke vergadering met de gemeenteraden van Wijdenes en Schellinkhout wordt 5000 vierkante meter grond voor f 1,-- gekocht van de aannemersfirma Gorter. Op dit terrein aan de Hertog Willemweg zal een verwarmd openluchtbad komen; de aanlegkosten worden geraamd op f 200.000,--.

 Koeien in de Nek.

Tot secretaris wordt benoemd H. de Jong.

Twee foto's van het buurtschap Munnekai.
 

De melk van de koeien wordt twee maal per dag door de boeren in melkbussen aan de weg gezet. De bussen worden vervolgens door de melkauto opgehaald. Op de eerste foto staat de melkauto bij de boerderij van Ab Sluis aan het zuideinde (zie 1990).
   

Klaas Bant wordt benoemd tot voorzitter van het "Onderwijsberaad West-Friesland".

6 april:
De toneelvereniging "DE BOOM VAN ONS GENOEGEN" geeft op 1ste Paasdag een voorstelling in 't dorpshuis "De Dregt". Het toneelstuk AU REVOIR wordt opgevoerd. De regie en de grime zijn in handen van C. Urban en de verlichting wordt verzorgd door Tjalling v.d. Rol. Uiteraard is er na afloop Bal.
   

Schillenboer Chris Roorda trekt met zijn paardenwagen door de nieuwbouw. De schillen en het oude brood zijn bestemd voor zijn koeien. Op de driewielige wagen zit Carla Buisman (zie voor Chris Roorda: 1933, 1938, 1946 en 1971).

5 mei:
P. Leegwater, timmerman/aannemer, doet zijn bedrijf over aan de gebroeders Sjerps, Westerkerkweg 26, Venhuizen.
   
Foto 1: Links perceel Dorpsweg 89. Deze woning is gebouwd door Leegwater. Midden op deze foto staat de woning van Leegwater, Dorpsweg 91, en rechts staat de timmerwerkplaats (zie 1946, 1949, 1952 en 1967).

13 juni:
Schoolmeester J. Witvliet schrijft het volgende in de dorpskrant.
SCHOOLZWEMMEN
Voor een A-diploma zijn de volgende kinderen geslaagd:
1. Frank Brouwer
2. Juriaan Maarse
3. Piet Veer

Voor het B-diploma is geslaagd Chris Roodhuijzen.

De resultaten van het schoolzwemmen overziend kan ik niet anders dan tevreden zijn. In de 6e klas was er dit jaar maar één leerling, die niet aan diplomazwemmen toekwam. In de 5e klas zijn het nog maar twee leerlingen. De vierde-klassers hebben nog twee volle jaren tot hun beschikking om er het nodige aan te doen.
Bezitters(sters) van één of meer zwemdiploma's zijn momenteel:
4e klas: A-diploma:
1. Chris Roodhuijzen
2. Piet Veer
4e klas: B-diploma:
Chris Roodhuijzen

5e klas: A-diploma:
1. Jolanda Beets
2. John Bronner
3. Juriaan Maarse
4. Karin Kampen
5e klas B-diploma:
John Bronner

6e klas: A-diploma:
1. Tine Best
2. Frank Brouwer
3. Beja Hart
4. Gerard Kampen
5. Carl Roodhuijzen
6e klas B-diploma:
1. Beja Hart
2. Carl Roodhuijzen

12 augustus:
Bij raadsbesluit van de gemeente Schellinkhout van 12 augustus 1969 krijgt deze weg, tot dan toe in de volksmond Dorpsweg of Dorpsstraat genoemd, officieel de naam van Dorpsweg.

1 november: De huisnummers van de huizen aan de Dorpsweg worden hernummerd. Zo wordt b.v. Dorpsweg 77 van timmerman - aannemer P. Leegwater, hernummerd naar Dorpsweg 91 (zie ook 1 september 1948).

 Munnekei gezien uit westelijke richting.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :