De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1970.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1970.

1970
De "Stichting Dorpshuis De Dregt" organiseert op zaterdag 21 maart 1970, aanvang 19.30 uur, een veilingavond. De baten van deze veiling zijn bestemd om de zeer noodzakelijke EXTRA bergingsruimte te bouwen. Notaris Van Riemsdijk en afslager Piet Burger geven weer acte de présence (zie veilingen 1965 en 1966). De eerste honderd bezoekers/sters ontvangen een speciale attentie. Iedereen van 14 jaar en ouder is van harte welkom. In het organisatiecomité van de veiling vinden we weer de bekende namen, zoals Gerrit Vet, Klaas Bant, mej. K. Ham, Piet Posch, Jan Hart, Piet Leegwater, Harm van Assen, Jan Kriekaard, Louw Koster, mevr. Zijp en vele anderen.
Ruim 350 items worden er ingebracht. Hieronder volgt een greep uit het aanbod:
Tjeerd Dragtsma biedt 100 liter olie aan, die de heer Tj. v.d. Rol voor f 30,- koopt. Bart Davids, Cees Nooij en Ton Ruiter bieden aan 1 uur waterskiën of lessen. Bart Davids wil dat wel eens avonturen: f 25,-. Een potlam van Ab Sluis brengt f 95,- op. Nelleke Sluis gaat voor f 6,- een avond oppassen bij familie Rutgers. Een drachtig konijn van Harm van Assen jr. gaat voor f 30,- naar D. Veer. Jac Kuijper wil voor f 75,- wel een dag hooien bij boer D. Veer. Klaas Ham gaat voor f 14,- een keer melken bij Cor Koster. De heer P.J. (Piet) de Vries heeft ingebracht 1 reproduktie van Schellinkhout (niet eerder verschenen). Het kunstwerkje wordt voor f 50,- gekocht door mevrouw Mol-Breebaart. Een assortiment gloeilampen van de firma Tj. v.d. Rol vindt voor f 20,- zijn weg naar familie J.C. Ham en het sierhaantje van Hans Visser gaat voor f 12,- naar Jan Visser. Een bok van Piet Posch wordt voor f 60,- verkocht aan familie Bant. Jan Hart verwacht kennelijk gezinsuitbreiding bij zijn schapen, want veilingnummer 250 vermeldt: J.J. Hart, 1 zwart of wit lam te leveren omstreeks 1 mei a.s. J.C. Ham koopt dit lam. Gino Brouwer zal 2x autowassen op zaterdag. De auto van Gerrit Vet vaart er wel bij. Verder natuurlijk het "gebruikelijke" aanbod van fruit, kaas, gerookte paling, taarten, flessen wijn en dergelijke.
De veiling brengt f 9.161,50 op en verder komt er aan giften f 877,50 binnen.
 Het voorblad van het veilingboekje.

Gemeentelijke herindeling: Venhuizen, Hem, Wijdenes en Schellinkhout gaan op 1 augustus 1970 samen.

 De laatste raadsvergadering op 16 juli 1970.
Van links naar rechts:
Jan Boot, Simon Stapel, H. De Jong (gemeentesecretaris Venhuizen), wethouder Willem Teunis Cornelis (Wim) Hoogenboezem, burgemeester J.A. Engelvaart, wethouder Gerrit Vet, Klaas Bant, Piet Posch en Sietze Kampen.

Uit: het Noordhollands Dagblad van 17 juli 1970.
De raad van Schellinkhout is niet meer. De voorzittershamer van Schellinkhout gaat mee naar de nieuwe gemeente Venhuizen, omdat het de mooiste is. Raadslid Kampen memoreerde dat hij 24 jaar in de raad zit en dat 24 jaar lang het voetbalveld een struikelblok is geweest. Hij vond het daarom bijzonder plezierig van burgemeester Engelvaart te vernemen dat 1 september wordt begonnen op het voetbalveld. De burgemeester wijst er in zijn slotwoord op, dat de raad op 5 oktober 1966 vrijwillig tot samenvoeging heeft gestemd. Men hoopt met het aangesloten gebied de recreatieve voorzieningen te kunnen versterken.

18 maart: Klaas Bant wordt als lid van de Partij van de Arbeid gekozen tot lid van de Provinciale Staten.

april: Klaas Bant wordt gekozen in het bestuur van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier als hoofdingeland-plaatsvervanger.

2 mei:
De echtparen Jan Balk - Sijtje Bloothoofd en Dirk Bloothoofd - Zwaantje Beemsterboer zijn 50 jaar getrouwd (Dirk en Sijtje zijn broer en zus).

(Zie 1830, 1859 en 1938).

5 juni: Klaas Bant wordt gekozen tot gemeenteraadslid van Venhuizen voor de partij Gemeentebelangen.

  Twee stoere jongens: Klaas Dekker (links) en Pim de Vries.

29 augustus:
Het nieuwe "gemeentelijke sportveld" (voetbalveld binnensdijks) van Sport Vereniging Schellinkhout (S.V.S) is klaar. Om 14.00 uur wordt het door burgemeester Engelvaart geopend, waarna er om 15.00 uur een voetbalwedstrijd wordt gespeeld tussen West Frisia 1 en een combinatie van VADA, Valken, W.S.W. en S.V.S. Daarna is er om 17.00 uur een receptie in het dorpshuis "De Dregt".

 De wiekloze Grote Molen.

 Foto genomen vanaf de kerktoren. Links op de achtergrond de Grote Molen.

16 oktober:
Gerrit Vet treedt in het huwelijk met Alie F. Frank.
 
De tekst uit een krant van 17 oktober 1970.
Vrijgezel G. Vet nu ook in het kooitje.
De laatste vrijgezel in de raad van de nieuwe gemeente Venhuizen is ook door Amor geveld. Wat eigenlijk niemand voor mogelijk had gehouden werd gisteren realiteit. De 42-jarige oud-wethouder G. Vet van de voormalige gemeente Schellinkhout, eindelijk gezwicht voor de vrouwelijke charme, trad in het huwelijk met mejuffrouw A.F. Frank (27). Voor dit "historisch" gebeuren werd nog een keer het uit 1759 daterende raadhuis in Schellinkhout, dat na de gemeentelijke samenvoeging op 1 augustus was gesloten, gebruikt. Burgemeester J.A. Engelvaart, die als ambtenaar van de burgerlijke stand optrad, noemde het een bijzondere plaats. Normaal trouwt men in het huis van de gemeente en dat is thans het raadhuis in de kom van Venhuizen. "Dit schitterende raadhuisje in Schellinkhout is niet meer in gebruik. Een definitieve bestemming moet nog steeds gevonden worden. U bent de laatste die in het dorp Schellinkhout in het huwelijk treedt en als zodanig is het een historisch huwelijk."
 Het vervolg van het krantenknipsel.

22 oktober: De zwartbonte koe Moor 8 van veehouder K.G. Stapel is de vierde koe in de gemeente Venhuizen en de vijfendertigste in Noord-Holland, die 100.000 kg melk heeft geleverd. In heel Nederland zijn nu 67 koeien tot deze prestatie gekomen.

22 oktober:
Het bestuur van de Rundveefokvereniging "Ons Belang" en de heer Klaas Gerrit Stapel en zijn zoon Klaas Jan Stapel nodigen een aantal gasten uit tot het bijwonen van de huldiging -in verband met het bereiken van de meer dan 100.00 kg melkgrens- van de koe Moor 8. Om 10.00 uur worden de gasten op het bedrijf van de familie Stapel aan de Dorpsweg 139 verwacht, waarna er een receptie is in het dorpshuis "De Dregt".
 
Op de foto staat Dirkje Houter met Moor 8 te pronken. Dirkje is de echtgenote van Klaas Gerrit Stapel.
De tweede foto is (een deel van) de betreffende uitnodiging.

november:
Een ingekleurde foto van de dijk met op de achtergrond de kerk en de Openbare Lagere School (zie 1975). Deze ansichtkaart is uitgegeven door de plaatselijke kruidenier Jan Buisman.

3 december: Koe Geertje van veehouder J.J. (Jan) Hart brengt twee kuien en een stierkalf ter wereld.

De eerste twee foto's zijn omstreeks 1970 genomen. Het kleine huisje, Dorpsweg 25, maakt later plaats voor een moderne bungalow. De twee kinderen zijn Rob van der Vliet (geboren 23 juli 1967) en zijn zusje Astrid, die op 23 mei 1970 is geboren. De boerderij op de achtergrond is de boerderij "Vriendenhof" (zie 1904). De derde foto stamt uit maart 1974. In de ponywagen zit familie Fanoy, die "te gast" is bij familie Arnoldus, Dorpsweg 35. Op het paard zit Charles Fanoy en de menner van de ponywagen is Ru Fanoy.
   

In december 1970 koopt het echtpaar Arnoldus de boerderij Dorpsweg 30 van de "bouwboer" A.L. v.d. Maden. Deze V.d. Maden (geboren 4 december 1914; overleden 27 augustus 1995) is gehuwd met Nel Knöps (geboren 14 december 1911; overleden 4 november 1988).
Landbouwer V.d. Maden en zijn vrouw zijn afkomstig uit Middelharnis te Goeree Overflakkee (Zeeland) en dit echtpaar is in 1949 vanuit Zeeland naar Schellinkhout gekomen met het doel een veehoudersbedrijf te runnen. De vorige bewoner van de boerderij is familie Blom. Het houden van vee gaat de heer V.d. Maden echter niet zo goed af, zodat hij besluit zijn oude vak van landbouwer weer op te pakken. Hij teelt ondermeer uien en aardappelen.
Het echtpaar V.d. Maden laat in de jaren zestig van het vorige millennium een nieuwe woning bouwen zuidelijk naast de boerderij en gaat daar wonen (Dorpsweg 32).

Een foto van de boerderij op een moment dat er nog vee gehouden wordt.

In 1970 komt de boerderij te koop. Het pand staat inmiddels leeg en is "leeg te aanvaarden".
In december 1970 kopen Guus en Sonja Arnoldus de vervallen boerderij. Op het moment dat familie Arnoldus de boerderij koopt, staat achter het pand een oude caravan, die wordt bewoond door Rinus Buis. Deze caravan heeft nog een aantal jaren dienst gedaan als "patatwagen" op de jaarlijkse kermis in de tijd dat de kermis, na de verbranding van het dorpscafé in 1964, door Piet Bakker wordt georganiseerd in de garage van Cor Dop.
Als de verbouwing van de boerderij begint, wordt de caravan van Rinus meer achter in de tuin (westwaarts) geplaatst. Tijdens een novemberstorm in 1972 wordt de caravan omver geblazen, maar het boeltje (de caravan) wordt weer op zijn plaats teruggezet. Later verhuist Rinus naar een huisje in de nieuwbouw.
In 1971 wordt begonnen met de ingrijpende verbouwing van de stolpboerderij. Het eindresultaat ziet u op de twee laatste foto's (respectievelijk de voor- en achterzijde).
A.M.E.J. (Guus) en Sonja Arnoldus krijgen drie kinderen: Ischa (1970), Sybren (1972) en Roos (1981).
Op onderstaande foto's ziet u de evaluatie van de boerderij.
                 
 

___________________

naar begin van deze pagina
naar de eerstvolgende periode
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :