De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1971.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1971.

1971
Uit: het Noordhollands Dagblad van 16 januari.
Ab Vis uit Schellinkhout een witte raaf onder de Noordhollandse boeren.
De 42-jarige Ab Vis boert op de boerderij "WELGELEGEN" aan het zuidend. Hij is één van de pakweg 50 boeren, die een stal hebben waarin de dieren gemiddeld 20,97 kilo melk per dag produceren en 907 gram vet. Ab Vis, de helft van een tweeling, voert sinds twee jaar de lijst met bedrijfsgemiddelden van de rundveefokvereniging Schellinkhout aan. De andere helft van de tweeling, J.C. Vis, staat een paar plaatsjes lager op de lijst.
Ab heeft een doodgewone stal en is een boer met een middelgroot bedrijf. Een veefokker die een boterham wil verdienen zal daarom moeten zorgen voor een goed produkt. De dieren moeten iedere dag bij je te gast zijn. Als een koe zich lekker voelt geeft ze zich. Wat heb ik eraan een deftige koe op stal te hebben die niet geeft? Daar krijg ik geen kaas van op de boterham. Volgens Ab moet de boer elke dag zelf melken, zijn dieren goed verzorgen, niet in te kort gras laten lopen en zorgdragen dat ze dagelijks hun eigen portie krachtvoer krijgen. Als je een koe op peil wilt houden, dan moet je het hele jaar door goed voeren. Veel en goed gras. Aardappelen en brokken bijvoeren. Net zoveel als ze nodig hebben. Dat is voor iedere koe anders. En dan lief zijn voor je koeien. Praten met zo'n beest. Dat vinden ze fijn. Dan voelen ze zich op hun gemak. Dat scheelt in de melkgift. Volgens Ab merken koeien het als er een vreemde onder zit. Ze geven dan minder melk. Ab is tegenstander van het afzagen van de hoorns (nodig in een loopstal). Hij vindt dat een ontsiering van de dieren. Hij is ook fel tegen het gebruik van de melkleidingen, een systeem waarbij de melk rechtstreeks van de koe naar een grote opslagtank wordt geperst. Voor het melken moet je de tijd nemen. Je moet eruit halen wat er in zit. Iedere druppel is geld. Bij zo'n leidingsysteem kan je niet zien wat de koe gegeven heeft. Een koe moet schoonleeg. In die laatste liter zit het meeste vet. Als ze eenmaal teruglopen krijg je ze nooit meer op het oude peil. Ook met de stieren is Ab voorzichtig. Elke stier moet eerst bewijzen wat hij waard is. Om dat te weten leest hij veel vakliteratuur en bezoekt hij keuringen. Van mijn oom, toen we zo'n 25 jaar geleden begonnen, en van C. de Waal van de K.I. Sijbekarspel heb ik veel geleerd over verervingseigenschappen. Ab Vis heeft op het ogenblik een 30 koeien rondlopen. Plus natuurlijk het jongvee en de schapen. Dat is twee koeien op een hectare grasland. Ik melk liever 20 koeien als ik ze goed kan verzorgen dan 40 als dat ten koste zou gaan van de individuele begeleiding.
In de jaren 1971 - 1975 worden er door Ab Vis gefokte stieren voor de K.I. geëxporteerd naar het buitenland, onder andere Spanje, Duitsland, Engeland en Italië (zie 1900 en 1930).
   
Ab Vis met een paar van zijn "gasten".

Tijdens het jaarlijkse carnaval trekt de carnavalsoptocht door de nieuwbouw. Op de eerste foto zien we Chris Roorda op de bok van de paardenwagen. Het onderwerp van deze "praalwagen" is: "De wolf en de zeven geiten". Op de tweede foto, die genomen is in de Ravenstraat, zien we rechts Jannie Serrarens (met bril).
 


Bij de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer staat Klaas Bant vijfde op de lijst van de Partij van de Arbeid.

6 maart:
De stier "CENTRUM ADON 28 nr. 1-75328 S" wordt geboren. De fokker is Piet Posch (zie 1962).

Op 2 april wordt de carnavalsvereniging "de Botkloppers" opgericht.

 
De kerk als klaslokaal.
De school aan de Laan wordt te klein. Er wordt een noodlokaal gebouwd. In afwachting van het gereedkomen van dat lokaal geeft onderwijzer Harm Veenhof (geboren te Gieten 31 januari 1946; overleden te Schellinkhout 15 augustus 2007) drie maanden les in het koor van de kerk. "Meester Harm" is van 1971 tot 1993 verbonden aan de Jan Luykenschool.
Op de tweede foto ziet u meester Harm langs de lijn als trouwe supporter van de voetballers van Schellinkhout.

In de voortuin van de oude melkfabriek lopen een aantal geiten. Ze zijn eigendom van Harm van Assen die tegenover de fabriek woont.
 

Uit: een krant van 3 april 1971.
Donderdag 8 april om 4 uur zal aan de Dorpsweg te Schellinkhout de feestelijke opening plaatsvinden van het café annex snackbar van de heer P. Bakker, die in het café- en amusementsbedrijf geen onbekende is.
De opening zal geschieden door de heer Ted de Braak, vaste medewerker aan Farce Majeur van de televisie.
De heer Bakker kocht de voormalige gymschool van de gemeente. Hier heeft een zeer ingrijpende metamorfose plaatsgevonden. De z.g. gymnastiekruimte is in twee delen gescheiden waarvan het cafégedeelte het grootste is. De bijzonder fraaie betimmering, de grote hoefijzervormige bar en zeer sfeervolle verlichting bieden een prettige aanblik. De snackbar bereikt men door twee grote openslaande deuren aan de wegkant via een leuk terras. Ook deze ruimte met een gezellig zitje is zeer doelmatig en smaakvol ingericht. De interne afdeling bevat o.a. een ruime gelegenheid voor ijsbereiding. De verbouwing is verricht door de timmerman K. Dekker, de metselaar J.P. Nierop, fa. Schouten uit Blokker loodgieter, barbetimmering door fa. Ramakers te Alkmaar, fa. Tj. v.d. Rol elektrische installatie en het schilderwerk enz. door de heer P. Bakker zelf, die oorspronkelijk schilder is, met zijn vader. Schellinkhout is door deze vestiging een mooie zaak rijker geworden. De verwachting is mede gebaseerd op het komende toerisme en de wens van de jongeren naar intiemere gelegenheden om gezellig samen te zijn.

Een foto van Ineke Roodhuijzen op haar paard op het stukje land naast de ouderlijke woning Dorpsweg 35. Het is het stukje land waar ooit een Rooms-Katholiek schuilkerkje heeft gestaan en waar in 2003 een nieuwe woning is gebouwd voor familie J. Groot (zie 1551-1600 en 1917).

Uit: NOORDHOLLANDS DAGBLAD van 9 april.
Het gebeurt niet alle dagen dat Schellinkhout uitloopt. Maar gistermiddag moest het er dan toch maar even van komen. Ted -Neerlands mooiste snor- de Braak zegende namelijk een "sappige tent" in. Café, bar, bodega, snackbar "De Caroussel". Schellinkhouts eigenste horecabedrijf. Ted had een slimme procedure voor die opening uitgedacht. Hij zette de vingers aan de bierpomp. Tapte een glas bier, doopte er zijn vingers in en zette vervolgens de aanwezigen een alcoholisch depje op het voorhoofd. Eigenaar Piet Bakker (28 jaar, rijk voorzien van horeca ervaring, gediplomeerd schilder, musicus en voor drie dagen in de week groenteman) dronk vervolgens het glas leeg. Hoeze, hoera en lang zal-ie-leven.
De snackbar werd ingewijd door het aanbieden van een erg verse ijsco aan alle Schellinkhouter kindertjes die naar Ted waren komen kijken. "De Snor" sprong vervolgens in de auto en karde terug naar huis, want daar zaten mensen die zijn verjaardag kwamen vieren.

Voorlopig bepaalt de politieverordening dat "De Caroussel" om één uur haar poorten moet sluiten.
 Piet Bakker gaat op de schouders (rechts Ted de Braak).

Op 30 april doet bakker Wim Davids voor de laatste keer zijn bakkerswijk. In mei doet hij zijn bakkerszaak van de hand na gedurende 41 jaar brood te hebben bezorgd in Schellinkhout en naaste omgeving. De zaak wordt overgedragen aan de heer Panse, kantinehouder van camping "De Witte Hoeve". Het zal na zoveel jaren voor de inwoners van het dorp vreemd zijn om Wim Davids niet meer langs de weg te zien komen met zijn motorbakfiets.
Op onderstaande foto's ziet u bakker Davids thuiskomen van zijn laatste ventersdag (zie 1930, 1940 en 1945).
 
  Wim Davids (overleden 15 september 1989) en zijn vrouw Willy Weel (foto 1973).

Hieronder:
Foto 1: De (latere) splitsing Dorpsweg - Havenweg, ter hoogte van (aan de rechterzijde) Dorpsweg 97, ca. 1915.
Op het fietsenrek dat links bij de voordeur staat, is de volgende tekst geschilderd: CAFE   BILJARD   J. BREEBAART
Foto 2: Detail van foto 1.
Foto 3: Het café annex snackbar "de Carroussel".
Foto 4: Piet Bakker (links) en Pim de Vries in het tijdelijke café in de schuur van de familie Dop (kermis 1967).
Foto 5: Het beheerdersechtpaar Piet en Bep Bakker.
 

   
In augustus 1999 biedt eigenaar Bakker zijn bedrijf te koop aan. Het hele pand wordt door de nieuwe eigenaar verbouwd en krijgt een woonbestemming. Bep en Piet Bakker verhuizen dan naar de woning van het dorpshuis. Later verhuizen ze naar de nieuwbouw, Ravenstraat 46.

Uit: de Dorpskrant voor Schellinkhout van 15 september 1971.
Mede namens onze kinderen, danken we allen hartelijk voor de belangstelling, die we mochten ondervinden bij ons 25-jarig huwelijksfeest.
M. Leegwater-Klimp
P. Leegwater.
Het was een hele mooie dag!

Wie heeft Michael Toepoel zijn witte gymbroek?
In het zakje staat M.T. met rood.

Uit: de Dorpskrant voor Schellinkhout van 29 september 1971.
PLATTELANDSVROUWEN.
Op onze bijeenkomst van 11 oktober a.s. zullen Cor Veer en Kees Donker dia's vertonen over hun verblijf in Canada en Amerika. Het leek ons een leuk idee ook de heren uit te nodigen voor deze avond. We hebben de beschikking over de grote zaal, zodat er ruimte voldoende is. Andere belangstellenden zijn van harte welkom tegen betaling van f 1,- entree.

Een paar uitslagen van de FLORALIATENTOONSTELLING:
Knikkerspel:
-1. Marijke de Vries (6600 pnt.) -2. Jos Wiebring (5600 pnt.) -3. P. Leegwater (5000 pnt.)
Boerenerven:
-1. J.P. Has (44 pnt.) -2. K.G. Stapel (40 pnt.) -3. L. Koster (36,5 pnt.)
Oud-Nieuw naaien:
-1. K. Rezelman-Bakker.
Costuumnaaien:
-1. A. Pennekamp-Kuin -2. K. Rezelman-Bakker -3. B. Engel-Roorda
Schellekoorden:
-1. A. Ham-Bakker -2. Mevr. Fijkema-Keizer

Onderstaande de "bewoners" van de kleuterschool.

Van boven naar beneden en v.l.n.r.:
-Pieter Bant, Trudie Palenstijn, Wimjan Koster, Jerry Slootstra, John Maarse;
-Jilles Kriekaard, Marleen Post, André Koning, Karin Houtzager, Marco Houtzager en Miranda Samson;
-Tonny Roodhuijzen, Simone Stavenuiter, Pieter Best, juffrouw Lida Meissen, Christien Koen, Marion Lucas en Martin Stammes;
-Anton Koster, Pim Koolhaas, Marja Dragtsma, Lodewijk v.d. Woude, Katrien Feikema en Tineke Dop;
-Dennis Kampen, Mark Koolhaas, Jolanda Rezelman en Jurgen Engel;
-Michael Koster, Reindert Bant, Annelies Laan, Marjan Nooij, Dirk Koen en Mylène Dijkstra.

oktober:
Het zendpark in een bunker bij Munnekei wordt buiten gebruik gesteld.
 Sergeant P.T. Pennekamp (1957).
Sergeant der 1e klasse Petrus Theodorus (Piet) Pennekamp, wordt op 5 april 1930 in Venhuizen geboren als vierde kind van tuinder Gerrit Pennekamp (1898-1975) en Greet Thomas (1901-1969). Zijn ouders zijn op 14 mei 1924 getrouwd en krijgen twaalf kinderen. De lagere school maakt Piet vanwege de Tweede Wereldoorlog niet af. Hij gaat werken bij zijn vader in de tuinderij. Na de oorlog bezoekt hij de tuinbouwschool in Grootebroek, maar de elektrotechniek heeft meer zijn interesse. Hij volgt avondcursussen en doet praktijkervaring op bij een aantal installatiebedrijven. In 1947 wordt Piet afgekeurd voor de militaire dienstplicht. Ongeveer vier jaar later solliciteert hij bij de Koninklijke Luchtmacht waar hij op 18 oktober 1954 een zevenjarig dienstverband krijgt. Eerst volgt hij drie maanden een basistraining op de LIMOS in Nijmegen (groot militair Kazerneterrein in het hart van Nijmegen-Oost). Vervolgens woont hij 2 tot 3 jaar intern op de Luchtmacht Elektronische en Technische School (LETS) in Schaarsbergen. In zijn vrije tijd leert Piet daarnaast formules over radiobuizen. Halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw studeert hij af als radiotechnicus met de specialisatie Straalzender. Zijn rang is dan sergeant.
In Nederland zijn vanaf 1952 43 antennes voor het KLu-straalverbindingsnet gebouwd met twee centrale verbindingsbunkers. Oorspronkelijk is dit verbindingsnetwerk opgezet voor de Luchtmacht, maar later ook mede gebruikt door de Landmacht en de NAVO. Piet Pennekamp werkt onder andere bij de straalzenderstations van: Commando Luchtverdediging nabij Zeist (Swagerman-kamp bij Villa Wulperhorst), Navigatiestation Groningen nabij Appingedam en het Navigatiestation Noord nabij Den Helder (Deibelkamp). Eind 1958 wordt Pennekamp overgeplaatst naar het Fort bij Spijkerboor waarop een 80 meter hoge straalzender-mast als relaystation heeft gestaan om spraak en (radar)beeldverbindingen door te geven tussen Den Helder en Hilversum. Op 10 januari 1958 trouwt Piet voor de wet met Afra Tecla Maria Kuin (*1935) en na de voltrekking van het kerkelijk huwelijk, betrekt het echtpaar begin 1959 een woning van Fort Spijkerboor. In juli 1963 en maart 1965 worden hun dochters geboren. Op alle straalzenderstations moet de elektrische apparatuur worden bediend en storingen aan de apparatuur worden verholpen. Eind 1966 wordt Spijkerboor als straalzenderlocatie opgeheven en overgenomen door een nieuwe locatie bij Schellinkhout. Het "zendpark" bij Schellinkhout bevindt zich in één van de in de Tweede Wereldoorlog in de IJsselmeerdijk gebouwde bunkers in de haakse bocht bij Munnekei (zie 1948). Er staat een circa 30 meter hoge zendmast. De zenders en de voedingen staan onderin een bunker.
 
Het "zendpark" aan de zeezijde van de dijk.

Het komt voor dat Pennekamp de apparatuur moet uitschakelen en naar een hoger gelegen punt in de bunker moet brengen om ze tegen het binnendringende, door de wind opgestuwde, Markermeerwater te beschermen. Ook Piets echtgenote is deels, door Piet, ingewerkt in het bedienen van de straalzenderapparatuur. Als één van de aanliggende stations een testsignaal nodig heeft en Piet is niet aanwezig, omdat hij b.v. weg is naar Hilversum of Den Helder, dan stapt zij op de fiets en wordt er even later een testsignaal geregeld. Eind 1971 wordt dit straalzenderstation buiten gebruik gesteld en kort daarna wordt de mast en de opbouw van de betreffende bunker gesloopt. Piet heeft dan 7 jaar gewerkt in de primitieve bunker. Er wordt een nieuwe zendmast gebouwd op het industrieterrein Hoorn '80. De bunkers zelf worden pas in 1984 gesloopt (zie 1984).
Na overplaatsing, in 1977, naar Soesterberg gaat het gezin Pennekamp in Werkhoven wonen en wordt Piet hoofd van het regio calibratiecentrum dat op de vliegbasis Soesterberg is gevestigd. Het oude straalzendernet van de Koninklijke Luchtmacht wordt op 1 april 1978 vervangen door een voor dat moment uniek systeem voor telecommunicatie, het ASCON (Automatic Switched Communication Network), dat op 1 mei 2000 weer wordt vervangen door het NAFIN (Netherlands Armed Forces Integrated Network), een volledig glasvezel netwerk. Het ASCON is oorspronkelijk een Luchtmacht netwerk, maar al snel zien de overige krijgsmachtdelen de voordelen van het systeem en willen participeren in het systeem, wat dan ook snel gebeurt. Het NAFIN is een netwerk dat ontwikkeld wordt voor gebruik door de hele krijgsmacht.
Voor zijn inzet te Schellinkhout krijgt Piet Pennekamp op 18 oktober 1966 de bronzen medaille voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst en in 1973 ontvangt hij de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

Pennekamp woont in zijn 'Schellinkhout-tijd' aan de Dorpsweg 24. Hij heeft dit boerderijtje eigenhandig grondig opgeknapt, nadat hij het heeft gekocht van petroleumboer Wietze van der Zijpp. Nadat Van der Zijpp is gestopt met de verkoop van petroleum wordt deze acitiviteit voortgezet door Tjeerd Dragtsma. Anno 2003 wonen Dick en Boukje van Eik in dit pand (zie kleurenfoto van boerderij hieronder).
   
Foto 1: V.l.n.r. moeder Van der Zijpp, Henk van der Zijpp, Jessy van der Zijpp, Adriaan Hoogenboezem, Wietze van der Zijpp.
Foto 2: Een (helaas bewogen en dus onscherpe) opname van petroleumboer Wietze van der Zijpp uit omstreeks 1962.
Foto 3: De achterkant van perceel Dorpsweg 24 omstreeks 1952. De vrouw op de foto is (vermoedelijk) moeder Van der Zijpp.

   
Foto 1: Het echtpaar Van der Zijpp. Foto 3: De gerestaureerde stolpboerderij Dorpsweg 24.

Uit: de Dorpskrant voor Schellinkhout van 24 november 1971.
IJSCLUB "DE OPBOUW".
Oproep aan de Schellinkhouters die veel met de ijssport op hebben!
De ijsclub is in moeilijkheden om de volgende reden: Het bestuur zit te kampen met tijdnood bij een ijsperiode, doordat de meeste van hen een druk bedrijf hebben. Komt er geen oplossing, dan kan dit zeer onaangename gevolgen hebben. We vragen u beleefd doch dringend om mensen die ons bij een ijsperiode bij willen staan met het klaar maken van de baan en bijbehorende werkzaamheden.
Opgaven van gegadigden voor 26 november a.s. en tevens uitnodiging onze algemene vergadering bij te wonen.
De secretaris, J.P. Nierop, Laan 2, Schellinkhout, tel. 288.

 Een tekening van Pannekeet uit 1971.
Vanaf januari 2004 (42e jaargang, nummer 2) prijkt deze tekening op het voorblad van de "Dorpskrant voor Schellinkhout".

Uit: de Dorpskrant van 22 december 1971:
Carnavalsvereniging "De Botkloppers".
In de circulaire die u van ons huis aan huis gehad heeft, vroegen wij u om een naam voor onze vereniging.
De bovengenoemde naam is bedacht door de heer A. Hoogenboezem, die de waardebon van f 10,- hiervoor heeft gewonnen.

Twee foto's van respectievelijk de Raiffeisenbank (foto 1965) en de Rabobank (foto 1973). Sedert 1 januari 1968 woont familie J.L. (roepnaam Jan) Kriekaard in het pand, Dorpsweg 140. De RABO-bank is er tot juni 1982 gevestigd. Op laatstgenoemde datum wordt het nieuwe bankgebouw geopend (zie juni 1982).
 

Raiffeisenbank Hoorn.
Kantoorsluiting tijdens de feestdagen. Het kantoor te Schellinkhout is vrijdagavond 24 en 31 december 1971 gesloten. Tevens vervalt de middagzitting van vrijdag 31 december 1971. Ter compensatie van het bovengenoemde is het kantoor donderdagavond 23 en 30 december 1971 van 19.00 - 20.30 uur geopend.
Uitbreiding van de kantooruren kantoor Schellinkhout. In januari 1972 zal ons kantoor te Schellinkhout worden aangepast aan de nieuwe eisen gesteld door de bankiersvereniging. Wanneer deze verbouwing achter de rug is, zullen de openstellingsuren worden uitgebreid met de dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Uit de door ons gehouden enquête bleek, dat dit de meest gevraagde ochtend was, terwijl de vrijdagavond als zittingsavond gehandhaafd blijft. Omtrent het juiste tijdstip van de aanvang van de zitting op dinsdagmorgen volgt nog een nadere mededeling.


Deze foto is genomen achter Dorpsweg 121. Moeder Alie de Vries-Amsterdam poseert met haar tweeling Pim en Pam de Vries.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :