De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1972.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1972.

1972
Onderstaande foto is genomen op 18 januari en toont rechts de stolpboerderij van Jan Has, Dorpsweg 67.

Drie foto's van Dorpsweg 17, een houten huisje met een woonoppervlakte van 115- en een inhoud van 340 vierkante meter. Het huis is vóór 1906 gebouwd op een kavel van 1480 vierkante meter.
De eerste twee foto's zijn genomen in 1972 vóór de grote restauratie. Bij deze restauratie worden veel oude details intact gelaten, zoals de bedsteden en de steunbalken. De derde foto dateert van 2001. De vierde afbeelding is genomen in 2004 en toont de achterkant (zie 2005).
     

Uit: een onbekende krant van 25 Januari 1972.
Lezers spreken.
Hoofdige boeren in Schellinkhout.
Aan de boeren in Schellinkhout zou ik inzake hun bezwaren tegen de aanleg van een aardgasleiding door hun erf willen zeggen: wijzig jullie houding.
Laat nu eens daadwerkelijk zien dat we hier op de wereld - in de eigen vertrouwde dorpsgemeenschap - zijn om elkaar te helpen.
Mogelijk hebben jullie al een eigen c.v. welke met olie wordt gevoed, gun een ander dan zijn gasverwarming.
Zo niet, dan gaat het gezegde "Boer wordt mens" hier weer terdege op. Bedenk, dat wij - als agrariërs - al te vaak in negatieve zin op veler lippen zijn. Toon nu eens met daad dat er ook boeren zijn die niet beslist het onderste uit de kan willen hebben, maar best iets voor de gemeenschap waarin zij wonen en werken over hebben.
Afz.: Een boerin uit West-Friesland.

28 april:
Er staat een ereboog bij de boerderij "de Lindehoeve", Dorpsweg 139, want het echtpaar Klaas Gerrit Stapel en Dirkje Houter is 40 jaar getrouwd.
   

De drie laagste klassen van de lagere school gaan op schoolreis naar Bergen.

Van boven naar beneden en v.l.n.r.:
-Jan van Ojik, Harm Veenhof en Johan Witvliet;
-Peter Nierop, Tino Bleeker, Trudie Palenstijn, Miranda Samson, Ingrid de Waal, Wim Buis, Gerda Dekker, Martino Koster, Erik Stammes, Adrie Peereboom, Pieter Bant, Annemiek Hoogenboezem, Laura Engel, Wimjan Koster, onbekend;
-Martin Stammes, Sybrand Feikema, Liesbeth Witvliet, Taco de Waal, Tonny Roodhuijzen, Dirma Stapel, Sylvia Schermer, John Maarse, Yvonne Meulman, Marion Lucas, Marco Houtzager, Jilles Kriekaard;
-Ineke Roodhuijzen, André Koning, Sandra Honing, Marjan Nooij, Simone Stavenuiter, Jolanda Rezelman, Arvid Bakker, Karin Houtzager, M. Voers, Michael Koster, Mark Koolhaas en Perry van Aarst (?);
-Liggend: Reindert Bant, Tineke Dop, Katrien Feikema en Pim Koolhaas.

28 mei:
Tijdens het "eerste deuntje" van de jaarlijkse kermis in Wijdenes lijken (v.l.n.r.) Tine Best, Aafke Renooy en Tine Vis zich prima te vermaken en alvast een voorproefje te nemen op de kermis in het eigen dorp, die een week later wordt gehouden.
   
Foto 2: Klazien Jongejan en Piet Best (de ouders van Tine Best) op de dansvloer in het dorpshuis (4 juni).
Foto 3: Jan Koolhaas en Tine Best (4 juni).

Piet Bakker runt een horecabedrijf in het pand van het voormalige gymnastieklokaal op de hoek Dorpsweg - Havenweg. Hieronder een foto van het "ijsloket" van Piet Bakker aan de zijde van de Havenweg (zie 1999).

Op 9 augustus vergadert het bestuur van de polder Schellinkhout met het college van B & W van Venhuizen over de kostenverdeling van de aanleg van een onderpad langs de Zuiderdijk. Voor de aanleg en het geraamde onderhoud over de eerste zeven jaar van het onderpad langs de dijk in de richting van Wijdenes wordt door de voorzitter van het polderbestuur Jan Nierop een berekening gemaakt op basis van oppervlakte land van de verschillende grondeigenaren. Deze eigenaren zijn: A. Hart-Metselaar (Dorpsweg 153), W. Koster Czn (Dorpsweg 66), D. Vet en G. Vet (p/a Dorpsweg 105), Diaconie Nederlands Hervormde Gemeente Schellinkhout (p/a Dorpsweg 117), A. Sluis (Dorpsweg 151), Gemeente Venhuizen (p/a Kerkweg 68 Venhuizen) en de Polder Schellinkhout (p/a Dorpsweg 135). Totaal door grondeigenaren te betalen f 8000,-. Uit een brief van 23 augustus blijkt ondermeer het volgende: De heer Nierop heeft de heer L. Koster bereid gevonden om bij te dragen in de kosten in de plaats van de heren Vet, welke niet bereid werden gevonden dit te doen. Jan Nierop heeft inmiddels een gedifferentieerd tarief aangehouden naar rato van de gebruiksfrequentie en dus niet alleen een berekening op basis van de oppervlakten van de onmiddellijk aan de dijk grenzende percelen. Bekend is dat er op 30 augustus weer is vergaderd over dit onderwerp.
De kosten van tesamen f 8000,- worden uiteindelijk als volgt verdeeld:
W.C. Koster 1400 gulden
L. Koster (i.p.v. familie Vet) 880 gulden
Jac. Stam, Hoorn 900 gulden
Diaconie Nederlands Hervormde gemeente 500 gulden
A. Sluis 800 gulden
Gemeente Venhuizen 250 gulden
A. Vis 400 gulden
Polder Schellinkhout 50 gulden
D. Veer 500 gulden
A. Hart-Metselaar 2.320 gulden

Het bedoelde onderpad loopt aan de binnenkant van de dijk ongeveer vanaf het melkveebedrijf van de familie Sluis (Dorpsweg 151) via de stolpboerderij van Jan Hart (later de familie Ottersberg), Dorpsweg 153, tot bijna bij het huisje in De Nek. Het oude pad is een al bestaand kwalitatief slecht pad, dat enigszins is verhard met puin, maar vol zit met kuilen. Naarmate het landbouwverkeer (tractoren, wagens etc.) zwaarder wordt verandert het pad steeds vaker in een bijna onbegaanbare modderpoel. De landerijen die op het pad aansluiten, worden door boeren uit het dorp gebruikt en zijn alleen via dit onderpad bereikbaar. En dat is zeker voor boeren als Louw Koster en "WC'tje" Koster erg vervelend, want zij moeten er elke dag minimaal twee keer gebruik van maken om bij hun land te komen om de koeien te melken. Eén stuk land dat via het pad bereikt kan worden heet "het Zatje" en is eigendom van de Nederlands Hervormde kerk van Schellinkhout. Dit land kan worden gehuurd door gemeenteleden van de kerk. Huurders van "het Zatje" zijn ondermeer David Pijl, Creel Winkel en Louw Koster. In het eerste deel van het pad (van Sluis naar Ottersberg) zit al veel puin, maar dat wordt er dan weer door de zware melkauto uitgereden. Iedereen is het zat en daarom wordt het geasfalteerd (zie 2011).

Een deel van het onderpad gezien uit noordelijke richting. Op de achtergrond is de boerderij van (destijds) mevrouw A. Hart-Metselaar te zien (foto 2007).

In het voormalige raadhuis is het Welzijnsberaad West-Friesland ondergebracht.

15 september:
Het Flaesorgel in de Nederlands Hervormde kerk bestaat precies 100 jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt er een herdenkingsconcert gehouden in de kerk door organist Rieuwert Blok en zijn broer Gerard M. Blok op het clavecimbel. Het concert is gratis toegankelijk (zie 1872).

De familie Haller uit Hem koopt de woning met boomgaard van de familie Renooij aan de Dorpsweg 146. Mevrouw M. Haller-Wulff noemt het "De Zomerzotheid". Jan Haller is diamantslijper, zijn vrouw is ondernemer. Het fruit in de boomgaard wordt het eerste jaar dat de familie Haller er woont voor een deel geplukt en door mevrouw Haller op de veiling verkocht.
De eerste foto hieronder van Dorpsweg 146 (links) is omstreeks 1965 genomen.
De tweede en de derde foto zijn respectievelijk gemaakt in april 1968 en 2003.

   
Het jaar erna bedenkt mevrouw M. Haller - Wulff dat dit een prachtige plek is om er een midgetgolfbaan te vestigen en er wordt een midgetgolfbaan, een speeltuin en een "Theehuis" gemaakt. Ze besluit het bedrijf net zo te noemen als het huis: "de Zomerzotheid". Het eerste jaar doet een oude kantoorkeet -met twee tafeltjes en in totaal zestien zitplaatsen- dienst als uitgiftebasis van de golfsticks en als plaats waar de gasten iets kunnen gebruiken. De hele familie werkt mee aan het midgetgolfbaan-project en het wordt een succes. Om ook alcohol en etenswaren te kunnen verkopen haalt mevrouw Haller haar horecapapieren en het volgende jaar wordt de bouwkeet vervangen door een nieuw chalet, dat er anno 2003 nog steeds staat, maar nu in uitgebreidere vorm.

Na zes jaar verkoopt Mevrouw Haller het bedrijf aan de familie Van der Tooren, die de midgetgolfbaan achttien jaar lang zal beheren.
Onderstaande luchtfoto's dateren van 1981. De derde foto is in 1985 genomen.
   
In 1995 wordt het bedrijf overgenomen door Jörg Tölle en Tineke (roepnaam Tinie) Tölle-de Waart. Het theehuis wordt door hen opgeschaald tot een volwaardig restaurant met terras, dat tevens geschikt is voor arrangementen. De speeltuin is er ook nog steeds. De gezellige baan aan de voet van de IJsselmeerdijk trekt elk jaar duizenden bezoekers.
Onderstaand:
De eerste foto is genomen in 1973, de tweede in 1996 en de derde in augustus 2003.

   

8 oktober:
Er is een bestuursvergadering van de floraliavereniging "Bloem en Fruit". De penningmeester is somber over de financiën. De feestavond krijgt de schuld, want evenals vorig jaar heeft de feestavond veel geld gekost. Er wordt ook gewezen op de hoge uitgaven voor consumpties, die door de bestuursleden worden genuttigd tijdens de gehele duur van de tentoonstelling......

Klaas Boot, die inmiddels in "Huize Avondlicht" in Hoorn woont, wordt 100 jaar. Als diaken van Schellinkhout maakt hij destijds nog de voorbereidende besprekingen mee voor de bouw van het rusthuis waar hij nu woont (zie 1926).

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :