De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1973.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1973.

1973
 Munnikay.

Het laatste huisje aan de noordkant van de Meeweg, bij de opgang naar de dijk, wordt gesloopt. Het is ooit een "fabriekshuisje" van de kaasfabriek geweest. De eerste foto is in 1965 genomen. Familie Dragtsma heeft ondermeer in dit huisje gewoond. Aanvankelijk wordt het huisje door twee gezinnen bewoond, maar later wordt Jo Dragtsma eigenaar van het hele pand. Op de tweede foto zitten Jo Dragtsma en zijn vrouw Jannie Ruiter aan de zuidkant van het woonhuis in het tuintje (zie 1938 en 1963: huisje Kampen).
 

De gemeente Hoorn wil de gemeentegrens trekken langs de Molensloot, omdat zij nieuwe industriegrond nodig heeft.
Er komt veel protest uit Schellinkhout en men weet het tij voorlopig te keren (zie 1977).

Onderstaand twee foto's van de Schellinkhouter Volleybal Club (SVC).

De heren:
Gehurkt van links naar rechts: Ben Warnaar, Jack Kuijper, John Smit, Ron Hos.
Staande van links naar rechts: Jan ter Burg, Wim Hoogewoning, Cor Heijman, Jan Schuurmans, Jan Kriekaard.


De dames, gehurkt van links naar rechts:
Jannie Bant, Ans Broers, Lida v.d. Kamp, Janny Posch, Rina Mol, Dirma Sluis, Aaf Posch, Anneke Ham.
Staande van links naar rechts:
Henny Klaassen, Nel Dop, Gre Heijman, Corrie Koster, Ans Hos, José van Hugten, Ans Rooker, Corry Schermer.

Hieronder twee actiefoto's van een niet helemaal juist functionerend blok....
 
Foto 1: de speler met rugnummer 6 is Jack Kuijper.
Foto 2: de speler helemaal rechts is Wim Hoogewoning.

Een foto van de Dorpsweg ter hoogte van (rechts) de inrit van de boerderij van de familie P. Posch en links de afslag naar de Havenweg.

Op 5 maart verleent het waterschap West-Friesland ontheffing van artikel 15 onder a en b van de keur van de polder Schellinkhout aan mevrouw E.M. Sierman-Timmer, Keizerskracht 66 te Amsterdam,
voor het lozen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater van een op het perceel, kadastraal bekend gemeente Schellinkhout sectie A nr. 261, staand pand, op de sloot ten noorden van genoemd perceel, aan het perceel nr. 37 en het maken van de daartoe bestemde werken.
Aan deze ontheffing zijn een aantal voorwaarden verbonden, zoals:
1. De afvoerleiding (riool) wordt bij de uitmonding (het lozingspunt) in de sloot zo diep gelegd dat de lozing te allen tijde plaatsvindt onder de waterspiegel van de sloot.
3. De temperatuur van het te lozen afvalwater mag niet meer bedragen dan 30 graden Celcius.
6. Regen- en/of waswater wordt niet afgevoerd naar een (de) septictank.

De voetbalvereniging bestaat 40 jaar (zie 1933). De veteranen spelen op 15 september nog een wedstrijdje en gaan ter gelegenheid daarvan op de foto. Onderstaande foto's lijken identiek, maar zijn dat niet.
 
Achterste rij v.l.n.r.: Jan Kikkert, Jan Maarse, Gerrit de Boer, Piet Best, Maarten Sluis, Jan Ruiter.
Middelste rij v.l.n.r.: Klaas Stapel, Cor Koster, Felix Maarse.
Voorste rij v.l.n.r.: Gerrit Palenstijn, Piet Ruiter, Jent Kampen, Ab Vis, Jan Has.


De drie laagste klassen van de lagere school gaan op de foto met meester Harm Veenhof.

Helemaal boven: Harm Veenhof en Laura Engel;
Bovenste rij v.l.n.r.: Perry van Aarst, Tino Bleeker, Tineke Dop, Dirk Koen, Jaap de Vries, Pim Koolhaas, Mark Koolhaas, Lodewijk v.d. Woude, Alphons Tiepel, Arvid Bakker en Karin Houtzager;
Midden v.l.n.r.: Wim Buis, Nanette Wijdekop, Monique Samson, Patrick Bakker, Anton Koster, Yvonne Meulman, Annemiek Hoogenboezem en Jolanda Rezelman;
Onderste rij v.l.n.r.: Michael Koster, Simone Stavenuiter, Jan-Piet Has, Hetty Nooij, Marja Dragtsma, Pieter Baas, Olivier Nieuwenhuizen, Bastiaan Prins, Marco Ruiter en Erik Stammes.

"11 november is de dag dat mijn lichtje branden mag". Met andere woorden het is Sint Maarten. Pim en Mark Koolhaas trekken met Marco Ruiter zingend langs de deuren. Het snoepgoed gaat in de meegebrachte tassen.


Het tweede herenelftal van de voetbalvereniging.
Achterste rij v.l.n.r.:
Leo Kieft, Fred Godijn, John Smit, Arie Koen (doelman), Willem v.d. Woude, Pim de Vries en Jan Palenstijn;
Voorste rij v.l.n.r.:
Cor de Groot, Bill Ruiter, Jan v.d. Kamp, Dirk de Waal, Klaas Dekker en Piet Dekker (grensrechter).

Onderstaande een foto van de kleuters.

Van boven naar beneden en v.l.n.r.:
Achter: Ronald Ruiter, Marja Dragtsma, Jan-Piet Has, Anton Koster, Lodewijk v.d. Woude, Ina Buis;
Volgende rij: Nanette Wijdekop, Saskia Lucas, Erik Stammes, Rob v.d. Vliet, Paulien Post en Frank Beets;
Volgende rij: Robin Bleeker, Monique Kuipers, juffrouw Van Lith, Hetty Nooij, Nicole v.d. Bent en Philip Vonk;
Volgende rij: Michou Basu, Corine Honing, André v.d. Rol en Richard Voers;
Volgende rij: Marco Ruiter, Erna Pennekamp, Dirk Koen, Monique Samson, Pieter Baas en Yvonne Meulman;
Onderste rij: Sylvia Broers, Hans Bos (?), Karin Dop, Errol Kampen en Bastiaan Prins.

  Het zuideinde met de stolpboerderij van Ab Sluis.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :