De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1974.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1974.

1974
23 februari:
Ook dit jaar wordt er weer carnaval gevierd in het dorpshuis. Achter de maskers gaan ondermeer de gezichten schuil van Bouke Sjoerds en Gerard Kampen.
De derde foto is gemaakt ter hoogte van het kruidenierswinkeltje tijdens de carnavalsoptocht. De kleine Calimero is Dennis Kampen.
   

In het kruidenierswinkeltje van Arie en Ria Oud, op de hoek van de Havenweg en de Dorpsweg, zijn weer verschillende aanbiedingen verkrijgbaar.


De "Muziekkring Schellinkhout" wordt opgericht. Piet Roodhuijzen is nauw betrokken bij de oprichting. De bedoeling is dat er regelmatig klassieke concerten worden gegeven in de Nederlands Hervormde kerk (zie 1997 en 2000).


Alie Amsterdam, zijnde de weduwe van Jan Cornelis de Vries, laat een bungalow bouwen aan de Dorpsweg 12 (zie 1955).

Op zaterdag 6 april te 14.00 uur wordt de nieuwe uitleenpost van de bibliotheek geopend door burgemeester J.A. Engelvaart van Venhuizen. Tot dan toe is in het voormalige raadhuisje jarenlang het "Welzijnsberaad" gevestigd, maar nu wordt er een uitleenpost van de bibliotheek Venhuizen gehuisvest.
   
Foto 2: Burgemeester Engelvaart opent de bibliotheek. Uiterst links staat mevrouw Huig.
De jeugdfanfare "Jong Ons Genoegen" uit Wijdenes verleent haar medewerking met een muzikale rondgang door het dorp. De kinderen mogen allemaal een ballon ophalen bij de nieuwe "bieb". Voor de oudere kinderen is er een bouwplaat. Verder kan men meedoen aan het raden van het aantal boeken in de bibliotheek. De winnares, mevrouw Schermer, ontvangt een boekenbon. Zij schat het aantal boeken in de bibliotheek op 1825, terwijl het juiste aantal 1850 is.
     
Voorheen heeft men het moeten stellen met een zogenaamde boekenauto, die 45 minuten per week een standplaats inneemt in het dorp. Voor Schellinkhout hebben zitting in de "Stichting Openbare Bibliotheek Venhuizen" mevrouw Huig en mevrouw Wijnands. Tot de oprichters van de uitleenpost Schellinkhout behoren de heer A. Knol (namens de gemeente), Gemma Wijnands, Gerie v.d. Mosselaar en Erica Vermeulen. Medewerksters van het eerste uur zijn Gretha Heijman, Michi Visser, Greetje Wardenaar, mevrouw Huig, de heer en mevrouw Oonk, mevrouw J. Snoek, Annelies Warnaar, Piet Oly en Truus Maarse.
De openingstijden van de nieuwe uitleenpost in Schellinkhout zijn: dinsdag van 19.00 - 20.30 uur en woensdag 15.00 - 17.00 uur. Het lezersgeld bedraagt per jaar: jeugd t/m 18 jaar gratis; volwassenen Fl 6,-; 2e volwassene uit hetzelfde gezin Fl. 3,-; 65+ Fl. 3,-; Zomer-abonnement voor campinggasten en logé's (waarborgsom Fl. 15,-) Fl. 2,50.
De eerste jaren na de opening wordt er elke woensdagmiddag gedurende de wintermaanden van 14.30 - 15.00 uur voorgelezen voor de kleintjes. Bij gebrek aan belangstelling wordt deze service in de beginjaren tachtig van de vorige eeuw afgeschaft.
(zie 1980, 1986, 1992, 1999).

 Marjan Nooij zoekt het in de Ravenstraat hogerop.

Veehouder Klaas Jan (roepnaam Klaas) Stapel, geboren Schellinkhout op 13 mei 1937 (overleden 29 maart 2016), neemt het bedrijf over van zijn vader Klaas Gerrit Stapel, geboren te Alkmaar op 8 juni 1909 en overleden te Schellinkhout op 17 november 1982. Klaas is op 17 december 1960 in Schellinkhout getrouwd met Guurtje van der Oort, geboren te Schellinkhout op 11 juni 1939. Klaas en Guurtje gaan in 1974 op de boerderij "Lindehof", Dorpsweg 139 wonen.
 De achterkant van de boerderij "Lindehoeve".

Klaas Jan heeft één zuster, Aafje Alida (roepnaam Aaf) Stapel, die op 16 februari 1934 in Schellinkhout is geboren. Aaf is op 15 oktober 1955 in Schellinkhout getrouwd met Cornelis Gerrit (roepnaam Kees) Vis, geboren te Venhuizen op 31 januari 1932. Aaf en Kees zijn op 15 oktober 2005 vijftig jaar getrouwd. Ze wonen dan aan de Buurt in Venhuizen. Hieronder hun verlovingsfoto.

Aafje Alida Vis-Stapel is op 17 augustus 2008 in Venhuizen overleden.

Uit het huwelijk van Klaas en Guurtje worden drie kinderen geboren:
1. Margreet Stapel, geboren te Schellinkhout op 19 oktober 1961.
2. Dirma Stapel, geboren te Schellinkhout op 20 oktober 1963.
3. Karien Stapel, geboren te Schellinkhout op 01 december 1969.
(Zie 1911, 1932, 1972, 1993 en 2002).

   
Drie foto's van Klaas Jan Stapel. Op de tweede foto (circa 1947) staat Klaas samen met zijn zus Aafje Alida afgebeeld.


Het hooi wordt van het land gehaald. De tractor wordt bestuurd door Klaas Jan Stapel. In het hooi zitten v.l.n.r. Dirkje Houter, Klaas Gerrit Stapel en Annie Mulder uit Amsterdam. Rechts de lindebomen van de boerderij "Lindehof" (foto circa 1954).


Een aantal Schellinkhouter kinderen zijn in het Robbenoordbos in de Wieringermeer. Zo te zien treffen ze het niet met het weer.
V.l.n.r.: Onbekend, onbekend, Marco Houtzager, Jerry Slootstra, Christien Koen, onbekend, Jilles Kriekaard, Dennis Kampen.

 Drie nieuwsgierige paarden op de IJsselmeerdijk (juli 1974).

Twee foto's van de verwaarloosde molen. Op de tweede foto staat links naast de molen het gemaal (zie 1978 en 1981). Op foto drie staan het gemaal en molenkolk afgebeeld (zie 1900).
   

Omdat de gemeente niet kan voldoen aan haar verplichting tot restauratie van de molen (zie 1958), komt de molen weer in bezit van het door polderconcentratie ontstane waterschap West-Friesland. Het waterschap neemt echter geen beslissing over de restauratie, zelfs niet als een particulier de restauratie wil voorfinancieren en ook niet als de Stichting Westfriese Molens met een restauratieplan komt. Het waterschap wil eerst de ruilverkaveling afwachten (zie 1978).

De kleuters gaan op de jaarlijkse schoolfoto.

Van boven naar beneden en van links naar rechts:
André v.d. Rol, Frank v.d. Staak, Hetty Nooij, Hans Bos, Saskia Lucas, Sylvia Broers, Rens Dekker, Martine Baas en Monique Kuipers;
Bastiaan Prins, Geraldine Groot, Hanneke de Vries, Richard Voers, Michou Basu en Marco Oonk;
Marcel Stavenuiter, Errol Kampen, Neil Wijdekop, juffrouw Van Lith, Karin Roeleveld, Philip Vonk en Celine Nieuwenhuizen;
Corrine Honing, Karin Dop, Diederik-Jan Vermeulen, Robin Bleeker, Erna Pennekamp, Gina Kriekaard en Jan Piet Has;
Marianne Hoogenboezem, Patricia Thomas, Petra Groot, Petra Dop, Karien Stapel, Thijs Eekels em Karin Engelgeer.

Karien Stapel (geboren 1969) en Elian Koster zijn vanuit de school hand in hand op weg naar huis.

Bouw van de nieuwe openbare lagere school.
Aan de inwoners van het dorp wordt gevraagd om een passende naam te bedenken voor de nieuwe school. Er komen veel ideeën binnen en uiteindelijk kan er door de dorpelingen een keuze worden gemaakt uit de volgende namen:
1.  Achter de Dregt.
2.  De Storm.
3.  De Wervel.
4.  Onze Haven.
5.  De Nieuwe Weg.
6.  De Schellinkhaven.
7.  Leren is ons plezier.
8.  De Veldmuis.
9.  De Knikkerkuil.
10. De Jan Luykenschool.
De naam met de meeste stemmen zal worden doorgegeven aan het College van B. en W.
(zie opening school: 1975)

16 mei: De heer J. Boot (70 jr.) wordt tot ere-voorzitter benoemd van de veiling "Op Hoop van Zegen" te Blokker. Meer dan 25 jaar maakt hij deel uit van het bestuur van de veiling. Als voorzitter wordt hij opgevolgd door de heer H.J. Janssen.

 Het buitendijkse land.

Op 5 november krijgt Jan Nierop, Dorpsweg 11 een voor hem vervelende brief van het "Waterschap West-Friesland" in de brievenbus. Daarin staat ondermeer: Bij de onlangs gehouden najaarsschouw over het onderhoud van de sloten op de bij de keur voorgeschreven minimale afmetingen, is bevonden dat u in gebreke bent gebleven de aan uw gronden, gemeente Schellinkhout, sectie A nr. 203, in het gebied van de polder Schellinkhout liggende sloothelften, in belending met de gronden van J. Ritman, op deze afmetingen te onderhouden. Nierop krijgt tot 2 januari 1975 de tijd om een en ander nog in orde te maken en zo een bekeuring te voorkomen. Als dat niet gebeurt zal door het waterschap op kosten van Nierop een loonbedrijf worden ingeschakeld om de onderhavige sloot "uit te halen". De heer J. Boot, Dorpsweg 21, krijgt op 5 november een soortgelijke mededeling in de bus.

     
Foto 1: De Dorpsweg ter hoogte van nummer 74.
Foto 2: Het rundveebedrijf van "grote" Cor Koster, Dorpsweg 74. In 1980 wordt (achter) aan deze stolpboerderij een nieuwe veestalling gebouwd.
Foto 3 en 4: Het raadhuis met daar achter de kerk.

13 november: De firma Flentrop uit Zaandam is gestart met de restauratie van het orgel in de kerk. Binnen enkele maanden heeft de orgelcommissie een bedrag van f 10.000,- bij elkaar (zie 1977 en 1978).

Een elftalfoto uit (vermoedelijk) 1974.

Staand v.l.n.r.: Piet Posch, Gerard Buisman, Dick v.d. Vliet, Harry Dontje, Ton Obdam, Hans Beusekom, Rene Ursem, Greuter en Jan Ruiter;
Gehurkt v.l.n.r.: Jan Mol, Piet Broers, Dik Dop, Adrie Vis, Vincent Romans en Henk Lakeman.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :