De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1984.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1984.

1984
13 januari:
In de tweede wereldoorlog zijn in het dijklichaam van de IJsselmeerdijk bij Schellinkhout bunkers gebouwd. De verdegingswerken staan ter hoogte van dijkpaal 192 ongeveer 100 meter ten westen van het buurtschap Munnekai, in de haakse bocht aldaar. De gemeente Venhuizen geeft op 13 januari 1984 een sloopvergunning af voor deze twee bunkers, waarna ze in het voorjaar van dat jaar daadwerkelijk worden gesloopt (zie 1944 en 1948).
 

Petrus Theodorus Johannes THOMAS (roepnaam Piet), is op 23 augustus 1943 in Venhuizen geboren. Piet trouwt op 20 maart 1975 met Trijntje VOOLSTRA (roepnaam Tiny), geboren te Veenhuizen (gemeente Heerhugowaard) op 6 december 1952. Het gezin Thomas woont op twee adressen in de Ravenstraat. In april 1984 koopt familie Thomas perceel Zuiderdijk 54 van de gemeente Venhuizen. De woning is in 1859 gebouwd voor de toenmalige schoolmeester Pieter Ton en staat aan de voet van de IJsselmeerdijk ten westen van de kerk. Het is het blauw ingekleurde pand op onderstaande plattegrond uit 1918. De nevenstaande foto stamt uit omstreeks 1947. Voor de woning staan een aantal leden van het gezin Sieders, de toenmalige bewoners (zie 1947).
 

De twee foto's hieronder tonen de uitgangssituatie bij de start van de verbouwing.
 

De gemeente heeft eigenlijk zelf renovatieplannen met de voormalige onderwijzerswoning, maar zij kan de 90.000 gulden, die daarvoor nodig is, niet ophoesten. In de gang bevindt zich nog een houten lambrizering waarop een tegelmotief is geschilderd. Een houten aanbouw aan de achterzijde van de woning wordt eerst door Piet gesloopt. Tijdens de werkzaamheden wordt onder een betonnen plaat een gemetselde put ontdekt, die vol staat met water.
   

Een welwillende tractorbestuurder met onvoldoende ervaring wil met behulp van een oude tractor zonder goed werkende remmen een restant puin weghalen op de bouwplaats. Hij rijdt daartoe achteruit de dijkopgang af, maar maakt daarbij een verkeerde stuurmanoeuvre. Het gevolg is dat de trekker kantelt. Adrie Vis moet met een andere tractor het gekantelde gevaarte weer rechtop trekken. Tiny ontdoet de oude grenen balken van de verdiepingsvloer van de oude verflagen. Een extra handicap bij de verbouwing is dat het meeste bouwmateriaal vanaf de dijk met een kruiwagen naar de bouwplaats aan de voet van de dijk moet worden gebracht. Op de derde foto zien we vader Piet en zoon Peter bij de betonmolen op de dijk.
   

Hieronder een aantal foto's die tijdens de verschillende fases van de renovatie zijn gemaakt.
   
Foto 1: Een deel van de buitenmuren is gesloopt en het dak rust gedeeltelijk op constatielen.
Foto 2: Rechts de steile houten trap die naar de bovenverdieping leidt.
Foto 3: De nieuwe voorgevel krijgt gestalte.

   
Foto 1: Na gedane arbeid is het goed rusten. Dus doen Piet en Tiny een "koppie".
Foto 2: De gevelsteen die herinnert aan de eerstesteenlegging in 1859 wordt teruggeplaatst (zie 1859).
Foto 3: Aan weerszijden van de nieuwe dakkapel pronkt een tulpmotief, zoals die ook op de foto uit omstreeks 1947 zijn te zien.

Het eindresultaat van de renovatie van perceel Zuiderdijk 54 staat hieronder.
 
(Zie 1927 en 1980).

In het voorjaar van 1988 wordt de oude dubbele garage, deels nog bestaande uit asbestplaten, gesloopt en vervangen door een nieuw stenen exemplaar. Nadat de bouw is uitgezet moet er door Piet Thomas en zijn zoon Peter veel zand vanaf de dijk naar de bouwplaats aan de voet van de dijk worden gekruid.
   

Hieronder nog een een paar foto's van de vorderingen tijdens de bouw van de nieuwe garage en het eindresultaat.
     

In het jaar 2000 wordt er lekkage geconstateerd bij het dak en de beide schoorstenen. Besloten wordt om het dak te voorzien van isolerende dakplaten, twee nieuwe schoorstenen en nieuwe dakpannen. Het werk wordt weer in eigen beheer uitgevoerd. De twee schoorstenen worden door collega's van Piet in één avond gemetseld.
   
Foto 1: Tiny voert de steigerdelen aan, terwijl Piet op foto 2 de steiger opbouwt. Zoon Peter zorgt voor het loodgieterswerk (foto 3).

 
Op de eerste foto zijn de oude schoorstenen nog te zien en op de tweede zijn ze reeds vervangen door twee nieuwe.

Het dorpshuis wordt voor f 150.000,- opgeknapt. Daarnaast wordt er een nieuwe peuterspeelzaal aan gekoppeld en worden er voor veertig mille energiebesparende maatregelen getroffen. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van 324 mille.
 Het glas in de oostmuur wordt vervangen door een muur.

Het "armenhuis" wordt verbouwd (zie 1860, 1905, 1925 en 1926).

De voetballers van "het eerste" van het seizoen 1983-1984 gaan op de foto.

Van boven naar beneden en van links naar rechts:
-Theo Koning, Martin Rood, Taco de Waal, Hans Kieftenburg, Klaas Dekker, Stef Dekker, Jaap de Vries en trainer Fred Gordijn;
-Frans Schouten, Marco Ruiter, Jos Bennis, Reindert Bant, Bert de Graaf, Kees Schouten.

De molensloot wordt verbreed en uitgediept en de polder van Schellinkhout wordt na 350 jaar afgesneden van de molen. Het bemalingssysteem per molen wordt definitief afgeschaft.

 

Onderstaande foto's zijn in noordelijke richting genomen in respectievelijk april 1984 en juni 1985.
Boven in het midden is de molensloot te zien. Duidelijk is op de tweede foto te zien waar in de molensloot een dam is gelegd om deze af te snijden van de molen.
 

oktober:
De plannen om Schellinkhout te rioleren hebben een definitieve vorm gekregen. Voor een bedrag van anderhalf miljoen gulden willen burgemeester en wethouders van Venhuizen de bebouwde kom en het zuidelijk gedeelte van de Dorpsweg tot aan de Zuiderdijk aansluiten op de nieuwe riolering. Het plan tot riolering bestaat uit drie fases waarvan er twee daadwerkelijk financieel uitgevoerd kunnen worden. In de ene fase zijn 120 woningen opgenomen. Dit deel loopt van de Dorpsweg (huisnummers 75/78 naar 135/154. In dit gedeelte komen 82 woningen voor een Verfijningsuitkering van het rijk in aanmerking. De andere uitvoerbare en tegelijkertijd kleinste fase bevindt zich tussen de Dorpsweg 139/156 en 151/180. Hier worden 19 woningen aangesloten, waarvan er 12 voor subsidie in aanmerking komen. Vanwege de extreem hoge kosten is aansluiting van enkele kleine open delen van de lintbebouwing onuitvoerbaar. De septictanks van de aangesloten woningen worden kortgesloten. Het gaat hierbij om 158 septictanks, waarvan 32 bij woningwetwoningen. Voor dit kortsluiten is anderhalve ton nodig (zie 1993).

 
Twee foto's van een markant dorpsfiguur. Het is Arie Hoogeveen, alias "Heike", die in perceel Westermeeweg 14 woont. Als Arie in verband met zijn invaliditeit niet meer op zich zelf kan wonen, gaat hij inwonen bij zijn halfbroer, de heer De Vries aan de Havenweg. Op de eerste foto ziet u Arie aan het werk op de sociale werkplaats in Hoorn en op de tweede afbeelding rijdt hij door de Ravenstraat.

De grenzen van Schellinkhout, gemeente Venhuizen.

6 december: Aan het begin van de Dorpsweg (noordeind) wordt door Sinterklaas een bord geplaatst.
Op het bord staat een grote slak en het opschrift:
"Dit dorp is niet gebouwd voor snel verkeer".
Het is een initiatief van de milieugroep die hoopt dat het bord de weggebruikers tot nadenken zal stemmen.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :