De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1986.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1986.

1986
februari:
De aantal jongens uit het dorp gaan met een gehuurd busje naar Amsterdam en bezoeken daar een rock 'n roll-feest in hotel Krasnapolski.

V.l.n.r. Dennis Kampen, Lie a Ling, Jaap de Vries, Richard Jordan, Edwin van der Rol, Eelco Bootsman en Johan Honig (uit Hoorn).

Corrie Koster-Ton (47 jaar) wordt gekozen als eerste vrouwelijk afdelingsbestuurslid van de afdeling Schagen 117 van de Melkunie Holland. Zij "boert", na het overlijden van haar man in 1979, op de boerderij Dorpsweg 66.
     
Op de eerste en derde foto is Corrie Koster te zien achter de boerderij Dorpsweg 66. Op de tweede foto poseert ze op de dijk.
Getuige een muursteen in de schoorsteen is deze stolpboerderij gebouwd in het jaar 1876 (foto 4).

Schellinkhout telt 967 inwoners.

Indachtig de naam van de carnavalsvereniging "De Botkloppers", is een aantal bezoekers van het carnavalsfeest, dat gehouden wordt in het dorpshuis, verkleed als bot (platvis). De personen op de eerste foto zijn Thijs Eekels en Lies Davids.
   
Op de derde afbeelding ziet u de medaille van carnavalsvereniging "De Botkloppers".

De bibliotheek heeft sinds de opening in april 1974 haar 100.000-ste boek uitgeleend. Jannie Bant overhandigt namens de bibliotheek bloemen aan de gelukkige lezer Inez van Braam.

  Vrijwilligster van de bibliotheek Jannie Bant.

19 april: Op initiatief van Gerrit Vet wordt er weer (zie ook 1977) een kerkeveiling georganiseerd. Notaris J.A. Klaver uit Andijk verleent belangeloos zijn medewerking en als afslager treedt op Nic. Otsen. Het comité van de veiling bestaat uit Gerrit Vet (voorzitter), J.R. Albers (secretaris), Jan Kriekaard (penningmeester) en de leden mevrouw Van Duin, mevrouw Kapinga uit Wijdenes, mevrouw Scheltinga-Koopman uit Wijdenes en Klaas Bant. Arie Oud is de zaalomroeper en verder doen er weer veel vrijwiligers mee, zoals Margreet Stapel, Martine Baas, Rina Mol, Marjan Peereboom, Pauline Post, Rita Wassink, Piet Nierop, Louw Koster, Mart Sluis en Piet Roodhuizen. Tijdens de duur van de veiling zal notaris Klaver vele malen een wekker instellen. Bij het afgaan van de wekker ontvangt de koper/ster van het laatst geveilde artikel een prijs.
524 diensten en artikelen gaan onder de hamer. Hier volgen een paar koopjes uit de veilinggids:
Marc Heideman gaat voor f 25,- de fiets van meneer of mevrouw Snoeck een onderhoudsbeurt geven. Cees Plooij koopt voor f 50,- haardhout: 1 kub meter (populier) in Schellinkhout thuis te bezorgen, ingebracht door Marjon Groot en Jan de Lange. Het roeibootje van G. Kazimier wordt voor f 220,- gekocht door familie Joosten. Willem Hoogenboezem gaat 5 koeienpoten opknappen voor f 80,-. Een statenbijbel uit 1881 afkomstig van Gerrit Vet "met acte van waarborg" brengt f 450,- op. Een dwergbok van Klaas Bant verwisselt voor f 50,- van eigenaar. Veilingnummer 327 vermeldt: Wim Jan Koster, 1 maand lang iedere dag 2 liter melk, 20 april - 20 mei. Familie Mulder ziet er voor f 80,- wel brood in. Stefanie Ruberg wil voor f 14,- wel een paar keer boodschappen doen voor de familie Uiterwaal. Een runderrollade van 4 pond brengt f 425,- op en een plaats als doelman in het damesvoetbalelftal f 100,-. Jac Kuiper wordt de eenmalige doelman/-vrouw. Het kerkbestuur verkoopt weer een antieke bijbel uit de kerk.... Opbrengst f 500,-. Verder wordt er veel gegeven door de middenstand uit Schellinkhout en omgeving. "Bakker Davids" bereidt speciaal voor deze veiling 60 bolussen, dat heerlijke ouderwetse ronde platte gebak, gegarneerd met kaneel en suiker, een speciaal product voor de lekkerbekken.
De veiling ten bate van de Martinuskerk brengt een bedrag van f 34.044,- op.
 Het voorblad van één van de 700 veilinggidsen.

25 mei:
Bob Rezelman en Klazien Bakker zijn 25 jaar getrouwd. Ter gelegenheid daarvan houden zij op zaterdag 31 mei van 20.30 tot 21.30 uur een receptie in het dorpshuis "de Dregt". Het echtpaar Rezelman heeft drie kinderen: Rob, Jolanda en Karolien. Hieronder de voorzijde van het door hen zelf gemaakte uitnodigingskaartje.

VGV Superstar (Voetbal Gymnastiek Volleybal) bestaat 10 jaar. "Superstar" is de jaarlijkse spelletjesdag voor de jeugd, die traditioneel wordt gehouden op de laatste zondag van de zomer-schoolvakantie. Het bestuur bestaat uit twee afgevaardigden van elke deelnemende vereniging aangevuld met Cor Heijman als wedstrijdleider (zie 1977). Alle deelnemers ontvangen een herinneringsvaantje.
 
Achter v.l.n.r. Ben Roest, Kees Donker, Cor Heijman en Mart Kooij
Voor v.l.n.r. Marian Budde, Ans Broers en Nel Dop.

Ter gelegenheid van het jubileum van Superstar gaan de bestuursleden en hun partners uit eten in restaurant Entius te Nibbixwoud. Bestuurslid Ben Roest maakt daar onderstaande foto's.
 
Foto 1: V.l.n.r. Mart Kooij, Tiny Kooij (overleden februari 2006), Kees Donker en Piet Broers.
Foto 2: Links van voor naar achter Cor Heijman, Greetje Heijman, Hein Budde, Marian Budde, Mart Kooij en nauwelijke zichtbaar Tiny Kooij.
Rechts van achter naar voor Kees Koster (met bril), Kees Dop (niet zichtbaar), Piet Broers, Ans Broers en Rina Roest.

augustus:

Een foto die gemaakt is bij perceel Dorpsweg 9a, bewoond door familie Visser. Het pand is genaamd "hoeve De Meeuw".
Op de foto staan van links naar rechts:
Jeannette Visser, Wim Buis, Errol Kampen en Jaap Visser (zie 2000).

1 september: Aad Vlaar wordt de nieuwe burgemeester van Venhuizen waartoe Schellinkhout behoort.

Het huisje en de schuur van Cor Leegwater (Dorpsweg 166) worden gesloopt. In deze schuur heeft paardenslager Dirk Bart vroeger paarden geslacht. Na zijn dood wordt de kapperszaak van Marijt Krul er in gevestigd. Er komt een nieuwe woning voor in de plaats.
   
Twee foto's die kort voor de sloop zijn gemaakt en een schilderij dat omstreeks 1980 is gemaakt.

Hieronder twee foto's van de nieuwe woning van Cor Leegwater, respectievelijk van de voor- en achterzijde. Aan de woning is een garage met plat dak gebouwd. De foto's zijn genomen in het jaar 1987 tijdens een sneeuwbui.
 

De nutsvereniging "Beschaving en Oefening" wordt opgeheven. Heeft kennelijk geen nut meer.... (zie 1858).
De heer J. Boot schrijft de volgende brief aan de leden:
Aan de leden van de Nutsvereniging "Beschaving en Oefening"
Nadat uit een schriftelijk gehouden enquête is gebleken dat op een enkele uitzondering na alle leden voor opheffing der vereniging zijn, is op verzoek van het enig overgebleven bestuurslid, de heer G.J. Oonk, een kleine commissie gevormd, bestaande uit, naast de heer Oonk, mej. Kl. Ham en de heren E. Smit, S. Stapel en J. Boot. In deze kleine Commissie is besloten tot opheffing der vereniging, waarbij het financiële bezit der vereniging wordt overgedragen aan de afdeling "Schellinkhout" der Vereniging van Plattelandsvrouwen.
Dit bezit bestaat uit een spaarrekening bij de Rabobank "Hoorn", waarop een bedrag staat van ca. f 1535,-.
De Vereniging van Plattelandsvrouwen heeft op een algemene vergadering besloten op het aanbod van "Beschaving en Oefening" in te gaan en heeft daarbij de verplichting op zich genomen om de jaarlijkse rente van dit bedrag te benutten om de kosten mede te dragen van een bijeenkomst waarin een onderwerp zal worden behandeld op cultureel gebied, waarbij ook niet-leden, waaronder mannen, toegang zullen hebben.
De notulenboeken en andere bescheiden zullen ter bewaring worden gebracht naar het Streekarchief te Hoorn.

Een aantal Schellinkhouters rijdt de elfstedentocht in Friesland. Het zijn Mart Sluis, Douwe Egtberts, Ben Schuurman, Willem Hoogenboezem en Jan Palenstijn. Laatstgenoemde als zwartrijder.
 Mart Sluis vlak voor de start in de Frieslandhal in Leeuwarden.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :