De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1993.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1993.

1993
januari:
Adriaan Pieter Hoogenboezem, geboren te Schellinkhout op 9 augustus 1939, wonende Dorpsweg 133 en Klaas Jan Stapel, geboren te Schellinkhout op 13 mei 1937, wonende Dorpsweg 139, nemen afscheid van hun werk bij de vrijwillige brandweer. Bevelvoerder Hoogenboezem, die is begonnen als brandwacht, heeft er 30 dienstjaren op zitten en zijn collega, vervangend brandmeester Stapel, die overigens ook is begonnen als brandwacht, heeft zelfs 32 jaren de gemeenschap gediend. Beide jubilarissen ontvangen in café "De Roode Leeuw" in Venhuizen uit handen van burgemeester A. Vlaar een oorkonde. Ook worden beide brandweermannen in het bezit gesteld van een schilderij van hun woning. Deze schilderijen zijn gemaakt door de Schellinkhouter Maarten Sluis, geboren 29 juni 1923; overleden 25 december 2013. Verder ontvangen ze een prachtig in Volendam vervaardigd wandbord. De schilderijen en de wandborden worden overigens aangeboden door de leden van de brandweer. Brandwacht Anton Ruiter (roepnaam Ton, alias Bill) is sedert 1967 actief binnen de brandweer en wordt ook onderscheiden.
     
De twee wandborden en de schilderijen van respectievelijk perceel Dorpsweg 133 en 137 (boerderij Lindehof).
(zie 2002: boerderij Lindehof)

In het voorjaar wordt een begin gemaakt met de aanleg van het laatste stukje riolering. Het nieuwe stuk drukriool (kosten 1,15 miljoen gulden) loopt vanaf huisnummer 73 tot aan de Provincialeweg. De afvoerpijp komt niet onder de openbare weg, maar doorkruist alle betrokken erven en tuinen.

 De stolpboerderij Dorpsweg 74.

augustus: In de dijksloot wordt nabij het gemaal een zogenaamde klepstuw gebouwd. De stuw moet het hoogwaterpeil van de Dijksloot beschermen tegen de peilverlaging die elders in de polders wordt doorgevoerd in het kader van de ruilverkaveling.

De voetbalvereniging bestaat 60 jaar en ter gelegenheid daarvan spelen de veteranen nog een wedstrijdje.

Achterste rij v.l.n.r.:
Harrie Dekker, Willem v.d. Woude, de heer Wilders, John Smit, Frank Brouwer, Jan Visser, Hassan en Dick Kalverboer;
Voorste rij v.l.n.r.:
Klaas Dekker, Gerard Spanbroek, Piet Broers, Fred Roet, Louw Koster en Henk Bron.

Molenaar Jan Beers legt zelf een nieuwe kruivloer in "de Grote Molen".

augustus/september: Over de inlaatsloot wordt een brug gebouwd.
 

 De ijsbaan op de onder water gezette "Pekel" is geopend.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :