De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1994.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1994.

1994
5 januari: Als gevolg van de hevige storm komt het buitendijkse land onder water te staan.

april: Camping "de Witte Hoeve" raakt haar vergunning kwijt.
De gemeenteraad wijst het bezwaar van de eigenaresse tegen het intrekken van de vergunning af. Op de camping wordt illegaal het hele jaar door gewoond in stacaravans en er worden milieuregels overtreden. Er zijn illegale bouwsels verschenen en het dorp klaagt over wantoestanden. Het complex wordt verkocht aan een projectontwikkelaar. Nadat de grond bouwrijp is gemaakt (foto 5) worden er recreatiebungalows gebouwd. Onderstaand vier foto's van de oude situatie. Foto 6 is van de nieuwe situatie met de recreatiebungalows.
         


V.l.n.r.: Jan Willem Hoogenboezem, Ton Nierop en Roland Serrarens poseren bij een personenauto die geparkeerd staat op de Havenweg.

Nabij de Kleiput is de Zuiderdijk in de loop der jaren her en der een beetje ingezakt. Er zijn herstelwerkzaamheden nodig. De grote Noordse stenen worden uitgetild, waarna nieuw bouwpuin als ondergrond wordt neergelegd. Op het nieuwe bed van steenslag worden met behulp van een kraan de zware stenen teruggelegd.
Tijdens de werkzaamheden legt het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen het onderhoudswerk aan de dijk tijdelijk stil om de verdere vernietiging te voorkomen van de zeldzame steenbikker, een slakkensoort. Bij de vernieuwing van de steenglooiing worden de spleten en gaten opgevuld met steenslag. Men overweegt nu om niet alle gaten meer op te vullen of baksteengruis te gaan gebruiken.

Familie P.J.J. van Diepen laat in de zomer aan de zuidzijde van hun woning, Dorpsweg 55, een aanbouw realiseren (zie 1959).

Klaas Bant (geb. 15 mei 1935), de voormalige rector van de Openbare Scholengemeenschap (OSG) West-Friesland te Hoorn, wordt voorzitter van het Westfries Genootschap. Hij heeft vele bestuurlijke functies vervuld (zie 1968, 1969, 1970, 1971).
De volgende krantenfoto's zijn enigszins onscherp, maar geven een goed beeld van de "evaluatie" van Bant.
De foto's zijn respectievelijk uit de jaren 1968, 1970, 1973, 1978, 1983 en 2000.
         

Jacob Pieter (lange Jaap) Ham, (overleden te Hoorn op 17 juli 2015) stopt op 65-jarige leeftijd met boeren op de boerderij Dorpsweg 98. De boerderij wordt verkocht aan de heer A.M. Weiffenbach en het melkquotum wordt verkocht aan de heer G. Koster te Schellinkhout.
Jacob Pieter Ham is geboren te Schellinkhout op 15 februari 1929 en hij trouwt in 1956 met Marijtje (roepnaam Rie) Bellis, geboren te Andijk op 28 april 1929. De grootvader van "lange Jaap", Jacob Ham, geboren te Schellinkhout op 25 juni 1846, landman, is gehuwd met Klaasje Tensen, geboren 23 april 1850. Deze Jacob Ham overlijdt in 1915. Zijn weduwe koopt rond 1918 van burgemeester D. Laan een aantal percelen land, bestaande uit een klein stukje tuin en de rest weiland. Het geheel is 11,17 hectare groot. Klaasje Tensen overlijdt op 21 mei 1922. Na haar overlijden verkrijgt de vader van Jacob Pieter Ham, zijnde Pieter Ham, geboren 24 mei 1891, als "afgedeeld legaat" ruim 16 hectare land. Dit zijn de genoemde percelen van in totaal 11,17 hectare, plus twee stukken weiland van in totaal 5,29 hectare groot. Van deze landerijen ligt 11,17 hectare voor de boerderij aan de overkant van de Dorpsweg en de twee stukken land van in totaal 5,29 hectare liggen vlakbij de dijk aan het zuideinde van het dorp. In de crisisjaren worden de percelen land, alsmede het huis, erf, schuren en boomgaard door Pieter Ham verkocht aan dr. Hendrik Pieter Kortenbosch, chirurg in het ziekenhuis "de Villa" te Hoorn. De boerderij krijgt dan de naam "Melia Hoeve", genoemd naar de dochter van het echtpaar Kortenbosch: Amelia (roepnaam Mia). Deze verkoop is in het dienstjaar 1940 kadastraal geregistreerd en zal dus plaats gevonden hebben in 1939 of 1938. In het begin van de vijftiger jaren van de twintigste eeuw wordt de boerderij, zonder land, terug gekocht. Kortenbosch verkoopt een deel van het land, 11,7 hectare, in 1951 aan G. Koster Cz. te Schellinkhout. De rest van het land, ongeveer 5 hectare, verkoopt hij aan de heer Hennie Hakvoort, akkerbouwer en paardenfokker in de Wieringermeer.
 Een foto uit omstreeks 1942 van Pieter Ham (1891-1947).
Jacob Pieter Ham zet na het overlijden van zijn vader in 1947 samen met zijn moeder het bedrijf voort. In 1958 gaat Jacob Pieter met zijn moeder een firma aan. Moeder heeft de boerderij in eigendom en het bijbehorende land wordt gehuurd van G. Koster. De 11.17 ha. bestaan uit "het bon" met daarachter vijf kavels die alle een naam hebben. Op "het bon" worden de koeien gemolken en dit stuk land ligt direct aan de oostkant van de Dorpsweg. De andere vijf kavels, die ook aan de oostkant van Dorpsweg gesitueerd zijn, heten: "de voor oude-weid", "de achter oude-weid", "het middenstuk", "het duizend roede" en "het bunder". Op genoemde landerijen wordt veeteelt uitgeoefend: koeien, varkens en schapen.
 
Een oude foto van de "Meliahoeve" en een foto van dezelfde boerderij anno 2002.

 
Twee details van bouwtekeningen van de boerderij Dorpsweg 98.

20 december:
Jan Boot, geboren te Schellinkhout op 29 maart 1904, zoon van Klaas Boot en Marijtje Broer, overlijdt in Hoorn op 90-jarige leeftijd. Van 1954 tot 1967 dient deze fruitkweker uit Schellinkhout de veiling "Op Hoop Van Zegen" in Blokker als secretaris, nadien (1967-1972) als voorzitter. In die kwaliteit is hij één van de grondleggers van de Groente- en Fruitveiling WFO te Zwaagdijk (fusieveiling), waarvan hij erelid is. Jan Boot is Ridder in de Orde van Oranje Nassau (zie 1934, 21 oktober 1940, 1 april 1942 en 1959).
 Jan Boot en Jannie Posch-Best.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :