De geschiedenis van Schellinkhout, periode 2000.

De tijdlijn van Schellinkhout van 2000.

2000
maart: De eerste paal voor bungalowpark "de Witte Hoeve" wordt op het terrein van de voormalige gelijknamige camping geslagen door burgemeester R. Ho-Ten-Soeng van Venhuizen. Er komen 64 recreatiebungalows te staan.

april: Piet Roodhuijzen wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vele verdiensten in het maatschappelijk leven waar hij veel vrijwilligerswerk verricht. Roodhuijzen is van 1956 tot aan zijn pensioen leraar aan de Middelbare Tuinbouwschool in Hoorn.
Hij is vele jaren organist van het kerkorgel en van 1969 tot 1986 is hij president-kerkvoogd (voorzitter van het college van kerkvoogden) van de Nederlands Hervormde gemeente Schellinkhout/Wijdenes. In deze funktie is hij de opvolger van Jan Boot.
Hieronder een paar foto's van Piet Roodhuijzen.
De eerste foto is genomen op 9 mei 1981. Piet speelt daar op het kerkorgel van Schellinkhout. Op foto twee zien we Piet in zijn fruittuin en op de derde foto plukt hij druiven in zijn kas.
   
Verder is Piet Roodhuijzen van 1964 tot 1999 penningmeester van het Kerkenarmenfonds Hoorn (zie 1967). Mede door zijn inspanningen kan de kerk in Schellinkhout worden gerestaureerd. In 1974 is Roodhuijzen betrokken bij de oprichting van de Muziekkring Schellinkhout en samen met Egbert Wassink richt hij in 1980 het koor de "Martinus Cantorij" op. Ook in 1980 is hij samen met Egbert Wassink en Wim Scheltinga Koopman één van de initiatiefnemers om het Ivimey-koororgel in Engeland aan de kopen, te transporteren en weer op te bouwen in de kerk van Schellinkhout.
 
Foto 1: Burgemeester Roy Ho Ten Soeng spelt de versierselen op bij Piet Roodhuijzen.
Foto 2: Het echtpaar Roodhuijzen na het ceremoniële gedeelte vóór café-restaurant "De Roode Leeuw" in Venhuizen.

Twee foto's van de kleiput in de Nek, waar in het voorjaar veel kokmeeuwen broeden.
 

juni: Een deel van de Schellinkhouterdijk vanaf Hoorn naar Schellinkhout wordt gesloten voor doorgaand autoverkeer, ondanks verzet vanuit Schellinkhout. De gedeeltelijke afsluiting heeft tot gevolg dat de route naar het dorp langs de dijk via het industrieterrein Hoorn-80 komt te lopen. Men vreest meer verkeersdruk op de Dorpsweg.

juni: De Jan Luykenschool viert haar 25-jarig bestaan.

Albert-Jan Sluis solliciteert als presentator bij Radio 10 FM en wordt aangenomen bij het "station met de grootste hits aller tijden" (zie 2006).
Hieronder twee foto's van Albert-Jan Sluis.
 

Uit: het Dagblad voor West-Friesland van 4 augustus 2000.
De "Grote Molen" aan de Zuiderdijk heeft van alle molens in de regio vorig jaar de meeste rondjes gedraaid, namelijk 874.904 omwentelingen. De molenaar Jan Beers kan tevreden zijn. Voor elk rondje keert de provincie één cent uit met een maximum van vijfduizend gulden. Deze draaipremie is bedoeld voor het jaarlijkse onderhoud.

Na afloop van de traditionele "Superstar", de spelletjesdag voor de jeugd, die wordt gehouden op de laatste zondag van de zomer-schoolvakantie, ontvangt elke deelnemer weer een herinneringsvaantje. De uitvoering van dit vaantje is, op het jaartal en de kleur na, in de loop der jaren niet veranderd.
   

19 september: De kantklosschool "Ieder voor Allen", betrekt een lokaal in de Jan Luykenschool, omdat er na 87 jaar geen geschikte lokatie meer te vinden is in Wijdenes.
In december 1913 start de predikantsvrouw mevr. L. de Jager Meezenbroek-van Beverwijk te Wijdenes een cursus kantklossen, waaraan 15 meisjes deelnemen. Er blijkt veel belangstelling voor te bestaan. De namen van 8 andere meisjes komen op een wachtlijst voor een volgende cursus. Intussen is men bezig de kantklosactiviteiten in een vereniging onder te brengen. Het reglement van de vereniging wordt op 25 februari 1914 vastgesteld en deze datum wordt dan ook als de oprichtingsdatum beschouwd. Uiteraard komen de leerlingen in de beginjaren uit de nabije omgeving, maar later komen ze van heinde en verre.
 9 september 2003: De 80 leden tellende kantklosschool houdt een open dag.

De fabriek van WEBER b.v., die gevestigd is in de voormalige melkfabriek, wordt gesloten en gesloopt. In de fabriek wordt ponsgereedschap gemaakt. Het bedrijf telt (in 1991) 25 werknemers. L. Weber en zijn zoon R. Weber leiden het bedrijf, dat in 1991 veertig jaar bestaat. Op het vrijgekomen perceel worden twee woningen gebouwd.
 Een kijkje in de fabriek van Weber b.v.

Onderstaande foto's zijn kort voor de sloop van de fabriek gemaakt.
   

 Twee huizen op het terrein van de melkfabriek (foto juni 2011).

Hieronder een foto van het rundveebedrijf van de familie Visser, Dorpsweg 9a. De eerste steen van de bijbehorende woning op de achtergrond is gelegd in mei 1975.
 

december: het echtpaar Bep en Piet Bakker stopt als beheerder van het dorpshuis "De Dregt". Cees en Marja Buisman worden hun opvolgers.
 
Foto 1: Cees en Marja Buisman vóór het dorpshuis.
Foto 2: Krantenfoto v.l.n.r. Marja Buisman, Piet Bakker en Bep Bakker.

Een luchtfoto uit vermoedelijk het jaar 2000. Het pand helemaal links op de foto is de nieuwe boerderij van de familie Langenberg aan de Dorpsweg 42, genaamd "Zonnegaerde". De tuin is nog niet helemaal klaar (zie 1934). Het pand helemaal rechts beneden op de foto is de boerderij van de familie Koster, Dorpsweg 74.

___________________

naar begin van deze pagina
naar de eerstvolgende periode
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :