De geschiedenis van Schellinkhout, periode 2002.

De tijdlijn van Schellinkhout van 2002.

2002
9 januari:
Het heeft flink gevroren en dat geeft de gelegenheid om onderstaande foto van het IJsselmeer te maken.

23 februari: De 25-jarige Maria Margaretha Antje Vis (Marja), geboren te Hoorn 15 januari 1977, neemt deel aan de Olympische Winterspelen in Salt Lake City (VS). Ze komt uit op de 5000 meter schaatsen en wordt voorlaatste in een tijd van 7 minuten en 19,08 seconde.

26 februari: Installatiebedrijf Alwin van Bentem, Dorpsweg 136, wint de Badkamer Design Award, een landelijke prijs.
Tot de opdrachtgevers van het bedrijf behoren Het Ministerie van Defensie en het Koninklijk Huis.
Alwin van Bentem is geboren op 9 februari 1945 en overleden op 13 december 2005.

2 en 3 maart: Marja Vis wordt Nederlands kampioene allround schaatsen te Alkmaar.
In het weekeinde van 15, 16 en 17 maart wordt Marja Vis negende bij de wereldkampioenschappen allround schaatsen, die in Heerenveen worden gehouden. Op 24 maart wordt zij zittend op een wit paard met muziek van de fanfare "Ons Genoegen" uit Wijdenes en de feestkapel "de Nachthoorns" uit Hoorn ingehaald in het dorp en gehuldigd. Vis krijgt een lidmaatschap van de ijsclub, waarvan ze haar levenlang kan genieten. Vanaf de trap van het oude raadhuis wordt Marja ondermeer toegesproken door burgemeester Ho Ten Soeng van Venhuizen en Piet Has, voorzitter van ijsclub "De Opbouw" van de OMNI-vereniging Schellinkhout.
   

Hieronder nog een drietal foto's die zijn gemaakt bij de huldiging van Marja Vis.
   
Foto 1: De fanfare uit Wijdenes.
De man vooraan met de zonnebril is de Schellinkhouter Piet Zwier (geboren te Opperdoes 12 juni 1954; overleden Hoorn 28 juli 2006).
Foto 2: Marja Vis zittend op het paard. De man in het blauwe pak en met de oranje sjaal is Cees Jan Swart.
Foto 3: In het midden van de foto staan Marja Vis met naast haar voorzitter Piet Has.

 
Foto 1: Bovenaan de trap van het oude raadhuis zien we v.l.n.r. Piet Has, mevrouw Bregman van de gemeente Venhuizen, burgemeester Ho Ten Soeng van Venhuizen en Marja Vis.
Foto 2: Marja Vis met een bloemenkrans in het dorpshuis "de Dregt".

april: Jan Mol wordt benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. De assurantie-adviseur is van 1982-2001 lid van de vrijwillige brandweer. Sedert 1985 is hij brandwacht tweede klasse. Daarnaast zwaait hij de scepter in de kantine van de kazerne en is hij penningmeester binnen de brandweervereniging van de afdeling Schellinkhout. Door een ernstig verkeersongeval kan Jan Mol niet meer actief als brandweerman werken, maar na zijn revalidatie heeft hij wel zijn activiteiten voor de kantine voortgezet.

juni: Na 27 jaar neemt juf Herda van Beek afscheid van peuterzaal "De Bazzeroetjes". Juf Herda, die op 11 september 1944 wordt geboren in Alkmaar, is nagenoeg vanaf de start op de peuterspeelzaal werkzaam geweest en maakt nu op haar 57e gebruik van een vervroegde VUT-regeling. Ze is inmiddels met haar man verhuisd naar Schoorldam.
Na de lagere school en de middelbare school, volgt ze een opleiding in creatieve handvaardigheid. Daarna gaat ze lesgeven aan jongeren en ouderen in een buurthuis. Intussen werkt Herda ook als bezigheidstherapeute in het Medisch Centrum Alkmaar. In 1973 verhuist ze naar Schellinkhout. Hier krijgt ze te maken met het plattelandsleven en begint ze met het schrijven van verhalen onder het pseudoniem Hedda Beekman. Die spelen zich voornamelijk af in een dorp. Hedda Beekman schrijft voor de Sterserie van Uitgeverij Kluitman de verhalen over Simone.

juni: De werkgroep Leylijnenonderzoek doet onderzoek met wichelroedes in en om de kerk. De heer Sijpheer van deze groep vindt daarbij een bijzondere steen in de kerk waarop een cirkel met een kruis staat. Volgens Sijpheer is dat een Scandinavisch symbool en moeten er in Schellinkhout zeker Vikingen zijn geweest.

augustus: De boerderij Dorpsweg 9 (fam. Wittenberg) wordt gesloopt. In oktober 2003 wordt hun nieuwe woning opgeleverd (foto 3). Op de (gesloopte) boerderij heeft Hendricus Jacobus (Henk) Wittenberg een veehoudersbedrijf gerund. De op 20 mei 1915 geboren Henk Wittenberg is gehuwd met Maria Wilhelmina Verkaart. Het Katholieke gezin Wittenberg telt acht kinderen. Vader Henk Wittenberg overlijdt op 25 juli 2004.
   

Schellinkhout heeft 600 jaar stadsrechten (zie 1402).
Op 4 september ontvangt de 91-jarige Jan Nierop, dan de oudste inwoner van het dorp, het eerste exemplaar van het boek "Schellinkhout in vogelvlucht". Het boekwerk is gemaakt door de historische vereniging Suyderkogge naar aanleiding van de stadsrechtverlening aan Schellinkhout.

 
Foto 1: Jan Nierop met het uitgereikte boek.
Foto 2: Een luchtfoto uit omstreeks 1950 van de boerderij van de familie Nierop (zie ook 1880, 1911 en 1913).

september: De "Stichting Vrienden van de Martinuskerk" wordt opgericht. Het doel is activiteiten te houden om het kerkgebouw in stand te houden. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Rob Louët Feisser, Aris van Braam, Adri v.d. Marel, Ko Uiterwaal, Martha van Diepen, Geer Koster en Huub Visser.
 Het logo van de stichting.

13 september: Gedeputeerde H. Meijdam maakt bekend dat de plannen om te komen tot gemeentelijke herindelingen in West-Friesland van de baan zijn wegens het ontbreken van voldoende draagvlak.
Het plan was om voor heel West-Friesland (het SOW-gebied) nieuwe gemeentegrenzen vast te stellen en in overleg met elkaar tot een gezamenlijk plan te komen. Dat is niet gelukt en daarom was aan de provincie gevraagd om de regie over te nemen. Maar ook de provincie is er niet in geslaagd om een voor iedereen aanvaardbaar plan te bedenken. De bal ligt nu weer bij de gemeenten die direkt met "Den Haag" zaken kunnen doen. Het meest voor de hand ligt de combinatie: Venhuizen, Stedebroec en Drechterland.

21 september: Tjalling en Hilda van der Rol hebben ruim 30 jaar aan de Dorpsweg 64 hun Electrotechnisch Bureau V.O.F. van der Rol uitgeoefend. Hun zoon Andréas (geboren 23 januari 1968) zet nu het bedrijf voort en gaat aan de Dorpsweg 64 wonen met zijn vrouw Laura Mes (geboren 28 juni 1972) en hun kinderen Michael (geboren 23 mei 1999) en Rob (geboren 21 augustus 2000). Tjal en Hilda verhuizen naar de Ravenstraat 6 (zie 1964).

In de week van 14 tot 18 oktober wordt boerderij "de Lindehof", Dorpsweg 139, bewoond door familie (Klaas) Stapel, gesloopt.
Er komt een moderne woning voor in de plaats (foto 3).
   

 Luchtfoto van perceel Dorpsweg 139 (2003).

november: De toneelvereniging "de Boom van Ons Genoegen" viert haar 125-jarig bestaan.

 De kop van het programma uit 1959.

In het kader van dit jubileum wordt er een boekje vervaardigd door Karin Dop (tekst) en Ron Beentjes (vormgeving). Het hierna volgende is geput uit dit boekje:
Bij de oprichting heet de toneelvereniging Rederijkerskamer "De Boom van ons Genoegen". In de loop der tijd verdwijnt het woord "Rederijkerskamer". De eerste notulen zijn van 2 oktober 1880, doch bekend is dat er vanaf 1877 reeds stukken worden gespeeld. Het is dan de gewoonte om na een toneelstuk nog een ander (kort) blijspel op te voeren. In de eerste jaren telt de vereniging slechts zes leden.

"Het erfdeel van Peet Merai" (1928).
v.l.n.r. staand: Jans Berkhout-Ossen, Jan Boot, Klaas Vet,Marie Renooy en Klaas Stapel.
v.l.n.r. zittend: Geertje Schekkerman-Bras, Jo Ebels, Hendrik de Wit en Klaas Baas.


De leden van "De Boom" staan op deze foto uit omstreeks 1930 op het grasland van eigenaar Bloothoofd met op de achtergrond de boerderij van familie Leguit. De foto wordt gemaakt ter gelegenheid van het vertrek van Jaap Palenstijn naar Frankrijk.
v.l.n.r. staand: K. Vet, G. Schekkerman-Bras, Jac. Palenstijn, P.Schekkerman, W.C. Koster, J. Visser, T. Bloothoofd, Jo Ebels en K.C. Baas.
v.l.n.r. zittend: Dirkje Posch, Vrouwtje Leguit (geboren te Schellinkhout 12-8-1906; overleden te Hem 5-12-1983), Annie Ossen en Annie Groot.

Er zijn flinke kosten, zoals een rijtuig huren voor het ophalen van de grimeur of voor het huren van kleding en andere attributen. Meestal komt de kas wel rond, maar een enkele keer vullen de bestuursleden uit eigen zak het tekort aan. Omdat er onderling nogal eens ongewenst van rol wordt gewisseld, wordt op 8 januari 1881 artikel 7 van het "toneelreglement" aangepast, zodat er in het vervolg slechts met goedkeuring van het bestuur van rol gewisseld mag worden. Wie te laat op de repetitie komt of de rol niet uit het hoofd kent, krijgt een boete. En na de repetitie moet die boete onverwijld worden afgerekend en de naam van de zondaar wordt in de notulen vermeld.
De heren Jan Laan en E. Koster moeten na de uitvoering van 1901 de piano wegbrengen. Een jaar later kost een toegangskaartje 30 cent. De heer J. Buisman kan in oktober 1902 niet verder repeteren, omdat hij "ongesteld" wordt. In 1913 worden de heren Koster, Palenstijn en Best lid en in 1918 spelen de dames E. Stapel en A. Keizer een rol in "heerenkleding waarom zoals te denken was nogal gelachen werd". In 1919 deelt de heer Rol mee dat hij bij de aanleg "der elektrische geleiding ook voor voetlicht" zal laten zorgen.

     
Bovenstaande foto's zijn uit respectievelijk 1982, 1987 en 1996.
foto 1982: Achter v.l.n.r. Cees Ham, Ali Ruiter, Jan Blom, Beja Hart, Geer Koster, Griet Ham-Hansen, Mies Leegwater-Klimp (geboren Zuid Eierland op 7 mei 1919 en overleden Den Burg op 1 februari 2013);
Op de voorgrond v.l.n.r. Dirma Wijnker en Lida v.d. Kamp.
foto: 1987: Ali Ruiter en Cees Ham, als waard en waardin.
foto 1996: v.l.n.r. Raymon Kooy, Frank Bosma, Brigitte v.d. Woude en Martine Kooy.

In 1924 krijgt T. Bloothoofd verlof om een repetitie te verzuimen. In 1927 zijn er, mede door ziekte, personele problemen en moet de uitvoering worden uitgesteld tot oktober. In december 1929 krijgt men na een "welgeslaagde uitvoering" bericht van het auteursbureau dat de vereniging de auteurswet heeft overtreden. Een boete van f 90,- is het gevolg. En: meteen betalen, anders volgen er gerechtelijke stappen. In 1939 krijgen onvermogenden op voorstel van de heer Metselaar vrij toegang. Gedurende de tweede wereldoorlog kan er niet worden gespeeld, maar daarna is "het niet meer zo duister". In 1952 is er sprake van de aanschaf van sluitgordijnen en vanaf dat jaar moet er ook f 25,- per avond zaalhuur worden betaald. In 1964 brandt de repetitieruimte, café "de Schouw", af (zie 1964). Er wordt tijdelijk uitgeweken naar Wijdenes, maar na de opening van het nieuwe dorpshuis wordt dat het vaste toneel-onderkomen (zie 1965 tot 1968).
De eerste "president" is Joh. Stam. Hij houdt het één jaar vol. Tot zijn overlijden in 1942 is de heer K.C. Baas de regisseur van "de Boom". Hij speelt veel rollen en timmert ook aan de decors (zie foto).

       
Op de foto's respectievelijk: de heer K.C. Baas, mevrouw Griet Ham-Hansen, Cees Ham, regisseur Klaas Molenaar (2003) en kaartcontroleur Piet Broers.

In 1939 wordt mevrouw Griet Ham-Hansen gekozen tot secretaresse. Griet (geb. Venhuizen 3 december 1918) is op 27 mei 1941 gehuwd met Cornelis Dirk Ham (zie 1963). Ze blijft (met een korte onderbreking) secretaresse tot haar dood op 17 mei 1995. Griet regisseert, souffleert, speelt rollen, verdeelt rollen en meerdere jaren worden de notulen door haar op rijm vastgelegd. Ter gelegenheid van haar 50-jarig lidmaatschap ontvangt zij in april 1992 op het gemeentehuis in Venhuizen een lintje in zilver en wordt ze Ridder in de orde van Oranje Nassau.
Piet Broers is al 25 jaar achtereen de man bij de entree van de zaal. In 2002 is Cees Ham voorzitter. Hij speelt al vanaf 1968 mee. Hieronder een foto van de huidige leden van de vereniging.

voorste rij v.l.n.r.: Michael Koster, Brigitte v.d. Woude, Karin Koen, Marja Buisman en Errol Kampen.
middelste rij v.l.n.r. Dirma Wijnker, Geer Koster en Ali Ruiter.
achterste rij v.l.n.r. Ron Beentjes, Martin Kooy, Margriet Sluis, Frank Bosma en Cees Ham.

Het gemaal, anno 1900, dat naast de molen staat, wordt voor één euro verkocht aan het waterschap, dat het wil gaan gebruiken als hulp- en noodgemaal voor de polder Schellinkhout-West. Ter compensatie van gederfde bergruimte voor de molenaar plaatst het waterschap bij de molen een fraai uitgevoerde molenschuur, inclusief moderne schotelantenne (zie 1900 en 1914).
Hieronder een foto uit oktober 2003 van de molenschuur. Achter de schuur liggen de volkstuintjes. Op de achtergrond is de Hoornse wijk Kersenboogerd te zien.

In de maand december overlijden achtereenvolgens Jan Nierop 91 jaar (19 december) weduwnaar van Grietje Emma Metselaar, Maartje Peetoom 92 jaar (24 december) weduwe van Cornelis Winkel (zie 1991), Dirk Veer 86 jaar (31 december) echtgenoot van Jannette Koorn (zie 2001).

De "Grote Molen" aan de Zuiderdijk 58 heeft van alle molens in de regio in 2002 de meeste rondjes gedraaid, namelijk 828.500 omwentelingen. De molenaar Jan Beers kan tevreden zijn.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :