De geschiedenis van Schellinkhout, periode 2003.

De tijdlijn van Schellinkhout van 2003.

2003
8 januari: In het dorpshuis "De Dregt" wordt een informatieavond georganiseerd in verband met de voorgenomen bouw van een bedrijfswoning met schuur op het recreatiepark "De Witte Hoeve" ten behoeve van een beheerder. De gemeente heeft het voornemen om de eigenaar van het park (USP) toestemming te geven om de bedrijfswoning met schuur te laten bouwen en daarvoor het bestemmingsplan uit 1996 te wijzigen. Er klinkt veel wantrouwen van de kant van de bevolking en men heeft het gevoel dat de projectontwikkelaar zo een omweg gebruikt om het voorterrein te verzilveren.
Uit de krant van 8 februari blijkt dat de bewoners van het recreatiepark een belangenvereniging hebben opgericht met als spreekbuis de heer E. Neter. De bewoners van het park zien in de eventuele bouw van een beheerderswoning op het voorterrein de mogelijkheid om permanent op het park te mogen wonen.

Hieronder twee winterfoto's van perceel Dorpsweg 6. De woning wordt in dit jaar bewoond door familie J.V.M. (Jacques) Groen.
 

12 januari: Een foto van de ijsbaan waar ongetwijfeld de heer Bob Rezelman op staat, die al meer dan 25 jaar bestuurslid en "ijsmeester" is van ijsclub "De Opbouw", deeluitmakend van de Omni Vereniging Schellinkhout. De foto van de ijszeiler is op dezelfde dag gemaakt op het dichtgevroren IJsselmeer.
 

Op 15 januari verschijnt het eerste nummer van "de Nieuwsbron". Het is een maandblad rond bungalowpark "De Witte Hoeve" dat tot stand is gekomen op initiatief van de heer Dick Hage, die zelf ook op het park woont. De redactie stelt zich ten doel om de dialoog over "Hoe wij wensen te wonen" op het bungalowpark te stimuleren.

Een deel van het recreatiepark "de Witte Hoeve".

februari:
Er wordt aan familie J. Groot een bouwvergunning verleend voor de bouw van een nieuwe woning op perceel Dorpsweg 37. Het is op de plaats waar vroeger een "rooms schuilkerkje" heeft gestaan (zie 1917). Tot op dat moment wonen zij tegenover de nieuwe bouwlokatie, namelijk Dorpsweg 38.
 De nieuwe woning Dorpsweg 37 ( foto augustus 2007).

In februari wordt er een jubileum-editie uitgegeven van de dorpskrant naar aanleiding van het feit dat deze krant 40 jaar bestaat. De "Dorpskrant voor Schellinkhout" komt elke 14 dagen uit ten behoeve van het verenigingsleven, het dorpsleven en de middenstand. De krant is op 2 februari 1963 opgericht door Jac. Mol, met als redactieleden van het eerste uur: mevrouw G. v. Assen-Leijen, mevrouw C. Peereboom-Water, de heer Jac. Mol en de heer C. Toepoel (Cees).
Het overzicht van alle redactieleden (allemaal vrijwilligers!) van de afgelopen 40 jaar (1963 - 2003):
G. van Assen - Leijen, februari 1963 - april 1971
C. Peereboom - Water, februari 1963 - november 1995
Jac. Mol, februari 1963 - april 1963
C. Toepoel, februari 1963 - oktober 1997
J. Bronner, juni 1963 - februari 1982
G.J. Oonk, juni 1963 - augustus 1965
T. v.d. Woude - Roorda, maart 1971 - april 1975
W.T.C. Hoogenboezem, april 1975 - januari 1983
A.P. Hoogenboezem, april 1983 - april 1989
G. Hoogenboezem, mei 1989 - oktober 1996
A. Toepoel, september 1996 - oktober 1997
M. Nieuwenhuizen, oktober 1997 - mei 2000

De redactieleden in februari 2003 zijn:
Thea Bosma, vanaf november 1979;
Harm Jongsma, vanaf maart 1971;
Laurens J. (Lou) Engel, vanaf juni 2000. Lou is ook de bezorger van de krant.

  Lou Engel bezorgt de dorpskrant.

De gymnastiekvereniging bestaat 65 jaar. De vereniging heet bij de oprichting in 1938 "Nuttig En Aangenaam", maar maakt sedert de oprichting van OVS, in 1989, deel uit van deze Omni Vereniging Schellinkhout. Het bestuur bestaat uit Diny Wittenberg, Anita Valkering, Wil Nooyen, Mia Swart en Saskia Verhofstad. De vereniging telt 71 leden: 41 kinderen en 30 volwassenen. De kinderen krijgen les van Ellen Schouten en de Callaneticsgroep staat onder leiding van Annet Caspers.Ter gelegenheid van het jubileum wordt er op zondag 6 april een feestelijke gymdemonstratie gegeven in het dorpshuis "De Dregt" (zie ook 1988).

14 april:
Het zogenaamde "eendagsbestuur" van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, "Vrouwen van Nu", afdeling Schellinkhout, heeft de bekende, inmiddels 78-jarige, journalist Willem Oltmans uitgenodigd voor het houden van een lezing.

In de raadsvergadering van 24 april heeft de gemeenteraad de Martinuskerk aangewezen als "gemeentehuis". Gezien de sfeervolle ligging van deze kerk is dit besluit genomen om het mogelijk te maken in deze kerk huwelijken te voltrekken.

In mei wordt het combinatie-jeugdvoetbalelftal van Schellinkhout en Wijdenes (D 1) voorjaarskampioen.

Staande v.l.n.r.: Ron Beentjes (begeleider), Alex Koersveld, Alex Entius, Martin Kaz., Niels Coevert, David Wiebring, Niels Zwier, (ome) Arie Koen (trainer);
Gehurkt v.l.n.r.: Rick v.d. Woude, Guus de Ruiter, Rick Beentjes, Jan Caspers, Rob Zwaan, Lars Bleeker.

Tim Tingen ontbreekt op de foto.

2 juni: Op de boerderij "De Ruiterhoeve", Dorpsweg 123 van Adrie en Marian Vis, waar zij een veehouderij en een manege runnen, schenkt de koe Anna 109 het leven aan een kerngezonde drieling: één kuitje en twee bulletjes.
 

6 juni:
De bewoonster van "de Steenen Kamer " (Dorpsweg 61) overlijdt in Schellinkhout. Het is Gerianne Geertje Anna Maria Koster, geboren te Berkhout op 24 september 1928. Zij is sedert 12 april 1993 weduwe van Frans Peetoom.

Uit: het Noordhollands Dagblad van 28 juni.
De restauratie van de kerktoren in Schellinkhout gaat de gemeente Venhuizen ruim een ton kosten. De toren verkeert in een hele slechte staat. Omdat het rijk pas na 2009 met subsidie over de brug zal komen, moet Venhuizen de werkzaamheden voorfinancieren. Het liefst laat de gemeente de kerktoren volgend jaar restaureren. Volgens hoofd welzijnszaken A. Beuker moet de restauratie volgend jaar in ieder geval worden voorbereid. Zo moet een definitieve kostenraming worden opgesteld en moet het komend jaar een subsidieaanvraag naar de Rijksdienst voor Monumentenzorg worden verzonden.

Onderstaande foto is genomen van een hoogte van ongeveer 300 meter en toont in het centrum de panden van het electrotechnisch buro van de familie Van der Rol, Dorpsweg 64. Het witte gebouw helemaal links op de foto is het voormalige tramstation.

Ook Schellinkhout gaat mee in de vaart de volkeren, hetgeen blijkt uit een artikel in het Noordhollands Dagblad van 30 juni.
Een actie van de Vreemdelingendienst heeft abrupt een einde gemaakt aan seksuele dienstverlening in een huis aan de Dorpsweg in Schellinkhout. De agenten kwamen zaterdag in actie. Dit resulteerde in de aanhouding van drie vrouwen van 20, 22 en 37 jaar oud uit Thailand. De politie werd op het spoor gezet van de club door de advertenties in de krant.

 Een deel van de Ravenstraat (nieuwbouwwijk).

september:
Daphne Koopman, Carlijn Visser en Marieke Brouwers zijn de initiatiefneemsters van het theaterproject "Pukkeldrukte". De kindertheatergroep bestaat uit 28 kinderen in de leeftijd van 9 tot 17 jaar. De bedoeling is om de deelnemers kennis te laten maken met de verschillende facetten van het theater in de vorm van kleine workshops zang, dans, acrobatiek, fotografie en trommelen. Voor de jongens wordt het onderdeel techniek en decorbouw toegevoegd. Het resultaat van deze eerste "Pukkeldrukte" moet duidelijk maken of er een "Pukkeldrukte 2" komt.


Een foto van veehouder "grote" Cor Koster Gz. Rechts op de achtergrond staat de boerderij van de familie Koster, Dorpsweg 74, waar anno 2003 zoon Michael met zijn gezin woont. Cor en zijn vrouw Christina Witsmeer (Stienie) wonen dan aan de Dorpsweg 59 waar een nieuwe woning is gebouwd op de plaats waar een werkmanshuisje heeft gestaan (zie 1955). Stienie is op 1 augustus 1926 in Nieuwe Niedorp geboren en zij overlijdt op 28 december 2013 in Schellinkhout. Cornelis Koster is op 17 december 1925 in Schellinkhout geboren en overlijdt na een kortstondig ziekbed op 26 maart 2015 in Hoorn.

10 oktober: drs. J.Th.P. (Ko) Uiterwaal neemt na ruim 30 jaar afscheid van het personeel, ouders en leerlingen van de locatie Werenfridus van de scholengemeenschap Tabor in Hoorn. In 1972 begint hij als leraar godsdienst- en maatschappijleer en sedert 1988 is hij conrector van het Werenfridus.
 Ko Uiterwaal.

Uit: het Noordhollands Dagblad van 20 oktober.
Hoorn: In het clubgebouw van Horna is Leo Kuijpers gisteren winnaar geworden van de districtsfinale libre vierde klasse. De Schellinkhouter verzamelde in zeven partijen twaalf matchpunten.

vrijdag 31 oktober: De uitleenpost van de bibliotheek in het voormalige raadhuisje wordt na een grondige interne opknapbeurt officieel heropend door mevrouw Bregman, wethouder van de gemeente Venhuizen. Dat gebeurt door het oplaten van ballonnen door schoolkinderen.

november: Kindertheatergroep "Pukkeldrukte" werkt aan haar debuutvoorstelling. De deelnemende kinderen beschilderen foto's op linnen onder leiding van fotokunstenaar Fred Ros. Met de opbrengst willen ze allerlei materialen kopen voor hun theatershow rond Pinksteren 2004 in de kerk van Schellinkhout (zie 13 januari 2004).

5 december:
Piet Has treedt voor de 35-ste keer op als grimeur voor Sinterklaas (Jan Reinders) en zijn twee Pieten.
   

Voorgangers van deze Sinterklaas zijn onder andere Gerrit Peereboom, Ed Smit en Cor Heijman. Ook zij bezoeken de basisschool en de zieke kinderen.
 Sint Peereboom.

15 december:
Tijdens de jaarlijkse Kerstavond staat de afdeling Schellinkhout van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, "Vrouwen van Nu", stil bij het 65-jarig bestaan van deze vereniging in het dorp.

"De Olmen Hoeve" (Dorpsweg 13) met het prachtige hek waarop de tekst: "J.R. Ritman" en "Olmen Hoeve". Deze stolpboerderij heet vroeger "Landlust" (zie ondermeer 1935, 1948 en 1969).
     


De naam 'Landlust' prijkt anno 2010 nog steeds op de bushalte die nabij bovenstaande stolpboerderij staat.

De "Grote Molen" aan de Zuiderdijk 58 heeft in 2003 802.850 omwentelingen gemaakt. Molenaar Jan Beers kan weer tevreden zijn.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :