De geschiedenis van Schellinkhout, periode 2004.

De tijdlijn van Schellinkhout van 2004.

2004
januari: Piet de Vries ontvangt uit handen van burgemeester Hans Ouwerkerk van Enkhuizen de zilveren erepenning van de stad Enkhuizen. Voormalig natuurkundeleraar De Vries is sedert 1970 lid van de vereniging "Oud Enkhuizen". Enige jaren later wordt hij voorzitter.
Hij is een beeldbepalend voorzitter. Ook werd hij bestuurslid van de "Vrienden van het Zuiderzeemuseum". Hij ontpopte zich tot een onderzoeker op historisch gebied. Hij vervulde correspondentie in deze regio voor de "Stichting Menno Coehoorn", die ijvert voor behoud van vestingwerken in Nederland. In "Steevast", het jaarboek van "Oud Enkhuizen", verscheen menig artikel van zijn hand.

Uit: het Westfries Weekblad van 13 januari.

Een foto van kindertheatergroep "Pukkeldrukte".
(foto: Peter Jonker).
(Zie september en november 2003).
Gehurkt v.l.n.r.: Mark Wijnker, Christy Konneman, Matthijs Hoyer, Nada Wittenberg;
Tweetal links: Lidewij Hartog (met knotsen), Anne Koopman;
2e rij v.l.n.r.: onbekend, Frank Edam, Denise Valkering, Evelien Mulder, Suzanne Edam, onbekend (met slang);
Boven v.l.n.r.: Liesbeth Affourtit (met slang), Bernadette Hoyer, Erik Edam, Janet Wittenberg, Leontien Nooyen;
Helemaal boven: Rick Beentjes.

januari:
De stichting "Vrienden van de Martinuskerk" krijgt van de gemeente een startsubsidie van duizend euro voor de aanschaf van keukenspullen en een CD-speler met microfoon voor de trouwerijen in de kerk. De stichting telt 140 donateurs. Er worden sociale en culturele evenementen georganiseerd, zoals concerten en exposities van kunstenaars. Verder kan er in de kerk worden getrouwd en gerouwd (zie september 2002).
Hieronder een foto van de bestuursleden.

V.l.n.r.:
Adri v.d. Marel, Aris van Braam, Martha van Diepen, Rob Louët Feisser, Geer Koster, Ko Uiterwaal en Huub Visser.

februari:
Natuurreservaat "De Kleiput" en aangrenzende landerijen zijn in beeld als gedooggebied voor ganzen. Eigenaar Staatsbosbeheer heeft dit 34 hectare grote gebied aangemeld bij de provincie. Later in het jaar zal de provincie een definitief besluit nemen. De pachters van de betrokken landerijen hebben in beginsel instemmend gereageerd. De provincie Noord-Holland besluit uiteindelijk van dit plan af te zien, omdat zij voorkeur heeft voor een gebied van 500 hectare in de Zeevang.

Esther Wielinga-Schooneman opent een nieuwe kapsalon met de naam "Your Style" in perceel Ravenstraat 62. Esther is ook de kapster en visagiste van de toneelvereniging "de Boom van ons Genoegen". Ze is getrouwd met Richard Wielinga. Hij is zelfstandig ondernemer in de stalinrichting en houdt zich bezig met de verkoop van windbreekgaas. Het echtpaar heeft twee kinderen: Edyta en Danika.

27 februari:
Het speelkasteel van de Jan Luykenschool wordt (weer) feestelijk in gebruik genomen.
In de beginjaren tachtig van het vorige millennium worden er drie speelkastelen ontworpen en gebouwd door de kunstenaars Tonie Gerlach en Maarten Dekker. De kastelen staan bij de Jan Luykenschool (Schellinkhout), 't Padland (Venhuizen) en de Hemschool (Hem). In het voorjaar van 2003 worden de speelobjecten echter "niet veilig" verklaard door het Liftinstituut volgens het Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen. Het ziet er naar uit dat de geliefde speelkastelen afgebroken moeten worden, omdat aanpassing te kostbaar is. Gelukkig zijn de leerlingen, leerkrachten en diverse betrokken ouders een andere mening toegedaan. Er wordt een commissie gevormd bestaande uit de beleidsmedewerker onderwijs van de gemeente Venhuizen, de directeuren van de drie scholen en een tweetal ouders. Deze commissie stelt een rapport op met de nodige aanpassingen en een begroting. "Zeeman Vastgoed" zorgt voor de begeleiding in een voortraject en het bouwbedrijf "Sijm De Koning" uit Hem wordt bereid gevonden om de aanpassingen uit te voeren. De gemeente trekt 50.000 euro uit voor de "verbouwingen". Het Liftinstituut heeft inmiddels het speelkasteel van de Jan Luykenschool goedgekeurd. Op vrijdag 27 februari, om 11.00 uur, wordt het speelkasteel weer feestelijk in gebruik genomen.
 Het speelkasteel van de Jan Luykenschool.

maart:
Tegen de zuidzijde van perceel Dorpsweg 81, bewoond door Lodewijk v.d. Woude en Martine Baas, wordt een serre gebouwd. Eerder heeft de schuur aan de noordkant van de woning al plaats gemaakt voor een dubbele garage.
Foto 1 stamt nog uit de tijd dat de woning wordt bewoond door familie Bronner.
   

april:
In de "Dorpskrant voor Schellinkhout" nummer 8 staat ondermeer het volgende bericht:
Mini postagentschap sluit per 1 juni a.s.
Wij hebben van TPG Post bericht ontvangen, dat het contract per 1 juni a.s. niet meer wordt verlengd.
Met dank voor de prettige kontacten in de afgelopen 12 jaar.
Ria en Arie Oud.

De floraliavereniging "Bloem & Fruit" gaat na bijna 90 jaar over op een nieuwe manier van keuren. Niet alleen de tuin, maar het hele erf zal voortaan worden meegenomen in de beoordeling. De rubrieken grote- of kleine tuinen maken plaats voor Dorpsweg noord, Dorpsweg zuid, Ravenstraat, Havenweg en de rest. Ook de erven van de donateurs in Wijdenes worden vanaf april tot begin september maandelijks gekeurd door telkens twee andere bestuursleden.

april: Leidekkersbedrijf Stam uit Warmenhuizen brengt 91 veiligheidshaken (ladderhaken) aan op het dak van de Martinuskerk. De haken worden met vier bouten "door en door" op het dak vastgezet.
 

april:
De politiek van Venhuizen zal in mei een besluit nemen over het eventueel toestaan van permanente bewoning op bungalowpark "De Witte Hoeve". Tot nu toe mogen de huisjes officieel slechts voor recreatie worden gebruikt, maar van enige handhaving van dit voorschrift door de gemeente is geen sprake (geweest). Volgens E. Neter van de Vereniging van Eigenaren van "De Witte Hoeve" worden er 41 van de 64 huisjes permanent bewoond, zeven worden er verhuurd en de rest wordt voor het oorspronkelijke doel gebruikt. De afloop van deze discussie is ook van invloed op het wel of niet toestaan van de bouw van een beheerderswoning op het park.

13 april:
De woning Dorpsweg 44 wordt gesloopt. Er wordt een bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe woning met een inhoud van 980 kubieke meter. De nieuwe woning wordt in de zomer van 2005 opgeleverd (zie 1965).
   
Foto 1: De gesloopte woning van familie Wardenaar, Dorpsweg 44.
De tweede foto is genomen tijdens de bouw van de nieuwe woning.
Foto 3 is genomen op 19 juli 2005.

29 april:
Laurens Johannes (Lou) Engel, geboren te Hoorn op 27 december 1937, wordt bij besluit van 16 maart 2004, nr. 04.001076, benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Laurens is gehuwd met Bertha Roorda, geboren te Hoorn op 10 november 1921 en overleden te Schellinkhout op 20 juni 2014. Het echtpaar, dat aan de Havenweg 14 woont, krijgt vier kinderen: Laura, Jurgen, Claudia en Ilona.
Lou doet al sedert 1967 vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis en sedert 1973 is hij ook vrijwilliger bij de EHBO.
Lou is op 29 april onder valse voorwendsels naar Venhuizen gelokt. Hem is namelijk verteld dat die dag in Enkhuizen de "Prins Willem Alexander", een vakantieboot voor zieken en gehandicapten, zal aanmeren in Enkhuizen en dat ten behoeve van een wandeling van de passagiers van dat schip de hulp is ingeroepen van vrijwilligers van het Rode Kruis. Bernie v.d. Berg, ook vrijwilliger bij het Rode Kruis, heeft Lou in de ochtend met haar auto opgehaald en het koppel vertrekt richting Enkhuizen. Onderweg echter wijzigt Bernie haar koers met de mededeling dat ze nog even bij het gemeentehuis van Venhuizen langs moet om wat te regelen. Als ze vervolgens haar auto daar in de buurt parkeert ziet Lou plotseling zijn scooter staan bij café "De Roode Leeuw". Deze scooter wordt door zijn dochter Ilona gebruikt en Lou stapt dus uit om te kijken of zijn dochter in de buurt is. Op dat moment komt burgemeester Roy Ho Ten Soeng hem tegemoet en ziet Lou ook familieleden en collega's van het Rode Kruis in het café. Lou is overdonderd en zegt daar later over: "Ik heb de boel maar over me heen laten komen". De burgemeester speldt hem de versierselen op. Bertha, de echtgenote van Lou, ontvangt een prachtige bos bloemen. Het Rode Kruis biedt Lou 's avonds een receptie aan in het dorpshuis "De Dregt", die druk wordt bezocht. Op de buurt waar Lou woont hebben de bewoners de vlag uitgehangen (zie februari 2003).
 
Foto 1: Lou krijgt de versierselen opgespeld door de burgemeester.
Foto 2: V.l.n.r. Bertha Engel, Lou Engel en burgemeester Ho Ten Soeng.

mei:
In de kerk staan hoge steigers. Het bouwbedrijf Ramkema & Dangermond uit Enkhuizen en het bedrijf "Conserduc/Renofors" (houtconservering en houtrestauratie) uit Gemert zijn bezig met restauratiewerkzaamheden in de kerk. Het houtwerk is op een aantal plaatsen aangetast door houtworm en boktor. Een aantal trekbalken, korbelen en stijlen of delen daarvan worden onder handen genomen. Waar nodig worden de balken geheel vervangen. Andere (delen van) balken worden met epoxyhars aangegoten. Verder wordt de houtworm in het hout van de preekstoel en het koorhek bestreden door middel van verhitting met hete lucht van ongeveer 70 graden Celcius.
 

1 mei:
Peter Zijp stopt na 30 jaar als hoofdhavenmeester van de Grashaven in Hoorn. Eerst is hij timmerman, maar vanaf 1 mei 1974 werkt hij in de Grashaven. Hij is 62 jaar en gaat met pensioen.
 Peter Zijp.

8 mei:
Uit een ambtelijke notitie van de gemeente Venhuizen blijkt dat het recreatiepark "De Witte Hoeve" voldoet aan de criteria om permanente bewoning mogelijk te maken op het park. Een criterium is dat de woningen voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Verder is voor legalisatie bepalend dat op het park in grote mate sprake moet zijn van onrechtmatige bewoning en dat is het geval. Als de gemeente permanente bewoning gaat toestaan dan wordt het park in feite een nieuwe woonwijk. Het ligt dan voor de hand het straatwerk en de riolering eigendom van de gemeente te laten worden. Een eventuele overname door de gemeente heeft gevolgen voor de kabels en leidingen van de nutsbedrijven. Zij eisen dat die in gemeentegrond komen te liggen, hetgeen waarschijnlijk tot veel grondtransacties zal leiden. Bij legalisatie voor permanente bewoning krijgen de woningen een hogere waarde en leveren om die reden meer onroerendzaakbelasting op. Er volgt nog een definitieve beslissing van de gemeente over de legalisering.

Uit: "West-Friesland op zondag" van 9 mei.
De broertjes Robert Snoeck (7 jaar) en Erik Snoeck (5 jaar) winnen bij een kleurwedstrijd een waardebon van 25 euro voor een voorstelling van Pipo de Clown.
 Erik (links) en Robert Snoeck.

10 juni: Alle inwoners van het dorp ontvangen een schrijven van de Commissie Grondgebied (adviescommissie van de gemeenteraad) van de gemeente Venhuizen. Daarin staat een uitnodiging tot het bijwonen van een hooravond in het dorpshuis "De Dregt" op woensdag 16 juni. De hooravond staat in het teken van het al dan niet accepteren van permanente bewoning op het recreatiepark "De Witte Hoeve". Tijdens de hooravond blijkt dat de meeste Schellinkhouters zich neerleggen bij permanente bewoning. De rust op het terrein is met de komst van de permanente bewoners teruggekeerd. Wel is er commentaar op de manier waarop de Schellinkhouters zijn behandeld. Eerst zou geen permanente bewoning mogen plaatsvinden in het bungalowpark en nu die regels worden overtreden, mag het plotseling wel. Op die manier hebben jongeren uit het dorp, die al lange tijd op zoek zijn naar een woning in Schellinkhout, geen kans gehad. In plaats daarvan hebben buitenpoorters zich in het dorp gehuisvest, aldus mevrouw Budde. Voor de woningnood onder de dorpsjeugd moet een oplossing worden gevonden. Ook zijn er vragen over de kosten die een mogelijke legalisering met zich meebrengt. Wie gaat dat betalen, willen de dorpelingen weten.
In het Noordhollands Dagblad van maandag 21 juni staat ondermeer:
Venhuizen wil permanente bewoning op de Witte Hoeve toestaan. Dit voorstel doen B & W van Venhuizen aan de gemeenteraad. De gemeente is vooralsnog niet van plan om de wegen op het park in beheer te nemen. De bestemmingsplanwijziging die de gemeente wil doorvoeren voor de Witte Hoeve, kost zo'n 20.000 euro.

De kindertheatergroep "Pukkeldrukte" trekt in juni drie maal een uitverkochte Martinuskerk met hun voorstelling. De voorstelling wordt gebracht door 33 jongeren van het dorp (zie september en november 2003).

Uit: het Noordhollands Dagblad van 26 juni.
Begin 1998 verhuizen Rinus en Joke Kooij vanuit Nieuwe Niedorp naar Schellinkhout waar zij aan de Dorpsweg 21 een fruittuin met perenbomen kopen, inclusief een op dat perceel staande woning, sedert vele jaren bewoond geweest door familie Boot (zie 1959). Ze wonen nog anderhalf jaar in dat huis. De oude woning wordt vervolgens afgebroken en er komt een nieuwe voor in de plaats.
 De oude gesloopte woning.
Rond de nieuwe woning legt Rinus Kooij (65 jaar) met zijn vrouw en zijn dochter Marianne een grote open tuin aan van een kleine hectare met prachtige bomen, borders, heesters en een grote verscheidenheid aan planten en bloemen. Ook wordt er achter in de tuin een kas gebouwd. Half mei 2000 zijn de nieuwe woning en de tuin gereed. De tuin is uit een hobby ontstaan, maar is inmiddels het beroep van Rinus Kooij geworden. Niet alleen heft hij vijf euro entree voor een bezoek, maar in de kas kweekt hij zijn eigen planten. De tuin is alleen op afspraak te bezoeken.
 Rinus Kooij in zijn tuin.

28 juni:
Alle inwoners krijgen een folder van de brandweer in de brievenbus, waarin staat dat de blusgroep Schellinkhout, die twaalf manschappen telt, versterking nodig heeft. De voorkeur gaat uit naar mensen welke in Schellinkhout of directe omgeving wonen en/of werken. Uit een krantenbericht van 11 september blijkt dat de wervingsactie inmiddels één nieuwe kracht heeft opgeleverd.

 Kitesurfers op de Uiterdijk.

In het weekeinde van 4 en 5 september viert de floraliaverenigng "Bloem en Fruit" haar 85e verjaardag met een prachtige tentoonstelling in het dorpshuis. Het thema van de tentoonstelling is "Afrika". Er is weer veel kwaliteitsfruit te bewonderen en Piet van Paassen draait (na betaling) aan het draaiend rad waarmee (bijna) traditioneel taart, palingworst of fruit is te winnen. Op de derde foto zien we van links naar rechts de dames Has, Mol en Sluis, die genieten van "koffie met een punt".
   

12 september:
De bewoners van het bungalowpark "de Witte Hoeve" houden voor de inwoners van Schellinkhout een Open Dag. De Open Dag markeert een wending in een veelbewogen geschiedenis. Ooit was er een camping met caravans. Vooral van de horecagelegenheid ondervonden de omwonenden veel overlast. De camping werd gesloten. Een projektontwikkelaar kocht het terrein en zette er een 64-tal stenen bungalows neer. De gemeenteraad van Venhuizen heeft een uitgebreide inspraakprocedure afgerond en wil inmiddels permanente bewoning toestaan.

29 september:
"Petra's haarsalon" van Petra Karsten-Dop bestaat 12,5 jaar. Als dank daarvoor heb ik de maand september een aanbieding en voor een bezoekje ligt een cadeautje klaar, aldus Petra in de 42e jaargang, nummer 16, van de dorpskrant (zie 1992).

Een foto van perceel Dorpsweg 4, een electriciteitshuisje. Aan het huisje hangt een bordje met de tekst "Noordeinde".

Uit: de "Middenstander" van 6 oktober:
In de Martinuskerk is geen nooduitgang aanwezig. En dit feit beperkt het gebruik. Al meerdere keren is de stichting "Vrienden van de Martinuskerk" ontheffing verleend voor een aantal grotere activiteiten. In die gevallen werden incidentele maatregelen genomen (inzet brandweer) om aan de eisen van de gebruiksvergunning te kunnen voldoen.
Met het bestuur van de stichting en met de kerkvoogdij, als eigenaar, is door het college een aantal malen overleg gevoerd over een structurele oplossing. De oplossing is het plaatsen van een nooduitgang in de kerk. Voor de kosten van deze plaatsing is nu een constructie gemaakt waarbij deze drie partijen elk éénderde deel voor hun rekening nemen. De gemeenteraad is afgelopen donderdag 30 september akkoord gegaan met deze constructie tot een maximumbedrag van 6000 euro. Als overweging geldt hierbij met name het belang dat we hebben bij een goed cultureel aanbod. Bovendien is deze bijdrage eenmalig.

Het echtpaar Piet Roodhuijzen en Marjory Tewes is vijftig jaar getrouwd. Ter ere daarvan hebben de buren een ereboog voor het bruidspaar gemaakt met de tekst "Hulde aan het bruidspaar" (zie 1967).

Een regionale makelaar geeft als "buurtinformatie" bij in Schellinkhout te koop aangeboden panden:
Bevolking:
Inwoners  890
Man  440
Vrouw  450
Jonge gezinnen zonder kinderen  14 %
Gezinnen  260
Gezinsgrootte  3,00

Leeftijdsverdeling:
Jonge kinderen  16 %
Van 15 tot 25 jaar oud  12 %
Van 25 tot 45 jaar oud  24 %
Van 45 tot 65 jaar oud  37 %
65 jaar en ouder  11 %

Na het voetbalseizoen 2003 - 2004 is Arie Koen (geb. 1941) gestopt met het geven van trainingen aan de voetballers (en vroeger ook voetbalsters) van Schellinkhout. Op zaterdag 6 november wordt Arie met een smoesje naar het voetbalveld gelokt. Hij weet dan nog niet dat hij die dag officieel gehuldigd zal worden vanwege het feit dat hij 32 jaar "voor nop" voetbaltraining heeft gegeven. Als zijn vrouw Marjan in beeld verschijnt en er nog een aantal andere "toevallige" zaken gebeuren, gaat er bij Arie een lichtje branden. In de kantine wordt Arie, die al een paar jaar erelid van de OMNI-vereniging Schellinkhout is, in het bijzijn van een aantal leden, toegesproken door voetbalvoorzitter Marco Ruiter. Van een gedelegeerde van de K.N.V.B. krijgt Arie een oorkonde en een zilveren speld uitgereikt.
 
Foto 1: De bondsgedelegeerde heeft aan Arie Koen de oorkonde en de speld uitgereikt.
Foto 2: Voorzitter Ruiter overhandigt aan Arie een "voetbaltaart".

De bestuursleden van de ijsclub "de Opbouw" inspecteren vóór de winter de lampen en de lichtmasten op "de Pekel". Ze gebruiken daarvoor een rolsteiger die op een wagen wordt geplaatst.
   
Foto 1: Cees Jan Swart (links) en Nico Klaassen bouwen de rolsteiger op.
Foto 2: "de Pekel" met links op de achtergrond "de Grote Molen".
Foto 3: Een detailopname van Nico Klaassen.

Op 3 december bezoekt Sinterklaas de kinderen van de plaatselijke peuterzaal en de basisschool.

V.l.n.r.: Marije Aker uit Hoogkarspel, Ko Uiterwaal, Menno Pondman uit Hoorn en grimeur Piet Has.

De "Grote Molen" aan de Zuiderdijk 58 heeft in 2004 671.807 rondjes gedraaid.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :