De geschiedenis van Schellinkhout, periode 2007.

De tijdlijn van Schellinkhout van 2007.

2007
In de eerste dorpskrant van het jaar schrijven Tine en Jörg Tölle het volgende:
Na 11 hele drukke jaren hebben wij besloten de "Zomerzotheid" (midgetgolfbaan) over te dragen aan Richard en Sandra Mul. Het is de bedoeling het geheel op de oude voet voort te zetten. Wij willen iedereen bedanken voor de prettige tijd die wij met onze gasten hebben mee mogen maken. Ons nieuwe adres is "De Witte Hoeve" nr. 5.
   
Bovenstaande foto's zijn gemaakt in 1976. De eerste foto is genomen vanaf de dijk. Foto 2 en 3 zijn gemaakt vanaf de Dorpsweg (zie 1972).

Uit: het Dagblad van West-Friesland van 8 januari.
Zuiderdijk voor versterking vrijwel volledig op de schop.
De Zuiderdijk tussen Hoorn en Enkhuizen moet vrijwel volledig op de schop voor de noodzakelijke versterking die dit jaar van start gaat. De Schaardijk rondom natuur- en vogelreservaat De Nek krijgt een steunberm en waar dat niet kan een damwand. Vanaf het sportpark van Schellinkhout tot aan de poldermolen nabij dijkpaal 186 is gekozen voor een asverschuiving en steunberm. Dit gebeurt op het buitendijkse onderveld, tussen de dijkteen en de dijksloot. Zowel de binnendijkse ijsbaan als het buitendijkse natuurweidelandschap blijven zo behouden. De uitstroomvoorziening wordt aangepast zodat de molen kan blijven uitwateren.
 De uitstroomvoorziening bij de molen (25 januari 2007).

11 januari:
Zware storm uit het zuidwesten met hevige regenbuien. Omstreeks 13.00 uur breekt er als gevolg van de storm een grote tak af van een oude perenboom, die op het boerenerf staat van perceel Dorpsweg 74. De tak valt dwars over de rijbaan en neemt in zijn val een lantaarnpaal mee. Bernie v.d. Berg, de bestuurster van de rode personenauto, ziet het een en ander voor haar gebeuren en kan nog juist op tijd haar auto tot stilstand brengen.

18 januari:
Weer zware storm, windkracht 10 uit het zuidwesten, later ruimend naar het noordwesten. Windstoten van 100 - 130 kilometer per uur. Links en rechts waaien er dakpannen van de daken. Er sneuvelen een aantal bomen, waaronder één aan de zuidkant van de kerk. De dakbedekking van het dorpshuis ontkomt ook niet aan de storm en wordt voor een deel weggeblazen. Voor perceel Dorpsweg 28 knapt een lantaarnpaal van de electrische straatverlichting als een lucifershoutje. Op het volkstuintje van Hessel Kuipers op het terrein achter de molen moet een houten tuinhuisje het ontgelden. De spitvork van Hessel staat er verlaten bij.
 
 Het dak van het dorpshuis "De Dregt".

eind januari:
De schuren van C.J. (Cees) Donker, Havenweg 19a, worden gesloopt door een sloopbedrijf (zie 24 mei 2006).
 

23 januari:
 Deze buizerd is vanaf een dijkpaaltje op zoek naar prooi.

24 januari:
Op het bevroren buitendijkse land foerageren veel grote Canadese ganzen (Branta canadensis).


Als u met de cursor over één van de drie foto's gaat, dan hoort u gedurende ongeveer 15 seconden het geluid van de ganzen.

eind januari:
De golfer Wil Besseling wordt "sportman van West-Friesland 2006".

Een aantal dames van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu Noord-Holland, afdeling Schellinkhout viert een jubileum. Tijdens de "jaarvergadering 2006", die in februari 2007 in het dorpshuis wordt gehouden, worden de jubilarissen in het zonnetje gezet en ontvangen ze een herinneringsklokje (zie 17 december 1988).

De jubilarissen zijn v.l.n.r.:
mevrouw Bep Visser, geboren 14 juli 1938: 40 jaar lid (wonende te Oosterblokker)
mevrouw Geer Koster-Winkel, geboren 16 mei 1933: 50 jaar lid
mevrouw To Posch, geboren 14 november 1932: 50 jaar lid
mevrouw Nel Smit-Laan, geboren 17 mei 1927: 60 jaar lid
mevrouw J.M. (roepnaam Jannie) Snoeck, geboren 13 oktober 1919: 50 jaar lid
mevrouw Guus Sluis-Balk, geboren 16 april 1927: 50 jaar lid
mevrouw Sietj Singer-Van Meekeren, geboren 4 mei 1920: 60 jaar lid (wonende te Blokker)
mevrouw Meinsie Elisabeth (roepnaam Meins) Has-Grootes, geboren 17 november 1925: 60 jaar lid

17 februari:
Er wordt carnaval gevierd door carnavalsvereniging "de Botkloppers" onder leiding van prins Stephan Schrander. Het thema is "China". De Raad van Elf bestaat uit "nieuwe vaders". Ruim 80 kinderen bezoeken de kindermiddag in het dorpshuis, nadat ze eerst met versierde fietsen door het dorp zijn gereden. De jeugdprins is Danny Ruiter en zijn prinses is Michelle v.d. Woude (foto 2).
 
(foto's Charles Drijver)

1 maart:
De winter 2006-2007 is de warmste die ooit is gemeten. De gemiddelde temperatuur in de maanden december, januari en februari is 6,5 graden. Dat is ruim drie graden boven het langjarig gemiddelde, meldt het KNMI. Het kwik is vijftien dagen onder het vriespunt geweest, terwijl dat er in een normale winter 38 zijn. Het oude warmterecord is van 1990 (gemiddeld zes graden).

3 maart, 09.16 uur:
 Er lopen twee ooievaars in het weiland achter perceel Dorpsweg 72.

5 maart:
In "de Nek" staat het water heel hoog, zodat de kokmeeuwen, die daar willen nestelen, moeite hebben om een droog plekje te vinden.

april:
De "Uitvaartvereniging Schellinkhout" bestaat 70 jaar (zie 1937).
Het bestuur bestaat anno 2007 uit:
Rina Mol-Hoekstra - voorzitter
Janny Posch (secretaris/penningmeester)
Wim Stammes (lid)
Klaas Ham, wonende te Wijdenes (lid)
Piet Veer (lid)
Een lidmaatschap kost € 6.00 per persoon per jaar.
Donateurs betalen € 2.50 per persoon per jaar.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis medelid, mits zij zijn ingeschreven bij de ouder(s).

4 april:
Uit: de Middenstander.
De voormalige brandweerkazerne van Schellinkhout wordt verkocht. Dit gebeurt bij inschrijving. Het betreft hier het perceel aan de Dorpsweg 120a. De kazerne is bestemd voor "Maatschappelijke doeleinden", waarbinnen zijn toegelaten administratieve, religieuze, educatieve, sociaal-culturele, medische, verzorgende, sport en openbare dienstverlenende voorzieningen. Maar het gemeentebestuur is bereid ook andere passende bestemmingen toe te laten (zie 2006).

15 april:
De warmste aprildag ooit gemeten in De Bilt: Iets meer dan 28,9 graden Celcius.

   
De oude zijdeur van de kerk met de antieke sleutel en de in de onmiddellijke nabijheid daarvan staande waterput.

27 april:
De 78-jarige P.J. (Piet) de Vries wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sedert 1970 bestuurslid van de vereniging Oud Enkhuizen, waarvan de laatste 27 jaar als voorzitter. Tevens is hij lid van de vereniging Vrienden van het Westfries Archief, de Stichting Vrienden van het Westfries Museum en de Stichting Vrienden van het Zuiderzeemuseum. Ook als raadslid voor de partij Gemeentebelangen in de gemeente Venhuizen (1990-1998) maakt hij zich sterk voor oude gebouwen. Bovendien heeft Piet de Vries verschillende historische boeken en artikelen geschreven. De Vries ontvangt de onderscheiding uit handen van burgemeester Jan Baas van Enkhuizen.
 Piet de Vries.

mei:
Van de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
De dijkversterking Enkhuizen - Hoorn start eind mei 2007. Waarom is dijkversterking nodig?
Dijken moeten hoog en stevig genoeg zijn om water te keren. Daarnaast hebben we allemaal gehoord van het veranderende klimaat. De zeespiegel stijgt en het land zakt. Dat betekent dat ook het peil van het Markermeer en het IJsselmeer de komende decennia vaker hoog zal staan.

Het dijktraject dat onder handen wordt genomen is verdeeld in 12 secties. Die secties worden gemarkeerd door dijkpalen.
Dijkpalen
Op de Westfriese Omringdijk staan rode gietijzeren palen voorzien van een wit nummer, de zogenaamde dijkpalen. Deze palen hebben dezelfde functie als hectometerpaaltjes langs belangrijke wegen. Wanneer ergens schade wordt geconstateerd, kan de onderhoudsploeg de exacte plaats vinden (b.v. dijkpaal 50 plus 45 meter). De nummering van de palen loopt niet door. Iedere dijk of dijkstrekking heeft weer een eigen nummering. Langs de dijk staan de dijkpalen met een even nummering. De oneven nummers worden overgeslagen, waarbij de dijkpalen om de 200 meter worden geplaatst. De Zuiderdijk van Drechterland heeft een nummering van 0 tot en met 220.
 Dijkpaaltje 160 bij de kokmeeuwenkolonie in "de Nek".

Sectie 9, De Nek (dijkpaal 148+00 - 166+130)
De Schaardijk rondom het natuur- en vogelreservaat "De Nek" is niet sterk genoeg. Over de hele lengte binnendijks wordt een steunberm aangelegd. Omdat bij de woningen bij dijkpaal 162+150 en 166+130 beperkt ruimte is, wordt daar een een damwand geplaatst.
 De dijk bij het vogelreservaat (foto zomer 2006).

Sectie 10, Schellinkhout (dijkpaal 178+00 - 186+00)
Sectie 10 begint bij de kern en het sportpark van Schellinkhout en eindigt ter hoogte van de poldermolen nabij dijkpaal 186. Ook deze dijksectie is niet sterk genoeg. De hier gekozen oplossing is een buitenwaartse asverschuiving in combinatie met een de aanleg van een steunberm. Dit gebeurt op het buitendijkse onderveld, tussen de dijkteen en de dijksloot. Zowel de binnendijkse ijsbaan als het buitendijkse natuurweidelandschap blijven op deze wijze behouden. Bij de molen komen aanpassingen aan de uitstroomvoorziening zodat de molen kan blijven uitwateren.

Blijkens een bericht in de Dorpskrant voor Schellinkhout van 30 april geschreven door Dirk de Waal uit Venhuizen betekent een en ander, dat er voor de dijkwerkzaamheden bij Schellinkhout 66.000 kubieke meter grond moet worden aangevoerd. Deze grond wil het Hoogheemraadschap met vrachtwagens aanvoeren vanuit een te graven waterpartij ten noorden van Oosterblokker. Als men uitgaat dat een vrachtwagen 25 kubieke meter kan meenemen, betekent dat dat er over de Dorpsweg 2640 volle en 2640 lege vrachtauto's zullen gaan rijden. Het gevolg van deze werkzaamheden is, dat het wegdek kapot zal worden gereden. Op dergelijke grote en zware verkeerslasten zijn de te gebruiken wegdekken niet berekend. Het gevolg hiervan weer is, dat de ondergrond bij iedere passage van een vrachtwagen zal gaan trillen. Dit zal voor aanliggende woningen betekenen, dat er schade aan de woningen kan of zal ontstaan.
Om de grond beschikbaar te krijgen dient de gemeente Drechterland de agrarische bestemming van de te graven waterpartij te wijzigen. Iedere belanghebbende kan hiertegen bezwaar aantekenen en op deze wijze bent U in staat om het onverantwoord handelen van het Hoogheemraadschap en de gemeente kenbaar te maken.

mei:
Er is begonnen met het plaatsen van roodgekleurde kunststof brandkraanpalen met bijbehorende op het wegdek geverfde gele pijlen, zodat de plek van de ondergrondse brandkranen goed herkenbaar is.

Deze palen markeren de ondergrondse kraan, die door deze maatregel snel te vinden is. Voor de bestrijding van brand heeft de Hoornse brandweer 1500 liter water mee in een watertank. Voor een kleine brand is dat vaak voldoende, maar voor een iets grotere brand worden de ondergrondse brandkranen aangesproken. Dit zijn speciale aansluitingen op het waterleidingnetwerk voor de brandweer.

23 mei:
Nadat tien hectare grasgewas achter perceel Dorpsweg 72 een paar dagen eerder is gemaaid (2 maaiers met een totale werkbreedte van 6 meter), wordt het door Siem Caspers van de MAATSCHAP S EN A CASPERS geschud. De schudder heeft een werkbreedte van 10.20 meter. Veehouder S.J.W. Caspers is op 12 september 1956 aan de Blokdijk 18 (destijds gemeente Blokker) geboren en woont en werkt nog steeds op hetzelfde adres, anno 2007 te Wijdenes in de gemeente Drechterland. Links op de achtergrond is de in aanbouw zijnde woning van C.J. (Cees) Donker nabij het voetbalveld te zien. In de namiddag begint Caspers met het opwieren van het grasgewas. De daarbij gebruikte hark heeft een werkbreedte van 6.60 meter. De volgende dag wordt het gras met opraapwagens naar de Blokdijk vervoerd en aldaar ingekuild.

In de dorpskrant voor Schellinkhout van 11 juni schrijft de heer De Waal uit Venhuizen over de "verzwaring van de Zuiderdijk". Op 14 mei heeft er een informatieavond plaatsgevonden, georganiseerd door het hoogheemraadschap.
Voor de dijkverzwaring van Ter Sluis tot de Oosterpoort van Hoorn is 600.000 kubieke meter grond nodig. Aan de hand van dit gegeven kan men stellen, dat voor de Zuiderdijk vanaf Ter Sluis tot en met Schellinkhout ongeveer 500.000 kubieke meter grond zal moeten worden aangevoerd. Door beantwoording van vragen is min of meer toegezegd dat door Schellinkhout geen grond wordt aangevoerd. Hiervoor verwacht men de dijk als aanvoerroute te kunnen gebruiken. Op welke wijze de lege vrachtwagens terug rijden is niet ter sprake gebracht. In het grootschalig grondtransport is niet opgenomen de aanvoer van materialen benodigd voor de aanleg van de nieuwe dijkwegen. Hiervoor schat de heer De Waal dat er ongeveer 30.000 ton asfalt en 50.000 ton gebroken puin nodig is.

17 juni:
Uit: Het weekblad Zondag.
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier start in augustus met de reconstructie van een deel van de Dorpsweg. Het betreft het deel van De Laan tot de Zuiderdijk. De weg wordt duurzaam veilig ingericht, krijgt een nieuwe asfaltlaag en wordt voorzien van een betere afwatering. Het werk start met het verwijderen van de verharding en het aanbrengen van een nieuwe fundering. In de wegberm komt een rioolbuis, die zorgt voor de afvoer van regenwater. Vervolgens wordt de fundering voorzien van een zwarte asfaltlaag met aan weerszijden een rode fiets-suggestiestrook. Verder komt er rood asfalt op de kruising bij het voormalige raadhuis.
   
Een foto van vóór en na de reconstructie van de kruising. De man op de voorgrond van foto 2 is Richard Wielinga, wonende Ravenstraat 62.
Foto 3 is een detail van de tweede foto. Wielinga heeft een montage- en toeleveringsbedrijf voor de veehouderij en paardensport.
Zijn bedrijf is gespecialiseerd in montage- en toelevering van stalinrichting, windbreekgaas en melkinstallaties. Ook voor de levering van onderdelen van melkmachines, zowel gebruikt als nieuw, kunt u bij hem terecht.

3 juli:
De gemeente Drechterland beslist het volgende op een verzoek om medewerking van de vestiging van een openhaardhoutbedrijf aan de Dorpsweg 151, bewoond door familie M.P. Sluis, en de aanleg van een duurzaam bos op de gronden achter Dorpsweg 151:
- Geen medewerking te verlenen aan de aanleg van een bos;
- Onder voorbehoud van nadere onderbouwing in principe instemmen met gebruik als openhaardhoutbedrijf.

Uit: het Dagblad van West-Friesland van 3 juli.
Dirk Bakker en Astrid Appelman zijn de nieuwe exploitanten van de "Zomerzotheid" (midgetgolfbaan). Volgens hen sluit het runnen van het etablissement uitstekend aan op hun bestaande bezigheden van Rent-a-Surf. Aan de andere kant van de dijk houden zij al 24 jaar het provisorische kampement voor de verhuur van surfplanken en het verstrekken van consumpties aan recreanten. De vraagprijs lag boven het miljoen, dus lieten we die kans aan ons voorbijgaan. Het is toen gekocht door iemand uit Bloemendaal, die altijd al in Schellinkhout aan het surfen was. Het was hem echter om de woning te doen, met horeca had hij niets. Daarvoor heeft hij ons toen benaderd. Er is inmiddels een vergunning aangevraagd voor het maken van een trap op het dijktalud om zodoende vanaf de dijk een toegang te maken. Surfers kunnen dan ook makkelijk hier even bij een kop koffie of een bak snert doorwarmen. De nieuwe uitbaters hebben ook plannen om een kleedgelegenheid en een toiletvoorziening voor surfers te maken (zie begin 2007).

Een foto van de houten opstallen die ook op het terrein van de midgetgolfbaan staan.

13 juli:
Cordi Ham trouwt in de kerk van Schellinkhout met Bastiaan Keetman, geboren te Wijdenes op 11 februari 1976. De hond Astor gaat met zijn baasjes mee naar de kerk en is getuige van het jawoord. Mevrouw Sjerps, ambtenaar van de burgerlijke stand, voltrekt het huwelijk. Het is het twaalfde burgerlijk huwelijk dat in de Hervormde kerk wordt gesloten. Cordi en Bastiaan wonen in Wijdenes.
Cordi is op 1 april 1986 in Hoorn geboren en is de jongste dochter van Klaas Ham (geboren te Hoorn op 1 september 1952) en Grietje (roepnaam Gré) Bosma (geboren te Hoorn op 19 november 1956). Klaas en Gré zijn op 11 augustus 1978 in Midwoud getrouwd. Klaas Ham heeft jarenlang geboerd op de stolpboerderij Dorpsweg 75. In de jaren negentig van de vorige eeuw is Klaas daarmee gestopt (zie 1963).
     
Foto 1: De uitnodiging voor het huwelijk.
Foto 2: Cordi en Bastiaan.
Foto 3: Het bruidspaar en Astor betreden de kerk via de ingang onder de toren.
Foto 4: Het kersverse echtpaar geflankeerd door Klaas en Gré Ham.

Na afloop van de huwelijksvoltrekking gaan de belangstellenden met het bruidspaar op de foto op het grasveld bij de kerk. De tweede foto is een detail van de eerste.
 

Nadat er een sloopvergunning is afgegeven door de gemeente Drechterland wordt de stolpboerderij van Harrie Wittenberg, die op perceel Dorpsweg 3 staat, gesloopt door personeel van de fa. W. Zwaan en Zn. uit Wijdenes. Het is de boerderij waar in de Tweede Wereldoorlog "opa Gerrit Palenstijn" is vermoord (zie 1943). Op de vrijgekomen grond zal een nieuwe woning worden gebouwd.
 
   
De eerste twee foto's zijn genomen op 5 mei. De andere op 20 juli 2007.

Onderstaande foto's van perceel Dorpsweg 152 zijn gemaakt op zondag 12 augustus. Het pand staat op de plaats waar vroeger "Rust Roest" heeft gestaan, welk pand in 1980 is afgebrand (zie 1980).
   
Foto 1: Perceel Dorpsweg 152 (bewoond door familie Steenweg), genaamd het "Het GROENE HUIS".
Foto 2: Een detail van de eerste foto.
Foto 3: Het zelfde pand gezien vanaf de dijk.


Laurens Johannes (Lou) Engel, geboren te Hoorn op 27 december 1937, is bezig met het kopiëren van de eerste dorpskrant na de zomervakantie. Hij doet dat in een door Piet Baas ter beschikking gestelde kamer van perceel Dorpsweg 115. De krant telt deze keer 48 pagina's (24 vel A4-formaat). Elke 14 dagen worden er in totaal 450 dorpskranten gemaakt. In dit geval betekent dit dus 21.600 kopieën!

augustus:
Er wordt een noodbrug gebouwd aan de Opperweg. De brug vormt de toegang tot een noodschool van de Copernicus school te Hoorn in een voormalig fabriekspand op het industrieterrein Hoorn '80.
 

1 september:
 De "Grote Molen" gezien vanaf de Opperweg.

Uit: het Dagblad van West-Friesland van 5 september.
De 23-jarige Rens Kooijman, die in Leeuwarden veehouderij studeert, stapt op 25 september samen met drie vrienden in de bus richting Portugal om vervolgens 3000 kilometer terug te fietsen om geld binnen te halen voor de stichting ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose). Zijn fietsmakkers zijn de 25-jarige Jasper van Diepen uit Schellinkhout en Piet Mulder uit Kollumerzwaag. Arnold Leistra uit Wouterswoude bestuurt de volgauto.

16 september: Een prachtige nazomerdag voor de kitesurfers.

17 september:
In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier start aannemer KWS (Koninklijke Volker Wessels Stevin nv) met de reconstructie van de Dorpsweg (zie 17 juni). De Dorpsweg zal ruim drie maanden afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Op het recreatieterrein komt een tijdelijke parkeervoorziening.
 Pakeerterrein t.b.v. dagrecreatie (tekst conform bord).

19 september:
Omstreeks 15.30 uur vaart de zeilklipper "Almere" tegen de groene markeringsboei, die ongeveer een mijl ten zuiden van De Nek in het Markermeer ligt. Het vaartuig slaat lek en zinkt. De opvarenden, 32 schoolkinderen uit Paderborn (Duitsland), hun twee docenten en twee bemanningsleden, worden gered en aan boord genomen van het charterschip "Gouwzee", dat in de buurt is.
 De drie masten van de gezonken klipper steken nog boven water uit.

13 oktober:
Uit: Nieuwe Oogst, LTO Noord Noord-Holland.
Boer Schellinkhout is gans zat.
Boeren in het buitendijksgebied in Schellinkhout zijn de ganzen op hun land meer dan zat. Al deze gronden zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer weigert om afschot van ganzen toe te staan. Andere verjagingsmethoden werken niet. Overigens speelt dit probleem ook in andere gebieden van Staatsbosbeheer. De boeren in het Schellinkhoutse Staatsbosbeheergebied gaan collectief optreden. LTO Noord Noord-Holland is zeer te spreken over deze aanpak. Oud-bestuurder van afdeling West-Friesland Wim van Hilten ondersteunt de boeren. Samen met een kerngroep uit het collectief, onder voorzitterschap van Jaap Visser, zal een strategie richting Staatsbosbeheer worden bepaald.

26 oktober:
De grote beeldbepalende treurwilg bij perceel Dorpsweg 97, bewoond door Jan en Rina Mol, wordt gerooid. De boom is ongeveer 60 jaar geleden als zaadje geplant door de moeder van Jan en wordt gerooid omdat deze van binnen rot is. Eerder in het jaar is er spontaan een grote tak afgebroken....
Hieronder een paar foto's waarop de boom is te zien. De eerste foto, waarop rechts de wilg is te zien, is gemaakt in april 1968. Foto 2 en 3 stammen uit december 1976. Op de derde foto ziet u rechts de opstallen van de heer Oonk.
   

Onderstaande foto's zijn gemaakt op 26 oktober. Op de eerste foto zien we Jan en Rina Mol (met de koffie). Op foto 3 is de boom reeds helemaal geveld.
   
(foto's Stefanie Hartman)

In verband met de reconstructie van de Dorpsweg wordt helemaal aan het zuideinde van het dorp een bord geplaatst door KWS (Koninklijke Volker Wessels Stevin). Bouwmaterialen en andere zaken worden opgeslagen op een stuk land van de familie Sluis.
 (foto 3 november 2007).

november:
De nieuwe woning Havenweg 19b, links op de foto, wordt betrokken door C.J. (roepnaam Cees) Donker (zie 24 mei 2006).

20 december:
In het dorpshuis wordt een informatieavond georganiseerd door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over het tijdelijke parkeerterrein. Het hoogheemraadschap vindt namelijk dat men het tijdelijke buitendijks gelegen parkeerterrein langer nodig heeft in verband met het werk aan de dijk. En "langer" betekent in dit geval weliswaar tijdelijk, maar wél tot en met 2011. Om de dorpskern te mijden moet al het vrachtverkeer voor de dijkversterking over de smalle dijk. De komende jaren kunnen daardoor verkeersonveilige situaties ontstaan als er ook ander verkeer op de dijk zou rijden. Daarom wordt de dijkweg afgesloten voor doorgaand verkeer (behalve bestemmingsverkeer en nooddiensten) en zal er een parkeerverbod worden ingesteld. Voor de dagrecreanten, die dan niet meer op de dijk mogen parkeren, is dan het buitendijkse parkeerterrein nodig, dat zal worden uitgebreid tot 130 parkeerplaatsen (zie 17 september 2007).
Ten behoeve van de aanleg van de tijdelijke parkeerplaats krijgt de gemeente Drechterland een ontheffing van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor het verbreden van een dam met duiker en het dempen van een gedeelte waterloop.
Inwoners van het dorp vragen zich af hoe lang tijdelijk in dit verband zal zijn..... (zie 29 december 2011 en 26 maart 2012).

In de laatste maanden van het jaar overlijden een aantal meer of minder bekende (oud) Schellinkhouters:
Harm Veenhof, geboren te Gieten op 31 januari 1946, overleden te Schellinkhout op 15 augustus 2007, gewoond hebbende Ravenstraat 14 te Schellinkhout, echtgenoot van Jansje Veenhof-van Gorkum.
Schoolmeester Harm Veenhof staat 37 jaar voor de klas, ondermeer op de Jan Luykenschool in Schellinkhout (1970-1993) en daarna op 't Padland in Venhuizen. Ook is hij jarenlang samen met Gré Nieuweboer het vaste aanspreek- en verkooppunt in de Koek- en Zopietent op de ijsbaan. Bij de voetbalvereniging maakt Harm zich verdienstelijk als coach en is hij vele jaren lijnrechter bij het "eerste".
Gerrit Jan Palenstijn (roepnaam Gerrit), geboren te Schellinkhout op 26 februari 1924, overleden te Hoorn op 20 september 2007, gewoond hebbende Dorpsweg 130a te Schellinkhout, echtgenoot van Geertje (roepnaam Geer) Palenstijn-Bloothoofd (zie 1938).
Jacob Walkeuter (roepnaam Jaap), geboren te ? op 15 oktober 1921, overleden te Hoorn op 1 oktober 2007, gewoond hebbende Betsy Perk 301 te Hoorn, echtgenoot van Riet Walkeuter-van Nes.
Albert Leonard Vis (roepnaam Ab), geboren te Schellinkhout op 29 december 1928, overleden te Hoorn op 14 oktober 2007, gewoond hebbende Dorpsweg 123a te Schellinkhout, echtgenoot van Annie Vis-Stapel.
Ab Vis is jarenlang voorzitter geweest van ondermeer de floraliavereniging "Bloem en Fruit" en van carnavalsvereniging "De Botkloppers" (zie ook 1896-1900 en 1930).
Evertje van Poelgeest-Hulleman (roepnaam Eef), geboren te Elburg op 9 februari 1927 en overleden in een verzorgingstehuis te Hoorn op 15 oktober 2007, gewoond hebbende Dorpsweg 148 te Schellinkhout, echtgenote van Bob van Poelgeest (schildersbedrijf).

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :