De geschiedenis van Schellinkhout, periode 2008.

De tijdlijn van Schellinkhout van 2008.

2008
Het beheerdersechtpaar van het dorpshuis "De Dregt", Cees en Marja Buisman, laat een nieuwe ansichtkaart met foto's van het dorp ontwerpen en drukken. De nieuwe kaart is verkrijgbaar in het dorpshuis.
 
Foto 1: Cees en Marja achter de bar in het dorpshuis.
Foto 2: De nieuwe ansichtkaart.

14 januari:
Met behulp van een kraan van de firma W. Zwaan & Zn. uit Wijdenes wordt bij Michael en Marjo Koster en hun zoons Joey, Kenny en Sammy, Dorpsweg 74, een grote blauwkleurige woonunit in de kapberg van de stolpboerderij geplaatst. De nieuwe woonunit gaat dienst doen als extra slaapkamer.
      De woonunit verdwijnt langzaam via de darsdeur en de dars naar de kapberg. Op de derde foto ziet u Michael in de kapberg.

17 januari:
Op het Markermeer ter hoogte van de korte strekdam aan het zuideinde loopt een grindschip aan de grond. In de middag probeert een kleine sleepboot tevergeefs het schip los te trekken. Kennelijk lukt dat later wel, want de volgende dag blijkt het grindschip er niet meer te liggen.
 

Uit: Weekblad "Middenstander" van 30 januari.
Ontvangen bouwplannen en sloopvergunningen.
Bouwen 6 woningen (2 onder 1 kap) Ravenstraat 39 t/m 45 en Havenweg 34 en 36
Bouwen ligboxenstal Dorpsweg 151

Het betreft de sloop van onderstaande huisjes. Op de luchtfoto zijn de betrokken panden gemerkt met een X

   


Op 13 september 2007 vraagt familie C.N. de Vries, Dorpsweg 98 een ontheffing aan bij het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om een verkeersspiegel te plaatsen. Deze spiegel wordt in januari 2008 daadwerkelijk geplaatst in de berm van de Dorpsweg vóór hun boerderij. Eind maart wordt er aan dezelfde paal een tweede spiegel gemonteerd voor het zicht naar de andere kant in deze gevaarlijke haakse bocht.
   

februari:
De gymnastiekvereniging "Nuttig en Aangenaam" (N.E.A.) wordt opgericht in februari 1938 in het dorpscafé van uitbater Jan Leegwater en de vereniging bestaat dit jaar (2008) dus 70 jaar. Er heeft in Schellinkhout echter al eerder een gymnastiekvereniging bestaan. Op 14 januari 1888 namelijk is de gymnastiekvereniging "Gezondheid en Kracht" opgericht. Er zijn een paar vermeldenswaardige zaken over "Gezondheid en Kracht" bekend.
Van deze feiten en van de notulen van de gymnastiekvereniging N.E.A. is een uitgebreid uittreksel gemaakt.
Klik
hier als u die feiten en het uittreksel wilt lezen.

2 februari:
   
De Martinuskerk met bijbehorende toren, plus het haantje.

2 en 3 februari:
Onder het motto "prout to be fout" organiseert carnavalsvereniging "de Botkloppers" op zaterdag 2 februari een gezellige kindermiddag in het dorpshuis. De benodigde financiën zijn ondermeer bijeen gebracht door het houden van een collecte. Vanaf 12.30 uur begint de inschrijving en zitten de juryleden juf Maaike, meester Andre en Ans Toepoel gereed. Voor de mooiste creaties zijn er uiteraard mooie prijzen in de categorieën eenlingen, stellen en groepen.
De prinses is dit jaar Geer Koster en haar adjudant is Riny Dekker. De Raad van Elf bestaat helemaal uit oma's van het dorp. Ook zijn er drie hofnarren: Arie Koen, Martin Kooy en Willem v.d. Woude. De jeugdprins en zijn prinses zijn respectievelijk Thijmen Caspers en Rosaline Hendriksen.
Na de jurering is er een rondtour in het dorp aangevoerd door een tractor met platte wagen bestuurd door Martino Koster. Alle prominenten van "Botstede" zitten uiteraard op de platte wagen. De route vanaf het dorpshuis is als volgt: Dorpsweg - nieuwbouw - Dorpsweg - bungalowpark - Dorpsweg. Het feest, met medewerking van DJ JOOST, wordt gepresenteerd door "bruid Dirkje", alias "foute Dicky", alias "kleine Pietje" (Dirk Koen). De kindermiddag duurt tot 16.00 uur, waarna de ouders de zaal weer mogen betreden. 's Avonds is de wat oudere jeugd welkom om carnaval te vieren. Op zondagmiddag 3 februari tenslotte kan de wat oudere jeugd vanaf 14.30 uur samen met een geweldig koor uithuilen om het carnavalsweekeinde af te sluiten.
     
Foto 1: Het juryberaad. V.l.n.r. Ans Toepoel, André Niekamp en juf Maaike.
Foto 2: Prinses Geer Koster-Winkel.
Foto 3: De drie hofnarren, v.l.n.r. Arie Koen, Martin Kooy en Willem v.d. Woude.
Foto 4: Bestuurslid Cor de Groot.

foto's Charles Drijver

   
Foto 1: De stoet op de Havenweg.
Foto 2: Thijmen Caspers en Rosaline Hendriksen.
Foto 3: Dirk Koen (links).

foto's Charles Drijver

11 februari:
Op de jaarvergadering van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu Noord-Holland, afdeling Schellinkhout, worden drie leden in het dorpshuis in het zonnetje gezet in verband met hun 50-jarig lidmaatschap. De jubilarissen ontvangen uit handen van voorzitster Thea Bosma een herinneringsklokje.

De jubilarissen zijn (v.l.n.r.) mevr. D. Balk uit Blokker (geboren 5 maart 1933), mevr. G. Wit uit Oosterblokker (geboren 4 februari 1935) en mevr. T. Maarse uit Schellinkhout (geboren 7 september 1923).

3 maart:
De gemeente Drechterland accepteert een melding op grond van het besluit landbouw milieubeheer van Agra-Matic BV in opdracht van de heer G.C. (Gerard) van Dijk te Driebergen voor de uitbreiding van de melkrundveehouderij aan de Dorpsweg 151 (veerheen M.P. Sluis). De uitbreiding betreft een nieuwe ligboxenstal. Het melkveebedrijf aan het zuideinde wordt na het vertrek van de familie Sluis hervat door genoemde Gerard van Dijk en zijn vrouw Ingrid de Sain. Dit echtpaar heeft drie kinderen, Lise, Stef en Anne. Het rundvee wordt gemolken met melkrobots.
 De uitbreiding betreft een nieuwe ligboxenstal (foto 12 oktober).

17 maart:
Uit: De Dorpskrant voor Schellinkhout.
De toneelvereniging de "Boom van ons Genoegen" is naarstig op zoek naar nieuwe talenten in alle soorten en maten. Op dit moment zijn er zo weinig spelers beschikbaar dat het bijna onmogelijk is een geschikt toneelstuk te vinden om te spelen. Deze noodkreet wordt namens de toneelvereniging ondertekend door Karin Koen. Als naschrift wordt nog vermeld:
Voor al onze donateurs geldt dat we alleen het donateursgeld komen innen als we er ook daadwerkelijk zeker van zijn dat we een uitvoering gaan geven.

20 maart:
Pieter Jan de Vries, Dorpsweg 68, stopt als voorzitter van de historische vereniging "Oud Enkhuizen". Sedert 1981 is hij voorzitter en daarvoor zit hij ook al elf jaar in het bestuur als algemeen lid.

Brand in een schoorsteen uit bij familie Rotgans, Dorpsweg 41. Terwijl het vruchtbomenhout in de kachel lekker brandt, ontstaat er brand in de voorste schoorsteen. Een enorme rookontwikkeling in de oude boerderij is het gevolg. De brandweer weet "de Fruithoeve" op het nippertje te redden.
Hieronder de bijzonderheden van de eerste melding bij de meldkamer plus een foto van de brandweer en de boerderij.

20:31:42 22-03-08 10 G BRAN Prio 1 Dorpsweg 41 SCHELLINKHOUT Schoorsteenbrand HRN740
803222031420202999     0202999 BRW NH-Noord ( Monitorcode )
803222031420202997     0202997 BRW NH-Noord ( GmS Koppelingscode )
803222031420201789     0201789 BRW Hoorn ( Lichtkrant Gemeente )
803222031420201788     0201788 BRW Hoorn ( Lichtkrant Centrum )
803222031420201778     0201778 BRW Hoorn ( Blusploeg Centrum )
803222031420201539     0201539 BRW Drechterland ( Monitor Gemeente )
803222031420200176     0200176 Meldkamer NH-Noord ( Code t.b.v. Schakeling/Activering )

 

31 maart:
De Zuiderdijk is afgesloten voor alle verkeer, omdat er grote vrachtauto's overheen rijden ten behoeve van de werkzaamheden voor de dijkverzwaring.
 

4 april:
Er wordt ontdekt dat er is ingebroken in de kerk. Een raampje van de consistoriekamer is vernield en een koperen kandelaartje en glas van het vernielde raam liggen binnen in de consistoriekamer en buiten op de begraafplaats. De gewaarschuwde geuniformeerde politie loopt een rondje om de kerk en vertrekt weer. Het kandelaartje blijft liggen en wordt tegen de avond veilig gesteld door iemand die betrokken is bij de kerk. Dan wordt ook een afdekplaat aangebracht om "het gat" te dichten. Pas de volgende dag komt er iemand van de technische recherche, die buiten geen bruikbare sporen meer aantreft na de overvloedige regenval..... Op de eerste foto ziet u rechtsonder bij de rode pijl het kandelaartje. Foto 2 is een detail van foto 1.
 

Op de nok van de kapschuur van familie M.P.R. Koster, Dorpsweg 74, zitten een aantal bergeenden. Elk jaar broeden er een paar achter de in de buurt staande schapenboet.

23 april:
Voormalig veehouder Jan Pieter (roepnaam Jan) Has, geboren te Scharwoude op 4 oktober 1922 en zijn vriendin Meinsie Elisabeth (roepnaam Meins) Has-Grootes (geboren 17 november 1925) verlaten de stolpboerderij Dorpsweg 67. Ze verhuizen naar een woonzorgcentrum in Blokker. Jan Has, weduwnaar van Marrigje Snel, overlijdt daar op 26 november 2010.
Hieronder een aantal foto's van de opstallen van perceel Dorpsweg 67.

   
   

Bij molenaar Jan Beers is een prachtige nieuwe ansichtkaart van de Grote Molen verkrijgbaar. De foto is gemaakt door Siska Dijkstra-van der Beek uit Hoorn.
 Fotografie en uitgave: Siska Dijkstra-van der Beek, Hoorn.

20 mei:
Ed Smit overlijdt in Hoorn. "Doc Smit", officier in de orde van Oranje-Nassau, woont gedurende vele jaren met zijn vrouw Will Smit-van Rossum aan de Dorpsweg 176 (zie april 1968). Hij is op 5 april 1925 in Callantsoog geboren en is van 1977 tot 1987 als medisch directeur verbonden aan het toenmalige Sint-Jans Gasthuis te Hoorn. Lange tijd is hij recreantenlid van de volleybalvereniging S.V.C. Ook speelt hij met zijn prachtige donkere stem gedurende een aantal jaren de rol van Sinterklaas in de decembermaand voor de kinderen van Schellinkhout. In 1977 maakt hij deel uit van het comité dat de kerkeveiling organiseert voor de restauratie van het kerkorgel. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw is hij samen met Ben Bosma en Cor Heijman betrokken bij de totstandkoming van de Omni Vereniging Schellinkhout, in eerste instantie tot meer samenwerking tussen de verschillende verenigingen en later tot samenvoeging van de sportverenigingen.

27 mei:
Vanaf 27 mei komt er in het dorp wekelijks op dinsdag een rijdende supermarkt, die wordt verzorgd door de Spar-winkel in Wijdenes. Het personeel van de wagen bestaat uit leerlingen van de Praktijkschool en van het ATC (Arbeidstrainingscentrum) West-Friesland. De leerlingen zitten op de afdeling winkelpraktijk en doen op deze manier stage- en werkervaring op. Tussen 10.00 en 14.00 uur wordt er respectievelijk standplaats ingenomen bij de Havenweg, het dorpshuis "De Dregt" en bij de "Witte Hoeve".

Uit: Middenstander van 9 juli.
De gemeente Drechterland heeft een bouwplan ontvangen voor het verbouwen van de (voormalige) brandweerkazerne tot bed & breakfast.

15 juli:
Het dak van de woning op perceel Dorpsweg 15 wordt gedekt met riet.

15 juli:
Familie V.d. Rol van het gelijknamige Electrotechnisch Buro, ontvangt van de gemeente Drechterland een bouwvergunning voor het bouwen van een woning en het plaatsen van een tijdelijke woonunit op perceel Dorpsweg 64. Hieronder een foto van de oude woning met rechts daarnaast de tijdelijke woonunit.

(zie 11 september 2008 en 25 januari 2009).

15 juli:
Bij de gemeente Drechterland wordt een aanvraag ingediend voor een vergunning tot het uitbreiden van de woning Westermeeweg 24.
 Westermeeweg 24 (foto mei 2008).

16 juli:
De rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, stelt namens de minister van Onderwijs, Cultuur en wetenschap, € 148.797,- beschikbaar voor de restauratie van de toren van de Hervormde kerk.
   
Bovenstaande foto's zijn gemaakt in respectievelijk september 2010 en in 1967.

Uit: Middenstander van 22 juli.
J. Rotgans (roepnaam Koos), Dorpsweg 41 vraagt een vergunning aan voor het kappen van 1 populier schuin achter de woning, die (schaduw-)overlast geeft en door een matige conditie een mogelijk gevaar is voor de omgeving. Het betreft een circa 50 jaar oude en erg uit de kluiten gewassen exemplaar, die aan de slootkant staat tussen de percelen Dorpsweg 41 en 39.
 
Op de eerste foto ziet u dat Koos Rotgans in het niet valt bij de enorme stam van de te kappen populier.

10 augustus:
"Superstar", de spelletjesdag voor de jeugd, die traditioneel wordt gehouden op de laatste zondag van de zomerschoolvakantie, levert aan het einde van de dag altijd een trotse Superstar op. Dit jaar is het Onno Schipper die de hoogste trede van het ereschavot mag beklimmen.
 Onno Schipper.

11 augustus:
Ter voorbereiding van de sloop van een zestal huisjes in de Ravenstraat en de Havenweg (zie januari hierboven), worden er asbest golfplaten van een schuurtje verwijderd door een daarin gespecialiseerd bedrijf.

september:
De Schellinkhouter Peter Siks fotografeert alle dammen en bruggen langs de oostkant van de Dorpsweg.
 De brug van de "Steenen Kamer".
Als u hier klikt, kunt u ze allemaal bekijken (in willekeurige volgorde).

7 september:
Een 37-jarige Duitse kitesurfer, genaamd Marcus, wordt tijdens het kitesurfen door een windvlaag de lucht ingeblazen en slaat na een paar ongecontroleerde hubschraubers (pirouettes) met zijn kite tegen de dijk. Vervolgens wordt hij door zijn kite (10 m Gaastra) over het dijkje van de Uiterdijk naar het weiland erachter getrokken. Het zwaargewonde slachtoffer wordt door een traumahelicopter naar het VU-ziekenhuis in Amsterdam vervoerd. Daar blijkt dat de man ondermeer een dwarslaesie heeft opgelopen.

11 september:
De woning van familie V.d. Rol, Dorpsweg 64 wordt gesloopt door de firma W. Zwaan & Zn. uit Wijdenes.
 
(zie 15 juli 2008 en 25 januari 2009).

12 september:
Hieronder twee foto's van de voortgang van het werk aan de dijk (dijkverzwaring).
 

13 september:
De plaatselijke voetbalvereniging viert haar 75-jarig bestaan. Alle leden en oud-leden worden uitgenodigd voor het feest dat gehouden wordt in een feesttent bij het voetbalveld naast de kantine. Het programma ziet er als volgt uit:
15.30 - 17.00 uur Receptie.
17.30 - 18.30 uur Onderlinge jubileumwedstrijd voor een ieder die mee wil doen.
19.00 - 20.00 uur Broodmaaltijd, waar ongeveer 150 personen aan deelnemen.
21.00 - 02.00 uur Feestavond (alle consumpties € 1).
   
Foto 1: De feesttent.
Foto 2 en 3: Oud-lid Ben Roest in actie tijdens de jubileumwedstrijd waarvoor veel publieke belangstelling is.

september:
De kerktoren van de Hervormde Martinuskerk wordt in de steigers gezet, zodat de restauratie kan beginnen (zie 16 juli van dit jaar).
Ondermeer zullen de volgende werkzaamheden worden uitgeoverd:
Voegwerk aan de buitenkant, reparatiewerk bij de galmgaten, vernieuwing en "sleutelwerk" aan het uurwerk en de wijzerplaten, herstel van de inpandige wand van de toren.
     
Foto's gemaakt op respectievelijk 26 september en 12 oktober 2008.
Op de derde en vierde foto zijn respectievelijk het puntje van de kerktoren (zonder haan) en een wijzerplaat te zien (27 december).


september:
Een aantal huisjes aan de Ravenstraat en de Havenweg worden gesloopt om plaats te maken voor zes woningen (2 onder 1 kap). Zie 30 januari van dit jaar.
 (foto 26 september 2008)

 (foto 2 november 2008)

22 oktober:
De gymnastiekvereniging viert het feit dat de vereniging 70 jaar geleden is opgericht (zie februari hierboven). Het publiek bestaat uit ouders en een handjevol andere belangstellenden. De feestelijkheden vinden plaats in het dorpshuis en duren van 10.00 - 13.00 uur. Er is ondermeer een gymnastiekdemonstratie door de eigen kleuters en jeugdleden onder leiding van Cobi van 't Hoff. Alle deelnemers aan de demonstratie ontvangen na afloop een herinneringsmedaille. Hierna volgt er een receptie met een hapje en een drankje. De kinderen kunnen zich tijdens de receptie vermaken in de gymzaal waar een spelen-kermis staat opgesteld.
 
Foto 1 de voorste deelneemsters v.l.n.r.: Anouchka van Wier, hulpjuf Monique Visser, Femke Schipper, op de rug gezien gymjuffrouw Cobi van 't Hoff, hulpjuf Mirjam Kievit en Ciska Schipper.
Foto 2: V.l.n.r. gast-turnster Eva Vlaar uit Venhuizen, Patricia Swart uit Schellinkhout, Linda van 't Hoff (dochter van leidster Cobi van 't Hoff).

 
Achterste rij v.l.n.r.: Floris Siks, Rens Koster, Wim Jan Visser, Jesper Koen, Sammy Koster;
Tweede rij v.l.n.r.: Pim de Vries, Franklyn Bobeldijk, Lars van Wier, Pieter Smit, Mike Pennekamp;
Derde rij v.l.n.r.: Anne Corine Visser, Nynke Dop, Femke Schipper, Igoné Pennekamp, Edyta Wielinga, Fleur Kievit, Lola Spier, Jennifer Dekker;
vierde rij v.l.n.r.:Teun Rebergen, Martijn Visser, Daan Kievit, Melle Krikke;
vijfde rij v.l.n.r.: Annabel Siks, Danika Wielinga, Anouchka van Wier, Ciska Schipper;
Liggend Coby van 't Hoff.

oktober:
 Het nieuwe logo van de Omnivereniging Schellinkhout.

2 november:
Gedurende de wintermaanden liggen de werkzaamheden in het kader van de verzwaring van de dijk krachtens wettelijke bepalingen stil. Onderstaande foto's zijn genomen ter hoogte van de Grote Molen, waar een nieuwe waterdoorlaat zal worden aangelegd.
   

Elke dinsdag geeft trainster Annet Caspers een uur conditiegym in de gymzaal van het dorpshuis onder de vlag van de Omni Vereniging Schellinkhout. Hieronder een foto van de deelneemsters. Zij dragen allemaal een medaille ter herinnering aan het 70-jarig jubileum van de gymnastiekvereniging (zie hierboven: februari en 22 oktober).

Bovenste rij v.l.n.r.: Klazien Rezelman, Yvette van Wier, Corry Wittenberg, Mia Swart, Wil Kerkmeer, Diny Wittenberg, Geer Koster, Marja Buisman en Marian Budde.
Onderste rij v.l.n.r. Jannie Bant, Petra Posch, Rie Olij, leidster Annet Caspers, Mirjam Scholte, Alie Ernst en Jannie Scheringa.
Op de voorgrond: Lida Hagendoorn.

18 november:
Ten behoeve van de bouw van de nieuwe woning voor familie V.d. Rol, Dorpsweg 64, wordt een grote kelderbak aangevoerd en geplaatst (zie 11 september).

(zie ook 25 januari 2009).

3 december:
Er wordt een monumentenvergunning verleend aan familie A.A. Meijer voor het uitbreiden (aanbouw) van de woning op perceel Dorpsweg 160, kadastraal bekend Schellinkhout, sectie T, nummer 409 (monumentnummer 37143). De vergunning geldt voor de aanbouw van een ruimte van nagenoeg dezelfde omvang als de bestaande woning, die dwars achter en tegen het huidige huis komt te staan.
   
Foto 1: Dorpsweg 160 (foto 2008).
Foto 2: Er wordt gebouwd (mei 2011).
Foto 3: De nieuwe aanbouw op 16 januari 2012 gezien vanaf de dijk.

Op de bushalte voor perceel Dorpsweg 160 staat anno 2008 nog steeds de naam GODVLIET vermeld. Deze naam herinnert aan vroegere bewoners van het pand: Hendrik Godvliet, van beroep landarbeider, geboren te Schellinkhout op 12 december 1881 en zijn ‘huisvrouw’ Trijntje Dekker.
 Detail 'bushalte Godvliet'.

8 december:
De lange betonnen heipalen gaan de grond in voor de zes nieuwe 2 onder 1 kap-woningen in de Ravenstraat en de Havenweg (zie 30 januari en september 2008).

13 december:
De biljartvereniging, die op 2 april 1968 werd opgericht, viert haar 40-jarig bestaan in het dorpshuis "De Dregt".

18 december:
Schildersbedrijf Van Poelgeest & Zn. stuurt een nieuwjaarswens naar haar cliëntèle met daarop een prachtig winterlandschap.

20 december:
De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu Noord-Holland, afdeling Schellinkhout, viert in kerstsfeer haar 70-jarig bestaan in het dorpshuis "De Drecht". Alle leden worden met hun partner uitgenodigd tot het bijwonen van de feestavond. Het Kerstkoortje onder leiding van Elly Schermer brengt liederen ten gehore. Er is een heerlijk warm en koud buffet gemaakt door de vrouwelijke helft van het beheerdersechtpaar, Marja Buisman. Marijke Kots treedt op met een one-woman show. De muziek wordt verzorgd door Richard de Beer.
         
Foto 1: Voorzitster Thea Bosma houdt een toespraak.
Foto 2: V.l.n.r. Lida v.d. Rol, Anneke Has, Trees v.d. Heijden-Spaan.
Foto 3: Het Kerstkoortje onder leiding van Elly Schermer. Op het toneel v.l.n.r. Tine Best, Petra Posch-Gons, Gonnie Beentjes, Anneke Has, Ank Louët Feisser, Tineke Rotgans-de Boer, Jos Bakker, Jannie Nooij-Blokker en Eugenie Scheltinga-Koopman.
Foto 4: Het buffet van Marja Buisman.
Foto 5: Het optreden van Marijke Kots.
Foto 6: De liefhebbers maken een dansje. V.l.n.r. op de voorgrond Klazien Rezelman, onbekend, Willem en Tonny v.d. Woude, Bep en Piet Bakker.

foto's Harrie Dekker

27 december:
Op het erf van de familie Rotgans, Dorpsweg 41, wordt de circa 28 meter hoge populier "gekapt". Een groep mensen is de hele dag, onder leiding van Perry Groot uit Hem, bezig om de boom tak voor tak te ontmantelen. Perry Groot zweeft als een volleerd bergbeklimmer door de kruin van de boom. De afgezaagde takken verdwijnen meteen in de versnippermachine en de rest van het hout wordt opgestapeld om te dienen als kachelhout. Tegen het einde van de middag is de reus geveld (zie 22 juli 2008).
         

Uit: Middenstander van 24 december.
De gemeente Drechterland heeft een bouwplan ontvangen voor het verbouwen van de (voormalige) brandweerkazerne tot vakantiewoning.

De voormalige brandweerkazerne is het pand in het centrum van de foto (zie 9 juli 2008).

30 december:
Het heeft een paar dagen goed gevroren en de ijsbaan gaat open. Er is ondanks het mistige weer flink wat publieke belangstelling en de Koek & Zopie doet goed zaken.
     

Op de valreep van het ouwejaar nog twee foto's, die genomen zijn vanaf de kerktoren.
 

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :