De geschiedenis van Schellinkhout, periode 2012.

De tijdlijn van Schellinkhout van 2012.

2012
1 januari:
De eerste dag van het nieuwe jaar gaat de boeken in als de warmste sedert 1901 (begin van de metingen). Normaal gesproken ligt de maximum temperatuur op 1 januari op nog geen 3 graden. Op deze nieuwjaarsdag wordt het in Schellinkhout 12,6 graden Celcius (boven nul welteverstaan!).

Schildersbedrijf Van Poelgeest & Zn. stuurt een prachtige fotokaart aan haar clientèle en wenst ze 'Prettige Feestdagen' (foto Hans van Poelgeest).

2 januari:
Kim Ooteman en Joost Botman beginnen als nieuwe beheerders van het dorpshuis 'De Dregt'. Het stel gaat wonen in het woonhuis bij 'De Dregt'. Kim en Joost beheren het dorpshuis echter maar een paar maanden. Vanaf 1 juni neemt Ronald Ebben het beheerdersstokje over.

Het heeft een aantal dagen flink geregend en als gevolg daarvan staan sommige delen van de 'polder Schellinkhout' blank. Omdat het noodgemaaltje defect is, zorgt molenaar Jan Beers er met de vijzel van de 'Groote Molen' voor dat het regenwater met ongeveer 25 kuub per uur wordt uitgemalen in het Markermeer. Ook op het buitendijkse land staan grote waterplassen. Op de tweede foto is op de voorgrond de houten dijktrap te zien, die voorheen toegang gaf tot de molen. De trap is overbodig geworden, omdat er terplaatse een nieuwe dijkopgang is gerealiseerd. Op de vierde foto ziet u het uit 1900 daterende poldergemaal.
 

 

3 januari:
Waarschuwing van het KNMI voor extreem weer (code oranje) in Noord-Holland en Friesland. De zuid tot zuidwestenwind is stormachtig tot storm, 8-9 Bft met windstoten van tussen 100 en 120 km/uur. De temperatuur is mild voor de tijd van het jaar: 11 graden Celcius. Het buitendijkse terrein bestemd voor dagrecreatie staat onder water.
 

5 januari:
Het KNMI waarschuwt op deze donderdagochtend wederom voor extreem weer: code oranje (de op één na hoogste). Er wordt gewaarschuwd voor windstoten van tussen de 100 en 120 kilometer per uur. De wind is westelijk en draait 's middags naar het noordwesten. De storm veroorzaakt nauwelijks schade in het dorp. Of zou de onderste verkeersspiegel (foto 1) bij perceel Dorpsweg 98 het slachtoffer zijn geworden van de elementen? Door de relatief hoge temperaturen raakt de natuur in de war. Aan de slootkant voor perceel Dorpsweg 75 (rechts op de foto) bloeit het speenkruid al.
   

7 januari:
Hieronder drie foto's van dezelfde lokatie, namelijk nabij de bijna haakse bocht ongeveer halverwege de Dorpsweg. De foto's zijn gemaakt in respectievelijk ongeveer 1920, circa 1930 en 2012. Het boerderijtje op de drie foto's is (anno 2012) Dorpsweg 100, bewoond door familie Luijt (zie 1947).
   

13 januari:
   
Een uit respectievelijk westelijke- en oostelijke richting genomen foto van het voormalige buurtschap Munnekai en een opname van het natte buitendijkse land.

16 januari:
 De kleiput bij 'de Nek'.

18 januari:
Bij de inwoners van het dorp valt een brief 'op de mat' van de gemeente Drechterland met betrekking tot een nieuw bestemmingsplan. Tot 15 februari kunnen de betrokkenen vragen en/of opmerkingen sturen naar de afdeling 'Beleid en projecten' van de gemeente.
Inventarisatie nieuw bestemmingsplan Drechterland-Zuid ter inzage
Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland bekend, dat zij het bestemmingsplan Drechterland Zuid voorbereiden.
Het plangebied van dit bestemmingsplan omvat het gehele grondgebied van de voormalige gemeente Venhuizen. Dat is grotendeels het gebied ten zuiden van de provinciale weg N506. Met het bestemmingsplan herziet de gemeente in één keer zestien oude bestemmingsplannen.
Om een actueel bestemmingsplan te kunnen maken is van alle percelen in het plangebied eerst de bestaande ruimtelijke functie (bijvoorbeeld wonen, agrarische, bedrijfs- of maatschappelijke functies) geïnventariseerd. De gemeente heeft alle percelen een ruimtelijke functie gegeven, gebaseerd op het feitelijke, huidige gebruik. Dat kan afwijken van het gebruik volgens het geldende, oude bestemmingsplan.

  Een detail van de inventarisatiekaart.
De gele druppels betekenen:
Huidige bestemming: Woningen met tuinen en erven.
Geïnventariseerde functie: Wonen.

Verder is er geïnventariseerd of er een Munumentenstatus op het perceel rust en/of er wellicht een Paardenbak aanwezig is.

1 februari:
Uit: De Middenstander.
Er wordt aan familie Kooijman een Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een nieuwe stolpboerderij op perceel Dorpsweg 52a (zie 25 maart 2009).

3 februari:
Het heeft een paar dagen flink gevroren en het ijs op ijsbaan 'De Pekel' is voldoende dik om er op te kunnen schaatsen. De bestuursleden van ijsclub 'de Opbouw' moeten echter eerst nog een dik pak sneeuw ruimen, dat op deze dag is gevallen. Daarna kan de ijsbaan worden opengesteld.
   
Foto 1 en 2: Twee van de bestuursleden, Nico Klaassen en Charles Drijver, zijn aan het sneeuwruimen;
Foto 3: Een overzicht van de ijsbaan met op de achtergrond de 'Grote Molen'.
(foto's Anton Koster)

 
Twee foto's die genomen zijn vanaf de dijk.

4 februari:
In de nacht van 3 op 4 februari is het erg koud. Het vriest 's morgens om 7 uur nog 20.7 graden. De koude temperatuur wordt veroorzaakt door de sneeuw die een dag eerder is gevallen in combinatie met weinig wind. Op 12 februari komt er een einde aan de vorstperiode.
 
Foto 1: De stolpboerderij Dorpsweg 75; Foto 2: Het besneeuwde buitendijkse land.

7 februari:
 
Foto 1: In het midden de boerderij van familie Leegwater, Dorpsweg 73 (gezien vanuit noordelijke richting).
Foto 2: De kerktoren en het 'huisje van Van Druten'.

13 februari:
Op de jaarvergadering van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu Noord-Holland, afdeling Schellinkhout, worden twee leden in het dorpshuis in het zonnetje gezet in verband met hun respectievelijk 40-jarig en 50-jarig lidmaatschap. De jubilarissen ontvangen uit handen van de voorzitster een herinneringsklokje.
  De jubilarissen zijn (rechts) mevr. J. Balk-Knaap (40 jaar lid) en mevr. Corrie Koster-Ton (50 jaar lid).

17 februari:
Openingsfeest dorpshuis 'De Dregt'.
Om kennis te maken met de verenigingen en de bewoners van het dorp nodigen de nieuwe beheerders van het dorpshuis, Kim Ooteman en Joost Botman, iedereen uit om op deze dag een drankje te drinken tijdens een openingsreceptie die zal duren van 19.30 tot 21.00 uur.

26 februari:
Bij de werkzaamheden aan de dijk is op de hoek nabij Munnekai een stuk beton tevoorschijn gekomen dat afkomstig is van één van de bunkers die daar hebben gestaan en die in het voorjaar van 1984 zijn gesloopt (zie 1984). Deze 34 centimeter dikke ongewapende betonplaat is de bodemplaat van een kleine Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Dergelijke eenpersoons bunkers worden Ringstanden of Tobruks (ook wel: Tobroeks) genoemd en hebben dienst gedaan als observatiepost of mitrailleursnest.
 

5 maart:

Aannemingsbedrijf P. Vriend Sloopwerken BV uit Wijdenes begint met de sloop van de boerderij van familie Kooijman, Dorpsweg 52a. Het Douglas grenen vierkant van de oude boerderij zal worden hergebruikt voor de nieuw te bouwen woonboerderij.
Op een kaart uit 1824 is te zien dat er op deze lokatie al een boerderij staat. Overigens is dat niet de boerderij die in 2012 wordt gesloopt.
  Detail van een kaart uit 1824.

   

     

Enige wetenswaardigheden met betrekking tot de gesloopte stolpboerderij:
Het preciese bouwjaar is onbekend, maar op 3 juni 1882 gaat veehouder Pieter Donker, komende uit Hoogwoud, op dit perceel boeren. Als huisnummer wordt in het bevolkingsregister 42 vermeld. Andere huisnummers voor hetzelfde pand zijn doorgehaald, zoals 32, 33 en 34. Op 1 mei 1937 is het Dorpsweg 45. Kennelijk is het dorp in die tijd een paar keer hernummerd, zoals dat ook is gebeurd op 1 september 1948 en op 1 november 1969. Als inwonende boerenknecht, respectievelijk dienstbode, worden per 3 juni 1882 op hetzelfde adres ingeschreven: Jan Vijzelaar, geboren te Hauwert op 26 juni 1858 en Iskje Blok, geboren te Bovenkarspel op 26 maart 1860.
Overigens heeft de familie Donker in de periode van 3 juni 1882 - 1890 vijf verschillende boerenknechts en elf verschillende dienstbodes gehad.

Veehouder Pieter Donker is op 2 augustus 1858 in Twisk geboren en hij overlijdt op relatief jonge leeftijd (49 jaar oud), op 23 april 1908, in Schellinkhout. De beoogd burgemeester valt in de gierput op zijn erf en verdrinkt (zie krantenartikel 1908). Hij is gehuwd met Bregtje Ham, geboren te Schellinkhout op 5 oktober 1860 en overleden te Schellinkhout op 25 maart 1921. Bregtje is een dochter van de Schellinkhouter veehouder Cornelis Ham (1813-1883) en Grietje Gorter (1824-1894).
Zoon Cornelis Donker en zijn vrouw Aafje Houter betrekken, na de plotselinge dood van vader Pieter, de boerderij om het bedrijf samen met broer Pieter voort te zetten. Laatstgenoemde trouwt in 1912 en betrekt dan een boerderij in Nieuwe Niedorp.

Op 28 november 1912 vraagt Bregtje Ham, sedert 1908 weduwe van Pieter Donker, toestemming aan het college van Burgemeester & Wethouders om een woonhuis van 10.15 meter bij 6.80 meter te mogen bouwen tegenover de boerderij. De toestemming wordt gegeven en het karwei wordt uitgevoerd door aannemer T. Kuin uit Schellinkhout (zie 1912 en 1959).

    Pieter Donker (1858-1908) en Bregtje Ham (1860-1921).

Pieter Donker en Bregtje Ham krijgen (minstens) vier kinderen:
1. Pieter Donker, geboren te Hoogwoud op 1 december 1880, overleden 5 april 1953. Hij is op 21 april 1912 in Midwoud gehuwd met Aaltje Boon, geboren op 26 september 1889 te Nibbixwoud en overleden 18 oktober 1981.
2. Grietje Donker, geboren te Schellinkhout op 16 september 1882. Zij huwt in Berkhout op 19 april 1903 met de uit Berkhout afkomstige Volkert Nobel en het kersverse echtpaar gaat per 9 mei 1903 in Berkhout wonen.
3. Marijtje Donker, geboren te Schellinkhout op 13 augustus 1885. Zij trouwt op 25 april 1906 in Schellinkhout met de uit Berkhout afkomstige Willem Loots. Ook zij vertrekken naar Berkhout en wel per 4 mei 1906.
4. Cornelis Donker, geboren te Schellinkhout op 21 mei 1889, overleden te Enkhuizen op 12 december 1963. Hij is op 20 april 1913 in Schellinkhout gehuwd met Aafje Houter, geboren te Berkhout op 30 juli 1893. Aafje staat per 3 mei 1906 ingeschreven in het bevolkingsregister van Schellinkhout. Aafje Houter overlijdt in Leiden op 5 oktober 1974. Cor Donker boert vanaf 1919 'in het zuidend' van Schellinkhout op destijds, 1 mei 1937, perceel nummer 150. Dat is de boerderij van zijn schoonvader en wethouder Jacob Houter Jz. Deze Jacob is invalide geworden door versleten heupen. Hij kan niet meer 'onder een koe' komen om te melken.

Pieter Donker en Aaltje Boon krijgen drie kinderen:
1. Bregtje Jantje (roepnaam Bé) Donker, geboren 2 februari 1913, overleden te Hoorn op 17 september 1988.
Zij is gehuwd met slager Alewijn Ott, die op 29 maart 1934 is geboren.
2. Rens Pieter Donker, geboren te Schellinkhout op 6 februari 1916 en overleden te Schellinkhout op 1 januari 1928 aan de gevolgen van een blindedarmontsteking (zie 1923).
3. Rensje Jannetje (roepnaam Rejannie) Donker, geboren op 26 april 1930 te Schellinkhout en overleden te Hoorn op 7 juli 2005. Zij is in 1948 in Wognum gehuwd met Willem (roepnaam Wim) Kooijman. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren: dochter Alyne en zoon Klaas.

    Pieter Donker (1880-1953) en Aaltje Boon (1889-1981).

Rejannie Donker en Wim Kooijman zetten het veehoudersbedrijf in 1953 voort en vragen vanaf 1956 meerdere bouwvergunningen aan:
1956: W. Kooijman vraagt vergunning tot het aanbouwen van een schapenschuur.
1961: W. Kooijman vraagt vergunning voor de verbouw van zijn boerderij.
1962: W. Kooijman vraagt vergunning voor het vernieuwen van een muur.
1966: W. Kooijman vraagt vergunning voor het uitbreiden van een veestal.
1967: W. Kooijman vraagt vergunning voor het vernieuwen van een opslagloods.

Anno 2012 wordt het veehouderbedrijf gerund door Klaas en Vera Kooijman-Knol, die twee kinderen hebben, Rens en Lars.
Klaas en Vera hebben in 1997 in eigen beheer een ligboxenstal gerealiseerd. Dat karwei heeft twee jaar geduurd. De 'Melkveehouderij Fam. Kooijman' (zie 2006) heeft 72 koeien, waarvan er momenteel 60 worden gemolken. Verder beschikt het bedrijf over circa 40 stuks jongvee en een veertigtal schapen.
 
De ligboxenstal en het bordje dat boven de ingang prijkt met opschrift "Fam. Kooijman, 1997".

   
Een inkijkje in de ligboxenstal, de belendende schapenschuur en de hooischudder onder de kap van de oude hooiberg.
(Zie ook 1897, 1923, 25 maart 2009 en 1 februari 2012).

Uit: Noordhollands Dagblad van 10 maart.
De kosten voor de versterking van de dijk tussen Enkhuizen en Hoorn zijn bijna twee keer zo hoog als gedacht. Het Rijk stelde in 2007 48 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak. De teller staat op dit moment op 98 miljoen euro.
Bestuurder Kees Stam van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier denkt dat we daar nog overheen gaan. Achteraf is duidelijk geworden dat Hollands Noorderkwartier de omvang van het werk en de risico's onvoldoende op het netvlies had. Het schap heeft zich op voorhand rijk gerekend door de benodigde klei uit de directe omgeving te willen halen. De aanleg van waterberging Drachterveld bij Blokker zou klei voor de dijk moeten opleveren. Totdat duidelijk werd dat de kwaliteit van de West-Friese klei tegenviel. Uiteindelijk moest de klei helemaal in Brabant en Zeeland worden gewonnen. De grond werd per schip naar West-Friesland gebracht. De definitieve afrekening van het gehele project Zuiderdijk wordt in 2013 verwacht.

Wat moet er nog gebeuren aan de dijk bij Schellinkhout?
Het natuurgebied bij 'de Nek' met de kokmeeuwenkolonie moet vóór half maart gereed zijn in verband met de start van het broedseizoen. De broedende vogels (kokmeeuwen, ganzen, etc.) mogen niet verstoord worden. Op de dijk moet teelaarde worden aangebracht. De bermen langs de wegen worden aangelegd en ingezaaid, de afritten worden op de dijk aangesloten en de dijkweg wordt voorzien van nog een aantal lagen asfalt. Langs de kwelsloten komen beschoeiingen. Rond De Nek en tussen de dorpskern en de Groote Molen wordt voor wandelaars in het dijktalud een graspad aangelegd. Als laatste worden verkeersborden geplaatst en belijningen op de weg aangebracht.

   
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft inmiddels een bord geplaatst bij de dijkopgang van De Laan waarop men trots de afronding meldt van de werkzaamheden ten behoeve van de versterking van de Markermeerdijk. De optimistische tekst op het bord luidt verder ondermeer:
De dijk tussen Enkhuizen en Hoorn wordt in 2012 opgeleverd. De dijkweg is dan weer voor iedereen open.
Kennelijk heeft men op dit bord vergeten te vermelden dat de kosten en de tijdsduur van deze dijkwerkzaamheden de pan uit gerezen zijn.....
Het budget van het waterschap bedraagt bij aanvang van de werkzaamheden 48 miljoen euro. Echter begin 2012 blijken de kosten te zijn opgelopen tot 96,8 miljoen euro.

12 maart:
De 'Tandartspraktijk Schellinkhout' (Havenweg 28) verhuist van Schellinkhout naar een nieuwe locatie in Hoorn: Pakhuisstraat 1. Dit omdat de praktijklocatie in Schellinkhout te klein wordt om zorg aan te bieden. Frank Mulder (tandarts), Ineke Wagendrever (tandarts), Renske Bijvank (mondhygiënist) en de assistentes Marlies Wagendrever, Marijke Ravensbergen en Maurien Swier verhuizen mee.
   

13 maart:
De eerste twee (van de in totaal vier) woonunits arriveren bij perceel Dorpsweg 74. Zij zullen op termijn dienst doen als tijdelijke huisvesting van het gezin Koster gedurende de tijd dat de boerderij zal worden verbouwd.

14 maart:
Uit: De Middenstander.
Er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor perceel Dorpsweg 73 voor het gebruiken van agrarische bedrijfsbebouwing ten behoeve van het stallen van caravans.

17 maart:
 De Grote Molen in vol ornaat.
De zeilen zijn op het hekwerk van de wieken bevestigd om meer wind te vangen. Het zeil is aan de bovenkant met twee touwen opgehangen. Een molenzeil is gelijkt. Dat wil zeggen dat er rondom aan het zeildoek een touw is gestikt. Door dit touw, het lijk, kan het zeil stevig op het hekwerk van de molenwiek worden gespannen. Molenzeilen moeten voor elke molen op maat gemaakt worden.

20 maart:

Op en nabij de betonresten van het huisje dat vroeger op deze plaats in 'De Nek' heeft gestaan (zie 1940) bivakkeren veel vogels, waaronder tientallen grutto's. Het nieuwe dijktalud lijkt klaar om ingezaaid te worden.

26 maart:
Uit: Dorpskrant voor Schellinkhout.
Informatieavond buitendijks terrein Schellinkhout.
De gemeente wil samen met het recreatieschap Westfriesland (RSW) een plan uitwerken om permanente parkeerplaatsen, camperplaatsen en een toiletvoorziening te realiseren bij de Uiterdijken in Schellinkhout.
Daarom is er op 28 maart een informatieavond in het dorpshuis 'De Dregt'.
Bij het buitendijkse terrein ligt nu een noodparkeerterrein. De tijdelijke vergunning voor dat parkeerterrein loopt op 31 december 2012 af.
Het idee achter deze nieuwe voorzieningen is dat de overlast van parkeren en wildplassen zal afnemen.
Om de plannen te kunnen realiseren moet de gemeente het bestemmingsplan Drechterland Zuid wijzigen.
Zie m.b.t. het aspect "tijdelijk" 17 september 2007, 20 december 2007 en 29 december 2011 op deze website.

1 april:
De Jan Luykenschool is met 69 leerlingen één van de tien kleinste scholen in de regio.

2 april:
De eerste van de in totaal 31 heipalen gaan de grond in voor de nieuwe woonboerderij van de familie K. Kooijman, Dorpsweg 52a. De betonnen palen zijn 18 meter lang. Met elke paal gaat ook een ethyleenbuis mee de grond in. Die buizen gaan deel uitmaken van het systeem van aardverwarming voor de nieuwe woning. De tweede man van links op de tweede foto is opdrachtgever Klaas Kooijman. Afbeelding 3 is een detail van de bouwtekening "Voorgevel (oost)". Vader Willem Kooijman is nog getuige van 'het slaan van de eerste paal', maar hij overlijdt na een kort ziekbed in het ziekenhuis te Hoorn op 20 april 2012, ruim vóór de voltooiing van het nieuwe bouwwerk.
   

Herbestemming Martinuskerk.
Uit: Dorpskrant voor Schellinkhout van 9 april.
Na de bewonersavond van 5 juli 2011 is een enquête gehouden om de mening van de bevolking te peilen over enkele op de bewonersavond genoemde opties en de bewoners in de gelegenheid te stellen eigen ideeën naar voren te brengen. Op de 380 adressen in het dorp werd de enquête huis aan huis verspreid. 68 formulieren (18%) worden ingevuld retour gezonden.
Ondersteunt u het idee dat de Martinuskerk gedeeltelijk de functie krijgt van:
1. Restaurant - ja 66%, nee 10%, niet ingevuld 24%;
2. Dorpshuis - ja 43%, nee 19%, niet ingevuld 38%.

Als andere functies worden geopperd: cultueel centrum, infocentrum West-Friese Omringdijk, appartementen en het serieus onderzoeken van woonbestemming, kantoor en sportwinkel.
66% is bereid om jaarlijks een donatie te geven ten behoeve van het voortbestaan van de kerk. Als eigen ideeën over herbestemming van de kerk worden onder andere genoemd:
Tentoonstellings- expositieruimte, rouwen en trouwen, dorpshuis/cultureel centrum, restaurant, kunst en cultuur, hotel, Bed&Breakfast, verhuurbaar als congres- conferentie- en cursuscentrum, infocentrum West-Friese Omringdijk, appartementen op verdieping, vier woonlagen, creatief bedrijf, filmhuis, kleine winkels/ondernemers, sloop dorpshuis/behoud gymzaal/twee huizen en restauratie financieren door sloop dorpshuis + jaarlijke bijdrage gemeente, nevenlokatie van Het Park te Hoorn, geen geld aan oud gebouw uitgeven, maar aan openbaar vervoer en jeugd, sloop kerk, etc.

10 april:
 
Achter perceel Dorpsweg 72 staan in de polder van Schellinkhout de tulpen in bloei. Op de tweede foto ziet u de beregeningsinstallatie die de tulpen een aantal dagen eerder van extra water heeft voorzien.

11 april:
   
Het Bosman-molentje in het buitendijkse land bij Munnekai. Dit is een kleine poldermolen die in 1929 door Bas Bosman in de Nederlandse plaats Piershil is ontwikkeld en daarna overal ter wereld is toegepast. Het molentje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het verpompen van veel water met slechts een kleine opvoerhoogte. De startwindsnelheid is ongeveer 3 m/s bij een opvoerhoogte van ongeveer 0,3 meter. Op de tweede foto zijn achter de Markermeerdijk de twee daken van de twee stolpboerderijen op Munnekai te zien. Foto 3 is een detailopname van één van de twee vanen van het Bosman-molentje.

Uit: Westfries Weekblad van 12 april.
Koeiensprintje naar de wei
Maar liefst 1350 mensen kwamen langs op de open boerderijdag bij Jaap en Monique Visser-Elshof aan de Dorpsweg
(9a). Vooral druk was het rond 12.00 uur toen de koeien voor het eerst weer vanuit de stal de wei in mochten. De koeien trokken een sprintje over de soms gladde betonweg naar de wei en sprongen daar als verwacht het voorjaar tegemoet.

12 april:

De rijdende SPAR-supermarkt rijdt ter hoogte van Dorpsweg 70 en is op weg naar zijn wekelijkse standplaats op donderdag: 10.00 uur Havenweg, 11.00 uur Dorpshuis "De Dregt" en van 13.00 - 14.00 uur "De Witte Hoeve".

13 april:
 
De bemanning van het vissersvaartuig HN-35 zet palingfuiken uit nabij De Nek. De HN-35, genaamd HERMINA, is een in 1996 gebouwde motorkotter die in eigendom toebehoort aan de maatschap J. Last te Hoorn. De LOA (lengte over alles) van het schip is 14.02 meter en de tonnage bedraagt 16 BT.

20 april:
Ondanks het feit dat er uit voorzorg twee lagen fijnmazig metalen kippengaas zijn aangebracht op de schoorsteen van perceel Dorpsweg 71 (bewoond door familie F.A. Maarse), heeft een kauwtje kans gezien een nest te maken in de schoorsteen. Met de scherpe snavel heeft de vogel een gat van circa 10 x 10 cm in het gaas weten te maken. Piet Buis is op het dak geklommen en probeert het nest te verwijderen, maar dat lukt vooralsnog niet, omdat er een bocht van 27 graden in de schoorsteen zit. Het kauwtje lijkt niet blij met Piet....
   

20 april:
Kavelruil aan de Dorpsweg onder begeleiding van de Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas).
Door de veehouders Gerard van Dijk, Dorpsweg 151, en Klaas Kooijman, Dorpsweg 52a, wordt samen met voormalig veehouder Michael Koster, Dorpsweg 74, een kavelruilovereenkomst ondertekend waarin ruim 27 ha agrarische grond van eigenaar verwisselt. Van Dijk en Kooijman realiseren hiermee een verbetering van de agrarische structuur en hoeven minder met hun landbouwmachines over de Dorpsweg te rijden. De vermindering van het landbouwverkeer is een belangrijk neveneffect van de ruil voor de bewoners van Schellinkhout. Voor de twee betrokken veehouders is daarnaast de kostenbesparing en het positieve effect op hun bedrijfsvoering een belangrijke reden.

13 mei:
Het bedrijf Periplus Group uit Amsterdam werkt samen met de stadsarcheoloog van Hoorn, Michiel Bartels, mee aan televisieopnamen voor de NTR. Het gaat om een documentaire serie over (historische) overstromingen in Nederland. Naast opnamen op de dijk zijn met een sonar opnamen gemaakt van het verdronken land in het Markermeer bij Schellinkhout. Er worden en passant enkele scheepswrakjes ontdekt en het obstakel bij de wrakkenboei is in kaart gebracht (zie 1947). Onderstaand een overzichtskaartje met wat resultaten van het sonaronderzoek.

3 juni:
Met een maximumtemperatuur van 11 graden is het de koudste zomerdag sinds 1975.

22 juni:
Het bedrijf Iwema Bouw uit Burgerbrug, gespecialiseerd in historische en traditionele bouw, werkt hard aan de bouw van de nieuwe stolpboerderij van de familie Kooijman, Dorpsweg 52a. De contouren van het nieuwe pand worden zichtbaar. Het originele vierkant van de gesloopte stolp wordt in gereedheid gebracht om te worden hergebruikt. Robuuste balken en brede, grenen vloerdelen liggen klaar op het erf om te worden verwerkt en om het geheel straks weer een historische uitstraling te geven. Regelmatig is er 'werkoverleg' tussen opdrachtgever Klaas Kooijman en personeel van het bouwbedrijf.
     

27 juni:
In de vroege morgen wordt met behulp van een telekraan van de firma Koeman uit Berkhout het oude 4500 kg wegende vierkant van de stolpboerderij Dorpsweg 52a in het in aanbouw zijnde nieuwe pand gehesen teneinde te worden hergebruikt. Nadat het vierkant is opgehesen wordt er gekeken of er op of onder een zogenaamd pokhout, op de voeting onder één van de vier 'poten' van het vierkant, wellicht een zilveren munt ligt, die men daar vroeger soms bij de bouw placht neer te leggen in de hoop op veel voorspoed. Er wordt echter geen munt gevonden. Overigens zijn er ten behoeve van toekomstige generaties wel twee zilveren munten neergelegd op en onder één van de nieuwe pokhouten (het blok hout tussen de stenen voeting en de poot van het vierkant). Nadat het vierkant is geplaatst worden de grenen balken van de eerste verdiepingsvloer op zijn plaats gehesen.
     
Foto 1: Klaas en Vera Kooijman leggen een zilveren gulden uit 1968 op een blokhout. Onder dat blokhout ligt reeds een zilveren rijksdaalder.
Foto 2: Het vierkant komt sedert zeer ruime tijd los van de grond.
Foto 3 en 4: Het vierkant nadert haar nieuwe bestemming.

     
Foto 5: Klaas Kooijman duwt het vierkant op de juiste plaats, terwijl zijn echtgenote Vera zijn inspanningen op de gevoelige plaat vastlegt.
Foto 6: Het vierkant staat voor de komende tientallen jaren op zijn nieuwe plaats.
Foto 7: Eén van de vier oude blokhouten. Geen munt te bekennen....
Foto 8: De grenen vloerbalken van de eerste verdiepingsvloer worden op zijn plaats gebracht.

Later op de dag worden er gevelelementen in het casco van de nieuwe stolp geplaatst.
   

4 juli:
Uit: De Middenstander.
Bij de gemeente Drechterland is een aanvraag binnen gekomen voor een omgevingsvergunning. Het betreft:
Schellinkhout, Dorpsweg 74 - Intern verbouwen en wijzigen van de gevels van een provinciaal monumentale stolpboerderij - ontvangstdatum 21 juni 2012. De vergunning wordt op 27 juli 2012 verleend.
 De stolpboerderij Dorpsweg 74 van Michael en Marjo Koster.

18 juli:
Uit: Noordhollands Dagblad.
Tekort geld voor alle plannen bij Schellinkhout.
Wel parkeren, nog geen toilet.

Volgens het Recreatieschap Westfriesland is een toiletgebouw op dit moment veel te duur. Wel is er geld voor een beter parkeerterrein buitendijks. Aanvankelijk hadden het schap en gemeente Drechterland een mooi plan in petto. Gezien de populariteit van het Schellinkhouter strandje bij de kitesurfers zouden er veel betere voorzieningen kunnen komen. De geraamde kosten van 92 mille wijken echter veel af van de bedragen in de offertes. De rekening kan wel oplopen tot 178.000 duizend euro. Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met een budget van tien mille voor archeologisch onderzoek. Een andere kostenpost vormt de aanleg van een riolering als er buitendijks een toiletgebouw wordt geplaatst. De afvoer moet dan dwars door de Omringdijk worden geboord om het riool te kunnen aansluiten op het gemeentelijk rioolstelsel. Duidelijk is dat de West-Friese gemeenten geen zin hebben in zo'n extra uitgaaf (zie ook 26 maart 2012.)

18 juli:
Uit: De Middenstander.
De gemeente Drechterland heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor perceel Dorpsweg 116 voor het restaureren, renoveren en slopen van asbesthoudende ventilatiekanalen in de kapruimte van de Martinuskerk.

20 juli:
Directrice Aly Ploeger neemt na 27 jaar afscheid van de Jan Luykenschool. Op de afscheidsreceptie, die van 16.00 uur tot 18.00 uur wordt gehouden, worden vele handen geschud.
   
Foto 1: Juf Aly Ploeger;
Foto 2: Mevrouw Klaassen is één van de vele mensen die afscheid neemt van mevrouw Ploeger;
Foto 3: Juf Aly tijdens haar dankwoord.

(foto's Anton Koster)

25 juli:
Uit: De Middenstander.
Er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor perceel Dorpsweg 73A voor het tijdelijk gebruiken van een agrarisch bedrijfsgebouw als caravanstalling. In de Middenstander van 1 augustus wordt de verlening van deze vergunning per 20 juli 2012 vermeld.

1 augustus:
Uit: De Middenstander.
Geaccepteerde sloopvergunningen.
Dorpsweg 74.
Slopen van een schuurtje achter de woning, het betonpad en interne sloopwerkzaamheden.

8 augustus:
Uit: De Middenstander.
Er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van vijf bankjes op diverse locaties langs de Zuiderdijk.

13 augustus - 2 september.
Er worden door de provincie Noord-Holland werkzaamheden verricht aan de Provincialeweg N506 (Hoorn - Enkhuizen). Het wegdek is aan vervanging toe en er wordt dus nieuw asfalt aangebracht. Verder komen er op de kruising Dorpsweg - N506 - Zuiderdracht nieuwe verkeerslichten.
 

Uit: Noordhollands Dagblad van 26 augustus:
De monumentale Martinuskerk van het dorpje Schellinkhout kan een nieuw bestaan krijgen als dorpshuis en restaurant. Volgens B&W van de gemeente Drechterland is het behoud van de kerk alleen haalbaar als ook de gemeente meebetaalt. Gemeente en provincie willen onderzoeken of een combinatie van dorpshuis en restaurant mogelijk is. In dat geval zou het dorpshuis 'De Dregt' een plek krijgen in de Martinuskerk. Eerste kostenraming: 1,6 miljoen euro. Drechterland zou daarvan 4 ton moeten ophoesten. Het voorstel wordt in september in de gemeenteraad besproken.
 

2 september:
'Superstar', de spelletjesdag voor de jeugd, die traditioneel wordt gehouden op de laatste zondag van de zomerschoolvakantie.
 Onno Schipper op het ereschavot (foto Anton Koster).
Onno Schipper wordt, met minimaal verschil op de nummer twee, Superstar 2012.

Uit: Noordhollands Dagblad van 11 september.
Actie tegen dorpshuis in kerk
Het aanbod van de stichting Boei aan de Drechterlandse politiek is zeer verleidelijk: men wil de monumentale Martinuskerk in Schellinkhout overnemen. Of de raadsleden er ook twee ton extra voor over hebben, moet nog blijken. De dorpsgemeenschap lijkt zelf ook verdeeld over het plan.
Lang niet alle inwoners van Schellinkhout staan te juichen bij het idee dat het dorpshuis in de Martinuskerk zou komen. Dit bleek gisteravond tijdens het Ronde Tafel Gesprek in het Venhuizer gemeentehuis. Richard Wielinga kwam met de eerste resultaten van de handtekeningenactie tegen dit plan. Volgens hem onderschatten de plannenmakers wat er allemaal in de De Dregt gebeurt. "Niemand denkt dat dit allemaal zomaar in een verbouwde kerk kan gebeuren". De operatie om de kerk te redden lukt ook in financieel opzicht alleen wanneer het bestaande -en verouderde- dorpshuis in de te verbouwen kerk onderdak gaat vinden. De stuurgroep die sterk bij het plan is betrokken, reageerde verbaasd over dit protest. "Vorig jaar leek de meerderheid in het dorp ons plan te steunen", aldus een verbaasde Ben Steenweg namens de stuurgroep die het plan voorbereidt. De redding staat of valt met stevige subsidies vanuit de provincie en de stichting Boei die de risico's voor restauratie en beheer wil gaan nemen. Anders gezegd: er is in Schellinkhout geen plek voor twee dorpshuizen. De aanwezige raadsleden kregen die kernachtige boodschap duidelijk mee van kerkbestuurder Kees Kraal. In het gebouw knaagt de boktor zich een weg door de balken. "Wij hebben geen geld meer voor het onderhoud van deze 14e eeuwse kerk", zei Kraal. Voor wethouder Dirk te Grotenhuis heeft de politiek een eenmalige kans voor het grijpen. Ook al moet de gemeente alles uit de kast halen om de eigen gevraagde bijdrage van twee ton op tafel te leggen. "Dit gaat echter om de kern Schellinkhout", aldus de wethouder. "En de vraag hoe je dit dorp leefbaar kunt houden. Twee gebouwen, daar moeten we nooit aan beginnen." Onderdeel van het voorstel is ook dat Drechterland de eerste 5 jaar jaarlijks 10 mille extra subsidie geeft voor het project.

22 september:
De Westfriese Omringdijk bij Schellinkhout (Markermeerdijk) wordt na jarenlange werkzaamheden in het kader van dijkverzwaring door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier weer opengesteld. Ter gelegenheid daarvan worden er ondermeer festiviteiten georganiseerd in en rond de Martinuskerk. De werkzaamheden in het kader van de dijkversterking zijn overigens zowel financieel als qua tijd en overlast (5 jaar!) volledig uit de hand gelopen.

24 september:
Als gevolg van een flinke storm waait op het erf van Dorpsweg 67 (boerderij van Has) een oude dode boomstam om en valt dwars over de sloot langs de Dorpsweg.

26 september:
De firma Iwema Bouw uit Burgerbrug maakt goede vorderingen bij de bouw van de nieuwe stolpboerderij van de familie Kooijman, Dorpsweg 52a.
   

Uit: Noordhollands Dagblad van 26 september.
Redding voor Martinuskerk
De monumentale Martinuskerk in Schellinkhout lijkt nu echt gered. De gemeenteraad van Drechterland trekt de knip om met twee ton bij te dragen aan de plannen voor een nieuwe bestemming: die van dorpshuis.
De nationale maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie Industrieel erfgoed (Boei) wil de kerk namelijk overnemen van de hervormden. Voor de kerkgemeente wordt het onderhoud van de Martinuskerk te duur. Het plan is om de kerk een maatschappelijke functie te geven. Op die voorwaarde wil de provincie ook stevig bijdragen en lijkt de kerk te zijn gered. Het idee is namelijk om het verouderde dorpshuis De Dregt een plekje te geven in de Martinuskerk. Op die manier wordt de exploitatie beter haalbaar. Boei wil om diezelfde reden de zekerheid dat de eerste 5 jaar tien mille vanuit Drechterland wordt bijgedragen.

8 oktober:
Het wegdek van de Westermeeweg wordt vervangen door een nieuwe laag asfalt.
   
Foto 1: Het oude wegdek is al weggefreesd en afgevoerd;
Foto 2: Een grote vrachtauto brengt een lading nieuwe trottoirbanden;
Foto 3: Kruising Westermeeweg - Havenweg.

Uit: Noordhollands Dagblad van 26 oktober.
De eigenaar van Recreatiepark De Witte Hoeve BV heeft de bewoners van de 64 huizen aangekondigd dat voortaan strak de hand wordt gehouden aan de parkreglementen. Dat betekent onder meer dat autowassen een boete kan opleveren van € 11.344,51. Bewoners spreken van regelrechte intimidatie. R. de Jong uit Amsterdam, de man achter De Witte Hoeve BV, wil geld verdienen met het beheer van het recreatiepark en verhuur van de huizen, maar de huizen worden al jaren permanent bewoond en de gemeente Drechterland wil dat legaliseren in een bestemmingsplan. Er is een conflict ontstaan tussen De Jong en de bewoners. Die verwijten hem dat hij hun parkbijdragen (600 euro per woning per jaar) niet gebruikt voor onderhoud en hebben de betaling in 2008 opgeschort tot het beheer volgens afspraak wordt uitgevoerd. De brief is een aankondiging dat het beheer intensief ter hand wordt genomen.

Uit: Noordhollands Dagblad van 13 november:
De eigenaar van Recreatiepark De Witte Hoeve BV, Robert de Jong, heeft een kogelbrief ontvangen en zal hiervan aangifte doen. Eddy Neter, voorzitter van de bewonersvereniging Bungalow-park De Witte Hoeve, neemt afstand van de 'kogelbrief'. De brief bevat niet daadwerkelijk een kogel, maar slechts een tekening waarop een autootje met een bom, een slagboom en een kogel zijn getekend.

30 november:
De verbouw van de stolpboerderij Dorpsweg 74, bewoond door familie M. Koster, heeft een aanvang genomen. Een deel aan het zuideinde en het 'binnenwerk' is gesloopt en het geheel is inmiddels voorzien van een betonnen vloer. De familie Koster bivakkeert tijdens de verbouw in een aantal woonunits die in de stal zijn geplaatst. Deze stal, die in 1980 is gerealiseerd, is nog juist te zien aan de linkerzijde van foto 3 (zie 1950).
   
Foto 1 en 2 zijn genomen op 13 oktober 2012. De derde foto is van 30 november 2012.

Ook aan de fraaie nieuwe stolpboerderij van de familie Kooijman, Dorpsweg 52a, wordt nog steeds hard gewerkt. Op het dak zijn de rietdekkers begonnen met hun klus.
In de voorgevel is een muursteen geplaatst met de tekst:

"Uit respect voor het verleden"
Klaas, Vera, Rens en Lars
Kooijman
Anno 2012

     
Alle foto's zijn gemaakt op 30 november.

12 december:
Uit: De Middenstander.
Er wordt een omgevingsvergunning afgegeven aan familie Meijer, Dorpsweg 160 voor het plaatsen van een windturbine.

22 december:
Dick en Baukje van Eik, Dorpsweg 24, vieren het feit dat ze veertig jaar getrouwd zijn. De buren hebben voor een erepoort gezorgd.

Uit: Noordhollands Dagblad van 31 december.
Een 75-jarige bewoner van perceel Ravenstraat 39 in Schellinkhout kreeg vrijdagavond de schrik van zijn leven toen er een vuurwerkbom door de brievenbus van zijn huis werd gegooid.
De brandweer en de politie zijn snel terplaatse. De voordeur en de hal van de woning, alsmede een voor het huis geparkeerd staande personenauto, hebben schade opgelopen. De 'stoere' daders zijn nog niet opgespoord.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :