De geschiedenis van Schellinkhout, periode 2013.

De tijdlijn van Schellinkhout van 2013.

2013
10 januari:
Het weer is sinds 1901 nog nooit zo zacht geweest gedurende drie achtereenvolgende weken. Vanaf 20 december 2012 tot en met donderdag 10 januari 2013 is het gemiddeld 8 graden. Het weer is ook zeer somber. Bijna drie weken lang is het zwaar tot geheel bewolkt. Dit is sinds 1951 niet meer voorgekomen.

11 januari:
Aan de nieuwe boerderij van de familie Kooyman, Dorpsweg 52a, wordt nog steeds hard gewerkt. Poolse rietdekkers van het bedrijf Slowinex zijn bezig op het dak (zie 2012).
   

12 januari:
De pupillen van het F1-voetbalelftal worden najaarskampioen na een spannende inhaalwedstrijd tegen Westfriezen F7, die met 5 - 2 wordt gewonnen. Natuurlijk gaan de trotse kampioenen met de kampioensbeker op de foto en daarna wordt er in de voetbalkantine gesmuld van een heuse voetbaltaart en limonade.
   
Foto 1: Boven v.l.n.r. trainer-coach Carlo Dop, Maartje Dop, Riemer Dop, coach Jaqueline Lieshout, Yehudi Kampen;
Onder v.l.n.r. Leonard Teekens, Valentijn Lieshout, Jonas van de Bovenkamp, Wout Kievit, Ricsi Kiss.
Foto 2: Keepster Maartje Dop met de kampioensbeker.
Foto 3: De kampioenstaart.

(Foto's Anton Koster).

13 januari:
De leegstaande stolpboerderij van de familie Has, Dorpsweg 67, staat al sedert augustus 2009 te koop. Op de toegang naar het erf is een hek geplaats met een bordje 'Verboden voor onbevoegden'. Aan de noordkant is in de rieten kap inmiddels een gat ontstaan.
 

20 januari:
Het heeft een aantal dagen gevroren en het ijs van de ijsbaan heeft een dikte bereikt van 7 centimeter. Dat is reden voor het bestuur van ijsclub 'De Opbouw' om 'De Pekel' open te stellen voor het publiek. De openingstijden zijn dagelijks van 14:00 tot 17:00 en 's avonds van 19:00 tot 21:00 uur. De openingstijden kunnen in het weekeinde verruimd worden als er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn.
   
De derde foto is genomen vanaf de dijkopgang bij de Westermeeweg.

Aan de verbouwing van de stolpboerderij Dorpsweg 72 van familie Koster wordt hard gewerkt. Op de eerste foto (genomen op 18 januari) is de nieuwe aanbouw van de zuidgevel te zien. De tweede foto is gemaakt op 21 januari. Ondanks de winterse omstandigheden gaat het werk door en wordt er nieuw bouwmateriaal aangevoerd.
 

20 - 26 januari:
Hieronder een impressie van ijsbaan 'De Pekel' aan de hand van foto's die gemaakt zijn door Anton Koster.
     

     

     

     

     

6 februari:
Uit: De Middenstander.
Familie Visser, Dorpsweg 9a, vraagt bij de gemeente Drechterland een omgevingsvergunning aan voor het plaatsen van vier hooiberghutten. In een hooiberghut kunnen mensen overnachten bij de boer en dat is een originele manier om kennis te maken met het leven op de boerderij.

9 februari:
Het jaarlijkse carnaval wordt door vereniging 'De Botkloppers' gevierd in dorpshuis 'De Dregt'. Dit jaar is er geen traditionele optocht door het dorp. Jeugdprins is Casper de Boer en jeugdprinses is Larissa de Graaf. De 'verkleedjury' bestaat uit Danny Ruiter, Sandra Koster en Nel Dop. In de vooravond wordt de disco door ongeveer jeugdigen bezocht. Daarna genieten ongeveer 70 personen tot in de late uurtjes.
Hieronder een impressie met foto's van Anton Koster.
     

     

     

     

11 februari:
De 'Dorpskrant voor Schellinkhout' bestaat 50 jaar. Op 14 februari 1963 is de eerste editie van de dorpskrant verschenen. Jaap Mol, Gré van Assen-Leijen, Corrie Peereboom-Water en Cees Toepoel vinden dat de burgers op de hoogte gebracht moeten worden met het nieuws over de middenstand en het verenigings- en dorpsleven. Anno 2013 zijn de redactieleden Thea Bosma en Annemiek Schouten. Zij worden ondersteund door acht vrijwilligers. Laurens Engel brengt al sinds jaar en dag in weer en wind de dorpskrant rond.

15 februari:
 
Een foto van de 'Steenen Kamer' en een opname van de houten stuw met NAP-peilschaal in de sloot bij perceel Dorpsweg 63.

 
De kap van de nieuwe stolpboerderij van de familie Kooyman, Dorpsweg 52a, is inmiddels met riet gedekt.

5 maart:
De warmste dag ooit gemeten op deze datum. In Schellinkhout wordt het op deze zonnige lentedag 15 graden.

20 maart:
Uit: De Middenstander.
Er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een nieuwe woning op perceel Dorpsweg 153.
Op 8 mei wordt deze omgevingsaanvraag weer ingetrokken.

21 maart:
Hieronder twee foto's van de in aanbouw zijnde stolpboerderij van de familie Kooyman (Dorpsweg 52a).
 

23 maart:
De koudste 23 maart sedert 1916. Met een harde oostenwind (6 op de schaal van Beaufort) is de temperatuur gemiddeld -0,8 graden Celcius (maximum +2,1 en minimum -3.1).

2 april:
Na 27 jaar stopt fysiotherapeut Douwe Egtberts op 65-jarige leeftijd met zijn werkzaamheden. Douwe Egtberts die met zijn vrouw Ann in het voormalige tramstation woont, wordt opgevolgd door Maaike van Meer.

15 mei:
Uit: Noordhollands Dagblad.
Geer Koster 65 jaar lenig.
Met een nieuwe knie en een nieuwe heup bezoekt Geer Koster al sedert mensenheugenis de gymnastieklessen in het dorp. De laatste jaren doet ze dat onder leiding van Annet Caspers in de grote zaal van het dorpshuis 'De Dregt'. Geer is 65 jaar lid van de 'gym' en een dag later wordt ze tachtig jaar. Haar zoons Elian, Martino, Arno en Kees verrassen haar in het dorpshuis met een grote bos bloemen en van de gymclub ontvangt ze een oorkonde waarop haar erelidmaatschap wordt vermeld.
 
Foto 1, gemaakt in 1948: Geer Koster (helemaal links op de foto) is op het 'landje van Nobel' (naast het dorpscafé) bezig met een knotsoefening.
Foto 2, gemaakt op 15 mei 2013: Achter v.l.n.r.: Diny Wittenberg, Rie Olij, Geer Koster, Jannie Bant, Lida Hagedoorn; Voor v.l.n.r.: Jannie Scheringa, Hilda van der Rol, Tonnie van de Woude, Annet Caspers en Greet de Boer.

29 mei:
In het natuurgebied 'De Nek' wordt de ruimte van de kokmeeuwen steeds meer ingenomen door broedende grote Canadese ganzen (Branta canadensis).
   

30 mei:
De bewoners van perceel Dorpsweg 78 hebben nieuwe schuren laten bouwen. Echter één van de schuren is gebouwd tegen de buitenmuur van de buren. Eind 2014 blijken de schuren te zijn gesloopt....

10 juni:
Nadat IWEMA BOUW het cascowerk van de nieuwe boerderij Dorpsweg 52a heeft gedaan, neemt timmerbedrijf Bart Mol Bouw uit Schagerbrug de afbouw voor zijn rekening.
 De voorzijde van de nieuwe stolpboerderij Dorpsweg 52a.

20 juni:
Het dak van de stolpboerderij Dorpsweg 153, bewoond door Frans Ottersberg, wordt vernieuwd (zie 20 maart 2013).
   

29 juni:
Tijdens de TT van Assen presteert de Schellinkhouter motorcoureur Lars Kooyman van het team 'Kooijman Racing' op zijn Yamaha motorfiets prima in de klasse ONK Dutch Supersport. Het raceteam, dat zich inzet voor de ALS-stichting, heeft de beschikking over motoren van Bleeker Motoren uit Hoorn. Lars eindigt in een wedstrijd over 14 ronden van 4,542 km als elfde. Door een vervelende blessure aan zijn onderarmen kan hij aan het einde van de race nog maar moeilijk remmen en verspeelt daardoor vermoedelijk een plek in de toptien van de eindrangschikking. Op 22 augustus is Lars aan beide onderarmen geopereerd in het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Het herstel verloopt spoedig. De eerstvolgende race zal zijn op 8 september te Assen. De dag ervoor bestaat uit twee kwalificatie trainingen en de vrijdag ervoor (6 september) zullen drie vrije trainingen verreden worden. Het doel is dat Lars hier weer aan de start zal verschijnen.
 

1 juli:
Namens de 'Stuurgroep Martinuskerk Schellinkhout' plaatst Ben Steenweg het volgende artikel in de Dorpskrant voor Schellinkhout.
Voortgang restauratie en herbestemming Martinuskerk Schellinkhout.

Terugblik.
Een jaar of zes geleden heeft het kerkbestuur van de Martinuskerk vastgesteld dat het in stand houden van de kerk te Schellinkhout financieel niet langer verantwoord was. In het verlengde daarvan kon verval en uiteindelijk sloop van het rijksmonument niet langer uitgesloten worden. Een alternatieve mogelijkheid was een andere bestemming aan het gebouw geven. Het kerkbestuur dat sloop met alle macht wilde voorkomen, is vervolgens in gesprek gegaan met het gemeentebestuur en met leden van de stichting 'Vrienden van de Martinuskerk'. Daaruit is de stuurgroep Martinuskerk voortgekomen.
De afgelopen jaren heeft de stuurgroep verschillende pogingen ondernomen om van het Rijk subsidie te krijgen voor de restauratie van de kerk. Deze aanvragen werden niet gehonoreerd. Een belangrijke reden daarvoor was dat geen duidelijk en realistisch herbestemmingsplan overlegd kon worden. Voor het Rijk is het namelijk van groot belang dat een monument na restauratie door de eigenaar op eigen kracht in stand gehouden kan worden.
Een jaar geleden heeft de stuurgroep de provincie bereid gevonden subsidie te verstrekken voor een onderzoek naar de haalbaarheid van verschillende herbestemmingsmogelijkheden voor het kerkgebouw. BOEi, een landelijk goed aangeschreven en door het bedrijfsleven en de BankGiro Loterij ondersteunde organisatie, die gericht is op de restauratie, herbestemming en ook op de exploitatie van monumentale panden, heeft het onderzoek uitgevoerd. Een restaurant met eventueel logiesmogelijkheden bleek een optie met perspectief. Ook de combinatie van een restaurant en een dorpshuis zou toekomstmogelijkheden hebben.
De uitkomsten van het onderzoek zijn met de stuurgroep en de provincie besproken. In het verlengde van dit overleg heeft BOEi voorgesteld om in 2012 een subsidieverzoek in te dienen bij de provincie voor restauratie van de kerk. Deze restauratie zou de eerste stap zijn binnen het totale herbestemmingsplan. BOEi bleek bovendien bereid het kerkgebouw van het kerkbestuur over te nemen onder voorwaarde dat de restauratiesubsidie zou worden toegekend en de vereiste eigen bijdrage (minimaal 50% van het subsidiebedrag) door andere partijen bijeengebracht zou worden. De gemeente Drechterland en het kerkbestuur bleken tot dit laatste bereid.

Besluiten gemeenteraad en aanvraag subsidie.
Op 24 september 2012 is de subsidieaanvraag ingediend. Begin 2013 werd duidelijk dat de aanvraag niet door de provincie gehonoreerd kon worden. De provincie stond positief tegenover de plannen, maar het toekenningscriterium bleek uitsluitend te bestaan uit de hoogte van de eigen bijdrage. Het kwam er kortweg op neer dat andere aanvragers een eigen bijdrage konden bieden van maar liefst 75 tot 90 procent. Hun aanvragen werden, gelet op het toekenningscriterium, dan ook als eerste gehonoreerd. Vervolgens bleek de subsidiepot voor 2012 leeg te zijn . Zelfs aanvragen met een eigen bijdrage van bijvoorbeeld 70% vielen buiten de prijzen.

Vervolgacties in 2013.
De stuurgroep en BOEi hebben vervolgens met de provincie gesproken over de in 2012 toegepaste toekenningsmethodiek voor restauratiesubsidies. Daaruit mochten zij de hoop putten dat een aanvraag in 2013 veel meer kans van slagen zou hebben. BOEi bleek zelfs zoveel vertrouwen in een goede afloop te hebben, dat zij zich bereid verklaarde het kerkgebouw over te nemen zonder definitieve zekerheid over de subsidietoekenning. De unieke ligging van het gebouw, de historische en landschappelijke waarde ervan en de noodzaak om het gebouw snel op te knappen, waren andere factoren die BOEi tot dit besluit brachten.
De Raad van Commissarissen van BOEi onderschreef in maart 2013 dit voornemen van haar eigen directie onder één voorwaarde: er zou eerst een goed onderzoek moeten plaatsvinden naar de staat van de balken en de kap van het kerkgebouw. De commissarissen vreesden namelijk dat de bonte knaagkever meer schade had veroorzaakt dan in het in 2012 opgestelde restauratieplan was begroot. Het onderzoek heeft afgelopen april plaats gevonden. De schade bleek inderdaad groter dan eerder was ingeschat. De meerkosten bleken 40.000,- euro te bedragen. Daarvan is 50% subsidiabel. Met BOEi is vervolgens afgesproken dat alle partijen aan de feitelijke meerkosten 20.000,- euro zullen bijdragen. Onlangs hebben de gemeente, het kerkbestuur, de Vrienden van de Martinuskerk en BOEi de toezegging gedaan dat zij alle vier 5000,- euro extra gaan bijdragen.
Met deze toezegging is de weg vrijgekomen voor de overdracht van de Martinuskerk aan BOEi. BOEi zorgt vervolgens voor de subsidieaanvraag in 2013, de grondige restauratie van het gebouw en de herbestemming. BOEi doet dat voor eigen risico. De naam en faam van BOEi op het gebied van restauratie en herontwikkeling, de steun die BOEi krijgt vanuit het bedrijfsleven en van de BankGiro Loterij en de concrete financiële situatie van BOEi bieden voldoende vertrouwen in een positieve afloop. Wel zullen gemeente, kerkbestuur en De Vrienden hun financiële toezeggingen pas gestand doen als de komende subsidieaanvraag door de provincie wordt gehonoreerd.

Dorpshuisactiviteiten in de Martinuskerk.
De gemeenteraad van Drechterland heeft op 24 september 2012 niet alleen besloten om 200.000,- euro uit te trekken voor de restauratie van de kerk. Daarnaast is afgesproken dat de gemeente vijf jaar lang 10.000,- euro beschikbaar stelt voor de exploitatie van een dorpshuis in het kerkgebouw. De raad en het college van B&W willen op deze manier hun schaarse middelen zo effectief mogelijk mogelijk besteden. Door de verschillende dorpshuisactiviteiten in een volledig gerestaureerd kerkgebouw onder te brengen hoeft op termijn niet geïnvesteerd te worden in een kostbare renovatie en het groot onderhoud van het bestaande dorpshuis. In een overleg dat wethouder Te Grotenhuis en de stuurgroep in september 2012 hadden met de gebruikers van het dorpshuis is dit beleid besproken. De wethouder wil met afgevaardigden van de verschillende verenigingen van Schellinkhout in goed overleg toewerken naar geschikte huisvesting voor hun activiteiten in het kerkgebouw. Dat overleg kan van start gaan als duidelijk is dat de gevraagde restauratiesubsidie door de provincie is toegekend (hopelijk half januari 2014). De wethouder heeft in het genoemde overleg verder toegezegd dat het sportlokaal bij De Dregt intakt blijft zo lang de school in Schellinkhout daar gebruik van wil maken.
Wij hopen u voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben. Als er nieuwe belangrijke ontwikkelingen zijn, zullen wij u direct informeren.
 De Martinuskerk.

17 augustus:
Om 13.06 uur komt er bij de regionale meldkamer een prioriteit-1 melding binnen: "ONGEVAL GEVAARLIJKE STOFFEN" bij Dorpsweg 142 te Schellinkhout bewoond door familie J. v.d. Kamp. Kort na deze melding snellen er een aantal brandweer- en politievoertuigen met optische signalen (blauw zwaailicht) en geluidssignalen (sirene) door het dorp. Zij zijn op weg naar de plaats des onheils: De achtertuin van perceel Dorpsweg 142. Het blijkt dat Jan v.d. Kamp daar bezig is geweest met het rooien van een boom en dat bij die werkzaamheden een ondiep liggende geelkleurige gasleiding is beschadigd waarna het 'gas er uit spoot'. De politie zet voor alle zekerheid de weg af. Jan v.d. Kamp dicht het lek eerst provisorisch en daarna komt netbeheerder Liander om het lek definitief te dichten.

Een gasleiding moet op minimaal 60cm diepte ingegraven worden. Dit om beschadigingen door werkzaamheden of ploegen te voorkomen.

19 september:
De gemeente organiseert in dorpshuis De Dregt een informatieavond over de parkeerplaats op het buitendijks terrein Uiterdijken. Deze avond is een vervolg op de bewonersbijeenkomst van 28 maart 2012, waarop de plannen van de gemeente en het Recreatieschap Westfriesland voor dit terrein met bewoners zijn besproken. Oorspronkelijk was het de bedoeling om op het buitendijks terrein Uiterdijken in Schellinkhout 80 parkeerplaatsen, een toilet en enkele camperplaatsen mogelijk te maken. Naar aanleiding van de reacties tijdens de eerste bewonersbijeenkomst in 2012 heeft de gemeente de plannen aangepast. Zo vallen de camperplaatsen af en zijn meerdere alternatieven voor het plaatsen van een toilet onderzocht. Voor geen van de alternatieven is het beschikbare projectbudget toereikend. Vooralsnog wordt daarom alleen de parkeerplaats aangelegd en op het naast de parkeerplaats gelegen terrein worden enkele sloten verbreed.
Op 24 september wordt er door de gemeente Drechterland een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een parkeerplaats op het recreatieterrein Uiterdijken. Vanaf deze datum liggen de stukken zes weken ter inzage bij de gemeente en kan er nog bezwaar worden gemaakt.

23 september:
Uit: Dorpskrant voor Schellinkhout.
NOODOPROEP
De toneelvereniging 'De Boom van Ons Genoegen' zit in zwaar weer. Men heeft met directe ingang nieuwe enthousiaste acteurs en actrices nodig. Die zijn nodig voor de voorstelling die één keer per jaar wordt gegeven. De repetitieperiode, die vooraf gaat aan deze voorstelling, duurt ongeveer drie maanden: De eerste twee maanden één keer per week en daarna twee keer per week. Telkens van 20.00 tot 22.30 uur.

28 oktober:
Zware storm vanuit het zuidwesten. Meerdere bomen waaien om en dakpannen waaien door de lucht. Het buitendijkse land bij Munnekai komt onder water te staan. De aldaar staande koeien krijgen natte poten.
   

 

29 oktober:
Uitbreiding Koek & Zopie
Op initiatief en onder de bezielende leiding van ijsmeester Nico Klaassen van ijsclub 'De Opbouw' wordt in het voorjaar begonnen met de uitbreiding van de Koek & Zopie. In nauwe samenwerking met penningmeester Cees-Jan Swart en door de inspanningen van vrijwilligers en sponsors als Marco Hijlkema, Geert Dierikx, Piet Thomas, Cor Roeleveld, Chris v.d. Made, André v.d. Rol en Dieuw Groot, komt de uitbreiding van de Koek & Zopie op de ijsbaan tot stand. De golfplaten op het dak zijn vervangen door mastiek en de houten buitenwanden zijn voorzien van lichtgroene kunststof delen. Ook aan het interieur is flink gesleuteld. De materiaalschuur verdient ook onderhoud, maar dat project moet om financiële redenen nog even worden uitgesteld. Overigens is er tijdens de storm een dag eerder een grote boom omgewaaid, die de materiaalschuur van de ijsclub op een haar na heeft gemist....
   

    Het nieuwe interieur van de Koek & Zopie.

    De materiaalschuur.

    De omgewaaide boom.

4 november:
Uit: Noordhollands Dagblad.
Nog geen jaar geleden was het haat en nijd tussen de Amsterdamse eigenaar/beheerder van bungalowpark De Witte Hoeve in Schellinkhout en de eigenaren/bewoners van de 64 huizen in dat park. Maar nu kunnen de vlaggen uit. De bewoners hebben het park overgenomen. 1 november 2013 geldt voortaan als 'onafhankelijkheidsdag'. Stichting De Witte Hoeve is sinds die datum eigenaar van wegen, leidingen, riolering, lantaarnpalen en een stuk grond aan de achterkant van De Witte Hoeve. De woningen zelf waren al eigen bezit.
 De Witte Hoeve (gezien vanuit zuidelijke richting).

9 november:
Nadat op 27 juli 2012 de omgevingsvergunning is verleend door de gemeente Drechterland, wordt medio oktober 2012 begonnen met het intern verbouwen en wijzigen van de gevels van de provinciaal monumentale stolpboerderij Dorpsweg 74, bewoond door Michael en Marjo Koster en hun drie kinderen. Naast vele andere wijzigingen krijgt het dak van de boerderij aan alle zijden nieuw riet, de verzakte voorgevel wordt recht gezet, er komen nieuwe darsdeuren en het gehele interieur wordt uitgebroken en gemoderniseerd. De laatste foto hieronder is gemaakt op 9 november 2013 en daarop is te zien dat het dorp een prachtig gerestaureerde stolpboerderij rijker is geworden (zie ook 13 maart en 4 juli 2012).
                   

2 december:
Het is deze dag precies honderd jaar geleden dat de spoorweg, die langs Schellinkhout loopt, wordt geopend (zie 1913).

5 december:
Grote problemen voor Sinterklaas.
De tweede zware najaarsstorm van dit jaar. Zeer zware windstoten.
 :
Windkracht 9 met zware windstoten. In het binnenland bereikt de westenwind kracht 6 à 7 en er zijn daar windstoten van boven de 100 kilometer per uur. De wind ruimt in de loop van de middag overal van het westen naar het noordwesten. De schade door omgewaaide bomen valt, in tegenstelling tot de storm van 28 oktober, deze keer mee, omdat de bomen niet meer in het blad zitten en dus minder wind vangen. Het regent, gevolgd door hevige buien met onweer, hagel en natte sneeuw (15.30 uur - zie kaartje hierboven).

14 december:
De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Vrouwen van NU, afdeling Schellinkhout, viert het 75-jarig bestaan in dorpshuis 'De Dregt'. 's Middags is er in dit verband een High Tea van 15.00 - 17.00 uur die door 33 leden wordt bezocht en 's avonds wordt de jubileumavond met een 'vleugje Kerst' gevierd met medewerking van Kaabee West-Fries Cabaret. De beheerder van het dorpshuis, Ronald Ebben, heeft samen met een aantal leden voor een smaakvolle aankleding gezorgd en hij zorgt voor een natje en een droogje.

Het bestuur wordt in 2013 gevormd door v.l.n.r.: Ali Plas (secretaresse), Lida Hagedoorn (voorzitter), Hilda van der Rol (penningmeester), Nel Dop (bestuurslid) en Wil Kerkmeer (bestuurslid).

Klik hier om het verslag over de eerste 50 jaren van het bestaan van de afdeling Schellinkhout te lezen.

18 december:
Uit: De Middenstander.
Bij de gemeente Drechterland wordt een sloopmelding gedaan. Het betreft het Slopen van asbesthoudende golfplaten van het dak van stalling 1 en van asbesthoudende golfplaten van het dak van stalling 2. Beide stallingen behoren in eigendom toe aan 'Snoeck Caravanstalling', Dorpsweg 2.

19 december:
Uit: Noordhollands Dagblad.
De provincie heeft een fikse subsidie over voor de renovatie en nieuwe bestemming voor de Martinuskerk in Schellinkhout. Gisteren werd bekend dat voor de herbestemming 4,5 ton beschikbaar komt. De kerkelijke functie van de eeuwenoude kerk is al gestopt, maar de nationale maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie Industrieel erfgoed (BOEi) ontfermt zich tegenwoordig over het gebouw. Het plan is er een dorpshuis van te maken.
   
Drie foto's van het interieur van de kerk (2006).
(zie ook 1 juli 2013).

29 december:
De 16-jarige Schellinkhouter Mick Nelen, talentvol voetballer en havoleerling, raakt te water op het John Raedeckerhof in Hoorn. Omstreeks half elf in de avond zien voorbijgangers een fiets liggen op de stoep. De jongen ligt daar vlakbij in het water van een sloot. Hij wordt door hen meteen op het droge gebracht en er wordt begonnen met de reanimatie. Politieagenten, ambulancemedewerkers en mensen van het traumateam uit Amsterdam nemen later de reanimatie over. Het slachtoffer wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar later op de avond overlijdt Mick daar aan zijn verwondingen.
Op vrijdag 3 januari 2014 organiseren broers en vrienden van het slachtoffer een stille tocht aansluitend aan de condoleance in de Martinuskerk. Vele honderden mensen, veelal met een fakkel in de hand, lopen onder gure weersomstandigheden achter de auto met Mick aan naar de ongevalsplek in Hoorn.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :