De geschiedenis van Schellinkhout, periode 2015.

De tijdlijn van Schellinkhout van 2015.

2015
1 januari:
De toneelvereniging 'De Boom van Ons Genoegen' wordt na 137 jaar opgeheven. Het batig saldo wordt verdeeld onder de andere verenigingen in het dorp (zie 29 december 2014).

17 januari:
Aanvraag omgevingsvergunning Havenweg 37.
Het college van burgemeester en wethouders heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de in 1969 gebouwde woning aan de Havenweg 37 in Schellinkhout. Tegen de ontvangen aanvraag kan geen zienswijze, bezwaar of beroep worden ingediend.

Havenweg 37 is het huis naast de hoekwoning op de voorgrond.

24 januari:
De nationale maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie Industrieel erfgoed (BOEi), die sedert 15 januari 2014 eigenaar is van de Martinuskerk, geeft in het dorpshuis informatie over de voortgang van de restauratie van de kerk door bouwbedrijf Pronk BV uit Warmenhuizen. Er zijn relatief veel Schellinkhouters op de bijeenkomst afgekomen, want de "grote zaal" zit helemaal vol.
   
De goed gevulde zaal heeft even geen aandacht voor de spreekster van BOEi, maar kijkt naar de schimmen bij een bovenraam, waar dorpshuisbeheerder Ronald Ebben en een behulpzame medewerker met stukken textiel proberen om het binnendringende zonlicht te temperen teneinde de geprojecteerde afbeeldingen op het scherm beter zichtbaar te maken voor het publiek.

De oplevering van de gerestaureerde kerk wordt in juni 2015 verwacht. Dat is wat later dan gepland, omdat de eikenhouten constructie van het gebouw ernstiger aangetast blijkt te zijn door de bonte knaagkever dan verwacht. De extra kosten van deze tegenvaller (100.000 euro) kunnen worden bekostigd uit het beschikbare budget van 600.000 euro, omdat de aannemingssom 100.000 euro lager is uitgevallen dan geraamd. Over de invulling van de herbestemming van het monumentale pand wordt nog nagedacht. Na afloop van de voorlichtingsbijeenkomst is er gelegenheid om de kerk te bezichtigen. De beide orgels, de preekstoel, de vloer, de lampen en andere kwetsbare objecten in de kerk zijn ingepakt tegen stof en om beschadigingen te voorkomen (zie 2 oktober 2014).
   

   

   
Op de laatste twee foto's is duidelijk te zien hoe grondig de bonte knaagkever te werk is gegaan. De witte stof op één van deze foto's is gips, dat gebruikt is bij een eerdere provisorische restauratiepoging.

6 februari:
Uit: Noordhollands Dagblad.
Boekenwurmen in het oude raadhuisje
Juist vanwege dit fraaie onderkomen is het oude raadhuis ongetwijfeld een van de mooiste biebclubs in de regio. Achter de rekken zijn de tegeltableaus te zien en de haard staat er ook nog steeds. Jorrit de Feber van de Westfriese Bibliotheken probeert kinderen te betrekken bij hun eigen leesplezier. Hij is aangetrokken om biebclubs op te zetten: kinderbibliotheken, waarbij vrijwilligers en kinderen actief zijn betrokken. Ook de leerlingen van de Jan Luykenschool doen mee.

Het belangrijkste is dat je het plezier en de leesbeleving samen met de scholen nog kan aanbieden. Leeskilometers maken, dat is alleen maar goed voor de ontwikkeling, vindt Jorrit. Hier kan je veel meer doen: bijvoorbeeld voorlezen, kinderen laten vertellen over hun favoriete boek. Wij stappen nu van het idee af dat deze plek alleen een boekenuitleen moet zijn. Twee 11-jarige helpers, Danique de Graaf en Olivia Koster, werken graag mee. Vooral het scannen van de boeken vind ik leuk om te doen, zegt Olivia. Er zijn nog meer kinderen die helpen. We hebben ook een eigen rooster, zegt vriendin Danique. De collectie boeken voor de volwassenen is vorig jaar uit de bibliotheek verdwenen. Alleen de jeugd vindt er nu nog leesvoer.

2 februari:
De nieuwe zespersoons recreatiewoning, genaamd 'Hofstee', op het erf van familie G.C. van Dijk, Dorpsweg 151, is gereed en staat te huur (zie 27 maart en 17 april 2014).
 

6 april:
Uit: De Dorpskrant voor Schellinkhout.
Naar aanleiding van een inbraak en twee pogingen daartoe in februari van dit jaar, is er een WhatsApp-groep 7 "Veilig Schellinkhout" gestart. Binnen drie dagen na de oprichting konden er al twee aanhoudingen worden verricht. Op dit moment zitten er 81 nummers in de App-groep. Men zou graag nog een aantal deelnemers uit het zuideinde toevoegen omdat dat deel van het dorp ondervertegenwoordigd is. Het doel is om de politie en elkaar te waarschuwen bij verdachte situaties. De beheerders van de App zijn Maaike Ursem, Rens Kooijman en Marjori Snoeck.

  Cees Dop bij de trouwauto van 'Taxi Dop': een Chevrolet CAPRICE-5.0 CLASSIC AUT, bouwjaar 1981.

10 april:
Uit: Waterschapsblad.
Verleende watervergunning vervangen brug door dam met duiker en uitrit, Dorpsweg, Schellinkhout.
Het betreft een watervergunning voor het vervangen van een brug door een dam met duiker en uitrit, het verbreden van een waterloop en het plaatsen van een beschoeiing bij Dorpsweg 7 in Schellinkhout.
 
(foto's 31 mei 2015).

18 april:
De nieuwe ligboxenstal van de familie A. Vis, Dorpsweg 123, is in bedrijf. Voorlopig biedt de stal onderdak aan 30 stuks melkvee, maar het doel is dat de stal uiteindelijk zal worden bevolkt door 60 melkkoeien (zie 8 januari 2014).

19 april:
De restauratie van de Martinuskerk is in de eindfase beland. De oplevering van het werk wordt in juni 2015 verwacht. Blijkens een bord bij de kerk wordt er gezocht naar een huurder voor de gerestaureerde kerk (zie 24 januari 2015).
 

20 april:
Gerben K a z i m i e r (webmaster van deze website) en zijn vrouw Tine B e s t gaan op 22 april verhuizen en vertrekken na ruim 32 jaar uit Schellinkhout (zie 1982). Op initiatief van de overburen, Ko en Isabelle Uiterwaal, is er een 'informele en spontane vertegenwoordiging' van de dorpsbewoners naar het dorpshuis "De Dregt" gekomen om tijdens een gezellig samenzijn afscheid te nemen van elkaar. Ko Uiterwaal spreekt een dankwoordje namens de Schellinkhouters en bedankt G e r b e n voor zijn vrijwilligerswerk voor ondermeer de locale volleybalvereniging en de schaatsclub. En natuurlijk voor het initiëren, het onderhouden en het actualiseren van de website www.geschiedenisschellinkhout.nl.
 
(foto's Nico Klaassen).

maandag 4 mei:
Het gebruikelijke testen van de waarschuwingssirenes, om 12.00 uur op de eerste maandag van de maand, komt deze maandag te vervallen in verband met de 'Dodenherdenking'. Op nationale en religieuze feest- en herdenkingsdagen wordt het alarm niet getest. Vermoedelijk eind 2017 zullen de luchtalarmsirenes definitief verdwijnen. Het alarm bij rampen wordt vervangen door alarmering via sociale media, NL-alert, radio, websites en sms'jes van de overheid. Het testen van de sirenes is tot die tijd een taak van gemeenten. Als de waarschuwingssirenes op een ander moment klinken dan de eerste maandag klokslag 12.00 uur, is er vermoedelijk wat aan de hand. De sirene waarschuwt dan bijvoorbeeld voor een ongeluk met chemische stoffen in de buurt. Omwonenden krijgen in dat geval het advies binnen te blijven, ramen en deuren te sluiten en voor meer informatie af te stemmen op de regionale radio- en tv-zender.
 
De luchtalarmsirene bij de peuterspeelzaal 'De Bazeroetjes', naast de gymnastiekzaal.

14 mei:
De bijna 17-jarige koe 'Antje 156' van het veehoudersechtpaar Jaap Visser en Monique Elshof, Dorpsweg 9a ('Hoeve De Meeuw') heeft de mijlpaal van 10.000 kg eiwit/vet behaald.
 Trotse 'Antje 156' voert de kudde aan.

29 mei:
De Jan Luykenschool bestaat 40 jaar. Ter gelegenheid hiervan maken de leerlingen overdag een lipdub. Ze filmen dan personen die een liedje aan het meezingen of playbacken zijn. Tussen 17.00 en 19.00 uur is er op het schoolplein een barbecue, waarbij iedereen die dat leuk vindt, welkom is.
 Jan Luykenschool.

30 mei:
De hoge bomen op het erf van perceel Dorpsweg 75 worden flink gesnoeid, zodat onderstaande foto's kunnen worden genomen. Rechts op de tweede foto liggen over de sloot de restanten van een smalspoortje waarmee in vroeger tijden de melkbussen en het geplukte fruit naar de weg werden gereden. Foto 3 is gemaakt in 1944: De melkbussen staan aan de weg en de lorrie (een klein niet-aangedreven railvoertuig) staat op de rails.
   

1 juni:
Uit: De Dorpskrant voor Schellinkhout.
Een bericht van "Vrouwen van NU, afdeling Schellinkhout".
In het verslag van de bijeenkomst van 11 mei 2015 staat onder de noemer 'Mededelingen' onder andere vermeld:
Het bestuur is het oudste bestuur qua leeftijd, dus verjonging is zeker van belang. De huidige bestuursleden blijven nog tot en met mei 2016. Daarna stoppen de bestuursleden ermee. Dus in februari 2016 wordt er gestemd: óf fusie met de afdeling Wijdenes, óf opheffing van de afdeling Schellinkhout.


Het klusteam van de omnivereniging bestaande uit Nico Klaassen, Cor Roeleveld en Piet Thomas (staande op de steiger) heeft een hele dag besteed aan het vervangen van de lichtarmaturen van de lantaarnpalen bij het voetbalveld. Deze armaturen zijn door een anonieme gulle gever ter beschikking gesteld. Ben Bosma heeft de oude armaturen afgevoerd naar de vuilstort.
 
(foto's website Omnivereniging Schellinkhout).

31 mei:
De sedert augustus 2009 te koop staande boerderij van de familie Has, Dorpsweg 67, is eindelijk verkocht. Inmiddels is men begonnen met de voorbereidingen van de sloop van de oude stolpboerderij. Het verkochte pand is vermoedelijk gebouwd in 1870, want dat jaartal wordt twee maal aangetroffen op de palen van het vierkant. Halverwege de vorige eeuw heeft de boerderij de 'moderne' voorgevel gekregen.
   
   
(zie 13 juli 2014).

9 juni:
Het water in 'de Nek' (ook wel genoemd 'de Kleiput') staat erg laag, reden waarom een deel van de betonnen fundering te zien is van het oude (in 1968 gesloopte) boerderijtje van de familie Baas (zie 1940 en 1963).
   

14 juni:
Bij de 'Ruiterhoeve Vis' van de familie A. Vis, Dorpsweg 123, wordt een evenement georganiseerd waarbij jonge en oude deelnemers hun kunsten te paard kunnen vertonen. Er is veel publiek en elk afgelegd parcours wordt met een luid applaus ontvangen. In elke leeftijdscategorie zijn er een winnaars. Zij worden gehuldigd en ontvangen een medaille en een beker. De dag wordt afgesloten met een heerlijke barbecue.

1 juli:
Het college van burgemeester en wethouders heeft een aanvraag ontvangen voor het slopen van de boerderij op het perceel Dorpsweg 67. Op 6 juli wordt deze vergunning verleend. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij het college van Drechterland door een brief te sturen. Een bezwaarschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. Tegelijkertijd vraagt de heer Leo Kruijmer een omgevingsvergunning aan om op genoemd perceel een nieuwe stolpboerderij met bijgebouwen te mogen bouwen (zie 31 mei).

4 juli:
Aanvraag omgevingsvergunning Dorpsweg 116.
Het college van burgemeester en wethouders heeft een aanvraag ontvangen voor het tijdelijk gebruiken van de Martinuskerk aan de Dorpsweg 116 ten behoeve van activiteiten voor de surfsport (zie 19 april).
Op 24 juli verleent het college van burgemeester en wethouders voor vier maanden een vergunning. Deze vergunning is voor gebruik van de Martinuskerk voor recreatieve doeleinden in de vorm van aan de surfsport verwante activiteiten. De vergunning is verzonden op 20 juli 2015. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij het college van Drechterland.

20 juli:
Personeel van Loon- en Aannemersbedrijf Fa. W. Zwaan en Zn. uit Wijdenes sloopt de boerderij Dorpsweg 67, voorheen in eigendom toebehorende aan de familie Has. Op het vrijgekomen perceel, dat is gekocht door Leo Kruijmer en zijn vrouw Tineke Koen, zal een nieuwe stolpboerderij met bijgebouwen worden gerealiseerd.
   
   

1 augustus:
Het onderwijs heeft de laatste jaren te maken met krimp. Er worden minder kinderen geboren en de scholen worden mede daardoor steeds kleiner. De leerlingaantallen per kern, de bevolkingsdichtheid binnen een gemeente en het totaal aantal leerlingen binnen een Stichting bepalen hoeveel zelfstandige scholen je als Stichting kunt (of mag) hebben. Dit heeft te maken met de bekostiging die je ontvangt en met de gelden (en formatie) die je dan in kunt zetten. Op basis van deze gegevens, is het omvormen van twee zelfstandige scholen tot één school met twee locaties per 1 augustus 2015 noodzakelijk.
Je kunt hierin twee trajecten bewandelen. Ofwel je wacht tot het ministerie één van de scholen 'sluit', ofwel je gaat als bestuur actief in gesprek met de scholen die in aanmerking komen voor samenvoeging. Daarom heeft de medezeggenschapsraad (MR) van de Jan Luykenschool gesproken met de Roelof van Wienesseschool uit Wijdenes over de omvorming van beide scholen tot één school met twee locaties. Die gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot het volgende:
Vanaf 1 augustus worden de Roelof van Wienesseschool in Wijdenes en de Jan Luykenschool in Schellinkhout officieel één school. Op papier zullen de financiën samengevoegd worden en er zal één MR gevormd worden vanuit de huidige bezetting. De leerkrachtformatie blijft in stand en de leerkrachten blijven (bij ongewijzigd leerlingaantal) 'gewoon' op hun locatie werkzaam. Vanaf 1 augustus zal Ingrid van Heezen 'officieel' directeur zijn van De Roelof van Wienesse (locatie Roelof van Wienesseschool en locatie Jan Luykenschool).
(bron: website Jan Luykenschool.)

3 augustus:
Het college van burgemeester en wethouders heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor perceel Dorpsweg 50 (melkveebedrijf Kooijman). Het betreft het aanleggen van een paardrijdbak op genoemd perceel.

4 augustus:
Na de sloop van de boerderij Dorpsweg 67 wordt gedurende zeven dagen archeologisch onderzoek verricht door de dienst Archeologie West-Friesland. Leo Kruijmer, de mannelijke helft van het echtpaar dat eigenaar is van het perceel, werkt als 'tijdelijk archeologisch vrijwilliger' mee tijdens dit onderzoek en hij maakt onderstaande foto's.
Uit de eerste resultaten blijkt dat er op het onderzochte perceel al vele eeuwen bewoning moet zijn geweest. De 19-eeuwdse stolp, die kort geleden is gesloopt, blijkt te zijn gebouwd op de funderingen van een boerderij uit de 16-eeuw. Zelfs de fundering van twee oude schuurtjes wordt ontdekt. De verhoging waarop de boerderij heeft gestaan, blijkt een huisterp te zijn uit de dertiende eeuw. Er worden ter plaatse scherfjes aardewerk uit die eeuw gevonden. Op meerdere plaatsen worden sporen van vuurplaatsen, stortplaatsen van afval en oude gedempte sloten uit de middeleeuwen gevonden. Ook worden (restanten van) waterputten gevonden. Onder de plaats van de voormalige dars wordt een oude kelder met een waterput gevonden (foto 1) en 'onder de huiskamer' een zogenaamde plaggenput waarbij de wand naar de vloer is afgewerkt met plaggen. Onder deze plaggenput vindt men een houten ton (biervat) met de hoepels en bindingen er nog om. De ton is zeker anderhalve meter hoog en heeft dienst gedaan als waterput (foto's 2 en 3). De stolp blijkt een zwaar eikenhouten vierkant te hebben gehad hetgeen ook duidt op een zeer oud bouwwerk. Het hout zal dendrochronologisch worden onderzocht. Dit is een onderzoek naar de leeftijd van het hout op grond van de jaarringen. Er zijn diverse muntjes en andere artefacten, zoals gespen, gevonden. Die zullen worden schoongemaakt en nader onderzocht (zie 7 oktober 2015).
   

Op onderstaande foto's zijn twee waterputten te zien. Links een waterput die tot ongeveer 60 jaar geleden nog dienst heeft gedaan en rechts een oudere die aan de bovenkant taps toelopend is dichtgemetseld. Tenslotte een foto waarop de restanten van een middeleeuwse haardplaats zijn te zien.
   

5 augustus:
Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Dorpsweg 67.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat een kennisgeving in het kader van het 'Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval' is ontvangen van Dick de Wit Totaal. De kennisgeving is voor het mobiel breken van materiaal op het adres Dorpsweg 67 in Schellinkhout. De werkzaamheden vinden plaats in de periode tussen 5 augustus en 5 november 2015. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal één dag.
Het 'Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval' bevat ondermeer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast.

16 augustus:
Superstar
Traditioneel wordt ook dit jaar op de laatste zondag van de school-zomervakantie op het voetbalveld 'Superstar' georganiseerd, de spelletjesdag voor de jeugd. Er zijn 54 aanmeldingen. Eelco Bootsman, de 'Superstar' van 30 ruim jaar geleden, mag aan het einde van de dag de kampioensbeker uitreiken aan Alain Delmee.

2 september:
Kitesurfers kunnen zich, voorlopig tijdelijk van september tot en met december, omkleden in de 'voorkerk' (het westelijke deel). De gemeente heeft hiervoor vergunning verleend (zie 4 juli). Conform de voorwaarden van deze vergunning mag alleen van de kerk gebruik worden gemaakt vanaf windkracht vier. Ook wordt gedacht over het plaatsen van kasten waarin de surfers hun uitrusting kunnen opslaan en aan een horecavoorziening, waar een kop koffie of soep kan worden genuttigd. De kerk blijft beschikbaar voor concerten en rouw- en trouwdiensten.

6 september:
Na een grondige restauratie opent de Martinuskerk weer haar deuren en wordt er een feestelijk concert georganiseerd met een optreden van 'Cripple Creek Ferry'. Dit is een Westfries muzikaal driemanschap dat wordt gevormd door Menno Bruin, Niels van der Gulik en Joost Botman. Door de restauratie door bouwbedrijf Pronk is de kerk weer in prima conditie. Er wordt nog steeds naar een nieuwe bestemming en een nieuwe gebruiker gezocht voor het eeuwenoude gebouw.

20 september:
Bij de afdelig voetbal van de Omni Vereniging Schellinkhout (OVS) zijn de broertjes Yehudi en Nechemya Kampen 'pupil van de week' geworden. Dat betekent dat ze korte tijd mogen meespelen in het hoogste seniorenelftal in een wedstrijd tegen een team uit Venhuizen. Om twee uur wordt de aftrap verricht door Nechemya, de jongste van het tweetal. Luttele seconden later scoort laatstgenoemde zelfs het eerste doelpunt.... Na afloop van de wedstrijd ontvangen beide pupillen een herinneringsvaantje.
 

7 oktober:
Na de sloop van de boerderij Dorpsweg 67 is archeologisch onderzoek verricht door de dienst Archeologie West-Friesland (zie 4 augustus 2015). Daarbij is onder andere een zeer oud houten vat, met de hoepels en bindingen er nog om, gevonden. Het hout van het gevonden vat en de balken van het vierkant zijn dendrochronologisch onderzocht (=onderzoek naar de leeftijd van het hout op grond van de jaarringen). Uit dit onderzoek is het volgende gebleken:
De ton blijkt uit omstreeks 1280 te dateren en het hout is afkomstig uit de Maasvallei in België. Dat maakt het aannemelijk dat het vat daar is gemaakt en gevuld, bijvoorbeeld met wijn. Vervolgens is het per schip naar West-Friesland vervoerd en uiteindelijk in Schellinkhout in de grond geplaatst om dienst te doen als waterput. De bomen waaruit de meeste balken van de stolp zijn gezaagd, zijn in 1564/1565 gekapt in het zuiden van Noorwegen. Hout wordt over het algemeen binnen twee jaar na kap in een gebouw toegepast, dus is de voormalige stolp op deze locatie waarschijnlijk in 1565/1566 gebouwd. De oudste stolpboerderij die tot nu toe is gedateerd (aan de Streekweg in Hoogkarspel), is rond 1560 gebouwd. Deze boerderij in Schellinkhout is dus de op één na oudste stolpboerderij! Een balk met vreemde ovale gaten blijkt ongeveer 10 jaar ouder te zijn, namelijk gekapt in 1556/1557. Dit hout komt uit Noord-Duitsland. Er wordt gedacht aan de mogelijkheid dat deze balk een molenwiek is geweest, die nooit in een molen is geplaatst. Hier wordt nog nader onderzoek naar gedaan. Een ronde balk van naaldhout in het vierkant dateert uit omstreeks 1840 en is van een latere reparatie. Dat jaartal klopt overigens niet met één van de jaartallen die op het vierkant staan geschilderd: 1879 en 1910. Kennelijk is er in die jaren aan de boerderij gewerkt. Halverwege de vorige eeuw heeft de boerderij de 'moderne' voorgevel gekregen.
 De 'moderne'voorgevel van de boerderij van de familie Has anno 2009.

16 november:
Uit: De Dorpskrant voor Schellinkhout.
De gemeente Drechterland is voortrekker bij het initiatief om een gebouw met horecavergunning te laten bouwen op de Uiterdijk bij Schellinkhout. Dit voorstel is besproken in de raadsvergadering van maandag 26 oktober 2015 en volgens de raadsleden is dit ter bevordering van de inwoners van Schellinkhout.
In het 'Beleidsplan toerisme & recreatie 2015-2020' staat het volgende:
Actiepunt 2: Opwaarderen Uiterdijken, Gemeente Drechterland zet zich in om het buitendijkse gebied Uiterdijken in Schellinkhout op te waarderen. Dit houdt concreet in dat we het kitesurfen willen legaliseren (Rijkswaterstaat is de partij die hiervoor toestemming dient te geven) en dat we planologisch medewerking willen verlenen aan een kwalitatief goed plan voor een horeacavoorziening (al dan niet in combinatie met voorzieningen voor kitesurfen) op het terrein. Drechterland is een van de wetgevers, de provincie, het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier en het Rijk zijn ook bevoegd gezag.
(Wordt ongetwijfeld vervolgd).

20 november:
Na de sloop van de oude stolpboerderij van de familie Has op perceel Dorpsweg 67 worden de basiscontouren van de nieuw te bouwen stolpboerderij van Leo Kruijmer en Tineke Koen zichtbaar.

23 november:
De gemeente Drechterland heeft aan de 'Midget' een vergunning verleend voor het innemen van een standplaats met twee rijdende wagens op het recreatiegebied Uiterdijk. De wagens dienen voor de verkoop van surfartikelen, zwak-alcoholhoudende dranken, frisdranken, snacks, ijs en broodjes. Tevens worden er surfartikelen, kano's en wind- en kitesurfboards verhuurd. De vergunning geldt voor het seizoen 2016. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Drechterland.

2 december:
Het college van burgemeester en wethouders heeft een 'aanvraag omgevingsvergunning' ontvangen voor het bouwen van een woning aan de Dorpsweg 71. Het is het perceel, groot 6.660 vierkante meter, waarop het (inmiddels verkochte) oude huisje van de familie Maarse staat. Het huisje, dat zal worden gesloopt, wordt het laatst bewoond door het echtpaar Felix Arie Maarse (1924-2014) en Elfriede Theis.
 Het tuindershuisje van familie Maarse.
In de Tweede Wereldoorlog wordt Felix Maarse verplicht tewerkgesteld in Duitsland. Als u in dit verband zijn ervaringen wilt lezen, klik dan
hier.

17 december:
Ronald Ebben stopt per 31 december als beheerder van het dorpshuis 'De Dregt'. Ook zijn broer Rik, die in de keuken van het dorpshuis werkt, vertrekt.
  
Hierboven: Twee foto's van het dorpshuis en Ronald (links) met zijn broer Rik Ebben.

Omdat de gemeente Drechterland niet aan de vraagprijs voor overname wil voldoen, wordt de complete inventaris van het dorpshuis door Ronald Ebben op internet te koop aangeboden, zoals onder andere:
Twee biljarts met toebehoren, 80m2 laminaat vloer, complete keukeninrichting, diverse tafels en stoelen, audio- en videoapparatuur, serviesgoed en glaswerk, tapinstalatie met koeling, 40m2 toneelpodium (inclusief gordijnen en toebehoren), piano en meer.....
 

___________________

naar begin van deze pagina
naar het jaar 2016
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :