De geschiedenis van Schellinkhout, periode 2016.

De tijdlijn van Schellinkhout van 2016.

2016
1 januari:
Het dorpshuis maakt een doorstart. Vier beheerders, Ewout Fehres, Eric Besseling, Dieske Beunk en Mariëtte Zabel, mogen voor minimaal een half jaar het ontmoetingscentrum beheren. Voorlopig is het café alleen geopend tijdens de activiteiten van de verenigingen. Dat betekent dat het dorpshuis op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag gesloten is, hoewel de beheerders stellen dat "ze soms onverwacht aanwezig zullen zijn, omdat de zon schijnt of als ze zin hebben."

21 januari:
Het college van burgemeester en wethouders heeft een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning op het perceel Dorpsweg 71. Tevens heeft hetzelfde college op 2 februari een sloopvergunning afgegeven voor het slopen van de bestaande woning op het perceel Dorpsweg 71 (zie 2 december 2015).
 
Foto 1: Bord in de tuin van Dorpsweg 71.
Foto 2: Sloop van het huisje op 7 maart.

25 januari:
De warmste 25 januari ooit gemeten. In Schellinkhout wordt het 13,6 graden. Desondanks heeft het bestuur van de ijsclub nog wel hoop op een winterse periode gezien het feit dat de landijsbaan 'De Pekel' onder water is gezet.

26 januari:
Bouwbedrijf Beemster werkt voortvarend aan de bouw van perceel Dorpsweg 67. De contouren van de nieuwe woning worden zichtbaar.
 

Fruitteeltbedrijf 'Maatschap C.P. (Kees) SNOECK en M.J.M. (Marjori) SNOECK-DEKKER', Dorpsweg 16.
Van jongs af aan is Kees Snoeck betrokken bij het fruitteeltbedrijf van zijn vader Cor (zie 1908). Sinds 1990 heeft hij het bedrijf volledig overgenomen en runt hij het met zijn vrouw Marjori. Samen met een aantal losse medewerkers en vele seizoenswerkers wordt er hard gewerkt om de Maatschap Snoeck-Dekker bloeiende te houden. Aanvankelijk worden er appels, peren en pruimen geteeld, maar sedert een aantal jaren hebben Kees en Marjori hier ook kersen aan toegevoegd. In eerste instantie is deze kersenteelt zeer kleinschalig, maar inmiddels kun je het omschrijven als een uit de hand gelopen hobby.
De boomgaard is totaal zon 15 hectare groot: 11 hectare peren, 3 hectare appels en een half hectare pruimen en kersen. De peren die ze telen zijn van de rassen Conference, Doyenne du Comice, Beurre Alexander Lucas, Gieser Wildeman en Bonne Louise. De appelrassen zijn: Junami, Jonagold, Elstar, Welland en Delcorf.
Elk jaar worden er in het voorjaar nieuwe bomen geplant. Een appelboom kan gemiddeld tussen de 10 en 12 jaar oud worden en een perenboom zelfs wel 30 jaar. Stapsgewijs worden er ieder jaar nieuwe bomen geplant waarmee de oude worden vervangen. Om de boomgaard netjes aan te leggen gebruiken ze nog steeds een meetlint. Uiteraard zijn er tegenwoordig nieuwere technieken, zoals het GPS, maar het vertrouwde meetlint voldoet nog uitstekend. De bewatering van de bomen gebeurt voor een deel geautomatiseerd.
De oogst begint half juli met de kersen. Deze loopt ongeveer door tot begin augustus. Daarna, van half augustus tot begin september, worden de pruimen en het appelras Delcorf geoogst. De oogst van de overige appels en peren is van september tot eind oktober. In de winter wordt de boomgaard gesnoeid en verder verzorgd, zodat die weer piekfijn in orde is voor het volgende seizoen. In tegenstelling tot de meeste groente- en fruitbedrijven sorteren en verpakken ze al hun geoogste producten zelf. Ze oogsten gemiddeld ongeveer 40 ton appels en peren per hectare.
Op het bedrijf wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het milieu. Dit doen ze onder andere door het gebruik van gewasbeschermers tot een minimum te beperken. Daarnaast passen ze feromoonverwarring toe tegen de fruitmot. Deze techniek zorgt ervoor dat de mannetjes de vrouwtjes niet meer kunnen vinden en daarmee wordt de voortplanting tegengegaan. Deze manier van telen heeft ze het GlobalGap-certificaat opgeleverd. Dat wil zeggen dat ze voldoen aan de eisen die door een onafhankelijke organisatie van wereldwijde supermarktketens worden gesteld aan agrarische producten. Kees en Marjori verkopen hun producten ook in een winkeltje aan huis.
 
Het fruitteeltbedrijf van Kees en Marjori aan de Dorpsweg 16.

8 februari:
Bij een peiling onder de leden is gebleken dat de 'Vrouwen van Nu' in Schellinkhout met 2016 haar laatste jaar is ingegaan als Plaatselijke Afdeling van DE landelijke Bond. Tijdens deze laatste vergadering onder de vleugels van de landelijke bond worden mevrouw T. Posch-Groot (roepnaam: To) en Tineke Rotgans in het zonnetje gezet vanwege respectievelijk 60 en 40 jaar lidmaatschap. De vier aftredende bestuursleden krijgen een oorkonde voor bewezen diensten.
 
Foto 1: V.l.n.r. Tineke Rotgans, To Posch, Lida Hagedoorn.
Foto 2: V.l.n.r. Alie Plas (secretaresse), Lida Hagedoorn (voorzitster), Hilda v.d. Rol, Wil Kerkmeer.

In april zal er door de leden nog formeel worden gestemd over het 'verlaten' van de bond, maar de oprichting van een nieuwe zelfstandig opererende vrouwenvereniging in Schellinkhout met een nieuwe naam is dan al een feit. De contributie zal door deze maatregel beduidend lager uitpakken. De naam van de nieuwe vereniging wordt: "Vrouwenvereniging de Dregt".

4 maart:
Buurtpreventie

Er is al sedert januari 2015 op initiatief van Maaike Ursem en Marjori Snoeck een 'WhatsApp-groep Buurtpreventie' actief. Sinds 4 maart is dit zichtbaar op de borden bij de toegangswegen van het dorp. Het doel is om elkaar WhatsApp-berichtjes te sturen bij verdachte situaties of personen. Er zijn al meer dan honderd deelnemers (zie 6 april 2015).

10 maart:
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft een watervergunning verleend voor het vervangen van een brug bij Dorpsweg 87.
 De brug van Dorpsweg 87.

Veehouder Kooyman heeft dubbeldoel-koeien. Deze koeien zijn zowel geschikt voor het produceren van melk als voor de productie van vlees. Melkproductie is de kern van het bedrijf, maar Rens Kooyman vindt het een mooi laatste podium voor de koe als het dier na enkele jaren melken als heerlijk stukje vlees kan dienen. Met alleen zijn eigen bedrijf kan Rens de vraag niet aan en hij werkt daarom samen met twee andere veehouders die de runderen op een vergelijkbare manier houden. Voorwaarden zijn onder andere dat de koeien van een dubbeldoel-ras zijn en in het voorjaar en in de zomerperiode in de wei lopen.

De onderneming van Rens staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam 'Kooyman Vlees' en is gevestigd aan de Dorpsweg 52. De vleespakketten worden ingevroren en desgewenst thuisbezorgd.

11 maart:
Het college van burgemeester en wethouders heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een Frans balkon aan de woning aan de Dorpsweg 46.

Het voorhuis is Dorpsweg 46. De voormalige boerderij er achter is Dorspweg 46a.

18 maart:
Het college van burgemeester en wethouders heeft een omgevingsvergunning verleend voor het fokken van paarden als ondergeschikte tak van het volwaardige melkveebedrijf aan de Dorpsweg 50.

21 maart:
Uit: De Dorpskrant voor Schellinkhout.

OVS Afdeling schaatsen "De Opbouw".
Guus Terpstra neemt na 23 jaar afscheid als bestuurslid en organisator van het jeugdschaatsen. Hij wordt benoemd tot erelid en krijgt een oorkonde en het daarbij behorende speldje. Van het Schaatsbestuur krijgt hij als herinnering een uitgeprinte foto op linnen. Er is nog geen opvolger voor de heer Terpstra gevonden.

22 april:

Een foto met bloeiende tulpen genomen aan het zuideind van het dorp. Links het rundveebedrijf van veehouder G.C. van Dijk, Dorpsweg 151.

26 april:
Het college van burgemeester en wethouders heeft een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruiken van een gedeelte van de voormailige veestalling als opslagruimte voor caravans e.d. aan de Dorpsweg 73.

28 april
Uit: Waterschapsblad
Verleende watervergunning uitvoeren werkzaamheden bij de voorlandkering ter plaatse strandje aan de Uiterdijk.
Watervergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden bij een voorlandkering en in de zone waterstaatswerk van de primaire kering, waarbij koppen van een rij palen worden afgeknepen, keien worden teruggebracht in de glooiing en het bestaande strand met schelpen/zand wordt aangevuld en uitgevlakt, ter plaatse van het strandje aan de Uiterdijk.

23 mei:
Uit: Noordhollands Dagblad.
Het buitendijks terrein bij Schellinkhout heeft een duidelijk zichtbare barrière gekregen in het zwemwater: de ballenlijn en afscheidingspaaltjes op het gras zijn bedoeld om kitesurfers bij het zwemwater weg te houden. Het is een voorzichtige proef, maar surfers praten nu al over de 'paaltjes des doods'.
Volgens wettelijke normen moeten zwemmers en surfers om veiligheidsredenen van elkaar gescheiden worden. De kitesurfers zijn niet blij met deze nieuwe maatregel, omdat hun belangrijkste ingang naar het water nu is afgebakend. Het Recreatieschap West-Friesland zet de maatregel toch door, omdat dit gebied voor dagrecreatie officieel is aangewezen als zwemlocatie. Formeel mogen surfers daar dus helemaal niet komen, maar worden die al jarenlang gedoogd. De ballenlijn met paaltjes is een voorlopige opzet voor het komende seizoen. Het recreatieschap gaat met andere instanties zoeken naar betere oplossingen.
 

24 mei:
De bouw van het nieuwe huisje op perceel Dorpsweg 71 (voorheen familie F. Maarse) vordert gestaag. De derde foto is in oktober 2016 gemaakt (zie 21 januari 2016).
   

27 mei:
Tandarts Frank Mulder beëindigt, na meer dan veertig jaren als tandarts werkzaam te zijn geweest, zijn loopbaan. Tot 12 maart 2012 heeft hij zijn praktijk aan de Havenweg 12 (foto 1) en daarna vervolgt hij de praktijk in perceel Pakhuisstraat 1 te Hoorn. Frank is een zeilliefhebber en gaat met zijn partner een wereldreis maken met hun zeilboot.
 

 
Frank wijst naar het beeldscherm waarop de zeilboot is te zien.

1 juni:
De koe Antje 156 van 'Hoeve de Meeuw', viert haar achttiende verjaardag. In mei 2015 bereikt deze koe van het veehoudersechtpaar Jaap Visser en Monique Elshof, Dorpsweg 9a, de mijlpaal van 100.000 kg eiwit/vet (zie 14 mei 2015).

V.l.n.r. dochter Anne Corine Visser, moeder Monique Elshof, zoon Wim Jan Visser, vader Jaap Visser en zoon Martijn Visser.

1 juli:
Het dak van de woning Dorpsweg 22 wordt, evenals het dak van de nevenstaande garage, vernieuwd en geïsoleerd.
 

8 juli:
De bouw van de nieuwe woonboerderij en de nevenstaande schuur op perceel Dorpsweg 67 krijgen vorm. De voorgaande maanden is de bouw een beetje vertraagd, omdat de productie van alle prefab-elementen, die in diverse timmerwerkplaatsen worden geproduceerd, langer heeft geduurd dan verwacht. Inmiddels heeft Bouwbedrijf Beemster uit Middenbeemster een flinke inhaalslag gemaakt. De binnenwanden van de boerderij zijn gezet. Ook het Douglas grenen vierkant en het dak met alle balklagen zijn geplaatst, in samenwerking met een ploeg vaklui uit Duitsland. Alle elementen zitten met zwaluwstaart- en pen-en-gat verbindingen in elkaar.
   

   

15 oktober:
Een uitslaande brand heeft in de nacht van vrijdag 14- op zaterdag 15 oktober een grote schuur achter perceel Dorpsweg 66 verwoest. De brand is rond 02.00 uur ontdekt. Ondanks dat de brandweer snel terplaatse is, kan die niet voorkomen dat de grote schuur, met daarin ondermeer een auto en een boot, zwaar beschadigd raakt. Tijdens de brand zijn er een aantal explosies te horen. Op het dak van de schuur liggen asbest golfplaten en volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft de asbest zich verspreid over meerdere erven. Een gespecialiseerd bedrijf zal een inventarisatie maken om het verspreide asbest op te ruimen. Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan.
 
Foto 1: Het betreft de schuur in het midden op de voorgrond (foto omstreeks 2003).
Foto 2: Naast de (afgebrande schuur): Oude houten stallen die al lang geleden zijn gesloopt.

25 november:
Het werkmanshuisje van de familie Kooyman, Dorpsweg 50, staat op de nominatie om te worden gesloopt. Er komt een nieuwe woning voor in de plaats.
 

28 november:
De nieuwbouw op de percelen Dorpsweg 67 en 71 nadert zijn voltooiing.
 

 

eind december:
Hieronder een foto van het eindresultaat van de nieuwbouw van de stolpboerderij Dorpsweg 67 (voorheen familie Has) en een foto van de nieuwe woning op perceel Dorpsweg 71 (voorheen familie Maarse).
 

___________________

EINDE
Gedurende 15 jaren heb ik gewerkt aan de totstandkoming en het onderhoud van deze website. Het eindpunt van dit geschiedenisoverzicht was het jaar 2016, omdat ik naar een andere gemeente verhuisde.

Vriendelijke groeten,
G. K a z i m ¡ e r

naar begin van deze pagina
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :