De geschiedenis van Schellinkhout, bronnen.

Bronnen van de tijdlijn van Schellinkhout.


Er nadert een koufront (8 september 1981)

BRONNEN:

1. Een kijkje in de geschiedenis van Schellinkhout van Piet Boon, 1977.
2. Tussen Hondenhemel en Munnickay van Piet Boon, 1986.
3. De dorpskrant van Schellinkhout (alle jaargangen).
4. Schellinkhout in oude ansichten door J.J. van der Gulik, 1986.
5. De Westfriesche buurschap, mr. dr. A. de Goede, 1944.
6. Drechterland door mr. P.S. Winkel, 1936.
7. Nederlandse Molendatabase.
8. Geschiedenis van WEST-FRIESLAND door C. Kerkmeyer-de Regt.
9. West-Friesland's "Oud en Nieuw", vanaf 1926; Uitg.: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland".
10. Langs de oude noord-hollandse kerken, Mieke Vink - Sluis, 1976.
11. Droge voeten op vrije grond, Henk Komen, 2001.
12. Nieuwe Kroniek van Hoorn, H. Kroon en F. Kapteijn, 1891.
13. 600 jaar Schellinkhout in vogelvlucht, Historische Vereniging "Suyder Cogge", 2002.
14. Chronijck van de stadt van Hoorn, Theodorus Velius, 1604.
15. De haven van Wijdenes, Piet Boon, 1980.
16. Het Westfriese geslacht Raven, Chr.P. Raven, 1986.
17. Over oude kaarten, polders en plattelandssteden, Jan de Bruin (medewerker Westfries Archief in Hoorn), januari 2003.
18. De Speelwagen (alle jaargangen), maandblad van de historische genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
19. Verslag van de werkgroep Land en Pand van de Historische Vereniging "Suyder Cogge" betreffende Dorpsweg 98, 1999.
20. De sociale en economische positie van schippers in het Westfriese dorp Schellinkhout rond 1700, Piet Boon, in "Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis 39", 1979 (4-14).
21. Artikel "Schellinkhouter zeelieden uit de jaren 1681-1720" in Gens Nostra, jrg. 43, nr. 4/5, p. 193-207, Piet Boon, 1988.
22. De slag op de Zuiderzee in geschiedschrijving en staatsgezinde poëzie tot 1648, kandidaatsscriptie van Charl Lavell, 1985.
23. De Noord-Hollandse familie Schouten 1567-2001, J. Schouten, 2001.
24. De slag op de Zuiderzee, L. Appel, 1973.
25. Het Menselijk Bedryf, naar originele etsen van Jan & Caspar Luiken, 1978.
26. Swannotsrecht, Westfriesche rechtsgeschiedenis, deel I, mr. A. de Goede, 1940.
27. Een eresaluut, oorlogsherinneringen van een Rotterdamse jongen, Willem Ch. Nieuwenhuyzen, 2005.
28. Een Rotterdamse jongen in de oorlogsjaren, Willem Nieuwenhuyzen, 2011
29. In d'Ouden Dik, Jan Koster, 1996.
30. Fragmenten uit "Ons Voorgeslacht", genealogisch tijdschrift voor Zuid-Holland (CD-ROM versies).
31. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg te Brielle, Resoluties van de Staten van Holland en Westfriesland.
32. Kerken der Provincie Noord-Holland, Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en mr. J. Belonje, 1931.
33. Archeologie in West-Friesland 3, gemeente Drechterland, Een welvarende buitendijkse boerenhoeve in Schellinkhout, 2011.
34. Amsterdam - Hudson, 350 jaar, blad "Amstellodamum" jaargang 1959, bladzijden 51-62, S. Hart, 1959.
35. Archief Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
36. Westfries Archief te Hoorn.
37. Nederlantsche Oorloghen, Beroerten ende Borgerlijck oneenichheyden, achtste boek fol. 110, fol. 105, Pieter Bor Chistiaensz., Leiden 1621.
38. Het verraad van het Noorderkwartier (Treason in the Northern Quarter), Henk van Nierop, 1999.
39. De Navorscher, blz. 321-324, Oudheidkunde betreffende Hoorn door H.J. Schouten, 1911.
40. Keuren en handvesten van Schellinkhout en handvesten van Medemblik, en (delen van) Westfriesland, 1549.
41. Register van opgelegde boeten Hoorn, 1464-1470.
42. Stadsarchief Amsterdam, Inventaris Archief van de Gasthuizen, 1467-1470.

Verder diverse websites, verhalen, overleveringen en foto's van Schellinkhouters of van aan het dorp gelieerde personen, zoals (in willekeurige volgorde):
Gerrit Palenstijn, Truus Lodders-Palenstijn, Klaas Bant, Yair Malachi, Geer Koster, Atie Ham, Trijntje en Cor Koster, Jan Nierop sr., familie Wardenaar, Annie Roorda, Camilles van Steel (alias Miel Smeink),Jan Beers, Lou Engel, Mies Klimp, Martin Sluis, Piet Baas, Ma Best, Sietze Kampen, Jan Mol, Jan Ruiter,Jan Has, Felix Maarse, familie Kwantes, familie P. Veer, familie Van der Made, Henk Peperkamp, Piet Nierop,Erik Baas, Klaas Kuiper, Pim de Vries, Corrie v.d. Zijpp, Piet Dragtsma, fam. C. Weel, Jannie Nooij-Blokker,mevr. P. Posch-Gons, Cor Leegwater, Erna van Es-Koedoder, Karien Stapel, Piet Roodhuijzen, mevrouw Prins-Bunschoten, Ab Vis, Jan Piet Davids, Dick Snoek, fam. D. van der Vliet, Peter van Velzen, mevr. G. Heijman-Van Blijenburch, fam. L. Mok, Guus en Sonja Arnoldus, fam. J.J. Kuijper, fam. J. Rotgans, mevr. G. Bakker-Bruijn, To Posch, fam. Tj. v.d. Rol, Willem de Boer,mevr. G. Binnewijzend, Jan Heijdemann, Gré Bronner, Leo Kuijpers, Dirk Ofman, Tine Zwier, Joop Vis, Ariënne Dekker, Marco Leegwater, Ellen Hos, Piet Sjoerds, Guri Schoorl, Cor Kluun, Jeroen Steggerda, Bouke Sjoerds, Joop Pietersen, Klaas Stapel, Adriaan Hoogenboezem, Piet Thomas, Dirma Wijnker-Stapel, F.J. Kiekens, Jasper Zijlstra, Dennis Kampen, fam. J. Verhofstad, mevrouw M. van Arkel-Mantel, Stefanie Hartmann, de heer G. Sikkema, Jan Kriekaard, fam. C. v.d. Made, Peter Gons, fam. C.G. Vis, mevr. G. Tuinman-Koster, Cees Donker, Mark Aberkrom, Karel Oosterom, fam. Schermacher-De Jong, fam. Scholte-Middelkoop, Gré en Annie Nobel, fam. G. Rijswijk, Harm Sieders, mevr. M.K. Ott-Stapel, fam. S. Peetoom, Wietse Huitema, Klaas Dikstaal, Ria van Rij-Bruin, Peter Kuiper, Rob Smit, Fred Ferro, Kees Koster, Jan Nierop jr., Dieneke van Tongeren-Schuijt, Jos Brouwer, Peter Siks, Remco Snoeck, Onno Bruin, Klazien Rezelman, Martha van Diepen, fam. P. Bakker, ing. D. de Waal, Fred de Meijer, Rob Stuut, Pleunie Agema, Huib Breeman, Herman Jan Peperkamp, Frank Reijgersberg, Willem Stuve, Jan Plukkel, Hans van Ossenbruggen, Nico Klaassen, Stefanie Hartmann, Peter Smit, Otto de Boer, Sjaak Ruiter, Cees de Vries, mevr. M. Helder-Bakkum Pastoor, Ed de Wit, mevr. A. Hiddema-De Jong, Klaas Noordervliet, Jan T. ▀reuring, Jan Hansen, Herman Breedijk, Arie Petrus, Edwin Hansen, Anja Been-Verburg, Sien Weel-Visser, Pieter Ruiter, Douwe Egtberts, Carlo Dop, Anna van Dam, Rikus Kaijer, Harry Kuipers, Sander Gerritsen, Petra Buls-Reijnoudt, Leo Kruijmer, Annet Wood-de Haas, Hans Wendte


De Nek (maart 2005)

naar begin van deze pagina
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :